Monday, October 29, 2012

ရေသ့မာယာ

ေရွးသေရာအခါ ရြာတစ္ရြာ၌ ဒါယကာတစ္ေယာက္ကုိးကြယ္ထားေသာ
ရေသ့တစ္ဦးရွိေလသည္။ ခုိးသူေဘးေၾကာင့္ ေရႊစင္နိကၡတစ္ရာကုိ
ရေသ့ကမၼ႒ာန္းေက်ာင္းအနီးအပါး၌ ျမွဳပ္ထားၿပီးလွ်င္
“အရွင္ဘုရား၊ သတိျပဳလုိက္ပါ” ဟု မွာထားေသာအခါ
“ဟဲ့ဒါယကာ၊ ရေသ့ရဟန္းကုိ ယခုလုိၾကည့္ရႈရစ္ဖုိ႔ရန္ မမွာေကာင္းဘူး” ဟု
မိန္႔လိုက္ေလသတဲ့။
ထုိ႔ေနာက္ ရေသ့အႀကံျဖစ္သည္မွာ
“ေရႊစင္နိကၡတစ္ရာဆုိလွ်င္ လူ႔ေဘာင္မွာ ေခ်ာင္ေခ်ာင္လည္လည္ရွိၿပီ”
ဤသုိ႔ႀကံၿပီးလွ်င္ ထုိေရႊမ်ားကုိ မိမိသြားမည့္လမ္းအနီး၌ ေရႊ႕ေျပာင္းျမွဳပ္ႏွံထား၍
နက္ျဖန္ဆြမ္းစားအၿပီးတြင္
“ဒကာတုိ႔ကုိ မွီး၍ေနခဲ့သည္မွာ အေတာ္ၾကာၿပီ၊ ၾကာလြန္းေတာ့ သံေယာဇဥ္ျဖစ္တတ္သည္၊
သုိ႔ျဖစ္၍ တျခားအရပ္သုိ႔ သြားဦးမည္” ဟုေျပာေလရာ
ဒါယကာက အခါခါတားေသာ္လည္း တားမရေသာေၾကာင့္
ရြာတံခါးထိေအာင္ပင္ လုိက္၍ပုိ႔ရွာေသးသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ေတာ္ေတာ္သြားၿပီးကာမွ တဖန္ျပန္လာၿပီးလွ်င္
“ဒကာ၊ သင္တုိ႔အမုိးေပၚက သက္ငယ္ျမက္တစ္ပင္ ငါ၏ဆံက်စ္၌ ၿငိပါလာသည္၊
ရေသ့ရဟန္းဆုိတာ မေပးလွဴအပ္ေသာအရာကုိ ျမက္တစ္ပင္မွ် မယူေကာင္း” ဟုေျပာေသာ္
ရုိးရွာေသာဒကာက “သိပ္ၿပီးသီလရွိတာပဲ” ဟု ေလးေလးပင္ပင္ ၾကည္ညိဳသြားေလသည္။
သုိ႔ရာတြင္ ထုိအခုိက္္၌ ထုိဒါယကာ၏အိမ္မွာ အေတာ္ပါးနပ္ေသာဧည့္သည္ေရာက္ရွိေနသျဖင့္
ထုိဧည့္သည္က “မိတ္ေဆြရဲ႕ ဆရာထံမွာ ဘာမ်ားအပ္ႏွံထားပါသလဲ၊ အပ္ထားလွ်င္
သြား၍ၾကည့္စမ္းပါ” ဟုသတိေပးမွ သြား၍ၾကည့္ေလရာ ေရႊမ်ားမရွိေတာ့၍
ဧည့္သည္ႏွင့္အတူ ရေသ့ေနာက္သုိ႔ အျမန္လိုက္ကာ
ေရႊမ်ားႏွင့္တကြ ရေသ့ကုိ ဖမ္းမိၾကေလသည္။
မွတ္ခ်က္
ဤ၀တၳဳ၌ ရေသ့၏ မိမိေရႊခုိးမႈ ေပၚမည္စုိး၍ သက္ငယ္ျမက္တစ္ပင္ကုိ
ျပန္၍ေပးျခင္းသည္ ဤမာယာပင္ျဖစ္၏။
ဤသုိ႔လွ်င္ ပရိယာယ္မာယာသည္ ရေသ့ရဟန္းအခ်ဳိ႕တုိင္ေအာင္ ျပန္႔ႏွံ႔လ်က္ရွိရကား
ယခုလုိ အပလီဥာဏ္၊ အလိမ္ဥာဏ္ေခၚ မာယာေပါေသာကာလ္၌
လုံး၀ပုံ၍ ယုံၾကည္ထုိက္သူနည္းပါးေသာေၾကာင့္
ရုိးသားေျဖာင့္မတ္သူႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမိဖုိ႔အေရးမွာ
ေရွးကံေကာင္းမွသာ ျဖစ္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။

မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္၊ ကုိယ္က်င့္အဘိဓမၼာစာအုပ္မွ
ပုံ။ www.missgreenlady.com

Thursday, October 25, 2012

မိန္းမ မာယာ

ဖတ္စရာ မွတ္စရာ (၃၆)
 မာယာသည္ မ်က္လွည့္သည္ႏွင့္တူ၏။
မ်က္လွည့္သမားသည္ ေက်ာက္ခဲကုိ ေကာက္၍
ေရႊတုံးထင္ေအာင္ လွည့္စားႏုိင္သကဲ့သုိ႔
ဤမာယာကလည္း လူတစ္ဖက္သား အထင္မွားေအာင္
မိမိမွာရွိေသာအျပစ္ကုိ ဖုံးကြယ္တတ္ေလသည္။
မိမိမွာ အျပစ္ရွိလ်က္ မရွိသလုိ ဟန္ေဆာင္တတ္သည္ ဟု ဆုိလုိသည္။

မိန္းမ မာယာ
ေရွးသေရာအခါ တကၠသုိလ္ဆရာႀကီးမွာ တပည့္တစ္ေယာက္ရွိေလသည္။
ထုိတပည့္၏မိန္းမသည္ အျခားေယာက္က်ားႏွင့္ ေဖာက္ျပားေလ့ရွိ၏။
ထုိေဖာက္ျပားေသာေန႔၌ မိမိ၏ခင္ပြန္းကုိ ခါတုိင္းထက္ ပုိ၍ ယုယ၏။
မေဖာက္ျပားေသာေန႔၌ကား ကၽြန္ကဲ့သုိ႔သေဘာထား၍ ေစာ္ေစာ္ကားကားျပဳေလ့ရွိ၏။
ထုိကဲ့သုိ႔ ထူးျခားေသာအမူအယာကုိ နားမလည္၍
စိတ္ရႈပ္လာေသာတပည့္က မိမိဆရာႀကီးကုိ အေၾကာင္းစုံ ေျပာျပေလရာ
ဆရာႀကီးက မိန္းမတုိ႔ ျပဳမူတတ္ပုံသေဘာကုိ အမွန္အတုိင္းေျပာျပေလသည္။

မွတ္ခ်က္
ဤ၀တၳဳလာမိန္းမသည္ အျခားေယာက္က်ားႏွင့္ေဖာက္ျပားေသာေန႔၀ယ္
မိမိအျပစ္ကုိ ကြယ္ကာလုိေသာေၾကာင့္
ခင္ပြန္းအေပၚမွာ မ်ားစြာ ၾကင္နာဟန္ေဆာင္ေလသည္။
ထုိၾကင္နာ ဟန္ေဆာင္မႈသည္ ဤမာယာပင္တည္း။

