Monday, July 30, 2012

တန္ခုိးႀကီးဘုရား


ဘုရားေစတီမွန္သမွ် တစ္ဆူတည္းေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို
ကိုယ္စားျပဳရည္မွန္း၍ တည္ထားျခင္းျဖစ္ပါ၏။
ယင္းသို႕ ျမတ္စြာဘုရားကို ရည္မွန္း၍ တည္ထားေသာ "ဘုရားေစတီ" အခ်င္းခ်င္း
မည္သည့္ဘုရားက "တန္ခိုးၾကီးသည္"ဟု သံုးႏႈန္းေနၾကျခင္းမွာ
သင့္ေတာ္ေလွ်ာက္ပတ္ပါ၏ေလာ၊
ျမန္မာျပည္အ၀န္းတြင္ ဘုရားေစတီအမ်ားအျပားရွိေလရာ
"တန္ခိုးၾကီးဘုရားဖူးမည္"ဟု အခ်ိဳ႕ေသာ ဘုရားဖူးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေၾကာ္ျငာေလ့ရွိၾက၏။
ထိုဘုရားတို႕သာ တန္ခိုးၾကီးျပီး က်န္ေသာဘုရားတို႕က တန္ခိုးမရွိေတာ့ျပီေလာ။

      "တန္ခိုးၾကီးဘုရား"ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ဂါးဒီးယန္း ဦးစိန္၀င္း၏ အေမးကို အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ အေျဖမွာ
မ်ားစြာ မွတ္သားစရာ ေကာင္းလွပါသည္။

ဂါးဒီးယန္းဦးစိန္၀င္း၏ အေမးမွာ-
      "တန္ခိုးၾကီးဘုရားကို တကူးတက သြား၍ ဖူးေျမွာ္ပူေဇာ္ျခင္းႏွင္
့ အိမ္တြင္ကိုးကြယ္ထားေသာ ရုပ္ပြားေတာ္ကို ဖူးေျမွာ္ျခင္းတြင္
မည္သည့္ဖူးေျမွာ္ျခင္းက ပို၍ အက်ိဳးရွိပါသနည္း?"
    
ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ေျဖၾကားေတာ္မူခ်က္မွာ ဤသို႕ျဖစ္ပါ၏။
      "ဘုန္းၾကီးအလိုအားျဖင့္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္ဘုရား၏
ကိုယ္စားေတာ္ခ်ည္းျဖစ္ၾကေသာ ရုပ္ပြားေတာ္၊ ေစတီေတာ္မ်ားကို
တန္ခိုးၾကီးငယ္ မခြဲျခားလိုပါ။
လူအသြားအလာမ်ားသည္ကိုတန္ခိုးၾကီး
လူအေရာက္အေပါက္နည္းသည္ကို တန္ခိုးငယ္ဟု ဆိုလိုလွ်င္
ေတာၾကီးေတာင္ၾကီးထဲ၌ လူတစ္ေယာက္မွ အေရာက္အေပါက္မရွိေသာ
ရုပ္ပြားေတာ္၊ ေစတီေတာ္မ်ားကို တန္ခိုးမရွိေသာ ဘုရားဟုေခၚရမလို ျဖစ္ေနပါသည္။
ထုိ႕ေၾကာင့္ ဤျပႆနာအတြက္ အထူးေျဖဖြယ္ရာ မလိုပါ။

မိမိစိတ္က ဂုဏ္ေတာ္ကို အာရံုျပဳရာ၌ သဒၶါ၊ ပညာ အတိမ္အနက္လိုက္၍သာ
အက်ိဳးရ ကြဲျပားဖြယ္ရွိပါသည္။
အကယ္၍ အလြန္ၾကည္ညိုစြာ အာရံုျပဳရာႏိုင္ပါမူ
သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္ဘုရားကိုဖူျမင္ရေသာအက်ိဳးကဲ့သို႕ တန္းတူပင္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ဥပမာ အသက္ရွိေသာ မိဘကိုျမင္ေတြ႕ရျခင္းႏွင့္ မိဘမရွိ၍ ဓါတ္ပံုကိုသာ ၾကည့္ရျခင္း
ရိုေသေလးစားမႈ မကြာလွ်င္ အက်ိဳးေပးမကြာႏိုင္သကဲ့သို႕တည္း"

      ဤသို႕ဆိုလွ်င္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား တစ္ဆူ တည္းကိုသာ မွန္းဆရည္ရြယ္တည္ထားေသာ "ဥဒၵိႆေစတီ" ခ်င္းတူပါလ်က္ အခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕ေသာ ဘုရားေစတီမ်ားကို
 "တန္ခိုးၾကီးဘုရား" ဟူ၍ ေရြးခ်ယ္သံုးႏႈန္းျခင္းအေပၚ မည္သို႕သေဘာထားသင့္သည္၊ ထင္ျမင္ယူဆသင့္သည္ကို ေမွ်ာ္ေခၚဆင္ျခင္သံုးသပ္ၾကည့္ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ ကိုရင္၀တ္တုန္းကလဲ ေက်ာင္းကဆရာေတာ္ၾကီးကို လာေလ်ာက္ၾကတဲ့
ေတာနယ္က ဆင္းရဲတဲ့ ဒကာမ တခ်ိဳ႕ကိုေတြ႕ဖူးပါတယ္။
အဲဒီဒကာမေတြက ေက်ာင္းမွာ သူတို႕သားေတြကို ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသားအျဖစ္ထားျပီး
သူတို႕ရဲ႕ပညာေရးကို ဆရာေတာ္ၾကီးက တာ၀န္ယူရပါတယ္၊
ထားေပးတာကေတာ့ အစိုးရေက်ာင္းပါ၊
ကေလးေတြက ေက်ာင္းသားအရြယ္ဆိုေတာ့ အေဆာ့မက္တာေပါ့၊
ဘုရား၀တ္ျပဳခ်ိန္ဆိုရင္ ၾကိမ္နဲ႕ေခၚရတယ္၊
ကေလးအေမဒကာမက အထက္ျမန္မာျပည္ တန္ခိုးၾကီးဘုရားဖူးဖို႔
သူ႕သားကို ေခတၱခဏလာေခၚၾကတာပါ၊
အဲဒီေတာ့ သူတို႔သားက ေက်ာင္းက ဘုရားကိုေတာင္ ၀တ္ျပဳခ်ိန္မမွန္ခ်င္တာ၊
ဘုန္းၾကီးကသူ႕ကိုမိန္႕ပါတယ္၊
မင္းကတန္ခိုးၾကီးဘုရားသြားဖူးဦးမယ္ ဟုတ္လား၊
ငါ့ေက်ာင္းေပၚကဘုရားလဲ တန္ခိုးၾကီးပါတယ္ကြာ ေက်ာင္းေပၚက ဘုရားကိုအားနာပါဦးကြာ
တဲ့ဗ်ားးးး
 
မင္းနန္ ေမာ္ကၽြန္း - အယူအျမင္မွန္ကန္ေရးမွ
credit: mmcybermedia

Saturday, July 28, 2012

၀စီပိတ္အက်င့္ဟူသည္


ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစုသည္
၀စီပိတ္က်င့္သူကို သူေတာ္စင္၊ သူေတာ္ျမတ္ဟု ထင္မွတ္တတ္ၾက၏။
၀စီပိတ္က်င့္သူ ပုဂၢိဳလ္ထံသို႕ သူ႕ထက္ငါအလ်င္အျမန္ခ်ဥ္းကပ္ၾကသည္။
၀စီပိတ္က်င့္သူကို လွဴေသာ္ ပို၍အက်ိဳးရွိသည္၊ ပို၍ကုသိုလ္ရသည္ဟု ယံုၾကည္လ်က္
ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးလွဴတတ္ၾက၏။
ထိုသို႕ေသာ အေျခအေနတြင္
"၀စီပိတ္က်င့္သူမ်ား"၊ "၀စီပိတ္က်င့္သူဟု ဆိုသူမ်ား" တိုးပြားလာေတာ့၏။
၀စီပိတ္အက်င့္သည္ လာဘ္လာဘတို႕ စုျပံဳတည္မွီရာ ဟူ၍ျဖစ္လာေသာအခါ
"၀စီပိတ္အက်င့္" ကို သာသနာေတာ္အက်င့္ပမာ
သေဘာထားျပီး က်င့္ၾကံသူမ်ား ေပၚေပါက္လာေခ်ေတာ့သည္။
    
၀စီပိတ္အက်င့္ဟူသည္-
         (၁) သာသနာေတာ္ဆုိင္ရာ က်င့္စဥ္ေလာ။
         (၂) ျမတ္စြာဘုရားက "၀စီပိတ္" က်င့္ရန္ ညႊန္ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါ၏ေလာ၊
         (၃) ၀စီပိတ္အက်င့္သည္ သာသနာေတာ္အတြက္
အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္စံုတစ္ရာကို ေပးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိပါ၏ေလာ။
     
၀ဇီပိတ္အက်င့္ကို အထင္ၾကီးသူမ်ား၊ ၀စီပိတ္က်င့္သူကို
ပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ဟု ထင္မွတ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္
အထက္ပါ အတိုင္း ေ၀ဖန္စိစစ္ခဲ့ျခင္း ရွိဟန္မတူပါ။
     
ဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ကပင္ "၀စီပိတ္ဇာတ္လမ္း" တစ္ပုဒ္ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။
၀ိနည္းမဟာ၀ါ ပါဠိေတာ္၊ ပဝါရဏာကၡႏၶကသုတ္တြင္ ပါရွိေသာ ဇာတ္လမ္းျဖစ္ပါ၏။
        
