Monday, July 30, 2012

တန္ခုိးႀကီးဘုရား


ဘုရားေစတီမွန္သမွ် တစ္ဆူတည္းေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို
ကိုယ္စားျပဳရည္မွန္း၍ တည္ထားျခင္းျဖစ္ပါ၏။
ယင္းသို႕ ျမတ္စြာဘုရားကို ရည္မွန္း၍ တည္ထားေသာ "ဘုရားေစတီ" အခ်င္းခ်င္း
မည္သည့္ဘုရားက "တန္ခိုးၾကီးသည္"ဟု သံုးႏႈန္းေနၾကျခင္းမွာ
သင့္ေတာ္ေလွ်ာက္ပတ္ပါ၏ေလာ၊
ျမန္မာျပည္အ၀န္းတြင္ ဘုရားေစတီအမ်ားအျပားရွိေလရာ
"တန္ခိုးၾကီးဘုရားဖူးမည္"ဟု အခ်ိဳ႕ေသာ ဘုရားဖူးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေၾကာ္ျငာေလ့ရွိၾက၏။
ထိုဘုရားတို႕သာ တန္ခိုးၾကီးျပီး က်န္ေသာဘုရားတို႕က တန္ခိုးမရွိေတာ့ျပီေလာ။

      "တန္ခိုးၾကီးဘုရား"ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ဂါးဒီးယန္း ဦးစိန္၀င္း၏ အေမးကို အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ အေျဖမွာ
မ်ားစြာ မွတ္သားစရာ ေကာင္းလွပါသည္။

ဂါးဒီးယန္းဦးစိန္၀င္း၏ အေမးမွာ-
      "တန္ခိုးၾကီးဘုရားကို တကူးတက သြား၍ ဖူးေျမွာ္ပူေဇာ္ျခင္းႏွင္
့ အိမ္တြင္ကိုးကြယ္ထားေသာ ရုပ္ပြားေတာ္ကို ဖူးေျမွာ္ျခင္းတြင္
မည္သည့္ဖူးေျမွာ္ျခင္းက ပို၍ အက်ိဳးရွိပါသနည္း?"
    
ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ေျဖၾကားေတာ္မူခ်က္မွာ ဤသို႕ျဖစ္ပါ၏။
      "ဘုန္းၾကီးအလိုအားျဖင့္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္ဘုရား၏
ကိုယ္စားေတာ္ခ်ည္းျဖစ္ၾကေသာ ရုပ္ပြားေတာ္၊ ေစတီေတာ္မ်ားကို
တန္ခိုးၾကီးငယ္ မခြဲျခားလိုပါ။
လူအသြားအလာမ်ားသည္ကိုတန္ခိုးၾကီး
လူအေရာက္အေပါက္နည္းသည္ကို တန္ခိုးငယ္ဟု ဆိုလိုလွ်င္
ေတာၾကီးေတာင္ၾကီးထဲ၌ လူတစ္ေယာက္မွ အေရာက္အေပါက္မရွိေသာ
ရုပ္ပြားေတာ္၊ ေစတီေတာ္မ်ားကို တန္ခိုးမရွိေသာ ဘုရားဟုေခၚရမလို ျဖစ္ေနပါသည္။
ထုိ႕ေၾကာင့္ ဤျပႆနာအတြက္ အထူးေျဖဖြယ္ရာ မလိုပါ။

မိမိစိတ္က ဂုဏ္ေတာ္ကို အာရံုျပဳရာ၌ သဒၶါ၊ ပညာ အတိမ္အနက္လိုက္၍သာ
အက်ိဳးရ ကြဲျပားဖြယ္ရွိပါသည္။
အကယ္၍ အလြန္ၾကည္ညိုစြာ အာရံုျပဳရာႏိုင္ပါမူ
သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္ဘုရားကိုဖူျမင္ရေသာအက်ိဳးကဲ့သို႕ တန္းတူပင္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ဥပမာ အသက္ရွိေသာ မိဘကိုျမင္ေတြ႕ရျခင္းႏွင့္ မိဘမရွိ၍ ဓါတ္ပံုကိုသာ ၾကည့္ရျခင္း
ရိုေသေလးစားမႈ မကြာလွ်င္ အက်ိဳးေပးမကြာႏိုင္သကဲ့သို႕တည္း"

      ဤသို႕ဆိုလွ်င္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား တစ္ဆူ တည္းကိုသာ မွန္းဆရည္ရြယ္တည္ထားေသာ "ဥဒၵိႆေစတီ" ခ်င္းတူပါလ်က္ အခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕ေသာ ဘုရားေစတီမ်ားကို
 "တန္ခိုးၾကီးဘုရား" ဟူ၍ ေရြးခ်ယ္သံုးႏႈန္းျခင္းအေပၚ မည္သို႕သေဘာထားသင့္သည္၊ ထင္ျမင္ယူဆသင့္သည္ကို ေမွ်ာ္ေခၚဆင္ျခင္သံုးသပ္ၾကည့္ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ ကိုရင္၀တ္တုန္းကလဲ ေက်ာင္းကဆရာေတာ္ၾကီးကို လာေလ်ာက္ၾကတဲ့
ေတာနယ္က ဆင္းရဲတဲ့ ဒကာမ တခ်ိဳ႕ကိုေတြ႕ဖူးပါတယ္။
အဲဒီဒကာမေတြက ေက်ာင္းမွာ သူတို႕သားေတြကို ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသားအျဖစ္ထားျပီး
သူတို႕ရဲ႕ပညာေရးကို ဆရာေတာ္ၾကီးက တာ၀န္ယူရပါတယ္၊
ထားေပးတာကေတာ့ အစိုးရေက်ာင္းပါ၊
ကေလးေတြက ေက်ာင္းသားအရြယ္ဆိုေတာ့ အေဆာ့မက္တာေပါ့၊
ဘုရား၀တ္ျပဳခ်ိန္ဆိုရင္ ၾကိမ္နဲ႕ေခၚရတယ္၊
ကေလးအေမဒကာမက အထက္ျမန္မာျပည္ တန္ခိုးၾကီးဘုရားဖူးဖို႔
သူ႕သားကို ေခတၱခဏလာေခၚၾကတာပါ၊
အဲဒီေတာ့ သူတို႔သားက ေက်ာင္းက ဘုရားကိုေတာင္ ၀တ္ျပဳခ်ိန္မမွန္ခ်င္တာ၊
ဘုန္းၾကီးကသူ႕ကိုမိန္႕ပါတယ္၊
မင္းကတန္ခိုးၾကီးဘုရားသြားဖူးဦးမယ္ ဟုတ္လား၊
ငါ့ေက်ာင္းေပၚကဘုရားလဲ တန္ခိုးၾကီးပါတယ္ကြာ ေက်ာင္းေပၚက ဘုရားကိုအားနာပါဦးကြာ
တဲ့ဗ်ားးးး
 
မင္းနန္ ေမာ္ကၽြန္း - အယူအျမင္မွန္ကန္ေရးမွ
credit: mmcybermedia