ဤမာယာကုိ တခ်ဳိ႕အရာ၌ တခၤဏုပၸတၱိဥာဏ္ - ရုတ္တရက္အႀကံေကာင္းေသာဥာဏ္
ဟုလည္း ေခၚရျပန္သည္။
(တခၤဏ - ထုိခဏ၌၊ ဥပၸတၱိ၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာဥာဏ္၊
ဥာဏ္ဆုိေသာ္လည္း ဥာဏ္အစစ္မဟုတ္၊ ဥာဏ္အတုသာျဖစ္သည္။
ဥာဏ္အစစ္ကား ေကာင္းေသာအရာ၌သာ ျဖစ္သည္။

ရုတ္တရက္ဥာဏ္ေကာင္းသူ
အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္သည္ အေစခံေယာက္က်ားကေလးႏွင့္ ေဖာက္ျပားေလ့ရွိ၏။
အခါတပါးေသာ္ ထုိေယာက္က်ားကေလးအား နမ္းေနသည္ကုိ
အိမ္ရွင္ေယာက္က်ား ျမင္သြားေလသည္။
ထုိသုိ႔ျမင္သြားေၾကာင္းကုိလည္း အိမ္ရွင္မကုိယ္တုိင္ သိလုိက္ရကား
မိမိ၏ခင္ပြန္းထံသုိ႔ သြားၿပီးလွ်င္
“အရွင္၊ ဒီေကာင္ေလးဟာ မရုိးသားဘူး၊
ယေန႔အရွင့္အဖုိ႔ထားတဲ့ မုန္႔ကို ယူစားၿပီး ကၽြန္မက ေမးေတာ့ မယူဘူးလုိ႔ လိမ္တယ္၊
ယခု သူ႔ပါးစပ္ကုိ နမ္းၾကည့္ေတာ့ ပါးစပ္က မုန္႔ေစာ္နံတယ္၊
မရုိးသားသူကုိ အိမ္မွာထားလုိ႔ မေတာ္ဘူးထင္တယ္” ဟုေျပာေလသည္။

ဤဝတၳဳ၌ အေစခံကုိ သူကနမ္းမႈသည္
လြန္စြာ ဆုိးရြားေသာအျပစ္ႀကီးျဖစ္ပါလ်က္ ထုိအျပစ္မေပၚေအာင္
လွည့္ပတ္တတ္ေသာ ရုတ္တရက္အႀကံမွာ မာယာပင္ျဖစ္သည္။
ဤမာယာသည္ မိန္းမမွာသာ  ရွိသည္မဟုတ္။ ေယာက္က်ားမ်ား၌လည္း ရွိသည္ပင္။
 