ေကာသလတိုင္းရွိ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ အတူတကြ
၀ါဆိုေတာ္မူေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ျမတ္စြာဘုရားက-
            "သင္တို႕ခ်မ္းသာစြာ ေနခဲ့ၾကပါရဲ႕လား" ဟုေမးေတာ္မူပါသည္။
        ရဟန္းေတာ္မ်ားက -
             "၀ါတြင္းသံုးလပတ္လံုး တစ္ပါးႏွင့္တစ္ပါး စကားမေျပာဘဲ
ခ်မ္းသာစြာ ေနခဲ့ၾကပါတယ္ ဘုရား" ဟု ျပန္လည္ေလွ်ာက္တင္ထားခဲ့ပါသည္။
        ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားက-
             "အို ေမာဃပုရိသတို႕ အဲဒီႏႈတ္ပိတ္၀စီပိတ္အက်င့္ဆိုတာ
အ-အက်င့္၊ အရုးက်င့္၊ တိရိစၧာန္က်င့္၊ တိတၳက်င့္ပဲ၊
သင္တို႕ မခ်မ္းသာတဲ့အက်င့္ကို က်င့္ခဲ့ျပီး ခ်မ္းသာတယ္လို႕ ၀န္ခံေနၾကတယ္။
အို ေမာဃပုရိသ၊ မဂ္ဖိုလ္မနီး အခ်ည္ႏွီးေသာ ေယာက္်ားတို႕၊
ဒီကေန႕ကေနစျပီး ရဟန္းျဖစ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္သည္ အဲဒီ အ-အက်င့္၊ အရုးက်င့္၊ တိရိစၧာန္က်င့္၊
တိတၳက်င့္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မက်င့္ရ၊ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ မက်င့္ရ၊
က်င့္တဲ့ရဟန္း ဒုကၠဋ္ အာပတ္သင့္ေစ" ဟူ၍မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ပါ၏။
     
ဘုရားရွင္သည္ ရဟန္းတို႕အား "၀စီပိတ္အက်င့္"ကို မက်င့္သံုးရန္
အာဏာေဒသနာေတာ္ျဖင့္ပင္ ပညတ္ေတာ္မူခဲ့ပါ၏။

ဤ၀စီပိတ္အက်င့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ဆရာေတာ္ဘုရားကလည္း
ေအာက္ပါအတိုင္း မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ပါ၏။
         "ဤေခတ္တြင္ စကားမေျပာဘဲေနေသာ ၀စီပိတ္က်င့္စဥ္ဟုဆိုေသာ
က်င့္စဥ္မ်ားရွိေၾကာင္း ၾကားရပါသည္။ ေခတ္အားေလ်ာ္စြာ အဆန္းထြင္၍
က်င့္ၾကျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္က ထိုကဲ့သို႕ က်င့္သူမ်ားရွိရာ
ျမတ္စြာဘုရားက ပသုသံ၀ါသ သားေကာင္(ကၽြဲႏြား)တို႕၏ ေပါင္းေဖာ္ေနထိုင္ျခင္း၊
 မုဂဗၺတ-သူအတို႕၏အက်င့္၊ တတိၳယ သမာဒါန- တိတိၳဂိုဏ္း၀င္တို႕၏ က်င့္သံုးျခင္း ဟု ေျပာဆိုရႈတ္ခ်ေတာ္မူကာ ရဟန္းတို႕၏ အညွမညနေလာမဏ အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုဆက္ဆံ က်င့္သံုးၾကျခင္းကိုသာ အလိုရွိေတာ္မူပါသည္(၀ိဠ-ခ၊ ၃၅၆)။

ထို႕ေၾကာင့္ ထိုသို႕ေသာစကား မေျပာေသာ ၀စီပိတ္အက်င့္မ်ားကို အထင္ၾကီးကာ အတုယူက်င့္သံုးျခင္းမျပဳရန္လိုေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုပါသည္။"
      သူေတာ္ေကာင္းတို႕၏ "ပါးစပ္" သည္ "ပိတ္" ေနျခင္းအားျဖင့္ မည္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ထြန္းပါမည္ေလာ။ ပါးစပ္ကို ပိတ္ေနျခင္းသည္ ပါးစပ္ကို ေကာင္းစြာ အသံုးခ်ျခင္း မဟုတ္ပါ။
     
သူေတာ္ေကာင္းတို႕၏ပါးစပ္ဟူသည္...
         ျမတ္ဘုရား၏ တရားေတာ္မ်ားကို ထပ္ဆင့္ေဟာၾကားရမည္။
         အကုသိုလ္၏ ဆိုးက်ိဳးကို ေဟာေျပာရမည္။
         ကုသိုလ္၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ေျပာၾကားရမည္။
         ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာပြားမ်ားနည္းမ်ားကို ညႊန္ျပေျပာၾကားရမည္။
      သို႕မွသာလွ်င္ သာသနာေတာ္၏ အက်ိဳး၊အမ်ား၏ အက်ိဳးကို "၀စီကံ" ျဖင့္ သယ္ပိုးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းရွိေပလိမ့္မည္။ ဆိတ္ဆိတ္ေနေသာ ၀စီကံသည္ ဘာတစ္ခုမွ်၊ ေကာင္းက်ိဳးမေဆာင္၊ စားေသာက္ဘုဥ္းေပးရာတြင္ ပါးစပ္ကို အသံုးခ်ျပီး မေကာင္းျမစ္ထာ ေကာင္းရာညႊန္လတ္ႏိုင္ဖို႕မူ ပါးစပ္ကို အသံုးခ်ရမွန္းမသိသူသည္ တာ၀န္မဲ့သူသာျဖစ္ပါသည္။ဤမွ်ဆိုလွ်င္ ၀စီပိတ္က်င့္စဥ္အေပၚ မွန္ကန္စြာ ႏွလံုးသြင္းႏိုင္ျပီ ထင္ပါသည္။
      ၀စီပိတ္အက်င့္ကို က်င့္သံုးသူမ်ားအား အားေပးျခင္း၊ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအားဆန္႕က်င္ျခားနားရာ ေရာက္ေၾကာင္းကိုလည္း ထင္ရွားျပတ္သားစြာ သိျမင္သေဘာေပါက္ျပီ ထင္ပါသည္။
 

မင္းနန္ ေမာ္ကၽြန္း - အယူအျမင္မွန္ကန္ေရးမွ
Credit: mmcybermedia
 

Thursday, July 26, 2012

ဆြမ္းေတာ္တင္က် မစားေကာင္းဘူးလား


မည္သည့္ပုဂၢိဴလ္က စတင္ျဖန္႕ျဖဴးခဲ့သည္ မသိပါ။
"ဘုရားဆြမ္းေတာ္တင္က်စားေသာ္ ဘုန္းနိမ့္တတ္သည္၊
ဉာဏ္ထိုင္းတတ္သည္။ အာစက္လွ်ာစက္ညံ့သည္"
ဟူေသာ အယူအဆတစ္ခုသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအၾကားတြင္ ရွင္သန္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနပါ၏။
ယင္းအယူအဆကို ယုံၾကည္သူတို႕မွာလည္း မနည္းလွေပ။

ေကာင္းျပီ။ ဘုရားဆြမ္းေတာ္တင္က် စားရံုမွ်ျဖင့္
အဘယ္ေၾကာင့္ ဉာဏ္ထုိင္းရသနည္း။
 ဘုန္းနိမ့္ရသနည္း။
     
ဉာဏ္ထိုင္းျခင္း၊ ဘုန္းနိမ့္ျခင္း စသည္တို႕မွာ
မေကာင္းမႈ၏ အသီးအပြင့္ရလဒ္ျဖစ္ေလရာ ဆြမ္းေတာ္တင္က်စားျခင္းမွာ

မည္သည့္ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ထဲ အက်ံဳး၀င္ေသာေၾကာင့္နည္း။
     
ဤအယူ၀ါဒကို လက္ခံသိမ္းပိုက္သူတို႕သည္
အထက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ဂဃနဏ ေရေရရာရာ စိစစ္ေျဖဆိုျပီးမွ လက္ခံခဲ့ျခင္းေလာ။

အမ်ားေျပာေသာ စကားကို ၀ိဘဇၨဉာဏ္ျဖင့္ စိစစ္ေ၀ဖန္မႈ မျပဳဘဲလက္ခံခဲ့ၾကျခင္းေလာ။
စင္စစ္ေသာ္ ဤအယူအဆသည္ ဘုရားရွင္ကို ၾကည္ညိဳသူတို႕အား
မ်ားစြာ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။
ဘုန္းေတာ္ အနႏၲ၊ ကံေတာ္ အနႏၲ၊ ဉာဏ္ေတာ္အနႏၲ ပိုင္ရွင္
ဘုရားရွင္၏ ပြဲေတာ္က်ကို စားသံုးမိေသာေၾကာင့္
ဉာဏ္ထိုင္းျခင္း၊ ဘုန္းနိမ့္ျခင္း ျဖစ္ရသည္ ဟူသည္မွာ
အေတာ္ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ရာ အယူ၀ါဒပင္ျဖစ္ပါသည္။

မဇိၥ်မနိကာယ္၊ ဥပရိဏၰသ အဌကထာ၊ ဒကၡိဏ၀ိဘဂၤသုတ္ အဖြင့္၌
 အဌကထာဆရာၾကီးက-
  "ဆြမ္းေတာ္တင္ ပစၥည္းမ်ားသည္
အတုမရွိ စင္ၾကယ္ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘုရားရွင္၏ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္၍
အလြန္စင္ၾကယ္မြန္ျမတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊
ဆြမ္းေတာ္တင္တာမွာ သာမန္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ မထိုက္တန္ေလာက္ေအာင္ ျမင့္ျမတ္၍
ဘုရားခန္းရွင္း၊ သန္႕ရွင္းေရး ေ၀ယ်ာ၀စၥလုပ္၊ ေရာင္ေတာ္ဖြင့္စေသာ အက်င့္မ်ားကို
ေဆာင္ရြက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္အားေပးလွဴရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ထို႕ျပင္ ဗုဒၶေ၀ယ်ာ၀စၥလုပ္လွ်င္ အေဖ၏ ပစၥည္းကို
သားက သံုးေဆာင္ေကာင္းသလို သံုးစားေကာင္းေၾကာင္း၊
ေထာပတ္ႏွမ္းဆီ စသည္တို႕ကို စြန္႕ျပီး ဆီမီးခြက္လုပ္ပူေဇာ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊
အ၀တ္အထည္မ်ားကိုမူ စြန္႕ျပီး အလံတံခြန္လုပ္ လွဴႏိုင္ေၾကာင္း"
အက်ယ္တ၀င့္ ဖြင့္ျပရွင္းလင္းထားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ေထရ၀ါဒပိဋကတ္ေတာ္၌ ဆြမ္းေတာ္တင္က် စားသံုးေသာ္ ဉာဏ္ထိုင္းသည္၊
ဘုန္းနိမ့္သည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိပါ။

ဆြမ္းေတာ္က်ကို စားေကာင္းစြန္႕ေကာင္းသည္ ဟုသာ အဌကထာၾကီးမ်ားတြင္ ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။
ဘုရားဆြမ္းေတာ္က်သည္ စားေကာင္းေသာအရာသာျဖစ္ပါသည္။
ဘုရားဆြမ္းေတာ္တင္က်စားလွ်င္ ဘုန္းနိမ့္သည္၊ ဉာဏ္ထိုင္းသည္ဆိုျခင္းမွာ
 သဘာ၀မတန္၊ ယုတၱိမရွိေသာ စကားသာျဖစ္သည္။
     
သို႕တေစ ဆြမ္းေတာ္တင္က်ကိုစားေကာင္းသည္ဆိုတိုင္း
စည္းကမ္းမဲ့၊ အဆင္ခ်င္မဲ့ ခ်ယူစားေသာက္ျခင္းမ်ိဳး မျပဳအပ္ပါ၊

•    ဆြမ္းေတာ္တင္က်ကို မစားမီ ဗုဒၶေ၀ယ်ာ၀စၥတစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။
•    ဆြမ္းေတာ္တင္က်ကို အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ ခ်ယူစားသံုးျခင္းမ်ိဳးကို မျပဳသင့္ပါ။
ဗုဒၶအဂါရ၀မႈ မျဖစ္ေအာင္ ရိုရိုေသေသ ခ်ယူသင့္ပါသည္။
•    ဆြမ္းေတာ္မတင္မီကတည္းက ဆြမ္းေတာ္တင္က်ကိုစားသံုးမည္ဟူေသာ အေတြးအၾကံမ်ိဳး ၾကိဳတင္ေတြးၾကံထားျခင္းမ်ိဳးကိုမူ မျပဳသင့္ပါ။

အထက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ္ ဘုရားဆြမ္းေတာ္တင္က် စားသည့္တိုင္ေအာင္
•    ဘုန္းနိမ့္ျခင္းမျဖစ္ပါ။
•    ဉာဏ္ထိုင္းျခင္းမျဖစ္ပါ။
•    အာစက္လွ်ာစက္ညံ့ျခင္း မျဖစ္ပါ။

မင္းနန္ (ေမာ္ကၽြန္း) ၊ အယူအျမင္မွန္ကန္ေရး - မွ

Credit: mmcybermedia

Tuesday, July 24, 2012

ဖတ္သင့္ေသာစာတုိတစ္ပုဒ္


သင့္မွာ၊ ရဟန္းပညာရွိလည္း မရွိ လူပညာရွိလည္း မရွိ
(ပင္းယ စႀကိဳသူျမတ္)

ခ်စ္ဦးညိဳ
 
ျမန္မာ့သမိုင္း (ရာဇ၀င္)နဲ႔ ျမန္မာစာေပသမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္
မင္းလုပ္သူ ဘုရင္မ်ားကို ဆံုးမၾသ၀ါဒ ေပးေတာ္မူၾကတဲ့ ရဟန္း ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ဆံုးမစာေတြဟာ တသီးတျခားကို ထင္ရွားေနတာေတြ႔ ရပါတယ္။
ကန္ေတာ္မင္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ရဲ႕ ေလာကသာရ ဆံုးမစာဟာ လူသိမ်ားလွပါတယ္။
မင္းကို ဆံုးမခန္းမွာ ပ်ဳိ႕လကၤာသြားနဲ႔ ေရးထားတဲ့ အပိုဒ္ ၂၅ ပုိဒ္ပါ၀င္ပါတယ္။ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ ပါေတာ္မူတမ္းခ်င္း ကဗ်ာကို ေရးဖြဲ႕သူ
ဆီးပန္းနီဆရာေတာ္ရဲ႕ ‘ခေတ်ာ၀ါဒ ဆံုးမစာ’ ဆိုရင္လည္း
သီေပါမင္းထံပို႔သြင္းတဲ့ ပ်ဳိ႕လကၤာသြား ၃၂ ပိုဒ္ ပါရွိၿပီး နိဂံုး သံေပါက္မွာ
‘မင္းပဓာန၊ မ်ဳိးေလး၀၊ ဆံုးမေပးသည့္စာ၊
မညီမမွ်၊ က်င့္ေလက၊ ေရာက္စြပါယ္ေလး႐ြာ၊
အညီအမွ်၊ က်င့္ေလက၊ ေပါက္ထ ၀တႎသာ’ရယ္လို႔ သတိေပးေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
ဒီဆံုးမစာေတြကို ဖတ္ရတဲ့အခါ
ကဗ်ာလကၤာသြားအေနနဲ႔ စာတစ္ေစာင္ေပတစ္ဖြဲ႕ မရွိခဲ့ေသာ္လည္း
ဘုရင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ၿပီး မ႐ြံ႕မရွား စကားအေရးဆို ဆံုးမခဲ့တဲ့
ရဟန္းပုဂၢိဳလ္တစ္ပါးကို သတိရမိပါတယ္။
ပင္းယစႀကိဳသူျမတ္၊ အရွင္ေဇာတယႏၲပါ။

သကၠရာဇ္ ၇၆၆မွာ ရာဇာဓိရာဇ္ဟာ ေရတပ္အင္အားႀကီးစြာနဲ႔ ဆန္တက္လာၿပီး စစ္ကိုင္ၿမိဳ႕ေရ၀န္းမွာ တပ္ခ်၊ အင္း၀အထက္ကို ေက်ာ္တက္၊ တေကာင္းအထိခ်ီ၊ တေကာင္းကိုသိမ္းၿပီးမွ ျပန္စုန္ဆင္း၊ အင္း၀ကို အင္အားျပ၀ိုင္းထားလိုက္တယ္။ ဘုရင္မင္းေခါင္ဟာ ညီလာခံေခၚၿပီး ဟံသာ၀တီမင္းနဲ႔သူ႔တပ္ ျပန္သြားေအာင္
ႏႈတ္ေရးလက္ေရးနဲ႔ ဘယ္သူမ်ား ႀကံႏိုင္ပါ့မလဲ တုိင္ပင္တဲ့အခါ
မွဴးမတ္ဗိုလ္ပါ၊ ရဟန္း၊ လူပညာရွိမ်ား အားလံုးထဲက ပင္းယစႀကိဳသူျမတ္သာ
ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ထြက္ၿပီး အာမခံ တာ၀န္ယူလိုက္ပါတယ္။

စႀကိဳသူျမတ္ဟာ ဦးစြာ ရာဇာဓိရာဇ္ထံ ေမတၱာစာေစပါတယ္။
ေတြ႔လိုေၾကာင္းလည္း အေၾကာင္းၾကားလိုက္တယ္။
ရာဇာဓိရာဇ္ကလည္း ငါျငင္းရင္ ရတနာသံုးပါးအ၀င္ တစ္ပါးရတနာ(သံဃာ)ကို
မ်က္ႏွာလႊဲရာ ေရာက္လိမ့္မယ္ဆိုၿပီး ဆြမ္းဖိတ္ (ပင့္) ပါတယ္။
စႀကိဳသူျမတ္က ရာဇာဓိရာဇ္အတြက္ လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ား စီစဥ္ ယူေဆာင္ေစခဲ့တယ္။ (မွန္နန္းမွာ လူသံုးရာကိုင္ခန္႔၊ အေရးေတာ္ပံုက်မ္းမွာ လူေျခာက္ဆယ္ ထမ္းပိုးရ) ဒီလက္ေဆာင္ေတြနဲ႔ အတူ ဂိုဏ္းေထာက္ ဆရာေတာ္တစ္ပါးကို အေဖာ္ျပဳၿပိး
စႀကိဳသူျမတ္ဟာ ေလွနဲ႔ ဟံသာ၀တီ တပ္စခန္းရွိရာ ကူးခဲ့ပါတယ္။
“အရွင္ဘုရားလက္ေဆာင္ေတြ မ်ားလွခ်ည္လား”လို႔
ရာဇာဓိရာဇ္က “ျပည္သြယ္စကားဆို”ေသးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ၿပီးေတာ့လည္း စိတ္၀င္စားစရာေလးတစ္ကြက္ စႀကိဳသူျမတ္ ၀င္လာတာကို ျမင္လ်က္နဲ႔ ရာဇာဓိရာဇ္က မွဴးမတ္မ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးေနဟန္ျပဳၿပီး မျမင္ဟန္၊ မသိဟန္ ျပဳသတဲ့၊
ခဏေနမွ အရွင္ျမတ္ဘက္ လွည့္ၿပီး
“အရွင္ဘုရားတို႔ ဘယ္အခ်ိန္က ေရာက္ေတာ္မူၾကပါသလဲ”လို႔ ေမးပါသတဲ့။
ဒီအခါ စႀကိဳသူျမတ္ ေျဖလိုက္ပံုက
“မင္းျမတ္ ျမင္ေတာ္မူကတည္းကပင္ ငါတို႔ေရာက္ေနၾကတယ္”တဲ့။
ရာဇာဓိရာဇ္လည္း ၿပံဳးၿပီး ျမင့္ေသာေနရာမွာ ထုိင္ေတာ္မူဖို႔ ပင့္ပါတယ္။
စေတြ႔ၾကတဲ့ ဒီ ‘ထိေတြ႔မႈ’ကေလးကပဲ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္ေနပါၿပီ။