မဟာဂႏၶာ႐ုံဆရာေတာ္၏ ကုိယ္က်င့္အဘိဓမၼာစာအုပ္မွ
ပုံ။.zonma.co.cc

Saturday, October 20, 2012

ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ပညာေရး

ပညာေရးသည္ သင္ေပးတာအဓိကလား၊ သင္ယူတာအဓိကလား၊
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိပညာေရး စနစ္သည္ စာေမးပဲြကုိ ဗဟုိျပဳထားသည္။
အစုိးရကလည္း စာေမးပဲြကုိဗဟုိျပဳ၊
ဆရာ၊ဆရာမ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကလည္းစာေမးပဲြကုိဗဟုိျပဳ၊
စာသင္ခန္းသည္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူရာဌာနမဟုတ္ေတာ့ဘဲ စာေမးပဲြေျဖရန္ေလ့က်င့္ေပးေသာဌာနအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားေၾကာင္း၊
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္သည္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ
ဘဝတစ္သက္တာ အသုံးဝင္မည့္ ဗဟုသုတႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကုိ ေပးစြမ္းႏိုင္႐ုံမကစဥ္းစားဆင္ျခင္ႏုိင္ေသာ ဉာဏ္ကုိ ေပးသည့္ ပညာေရးမ်ဳိးျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီပညာေရးစနစ္ကုိ က်င့္သုံးၾကေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္
'တက္ၾကြစြာသင္ယူျခင္းႏွင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္း'
(Active Learning and Critical Thinking)
သင္ၾကားနည္းစနစ္ကုိ အသုံးျပဳၾကေၾကာင္း
ဒီလႈိင္းစာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ
'ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ပညာေရးေျပာင္းလဲမႈ ေက်ာင္းသားေတြ ဘယ္လုိသင္မလဲ'
ေဆာင္းပါးတြင္ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ (ပညာေရး) က တင္ျပသြားပါသည္။
အထက္ပါ စကားစုသည္ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ၾကေသာ ဘာသာႀကီးေလးခု ရွိပါသည္။
ထုိအထဲတြင္ ဗုဒၶဘာ သာဝင္ဦးေရသည္ ၆ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိပါသည္။
ရဟန္းေတာ္ဦးေရႏွင့္ သီလရွင္၊ အဘုိးအဘြားဦးေရတုိ႔ သည္ ခုႏွစ္သိန္းခန္႔ရွိပါသည္။ ထုိအေရအတြက္ဦးေရတုိ႔ကုိ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျပည္သူလူထုတုိ႔က
ေကၽြး ေမြးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ထားပါသည္။
မႏၱေလးၿမိဳ႕ မစုိးရိမ္တုိက္သစ္ နာယကဆရာေတာ္တစ္ပါးက
ရဟန္း၊ သီလရွင္၊ ဘုိးဘြားတုိ႔ေန႔စဥ္ ေကၽြးေမြးထားရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မွာ (တစ္ေန႔တာ) စစ္ကုိင္းတံတားႀကီးတစ္စင္းစာမွ်ေလာက္အထိ ရွိေၾကာင္း ၾသဝါဒေပးဖူးပါသည္။ ဟုတ္မည္ထင္ပါသည္။

ေကာင္းၿပီ။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျပည္သူလူထုကေန ေကၽြးေမြး၊
ေနရာထုိင္ခင္း၊ အေဆာက္အအုံေတြေပး၍ အကုိးကြယ္ခံ အဓိကရဟန္းေတာ္မ်ားနဲ႔ သီလရွင္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျပည္သူလူထုကုိ ဘယ္လုိ အေထာက္အပံ့ေတြေပးေနပါသလဲဆုိတာ ဆန္းစစ္ဖုိ႔လုိပါသည္။
အကုိးကြယ္ခံ သက္သက္နဲ႔ေနသြား မည္ဆုိလွ်င္
ၾကာလာရင္ ျပတုိက္ထဲသြားၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေခတ္သစ္စနစ္သစ္ေျပာင္းလဲေနသည့္ ဒီမုိကေရစီေခတ္မွာ
သာသနာ့ဝန္ထမ္း ရဟန္းသံဃာေတြကုိလည္း
စည္းစနစ္က်နစြာ စိစစ္ဖုိ႔ လုိလိမ့္မည္ဟု ထင္သည္။
ဒါမွသာ အထက္တန္းက်က် မ်က္ႏွာပန္းလွ လွ ကမၻာ့အလယ္မွာ
ဗုဒၶဘာသာရယ္လုိ႔ ဝ့ံၾကြားႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အဲသလုိမွမဟုတ္ဘဲ ဝတ္ခ်င္သ လုိဝတ္၊ ဝင္ခ်င္တုိင္းဝင္၊ ထြက္ခ်င္သလုိ ထြက္ဆုိရင္၊ လမ္းေဘးတကာ ေစ်းတကာသပိတ္ပုိက္ၿပီး အလွဴခံေနမည္ဆုိရင္
ကမၻာ့အလယ္မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ မ်က္ႏွာငယ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္သည့္ သာသနာ့ ဝန္ထမ္းရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ေပးရင္ မေကာင္းေပဖူးလားဟု ေတြးမိသည္။
ဥပမာ-ႏိုင္ငံေတာ္ကျဖစ္ေစ၊ လူမႈေရးအဖဲြ႕အစည္းကျဖစ္ေစ၊
ပစၥည္းေလးပါး ျပည့္စုံေအာင္ ေထာာက္ပံ့ေပးသင့္သည္။
ျပည္သူလူထုအေပၚ အၿမဲတမ္းမွီခုိေနရမည္ ဆုိရင္လည္း သဘာဝမက်ေပ။
ျပည္သူလူထုမွာ သားေရး၊ သမီးေရး၊ စီးပြားေရးေတြနဲ႔ လုံးပတ္ခ်ာေနရ၍ျဖစ္ပါသည္။