ဆက္ၿပီးေမးၾက၊ ေလွ်ာက္ၾက၊ ေျဖၾကတဲ့စကားေတြကလည္း
စိတ္၀င္စားစရာ အတိပါပဲ။ ႏိုင္ပန္းလွရဲ႕ အေရးေတာ္ပံုက်မ္းမွာေတာ့
‘ပင္းယ စႀကိဳသူျမတ္ ႏွင့္ ရာဇာဓိရာဇ္တို႔ အျပန္အလွန္ စကားစစ္ထိုးၾကပံု’လို႔
မာတိကာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ရဟန္းတစ္ပါးနဲ႔ ဘုရင္တစ္ပါးတို႔
စကားစစ္ထိုးၾကတယ္ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းဟာ အနည္းငယ္ ‘ျပင္း’ သေယာင္ရွိေပမယ့္
သူတို႔ ေျပာၾကဆိုၾကတဲ့ စကားအသြားအလာ၊ အေပးအယူေတြ ၾကည့္လိုက္ေတာ့
‘စကားစစ္ထိုး’လို႔ သံုးတာ သင့္ျမတ္တယ္ ဆိုရမွာပါပဲ။

ဒီစကားပြဲကို အေရးေတာ္ပံုက်မ္းမွာ ၁၅ မ်က္ႏွာခန္႔အထိ ေဖာ္ျပပါတယ္။
မွန္နန္းနဲ႔ မဟာရာဇ၀င္ႀကီးမွာလည္း အေတာ္မ်ားမ်ားေလး အေသးစိတ္ ျပပါတယ္။
ေနရာခ်ဳံ႕ရမွာမို႔ ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ အမ်ားသံုး စကားလံုးအေနနဲ႔
လွယ္ယူၿပီး ေဖာက္သည္ခ်ပါရေစ။

ရာဇာဓိရာဇ္။   ။ တပည့္ေတာ္ထံ ႂကြေရာက္တဲ့ ကိစၥကို မိန္႔ဆိုပါဘုရား။

စႀကိဳသူျမတ္။  ။ မင္းႀကီး ႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီး အင္း၀ကို ဆန္တက္လာတဲ့ အေၾကာင္း ငါတို႔သိခ်င္လို႔ပါ။ သိရရင္ ဂိုဏ္းဆရာ သံဃာေတာ္မ်ား စု႐ုံးၿပီး ေဆြးေႏြး ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ပါပဲ။

ရာဇာဓိရာဇ္။   ။တပည့္ေတာ္ စစ္ခ်ီလာတာ အလိုဆႏၵ အေၾကာင္းေလးပါး ေၾကာင့္ပါ။
(၁) အထူးထူးေသာအရပ္ကို ၾကည့္လို၍။
(၂) ဘုန္းလက္႐ုံးခြန္အား ျပလို၍။
(၃) တိုင္းႏိုင္ငံ က်ယ္လိုၿပီး ဆင္ျမင္းဗိုလ္ပါမ်ား အလို႐ွိ၍။
(၄) ပုဂံအ၀ရဲ႕ ဘုရားပုထိုး ေမြးေတာ္ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို ရွိခိုး ပူေဇာ္လို၍။
ဆန္တက္လာပါတယ္။

[အေရးေတာ္ပံုက်မ္းမွာေတာ့
(၁) မင္းႀကီးစြာ လက္ထက္က ေစာ္ကား အထင္ေသးခဲ့သည္ကို ျပန္လည္ေခ်ပဖို႔၊
(၂) အင္း၀ကို ဟံသာ၀တီထဲ ခြင္ၿပိဳင္ျပဳ ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔၊
(၃) ေစတီပုထိုး ဓာတ္ေတာ္ဖူးျမင္ဖို႔၊
(၄) ေအာင္ျမင္တဲ့ စစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေပထက္အကၡရာ တင္ၿပီး
ေနာင္လူတို႔ ေျပာစမွတ္ျပဳဖို႔လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။]

စႀကိဳသူျမတ္။  ။ သာသနာေတာ္ ဒါယကာမင္းျမတ္တြင္
တရားေတာ္ႏွင့္အညီ ေဟာၾကားဆံုးမမည့္ ရဟန္းပညာရွိလည္းမရွိ၊
 ျပည္ထဲအမႈ၌ အေျမာ္အျမင္ အလိမၼာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အမတ္ ေသနာပတိလည္း မရွိ။

ရာဇာဓိရာဇ္။   ။ဘယ္လို အမိန္႔ေတာ္မူလိုက္ပါသလဲ ဘုရား။

စႀကိဳသူျမတ္။  ။(ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္း၊ တာ၀တႎသာ၊ အသုရာ၊ မဟာအ၀ီစိတို႔ရဲ႕ ယူဇနာေတြ၊
ေရေန၊ ေတာေန၊ လူေနေတြကို ရွင္းျပၿပီး ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟဖံုးလႊမ္းလို႔
ငရဲသြားရသူ သတၱ၀ါမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းျပၿပီးမွ)
ႂကြလာတဲ့ အေၾကာင္းေလးပါးမွာ…
ဓာတ္ေတာ္ ပုထိုးေစတီမ်ားကို ဖူးျမင္ပူေဇာ္လို၍ ဆိုတဲ့ တစ္ပါးသာ တရားနဲ႔ညီတယ္၊ က်န္သံုးပါကေတာ့ နတ္႐ြာနိဗၺာန္နဲ႔ ဖီလာပဲ၊
ဒါေၾကာင့္ ရဟန္းပညာရွိ မရွိလုိ႔ ငါဆိုတယ္။

ပညာရွိအမတ္ ေသနာပတိ မရွိလို႔ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းက
သင့္ခမည္းေတာ္ ဗညားဦးနဲ႔ အင္း၀မင္းႀကီးစြာတို႔ လက္ထက္မွာ
 ႏွစ္ျပည္ေထာင္ မီးမေသ၊ ေရမေနာက္ ေရွ႕တစ္ေျပးတည္း ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။
သင့္လက္ထက္မွာ ဒီလိုမျဖစ္လာ။ ျပည္သူ လူ ရဟန္းအေပါင္းတို႔
ခ်မ္းသာရမည့္အေၾကာင္းကို သင့္အား ေလွ်ာက္မယ့္သူ မရွိလုိ႔
ပညာရွိ အမတ္ေသနာပတိ မရွိဟု ငါဆိုတယ္။

ရာဇာဓိရာဇ္။   ။ အင္း၀ဘုရင္က မဟာမိတ္လမ္းစဥ္ ဖ်က္ၿပီး
 တပည့္ေတာ္ရဲ႕ ေရေျမကို သူ႔ပိုင္နက္ထဲ သြတ္သြင္းဖို႔ႀကံေဆာင္တာပါ။
တပည့္ေတာ္ အေပၚ ဒီလိုဆိုရင္ တပည့္ေတာ္လက္ကို ဆြဲခ်ဳပ္ထားၿပီး
တင္ပါးကို ႐ိုက္ႏွက္ေစသလို ျဖစ္မေနပါလားဘုရား။

စႀကိဳသူျမတ္။  ။ မင္းႀကီးေလွ်ာက္တင္သလိုဆိုရင္ ငါ့မွာ ကိုယ့္လူကို အႏိုင္ေပး၊
တစ္ဖက္လူ ႐ႈံးေစလိုစိတ္ရွိတဲ့ ရဟန္းသိကၡာပုဒ္မ်ားကို
မေစာင့္ထိန္းသူအေနနဲ႔ ဒုဂၢတိလားရမွာပါ။ ငါ ဒီလိုမဟုတ္ပါ။
သတၱ၀ါ အေပါင္းတိုကို ထာ၀စဥ္ ေမတၱာပို႔ပါတယ္။
ငါ့ဇာတိ စိတ္ရင္းအရ အင္း၀ႏွင့္ ဟံသာ၀တီ ႏွစ္ျပည္သားတို႔ကို သာတူညီမွ် ခ်စ္ပါတယ္။ စစ္ႀကီးျဖစ္ရင္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္လံုး ႀကီးမားတဲ့ အပူမီးလံုးႀကီး ေတာက္ပါမယ္။
 သူက အလ်င္ျပဳလို႔ ကိုယ္က ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ၿပီး လက္စားေခ်ရမယ္လို႔ ဘုရားေဟာ မရွိပါဘူး။
ခႏၲီတရား လက္ကိုင္ထားဖို႔သာ သာသနာ့ဒါယကာကို ငါ သတိေပးပါတယ္။

ရာဇာဓိရာဇ္။   ။ သင့္ျမတ္ပါတယ္ ဘုရား။
သို႔ေသာ္ အင္း၀မင္းႀကီးစြာ ဟံသာ၀တီသို႔ စုန္ဆင္းတုန္းက
ဘာေၾကာင့္ ဒီလို တရားမျပခဲ့ပါသလဲ။
တပည့္ေတာ္ တုံ႔ျပန္ဖို႔လာခါမွ ခႏၲီတရား လက္ကိုင္ ထားပါဆိုတာ
တစ္ဖက္သတ္ ျဖစ္မေနပါလား။

စႀကိဳသူျမတ္။  ။ (ၿပံဳးလ်က္ပင္) ကကုသန္ဘုရားလက္ထက္ သာသနာေတာ္ ကတည္းက ခႏၲီတရားဟာ ယေန႔ထိ တစ္ခုတည္းပါ။
မင္းႀကီးအေနနဲ႔ တရားေတာ္ကိုသာၾကည့္ပါ။
(မဟာအ၀ိစိ ငရဲ၊ ပဥၥာနႏၲရိယကံတို႔ကို ရွင္းျပၿပီး)
စစ္ဗ်ဴဟာခင္းၿပီး တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္တဲ့ အျဖစ္ေၾကာင့္
အပါယ္ေလးပါက လြတ္ကင္းႏိုင္ပါ့မလား မင္းျမတ္။

ရာဇာဓိရာဇ္။   ။ ရာဇဓမၼမွာ အက်ဳိးနဲ႔အျပစ္ဟာ ဒြန္တြဲေနပါတယ္။
သံသရာ က်င္လည္သမွ်
ဘယ္သူမွ အျပစ္ပါပ အကုသိုလ္ကံက လြတ္ေအာင္ မ႐ုန္းႏုိင္ပါ။
စိတ္ႀကံစည္သမွ် ပညာဥာဏ္နဲ႔ ႏိႈင္းဆျခင္းသာ မဓာနပါဘုရား။