သာသနာ့ဝန္ထမ္း ရဟန္းေတာ္ေတြက ဗုဒၶဘာသာဝင္ျပည္သူလူထုကုိ ဘာေတြလုပ္ေပးေနသလဲဆုိတာ အေရးႀကီးသည္။
တုိက္ပိတ္ၿပီး ရဟန္းေတာ္ အခ်င္းခ်င္း စာေပသင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္းျဖင့္လည္း ခရီး မတြင္ႏိုင္ေပ။ ယေန႔ကာလတြင္ B.A၊ M.A၊ Ph.D ဘဲြ႕ရ ရဟန္းေတာ္ေတြေပါေသာ္လည္း
၎ရဟန္း ေတာ္မ်ားသည္ ဒကာ၊ ဒကာမေတြထံ အလွဴခံရင္း ႐ုန္းကန္ေနၾကရပါသည္။
သာသနာ့ဝန္ထမ္း ရဟန္းေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျပည္သူလူထုတုိ႔ကုိ
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း အေနနဲ႔ အားကုိးသင့္၊ အားကုိးထုိက္ေအာင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခုလုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ရမည္။
ဥပမာ-ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးစသည္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

သာသနာ့ဝန္ထမ္း ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ပညာေရးသည္
ျပတုိက္တြင္သြားထားရမည့္ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ ပါသည္။
 ကမၻာတြင္ဝင့္ၾကြားႏုိင္ေအာင္ မ်ားစြာႀကိဳးစားဖုိ႔လုိပါသည္။
ဥပမာ-၂ဝဝ၄ ကမၻာေအးမဟာပါသာဏ လုိဏ္ဂူတြင္က်င္းပသည့္ ကမၻာ့ဗုဒၶဘာသာညီလာခံအစည္း အေဝးကုိၾကည့္ရင္
သာသနဝန္ထမ္း ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ပညာေရးကုိသိႏုိင္ပါသည္။
ထုိညီလာခံအ စည္းအေဝးပဲြတြင္
မည္သည့္ တိပိဋကဓရတစ္ပုံေဆာင္၊ ႏွစ္ပုံေဆာင္၊ သုံးပုံေဆာင္ေတြမွ
အဂၤလိပ္လုိ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူ မရွိသေလာက္နည္းခဲ့သည္။ ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနၾကသည္မ်ားသည္။
ထုိအစည္းအေဝးပဲြကုိ သင္ခန္းစာယူ၍ ယခုအခါ တိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္တစ္ပါးသည္ ေအာက္စ္ဖုိ႔တကၠသုိလ္တြင္ မခံခ်င္စိတ္ျဖင့္ အဂၤလိပ္စာသင္ယူေနသည္။ ပညာသင္သည္ဆုိသည္မွာ ႀကီးငယ္အခ်ိန္မေ႐ြးပါ။
သုိ႔ ေသာ္လည္း လူ႔ဘဝသည္အခ်ိန္တုိေတာင္းလွပါသည္။
ထုိသုိ႔ေခတ္ေရွ႕ေရးကုိ ႀကိဳတင္ျမင္ေတာ္မူ၍
မင္းကြန္းတိပိဋကဆရာေတာ္ႀကီးဦးစီး၍ မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္တုိ႔တြင္
ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိ သာသန တကၠသုိလ္ဆုိၿပီးႏွစ္ခု တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
ေနာက္ေပၚ ထြန္းေတာ္မူလာသည့္ တိပိဋကဓရဆရာေတာ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက မင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကီး ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မႈအားနည္းသည္ဟုျမင္ပါသည္။
မင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေျခလွမ္းကုိ လုိက္မနင္းႏုိင္ရင္
မင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိတက္ေစမွာမဟုတ္ပါ။