စႀကိဳသူျမတ္။  ။စစ္ဗ်ဴဟာခင္းမယ္ဆိုလဲ စစ္အဂၤါေလးပါးကို မင္းႀကီးသိထားဖို႔ လုိပါတယ္။ (ေလးပါးကို ရွင္းျပၿပီး) ကာလ၊ ေဒသ၊ ဥတုကို မင္းႀကီးေမ့ေနသလား
(အင္း၀ေဒသ မိုးဦးေလဦး ျမစ္ေရလွ်ံျခင္းကို ေျပာျပၿပီး)
ဒီလိုအခ်ိန္မွာ မင္းႀကီးရဲ႕ေလွေတြ၊ တပ္သားေတြ ဒုကၡေရာက္မယ္။
အင္း၀ကို မတိုက္ရဘဲ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္စီးပါလိမ့္မယ္။

ရာဇာဓိရာဇ္။   ။ၿပံဳးၿပီး) တပည့္ေတာ္က စစ္အဂၤါ ေလးပါးသာမက ရွစ္ပါးအထိ သိပါတယ္။
(ရွစ္ပါးကို ရွင္းျပၿပီး) အရွင္ဘုရားေျပာျပတဲ့ ေလးပါး
မွန္တယ္ မွားတယ္ တပည့္ေတာ္ မေျပာလုိပါ။

စႀကိဳသူျမတ္။  ။မင္းႏွစ္ပါးစလံုးရဲ႕ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ အက်ဳိးအတြက္ မည္သည့္ဘက္မွ မလိုက္စားဘဲ ငါ ယခုလို ႀကိဳးစား သတိေပးေနတာပါ မင္းႀကီး။
စကားအရွိန္ေကာင္းေနစဥ္မွာပဲ ေ႐ႊၾကက္ယက္ ဘုရားက ဖမ္းလာခဲ့တဲ့
သံု႔ပန္း ခုႏွစ္ေယာက္ (ျမန္မာစာေပမူအရ ဘုရားကၽြန္သီးေတာ္မ်ား)ကို
မင္းႀကီးထံ ဆက္လာပါတယ္။ ဒီအခါ စႀကိဳသူျမတ္က
ဘုရားအမႈ ေ၀ယ်ာ၀စၥ လုပ္သူမ်ားကို အႏၲရယ္ျပဳ သတ္ျဖတ္တာ
ငါ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ရၿပီ၊ အျပစ္ႀကီးလွတယ္။ ငါ တရားသံေ၀ဂ ျဖစ္လွတယ္။
ငါတို႔ကို ျပန္ခြင့္ျပဳပါေတာ့လို႔ မိန္႔ၿပီး ထြက္ခြာမယ္လုပ္ပါတယ္။
ဒီအခါမွ ရာဇာဓိရာဇ္ စိုးရိမ္လွစြာနဲ႔ ေမးျမန္းၿပီး စိတ္ၾကမ္းမ်ားေလ်ာ့ပါး၊
သမပဋိပတ္စိတ္ေတြ၀င္၊ ရတနာသံုးပါးကို သတိရလာၿပီး
ဘုရားကၽြန္သီးေတြကိုသတ္သူ သူ႔ရဲမက္ေတြကို အျပစ္ေပးပါမယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။
ဒီအခါ စႀကိဳသူျမတ္က ထပ္မံတားျမစ္ၿပီး ရဲမတ္ေတြကိုပါ အျပစ္လႊတ္ဖို႔ အလွဴခံပါတယ္။
ဘုရင္က သေဘာတူၿပီး သံု႔ပန္းေတြကိုပါ လွဴပါတယ္။
ၿပီးမွ “တပည့္ေတာ္ အရွင္ဘုရားရဲ႕ ၾသ၀ါဒကို မဆန္႔က်င္ေတာ့ပါ။
စစ္ၿပီး စုန္ဆင္းပါေတာ့မယ္၊ ဒီေရာက္ခဲ့တာ အစြဲျပဳလုိ႔ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္
တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းခ်င္ပါတယ္။
တပည့္ေတာ္မွာ သဒၶါတရား ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္”လို႔ ေလွ်ာက္ပါတယ္။

စစ္ေသြးစိတ္မာန္တက္ေနတဲ့ ဘုရင္တစ္ပါးကို ရင္ဆိုင္ေတြ႔ အေရးဆို
စစခ်င္းပဲ ‘သင့္မွာရဟန္းပညာရွိလည္း မရွိ၊ လူပညာရွိလည္း မရွိ’ လို႔ ရဲရဲေျပာခဲ့တဲ့
 အဖြင့္စကားဟာ ေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ အေရးပါေသာ ပဏမစကားလံုး ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္း အင္း၀-ဟံသာ၀တီ အျပန္အလွန္ စစ္ထိုးခဲ့ၾကေပမယ့္ ဒီတစ္ခ်ီမွာ
စႀကိဳသူျမတ္အရွင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ေဆာင္တာ
ေအာင္ျမင္ခဲ့တာကေတာ့ ဧကန္ျဖစ္ပါတယ္။
ရာေဇာ၀ါဒ ဆံုးမစကားအျဖစ္ ပင္းယစႀကိဳသူျမတ္ရဲ႕
ႏႈတ္ထြက္ၾသ၀ါဒ စကားလံုးဟာလည္း ‘သမိုင္း၀င္’ ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။

Credit: mmcybermedia

Saturday, July 21, 2012

ဓမၼဥယ်ာဥ္ ၀ါတြင္းသင္တန္း

၀ါတြင္းကာလ  -  တနဂၤေႏြဓမၼသင္တန္း
အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာတုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ လိမၼာယဥ္ေက်းေသာ 
သားသမီးရတနာေလးမ်ားျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဓမၼဥယ်ာဥ္ေက်ာင္းတြင္ 
ဝါတြင္း (၃) လ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း ကေလးမ်ားအတြက္ 
အေျခခံဗုဒၶဘာသာသင္တန္းကုိ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတုိင္း ဖြင့္လစ္ပုိ႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဝါတြင္းကာလႏွင့္ ဆီေလွ်ာ္ေစရန္ ရည္သန္၍ ကေလးမ်ားအား ျမတ္စြာဘုရား၏တရားဦး ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သခၤန္းစာမ်ား ပုိ႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ကုိ မွန္ကန္စြာ ရြတ္ဖတ္တတ္ျခင္း
အဓိပၸါယ္ကုိ ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္နားလည္ျခင္းရွိေစရန္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္
သင္ယူမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ လက္မႈ/ လႈပ္ရွားမႈအခ်ိန္၊ ပုံျပင္ခ်ိန္တုိ႔ျဖင့္လည္း ျဖည့္စြက္ပုိ႔ခ်ေပ း မည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းကာလ
၂၀၁၂ - ခုနစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၅) ရက္မွ ေအာက္တုိဘာ (၂၈) ရက္အထိ။

သင္တန္းခ်ိန္
မြန္းလြဲ ၁း၀၀ နာရီမွ ၃း၃၀ နာရီအထိ

အသက္အရြယ္
၄ - ၆ တန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား

ဝတ္စုံ
ဘာသာေရးႏွင့္သင့္ေတာ္သည့္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ

အမည္စာရင္းေပးသြင္းရန္
ဇူလုိင္လ (၃၁) ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ရက္ထား၍ တာဝန္ခံဆရာေတာ္ဦးဥတၱမထံတြင္ စာရင္းေပးသြင္းရန္။

ဆက္သြယ္ရန္
တာ၀န္ခံဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ (B.A, M.A)
ဓမၼဥယ်ာဥ္ေက်ာင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျပတုိက္လမ္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္
ဖုန္း - ၄၃၀၂၁၆၊ ၀၉၄၂၁၀၉၆၀၄၆

ေဒၚခင္စႏၵာ (၀၁-၆၆၃၀၅၀


Dhamma Garden Centre
Vassa - Sunday Dhamma Class
 
Dear Parents
We warmly invite your child to join us in our Vassa - rain retreat ‘Sunday Dhamma Classes’. Vassa is a time for learning and contemplation. In keeping with this beautiful tradition, and most suitable of the period, the classes will focus on learning the Dhammacakkappavattana Sutta. Generally known as the first sermon, this Sutta holds the essence of the Buddha’s teaching – ‘The four Noble truths’.   
By introducing our children to the first teaching of our Lord Buddha, we hope to help them develop an understanding of the sermon. How it relates to them. How it can be applied to their everyday life, along with how to recite the sutta properly.  Hopefully at the same time, to instil a lifelong practice of - living the Noble Eight Fold way, a fondness of our Sasana , cultural traditions and striving to uphold them.

May all be well,
 

Ven Ashin Uttama
B.A., M.A. Buddhism
(Registrar- Dhamma Garden Centre).

Class information
Duration:            (August 5 ~ October 28, 2012)

Time:                (9:00 ~ 11:30 a.m. Sundays)

Venue:

Dhamma Garden Centre, Shwe Kyet Yet Monastery, 
Bogyoke Museum Lane, Bahan Township.

Age range:           

9  ~ 11 years (Grades 4/5)

Medium:              

English + basic knowledge of 3rd Standard Myanmar

Dress code:

white loose fitting top & longyi / pants or clothing below knee level
 

Last date of enrolment:    
31st July 2012

Refreshments:        will be provided

Enrolment- Pls contact:     

Ven. Ashin Uttama
Dhamma Garden Centre
01-430216 / 09-421096046 

Or
Tr. Kim   (Daw Kim Sandar) 01 – 663050
*we regret that due to space difficulty, child placement is limited to date of enrolment

Friday, July 20, 2012

ဝါဆုိသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ


ေန႔ရက္
 
၁၃၇၄ - ခုႏွစ္၊ ဒုတိယ၀ါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ (၁၀) ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔
12 / 08/ 2012 Sunday
 
အခ်ိန္
 
နံနက္ ၇း၀၀ နာရီ အ႐ုဏ္ဆြမ္းဆက္ကပ္
နံနက္ ၉း၀၀ နာရီ ပရိသတ္မ်ားစတင္ဧည့္ခံ
နံနက္ ၁၁း၃၀ နာရီ ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္
မြန္းလြဲ (၁း၀၀) တရားေဟာ
 
ေနရာ
 
ကပုန္းေက်ာင္း
19, Jalan 38, Desa Jaya,
Kepong 52100
 
HP: 017 2422336

Wednesday, July 18, 2012

ဖတ္စရာ မွတ္စရာ (၃၅)


ဆင္းတုရွိခိုးတာ အက်ိဳးရွိသလား
ေဂါတမ ၿမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ စံလြန္သြားတာ ႏွစ္ ၂၅၀၀ ေက်ာ္ၿပီ။
မရွိေတာ့တဲ့ ၿမတ္စြာဘုရားကို ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္လို့ ရေသးသလား။
ကိုးကြယ္ေနလို့ေကာ အက်ိဳးရွိပါမလား။

ဗုဒၶဘာသာက ဆင္းတုေတြ၊ ရုပ္ပံုပန္းခ်ီကားေတြကို ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာလား?
ဆင္းတုေတြ ရုပ္ပံုေတြကို ရွိခိုးကိုးကြယ္ေနလို့ ဘာအက်ိဳးရွိမွာလဲ။

ဒါေတြက အေနာက္ႏိုင္ငံသားေတြ ဘာသာၿခားေတြေမးတက္တဲ့ ေမးခြန္းေတြပဲ။

ေဂါတမ ၿမတ္စြာဘုရားဟာ ပရိနိဗၺာန္ စံလြန္သြားၿပီ ၿဖစ္ေပမဲ့
သူေဟာၾကားထားတဲ့ တရားအဆံုးအမေတြက ပကတိအတိုင္း ရွိေနၾကတုန္းပဲ။
သူဘုရားၿဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့တာ အခုလို တရားအဆံုးအမကုိ ေဟာၿပဖို့ပဲ။
နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားကို ညႊန္ၿပေပးခဲ့ဖို့ပဲ။

ဒါေတြက အခု အကုန္ရွိေနေသးတာမို့ ဒီတရားေတာ္အတိုင္း လိုက္နာက်င့္ၾကံ
အားထုတ္ရင္း ၿမတ္ဗုဒၶရွိစဥ္တုန္းကလိုပဲ ထပ္တူထပ္မွ် အက်ိဳးထူးမ်ားကို
ခံစားရပါတယ္။ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကိုလည္း မ်က္ေမွာက္ၿပဳႏိုင္ပါတယ္။

ဗုဒၶၿမတ္စြာ ပရိနိဗၺာန္မစံမီမွာ ဗုဒၶကိုယ္စား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ဖို့အတြက္
ေစတီ ၄ မ်ိဳးကို သတ္မွတ္ေပးေတာ္မူခဲ့တယ္။

ဓာတုေစတီ… ဗုဒၶရဲ့ ရုပ္ကလပ္ေတာ္ကို မီးသၿဂိၤုဟ္တဲ့အခါ က်န္ရစ္တဲ့
ဓါတ္ေတာ္မ်ားကို ဘုရားရွင္ ကိုယ္စားကိုးကြယ္ႏိုင္တယ္။

ဓမၼေစတီ… ဗုဒၶၿမတ္စြာ ၄၅ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့
ပိဋကတ္သံုးပံု၊ မဂ္ေလးတန္၊ ဖိုလ္ေလးတန္နဲ့ နိဗၺာန္တရားတို့ကို
ဘုရားရွင္ကိုယ္စား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ႏုိင္တယ္။

ဥဒၵိႆေစတီ… သက္ေတာ္ထင္ရွား ၿမတ္ဘုရားကို ရည္မွန္းၿပီး ေရးသားတဲ့ ပံုေတာ္၊
ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ေတြ၊ သစ္သားဆင္စြယ္ စသည္တို့ကို ထုလုပ္ထားတဲ့ ဆင္းတုေတြ၊
အုတ္၊ သဲ၊ အဂၤေတ စသည္တို့ၿဖင့္ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေစတီပုထိုးေတြ၊
ဒီအရာေတြအားလံုးကို ဘုရားရွင္ကိုယ္စား ရွိခိုးပူေဇာ္ႏုိင္တယ္။

ပရိေဘာဂေစတီ… မဟာေဗာဓိပင္ အပါအ၀င္ ဘုရားရွင္ အသံုးၿပဳေတာ္မူခဲ့တဲ့ သပိတ္၊
သကၤန္း၊ ေတာင္ေ၀ွးစသည္တို့ကိုလည္း ဘုရားရွင္ကိုယ္စား
ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ႏိုိင္တယ္။

အဲဒီေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက ၿမတ္ဗုဒၶရဲ့ ပံုေတာ္ပန္းခ်ီကားေတြ၊
ဆင္းတုေတြကို ရွိခိုးပူေဇာ္တာဟာ ဥဒၵိႆေစတီအၿဖစ္ ရည္မွန္းၿပီး
ရွိခိုးပူေဇာ္ၿခင္းၿဖစ္တယ္။ ပန္းခ်ီကားအေနနဲ့ ရုပ္ထု၊
ဆင္းတုေတာ္မ်ားအေနနဲ့ ရွိခိုးပူေဇာ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။

ဥပမာ… ကြယ္လြန္သြားၿပီးတဲ့ မိဘမ်ားရဲ့ဓါတ္ပံုကို ရွိခိုးကန္ေတာ့ေနတဲ့သူဟာ
စကၠဴဓာတ္ပံုကို ရွိခိုးကန္ေတာ့ေနတာမဟုတ္ဘူး။ သူ့မိဘကို ရည္မွန္းၿပီး
ရွိခိုးကန္ေတာ့ေနၿခင္းၿဖစ္တယ္။ မိဘဓာတ္ပံုက အသက္ထင္ရွား ရွိစဥ္အခါက
မိဘတုိ့ရဲ့ ရုပ္ပံုကိုထင္ၿမင္လာေအာင္ အေထာက္အပံ့ၿပဳတယ္။ မိဘရဲ့
ဂုဏ္ေက်းဇူးေတြ ထင္ေပၚလာေအာင္ ေက်းဇူးၿပဳေပးတယ္။

စကၠဴဓာတ္ပံုကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး မိဘတို့ရဲ့ တကယ့္ရုပ္သြင္နဲ့
မိဘတို့ရဲ့ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ား ေပၚလြင္လာေအာင္ ၾကည့္ရွူရသလို ဘုရားပန္းခ်ီ၊
ရုပ္ထု၊ ဆင္းတုမ်ားကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး ၿမတ္စြာဘုရားရဲ့ တကယ့္ရုပ္သြင္နဲ့
ဂုဏ္ေတာ္မ်ား၊ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားေပၚလြင္ေအာင္ ၾကည့္ရွုၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ပံုေတာ္၊ ဆင္းတုေတာ္တိုဟာ အေထာက္အပ့ံ ပစၥည္းမွ်သာၿဖစ္တယ္။
ပံုေတာ္၊ ဆင္းတုေတာ္ေတြ မရွိဘဲႏွင့္လဲ ၿမတ္စြာဘုရားရဲ့ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို
ရည္မွန္းၿပီး ရွိခိုးပူေဇာ္ႏိုင္ပါတယ္။
ၿမတ္စြာဘုရားသက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္အခါကလည္း ဘုရားဂုဏ္ေတာ္မ်ားကိုသာ
ရည္မွန္းၿပီး ပူေဇာ္ရပါတယ္။

ၿမတ္စြာဘုရားရဲ့ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားဆီသို့ စိတ္ေရာက္တာခ်င္းတူရင္
အက်ိဳးေက်းဇူးကလည္း တူမွာပဲ။ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားစုေပါင္းထားတဲ့ ဘုရားရွင္ကို
ဉာဏ္နဲ့ၿမင္ေအာင္ အာရံုၿပဳရမယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ ရုပ္ပံု၊ ရုပ္ထုေတြကို ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္တဲ့
ဘာသာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက မသိ၊ နားမလည္သူေတြရဲ့ လြဲလြဲမွားမွား
စြပ္စြဲမွုမ်ားသာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေနတာက အရဟံအစ ဘဂ၀ါအဆံုး အတုမရွိတဲ့
ဂုဏ္ေတာ္မ်ားရဲ့ ပိုင္ရွင္ၿဖစ္တဲ့ ဗုဒၶဘုရား၊
ထုိၿမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားညႊန္ၿပခဲ့တဲ့ မဂ္ေလးတန္၊ ဖိုလ္ေလးတန္
နိဗၺာန္ပရိယတ္လို့ဆိုတဲ့အတုမရွိ ၿမင့္ၿမတ္တဲ့ ဓမၼတရား၊ သစၥာေလးပါး
ၿမတ္တရားကို သိၿမင္ၾကၿပီးတဲ့ အရိယာသံဃာမ်ားနဲ့ ၿမတ္စြာဘုရားရဲ့
အဆံုးအမဩ၀ါဒအတုိင္း က်င့္ၾကံေနၾကတဲ့ သမုတိသံဃာ၊ ဒီဘုရား၊ တရား၊
သံဃာလို့ဆိုအပ္တဲ့ ရတနာၿမတ္သံုးပါးပါပဲ။

ဒီလို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ထိုက္တဲ့ အၿမတ္ဆံုးရတနာ သံုးပါးဆိုတာ အၿခားဘယ္မွာ
ရွာေဖြလို့ ရႏိုင္ပါေတာ့မလဲ။

(ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္)

www.burmaborn.blogspot.com မွကူးယူေဖာ္ၿပပါသည္။ တန္ဖိုးရွိေသာ
ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ၿဖစ္ပါသည္။

Thursday, July 12, 2012

စတုတၳမ႑ဳိင္ရဲ႕ နံပါတ္မဲ့ ေဝဒနာ


ဓမၼေဘရီအရွင္၀ီရိယ(ေတာင္စြန္း)