ႏုိင္ငံေတာ္ ပရိယတၱိသာသနတကၠသုိလ္သည္ မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္ႏွစ္ခုသာရွိ၍
ထပ္မံတုိးဖဲြ႕ ဖြင့္လွစ္ရန္ လုိပါသည္။ ဓမၼာစရိယ သုံးက်မ္းေအာင္ၿပီးကာမွ
တက္ရသည့္ I.T.B.M-U ေခၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေထရဝါဒတကၠသုိလ္ဆုိၿပီး တကၠသုိလ္လည္းရွိပါသည္။ ထုိတကၠသုိလ္ကေတာ့
ျပည္ပရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ အဓိကရည္႐ြယ္၍ ဖြင့္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ၾကြလာသည့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္
ျမန္မာရဟန္းေတာ္ အနည္းငယ္တုိ႔ တက္ေရာက္ေနၾကပါသည္။
မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ႏွစ္ခုတြင္ တက္ေရာက္ရမည့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္
ပထမႀကီးတန္း ေအာင္၊ အဂၤလိပ္စာ ၁ဝ တန္း၊ တကၠသုိလ္ ဝင္တန္းအဆင့္ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္ကုိတကၠသုိလ္ ႏွစ္ခုေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္သာ ဝင္ခြင့္ေပးထားပါသည္။
တစ္ႏွစ္ကုိ ပထမႀကီး တန္းေအာင္ သံဃာအေရအတြက္က ၅,ဝဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္
ဓမၼာစရိယက်မ္းၿပီး အေရအတြက္က ၂၅ဝ ေက်ာ္တုိ႔ျဖစ္ပါ သည္။
ေအာင္သည့္ အေရအတြက္နဲ႔ တကၠသုိလ္တုိ႔မွာ လုံးဝမွ်တမႈမရွိပါ။

သာသနာ့ဝန္ထမ္း ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ပညာေရးကုိ အခုအခ်ိန္ေျပာင္းလဲၿပီး
ေခတ္မီမီ စီမံမည္ဆုိရင္ ေနာက္မက်ေသးပါ။ သာသနာ့ဝန္ထမ္း ရဟန္းေတာ္မ်ား၏
ပညာေရးတြင္ ပါဠိပထမျပန္ကစ၍ အဂၤလိပ္၊ သခ်ၤာတုိ႔ကုိတဲြ၍ သင္သင့္ပါသည္။
ယေန႔ မ-ဟ-န ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ေထရဝါဒၾသဝါဒစရိယဆရာေတာ္ႀကီး ဦးေသွ်ာင္ဆရာေတာ္ႀကီးႏွစ္ပါးတုိ႔မွာ ေလာကီ (B.A) ဘဲြ႕ အသီးသီး
ရရွိေတာ္မူ ထားၾကသည့္ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျပည္သူလူထုတုိ႔အတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာက
အက်ဳိးရွိေစရန္ သာသနာ့ဝန္ထမ္း ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ပ
ညာေရးကုိ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသင့္ပါေၾကာင္း ….။
 
7 DAY NEWS JOURNAL
http://www.maukkha.org/ မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Thursday, October 18, 2012