ခုရက္ပုိင္းေတြမွာ “တနဂၤေႏြ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈေက်ာင္း”မ်ားေပၚေပါက္ေရးအတြက္ တုိက္တြန္းအၾကံေပးဖုိ႔ ဇာတိခ်က္ေၾကြ အညာေဒသၿမဳိ႕ ရြာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေရာက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
မိမိဇာတိနဲ႔ မေ၀းလွတဲ့ အညာၿမဳိ႕တစ္ၿမဳိ႕က ေတာင္သူတစ္ပုိင္း ကုန္သည္တစ္ပုိင္း ဒကာႀကီး တစ္ေယာက္က “အခုဆုိ ဒီႏုိင္ငံမွာ ေခတ္ႀကီးက အေတာ္ႀကီးကုိ ေျပာင္းလဲတုိးတက္လာေနၿပီဆုိတာ ဆရာေတာ္တုိ႔ေကာ သတိထားမိၾကရဲ႕လား'' ဆုိၿပီး ေမးလာပါတယ္။

 “ဟုတ္ကဲ့ … ဂ်ာနယ္ေတြထဲမွာေတာ့  ဖတ္လုိက္ရပါတယ္” ဆုိေတာ့
“တပည့္ေတာ္တို႔ ေတာသူေတာင္သားေတြကေတာ့ ဂ်ာနယ္ေတြ ဘာေတြ သိပ္မဖတ္ရလုိ႔ ဘာေတြတုိးတက္တယ္ဆုိတာ ေသေသခ်ာခ်ာေတာ့ မသိပါဘူး။ အခုလုိ ၿမဳိ႕ေပၚေရာက္လာတဲ့အခါမွာ သတိျပဳမိ တာကေတာ့ အရင္ကထက္ ကားသစ္သစ္ေတြ အေတြ႕ရမ်ားသလုိ ကားေတြလည္း ပုိ႐ႈပ္လာတယ္။ တပည့္ေတာ္တုိ႔အတြက္ေတာ့ လမ္းကူး လမ္းျဖတ္ ပုိၿပီး ခက္ခဲလာတာပဲ ထူးပါတယ္ဘုရား”ဆုိၿပီး စကားရပ္သြားတယ္။

တစ္ေအာင့္ေလာက္ေနေတာ့ “အခုဆုိရင္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြမွာ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ေတြက ႀကီး၊ မုိးေလ၀သ မမွန္လုိ႔ ေကာက္ပဲ သီးႏွံေတြက အထြက္ဖ်ဥ္း၊ ေစ်းႏႈန္းေတြကက်နဲ႔ အေတာ္ေလးကုိ ကသီလင္တ ျဖစ္ေနၾကရတာ၊ ၾကားရသေလာက္ေတာ့ ဒီလုိျဖစ္ရတာဟာ အညာေရာ ေအာက္ေရာ ရွိသမွ် ေတာင္သူ လယ္သမား အားလုံးလုိလုိပဲ။ ခုဆုိ ေတာင္သူလုပ္ငန္းခြင္သစ္က စၾကရေတာ့မွာ စရိတ္စကဆုိတာက ခက္ခဲၾကနဲ႔၊ ဘယ္ကေတာင္ စရမွန္းမသိေလာက္ေအာင္ေတာင္ ျဖစ္ေနၾကတာ။ ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သက္ဆုိင္ရာက သိရွိစီစဥ္ေပးဖုိ႔ ဂ်ာနယ္ေတြ ဘာေတြကမ်ား ေရးၾက သားၾကတာ ရွိမလားလုိ႔ပါ”တဲ့။

“အဲ .. ဂ်ာနယ္ေတြမွာ အေတြ႕ရမ်ားေနတာကေတာ့ ကားတင္သြင္းခြင့္ေတြ ကားေစ်းက်ေနတာေတြ အေၾကာင္းရယ္၊ လွ်ပ္စစ္မီးေတြ ပ်က္လုိ႔ ဒုကၡေရာက္ၾကတဲ့ အေၾကာင္းေတြရယ္၊ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံက ခ်စ္ခင္ေလးစားျခင္းခံရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ပုံေတြရယ္ပဲ ဒကာႀကီး”

“ကားေစ်းက တပည့္ေတာ္တုိ႔ ေတာသူေတာင္သားနဲ႔ ဘာမွ မပတ္သက္ဘူးဘုရား။ ကားေစ်းေတြ ဘယ္ေလာက္က်ေနေန ကားခေတြက တက္ျမဲ တက္ေနတာပဲဟာ။ လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္တယ္ဆုိတဲ့ ဒုကၡကလည္း ေတာရြာမွာ လုံး၀ကုိ မၾကံဳဖူးဘူး။ အစကတည္းက လွ်ပ္စစ္မီးဆုိတာ ဘာမွန္းေတာင္ သိမွ မသိၾကတဲ့ ဥစၥာ။ အျပင္က လွ်ပ္စစ္မီးဆုိတာကေတာ့ ဘယ္တုန္းကမွ မရဘူးလုိ႔ အေထြအထူး ေတာင္းတတယ္ရယ္လုိ႔လည္း တယ္မရွိၾကပါဘူး။ အရွင္ဘုရားတုိ႔လုိ ၿမဳိ႕ေပၚေနခဲ့ၾကတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြက ညည္းျပလုိ႔သာ ၾကားရဖူးတာပါ။ ေက်းလက္ေတာနယ္ေတြ မဖြံ႕ၿဖဳိးဘူး ဆုိတာလည္း အျပင္က လွ်ပ္စစ္မီးေတြ မလင္းႏုိင္လုိ႔ဆုိတာက အဓိကအေၾကာင္းရင္း မဟုတ္ဘူးထင္တယ္ဘုရား။ ကုိယ္လည္း ဒီလုိ အေမွာင္ထုထဲမွာပဲ လူလားေျမာက္လာ ရတာဆုိေတာ့ ဒီကိစၥကုိ သိပ္ေတာ့လည္း မေ၀ခြဲတတ္ဘူး။ ကုိယ့္အေတြ႕ၾကံဳနဲ႔ကုိယ္ စဥ္းစားရ သေလာက္ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေတာသူေတာင္သားမ်ားမွာ အဓိက ဒုကၡေပးေနတာက အတြင္းမွာ အသိပညာအလင္း မရတဲ့ ကိစၥပဲ”

အသိပညာနည္းပါးၾကေတာ့ အရွည္ကို မေတြးေတာ မဆင္ျခင္တတ္ၾကဘူး။ ထစ္ခနဲဆို ႐ိုက္ဟယ္၊ ႏွက္ဟယ္၊ ခုတ္ဟယ္၊ ထစ္ဟယ္နဲ႔။ လုပ္လို႔ ကိုင္လို႔ ရသမွ်ကေလးေတြလည္း စားရေသာက္ရတယ္ရယ္လို႔ကို တယ္မရွိၾကဘူး။ ႐ံုးစား ဂါတ္စားနဲ႔ လံုးပါးပါးကုန္ၾကတာက အမ်ားသားကလား။ ခုေတာ့ ရြာမွာ ရပ္ရြာ လူႀကီး ေတြ ေရာ၊ ေက်ာင္းဘုန္းႀကီးေတြေရာ ေတာင့္တေနၾကတာက အျပင္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး ။ ေနာင္လာ ေနာင္သားေတြအတြက္ အသိပညာ လင္းေရးပါပဲ။

“အလယ္တန္း ပညာကေလးေလာက္မွ ကိုယ္စီတတ္ၾကပါေစ”ဆိုၿပီး ႀကိဳးစားေနၾကတာလဲ ၾကာလွၿပီ။ ကိုယ့္ဘက္က တတ္စြမ္းသမွ် ေျမေနရာတို႔၊ အေဆာက္အဦတို႔ဆိုတာေတြလည္း အေတာ္စံုပါၿပီ။ ေက်ာင္းဖြင့္ေပးဖို႔ကေတာ့ ခုအထိ ဘာသံမွကို မၾကားရေသးဘဲျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းေတြေရာ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေရးၾက သားၾက အၾကံေပး တိုက္တြန္းၾကတာေတြမ်ား ပါမိသလားလို႔”။

“အဲဒီ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ေရွးက တကၠသိုလ္ႀကီးေတြ ျပန္လည္ထြန္းေပၚေရးေတြ ဘာေတြ အေၾကာင္းေလာက္ ပဲ ေတြ႕ရ တယ္။ ေက်းလက္ပညာေရးေတြ အေၾကာင္းေတာ့ သိပ္က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ မၾကားမိဘူး။ ေက်းလက္က လူေတြက ဂ်ာနယ္ေတြ ဘာေတြ သိပ္မဖတ္ဘူးဆိုေတာ့လဲ ဂ်ာနယ္ေတြက ဘယ္သိပ္အေရးစိုက္မလဲဗ်ာ၊ သူတို႔ေဖာက္သည္ေတြ စိတ္ဝင္စားမွာကိုပဲ အဓိကထားၾကပံုရပါတယ္။ ဂ်ာနယ္ေတြကို စတုတၳမ႑ိဳင္ႀကီးလို႔ေတာ့ ေျပာတာပဲ။ ဒီမ႑ိဳင္ႀကီးကလည္း ကားဝယ္ႏိုင္သူေတြ၊ လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔ ပတ္သက္သူေတြ၊ တကၠသိုလ္ႀကီးေတြ အေၾကာင္းပဲ စိတ္ဝင္စားေနၾကတာေထာက္ေတာ့ ဧကႏၱ ဒီမ႑ိဳင္ႀကီး ကားတိုက္ခံရလို႔ပဲ ယိုင္သြားသလား၊ ဓာတ္လိုက္လုိ႔ပဲ မိႈင္သြားသလား၊ တကၠသိုလ္ကို မေတြ႕ရလို႔ပဲ ငိုင္သြားသလားေတာ့မသိဘူး။ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ဘာမွ ဟုတ္တိပတ္တိ အသံျမည္တာ မေတြ႕မိဘူးဗ်ာ”ဆိုေတာ့ ဒကာႀကီးလဲ ေရာၿပီး ယိုင္သလိုလို၊ မိႈင္သလိုလို၊ ငိုင္သလိုလိုႀကီးနဲ႔ ေငးသြားတယ္။