အားလုံးကုိ သတိေပး ၿခင္း

ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား အေနၿဖင့္ ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္အခါကအတုိင္း
ေလာကီေရးရာမဖက္ ဘဝထြက္ေၿမာက္ေရးသက္သက္ ရည္မွန္း၍
ေနထုိင္သြားႀကမည္ဆုိလွ်င္ အေလးအၿမတ္
ဂါရဝၿပဳ၍ ဦးညြတ္ႀကိဳဆုိေနလွ်က္ပါဘုရား။
သုိေသာ္ ယခုအခ်ိန္ သာသနာေနာက္ပုိင္း ေခတ္ရုိင္းႀကီးထဲမွာ
ထုိကဲ့သုိ႔ ေလာကီေရးရာ မဖက္ ဘဝထြက္ေၿမာက္ေရး သက္သက္
ေနထုိင္သြား၍ မၿဖစ္ေတာ့ ။ တပည့္ေတာ္တုိ႔ သံဃာထုအားလုံး
ကုိယ့္ လူမ်ိဳး ႏွင့္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံမွာ ကိုယ့္ဘာသာ သာသနာ
မကြယ္ေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါၿပီ ။
ေရွးရုိးလမ္းရုိးေဟာင္းႀကီးအတုိင္း ဆက္ေလွ်ာက္ေနပါက
ကိုယ့္လူမ်ဳိးႏွင့္ ကုိယ့္ႏုိင္ငံမွာ ကုိယ့္ဘာသာ သာသနာ ကြယ္ေပ်ာက္ၿပီး
အေဝးေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္ ။

“သုခါ သံဃႆ သာမဂၢီ ၊ သာမဂၢါနံ ၊ တေပါသုေခါ”
ဆုိသည္အတုိင္း ဘာသာ သာသနာ မကြယ္ေပ်ာက္ေအာင္ ေစာ္ကား မခံရေအာင္
တပည့္ေတာ္တုိ႔ သံဃာအားလုံး ညီညီညြတ္ညြတ္ လုပ္ႀကဖုိ႔ ၿဖစ္ပါတယ္ ။

ၿပည္သူ ၿပည္သားမ်ားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာတုိ႔ ေပါင္းစုၿပီး
ဘာသာၿခားတုိ႔၏ တုိက္ခုိက္မႈ အႏၱရာယ္မွ ခုခံ တြန္းလွန္ႏုိင္ၾကဖုိ႔ ၿဖစ္ပါတယ္ ။
ၿပည္သူၿပည္သားတုိ႔ ႏွင့္ ရဟန္းသံဃာတုိ႔ အားလုံးစည္းလုံးမႈ မရွိလွ်င္
ဘာသာသာသနာႏွင့္ လူမ်ဳိးပါ မက်န္ အားလုံး ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မယ္ ဆုိတာ
သူတစ္ပါးတုိင္းၿပည္ကုိ ၾကည့္ေသာအားၿဖင့္ သတိရွိၾကဖုိ႔ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဘာသာၿခားတုိ႔၏ စိတ္ႀကိဳက္ သူမ်ား ႏုိင္ငံခုိလုံ အေရၿခံဳ သမားတုိ႔၏ စားကြက္ ဟားကြက္မွာ
ပက္လက္ေမ်ာ ၾကရမည့္အၿဖစ္ကုိ သာသနာၿပဳရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္
တုိင္းျပည္ ရွိ ဗုဒၶဘာသာ လူမ်ိဳးတုိ႔အားလုံး ႀကိဳတင္ သတိရွိစြာ ဆင္ၿခင္ႏႈိင္းဆၿပီး
သာသနာၿပဳ စိတ္ဓာတ္ လူမ်ိဳးစိတ္ဓာတ္ တုိင္းၿပည္ကာကြယ္လုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္တုိ႔ၿဖင့္
စြန္႔စြန္႔စားစား အားေမြး ဓားေသြး ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ ၿဖစ္ပါတယ္ ။
 
အရွင္နႏၵမဥၹဴ( မဂဓတကၠသိုလ္)
ရဲ႕ Facebook မွာ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Friday, October 12, 2012

သင္တန္းမ်ား


ျမန္မာျပည္ စာသင္တုိက္ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြလည္း ေခတ္နဲ႔အညီ ေခတ္ကုိ အံတုဘုိ႔
ေခတ္ကုိ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ဘုိ႔ ႀကိဳးစား ရုန္းကန္လာတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။
ဒီပုံေလးကေတာ့ ရန္ကုန္၊ အလုံ၊ ကြင္းေက်ာင္းစာသင္တုိက္က
တပည့္စာသင္သား အပါး (၃၅)ပါးကုိ အဂၤလိပ္စာတတ္ဖုိ႔နဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ တတ္ဖုိ႔
ဗဟန္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျပတုိက္လမ္း၊ ဓမၼဂါးဒင္းမွာ အဂၤလိပ္စာ လာေရာက္သင္ယူေနတာျဖစ္ပါတယ္။


ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း
ဓမၼဥယ်ာဥ္ေက်ာင္း (Dhamma Garden Centre)


Sunday Dhamma School ရင္ေသြးငယ္မ်ား

Thursday, October 4, 2012

ၾကာပင္ေအာက္က ဖား


ေဇာင္းေတာကန္ရြာကေန ျမိဳ ႔တက္ေစ်း၀ယ္လာတဲ့ သူငယ္ခ်င္း ႏိုင္လင္းနဲ႔ လဘက္ရည္ဆုိင္မွာေတြ႔ေတာ့  စကားေတြ ေရပက္ မ၀င္ေအာင္ ေျပာျဖစ္ၾကပါတယ္။
ႏုိင္လင္းက ေဇာင္းတာကန္ရြာ တြဲဘက္ေက်ာင္းဆရာ လူပ်ိဳၾကီးပါ။
မိန္းမ မယူဘဲ မိခင္အုိၾကီးကုိ လုပ္ေကၽြးျပဳစုနတဲ့ သားလိမၼာ တစ္ဦးဆုိရင္ မမွားဘူး။
သူနဲ႔က တစ္လမွာ တစ္ၾကိမ္ေလာက္ေတာ့ ျမိဳ႔တက္ေစ်း၀ယ္လာခုိက္
ေတြ႔ဆုံရတာမုိ႔ စကားေတြက ေျပာလုိ႔ မ၀ၾကဘူး။
ဒီတေခါက္မွာေတာ့ ႏုိင္လင္းက အကူအညီတစ္ခုေတာင္းပါတယ္။
ေဟ့ေကာင္၊  မင္းအားရင္ ငါနဲ႔ စာအုပ္ဆုိင္လုိက္ခဲ့ပါကြာ။
`“ ဘာလဲ၊ ေက်ာင္းစာအုပ္ေတြ ၀ယ္မလုိ႔လား”
`“မဟုတ္ပါဘူးကြာ၊ အေမမွာလုိက္တဲ့ စာအုပ္ေတြ ရွာခ်င္လုိ႔ပါ။”
`ေျပာေျပာဆုိဆိုပဲ သူ႔ အင္းခ်ီအိတ္ကပ္ထဲက စာရြက္ကေလး တစ္ရြက္ထုတ္ျပလုိ႔ ဖတ္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ---
---
`“ ငါ့ကုိမခ်စ္ပါနဲ႔”
`“အခ်စ္ကံေခေပမယ့္ ၊အႏွစ္က်န္ေစရမယ္”
`“လမ္းခြဲတာ ၀မ္းနည္းစရာလား”
`“မခ်စ္တတ္၊ မမုန္းတတ္တဲ့လူ   ့ ့ ့ ”
`“ ေဆးေပါင္းခတဲ့ မ်က္ရည္”
`“အေနေ၀းေပမယ့္ အေ၀းေန မဟုတ္ပါ”
`“အေကာင္းကံခ်စ္မွ အခ်စ္ကံေကာင္းမယ္”
“ေဟ့ေကာင္ ႏုိင္လင္း၊ မင္းအေမ ဒီအရြယ္အထိ အခ်စ္၀တၱဳေတြ ဖတ္ေနတုန္းပဲလား”
“အင္း၊ မင္းေတာ့ ၾကာပင္ေအာက္က ဖားနဲ႔ တူေနျပီေနာ္၊
အဲဒါ တရားစာအုပ္မွ တရားစာအုပ္ နာမည္ေတြကြ။”
`“ေဟ”
ေမာင္ခင္မွိဳင္း။ေခ်ာက္
မေဟသီ၂၇၁။ ဇြန္ ၂၀၀၇
ပုံ၊ http://mamasusiemay.blogspot.com/2010/07/blog-post_18.html