တေအာင့္ေလာက္ေနေတာ့ “လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခါစ တပည့္ေတာ္ ငယ္ငယ္တုန္းကေပါ့ေလ၊ ဒီနယ္တစ္ဝိုက္မွာက ကြန္ျမဴနစ္ေရာ၊ ရဲေဘာ္ျဖဴတို႔ ရဲေဘာ္ဝါတို႔ေရာ၊ ေရာင္စံုသူပုန္ေတြရဲ႕ အႏွိပ္စက္ အေတာ္ေလး ခံၾကရတာေပါ့။ ေနာက္ေတာ့ ျပဴေစာထီးဆို တာေတြလဲ ေပၚလာေသးတယ္။ အဲဒီတုန္းက ဘႀကီးတို႔လဲ ရွိေသးတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ ကိုလိုနီေခတ္လဲ ၾကံဳဖူး၊ ရွင္ဘုရင္ေခတ္အေၾကာင္းလဲ သိဖူးၾကတာကိုး။ သူတို႔ကို ေမးၾကည့္ဖူးတယ္။“လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတာနဲ႔ မရေသးခင္ကနဲ႔ ဘယ္လိုထူးသလဲ”လို႔။ “ဖိႏွိပ္ပံုေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္း လဲလာတာေပါ့ကြာ၊ တို႔ ေတာသူေတာင္သားတြရဲ႕ ဘဝကေတာ့ လက္ေျပာင္းၿပီး အဖိႏွိပ္ခံရတာပဲ ထူးပါတယ္”တဲ့။

ဒကာႀကီး ေျပာတာကို ၾကားရေတာ့ ခပ္ငယ္ငယ္ မႏၱေလးေရာက္ခါစေလာက္က ျမဝတီမဂၢဇင္းထဲမွာ လား မသိဘူးဖတ္လိုက္ရဖူးတဲ့ “အျပာဂိုဏ္း” ဆိုတဲ့ ဝတၳဳတိုေလးကို ေျပးၿပီး သတိရမိတယ္။ စာေရးဆရာေတာ့ အတိအက်မမွတ္မိဘူး။

ဇာတ္လမ္းကို မွတ္မွတ္မိမိရွိေနတာကေတာ့ ခုနဒကာႀကီးေျပာသလိုပဲ မိမိတို႔ ဇာတိေျမ ႐ိုးမေတာင္ေျခက ရြာေတြမွာ မိမိကိုယ္တိုင္ ၾကားတတ္ မွတ္တတ္တဲ့ အရြယ္အထိ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ေခတ္အေျခအေနကို ဇာတ္အိမ္ဖြဲ႕ထားတာျဖစ္လို႔ ေကာင္းေကာင္းႀကီးကို မွတ္မိေနတာ။

ဇာတ္လမ္းက ႐ိုးမေတာင္ေျခ ေရာင္စံုသူပုန္နယ္ေျမထဲက ရြာကေလးတစ္ရြာ။ အဲဒီရြာကို အနီဂိုဏ္း၊ အဝါဂိုဏ္း(ဒါက ဗကပနဲ႔ မဟာမိတ္လုပ္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ပါတီတဲ့)၊ အျဖဴဂိုဏ္း(သူကေတာ့ လက်ာ္ယိမ္း ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ဆိုလားပဲ)ဆိုၿပီး သံုးဂိုဏ္းရွိတယ္။ ရြာေတြမွာ သူတို႔ရဲ႕ ပါတီဝင္ အမာခံေတြဆိုတာလည္း ရွိတယ္။ ညညဆိုရင္ ရြာထဲကို တစ္ဂိုဏ္းဂိုဏ္းကေတာ့ ေရာက္လာတတ္ၾကတာ တယ္မျပတ္လွဘူး။

ေရာက္လာရင္ ဆိုင္ရာဂိုဏ္းေတြက သူတို႔ အမာခံေတြကိုေတာ့ သိၿပီးသား။ သိပ္မသဲကြဲတဲ့ အိမ္ေတြ ဆိုရင္ေတာ့ “မင္းက ဘယ္ဂိုဏ္း သားလဲ” ေမးတယ္။ ကိုယ့္ဂိုဏ္းသားဆိုရင္ ခ်မ္းသာေပးတယ္။ ကိုယ့္ဂိုဏ္းသား မဟုတ္ရင္ ေငြျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းျဖစ္ေစ ေတာင္းတယ္။ ဘာမွ မရဘူးဆိုရင္ေတာ့ “ဒီေလာက္ေတာင္ မြဲရသလား” ဆိုၿပီး ေျခနဲ႔ ကန္၊ ေသနတ္ဒင္နဲ႔ ေဆာင့္ ဆိုသလို ညႇင္းဆဲၾကပါတယ္။

႐ိုးလည္း ႐ိုး၊ ေၾကာက္လည္း ေၾကာက္တတ္တဲ့ မိသားစုမ်ားကေတာ့ ရြာထဲမွာ မေနဘူး။ ယာနား ေခ်ာင္းနား ေတာထဲမွာပဲ ျဖစ္သလို ပုန္းေနၾကရတာ။ ေနာက္ေတာ့ “ရြာထဲက အိမ္မွာ လူမေတြ႕ရင္ အဲဒီအိမ္ မီး႐ိႈ႕မယ္”လို႔ အမိန္႔ထုတ္ၾကေတာ့ ရြာလူႀကီးက “တစ္ရြာလံုး မီးေဘးမသင့္ေအာင္ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ္ ျပန္ေနၾက၊ ေတာထဲမွာ ညအိပ္ညဥ္႔ေန မလုပ္ရ၊ လုပ္တဲ့လူ သူပုန္ကို စာရင္းေပးမယ္” ဆိုၿပီး အမိန္႔ ထုတ္လာလို႔ ညေရာက္ရင္ ရြာျပန္ေနၾကရတယ္။

တစ္ညမွာ သူပုန္အုပ္စု ရြာထဲဝင္လာတယ္။ တစ္အိမ္တက္ဆင္း ေမးလိုက္၊ တိုက္လိုက္၊ ယူလိုက္၊ ႐ိုက္လိုက္ လုပ္လာၾကရာက အလြန္႐ိုးၿပီး ေၾကာက္တတ္တဲ့ မိသားစုအိမ္ေရွ႕ ေရာက္လာတယ္။ ဒီရြာမွာ ညညဆို အိမ္ေပၚမွာ အိပ္ၾကတဲ့ထံုးစံ မရွိဘူး။ အိမ္ေနာက္ေဖးမွာ ပုန္းက်င္းေတြ တူးၿပီး အဲဒီထဲမွာပဲ အိပ္ၾကရ တာ။

ေရာက္လာတဲ့ သူပုန္အဖြဲ႕(ဂိုဏ္း)က “ေဟ့ .. အိမ္ေပၚက လူေတြ ဆင္းခဲ့စမ္း”လို႔ ေအာ္ေတာ့ ဘာသံမွ ျပန္မၾကားဘူး၊ “လူမရွိရင္ အိမ္မီးနဲ႔ ႐ိႈ႕ကြာ”လို႔ ေျပာသံၾကားေတာ့မွ ပုန္းက်င္းထဲမွာ အိမ္ရွင္မ လုပ္သူက သူ႔ေယာက်ာ္းကို “ရွင္ ေယာက္်ားပဲ၊ သြားရွင္းလိုက္၊ မဟုတ္ရင္ အိမ္မီး႐ိႈ႕ခံရလို႔ တစ္ရြာလံုး ျပာပံုျဖစ္သြား လိမ့္မယ္”ဆိုၿပီး တိုက္တြန္းလြန္းမက တိုက္တြန္းလို႔ အိမ္ရွင္ ေယာက္်ားက အက်ႌမပါ၊ လံုျခည္စုတ္ တိုနံ႔နံ႔ေလး ဝတ္ၿပီး ေရာက္လာတယ္။ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိလို႔ ဒူးတုပ္ၿပီး လက္အုပ္ကေလး ခ်ီလို႔တဲ့။

“မင္း ဘယ္ဂိုဏ္းကလဲ ေျပာ”ဆိုေတာ့ ဘာမွ မေျပာတတ္ဘူး။ အဲဒီလူက ပါတီေတြ ဂိုဏ္းေတြဆိုတာလဲ တကယ္ကို မသိတဲ့လူ။ ေသနတ္ဒင္နဲ႔ ေဆာင့္တြန္းၿပီး ႀကိမ္းေမာင္းလိုက္ေတာ့မွ “ က်ဳပ္ ... က်ဳပ္တို႔က အျပာဂိုဏ္းပါ”လို႔ တုန္တုန္ယင္ယင္ ေျပာသတဲ့။ “ေဟ .. ဒီနယ္မွာ အနီရယ္၊ အဝါရယ္၊ အျဖဴရယ္ သံုးဂိုဏ္းပဲ ရွိတာ။ မင္းတို႔က အျပာဂိုဏ္းဆိုေတာ့ ပါတီသစ္ေပါ့ေလ။

ေျပာစမ္း ေခါင္းေဆာင္ ဘယ္သူလဲ၊ ဘယ္ဝါဒလဲ” ဆိုၿပီး ေအာ္ေငါက္ေျခာက္လွန္႔ေမးေတာ့မွ “ဘာ .. ဘာ ပါတီမွလဲ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဘာဝါဒေတြဆိုတာလဲ မသိပါဘူး၊ က်ဳပ္တို႔ကေတာ့ ေသနတ္ပါတဲ့လူေတြ လာသမွ် ျပာေနေအာင္ ေၾကာက္ေနၾကရတဲ့ “အျပာဂိုဏ္း” သားေတြ ပါဗ်ာ”လို႔ ျပန္ေျပာလိုက္ပါသတဲ့။

ခုလည္း ဒကာႀကီး ေျပာပံုအရေတာ့ “သူ႔ရြာလဲ အျပာဂိုဏ္းသားေတြခ်ည္းမ်ား စုေနၾကရေလ ေရာ့သလား”လို႔ ေတြးေနမိတယ္။ “တပည့္ေတာ္တို႔ အလွည့္ေရာ ဘယ္ေတာ့ေလာက္မ်ား က်ပါ့မလဲေနာ္”ဆိုတဲ့ အသံၾကားလိုက္ေတာ့မွ ငယ္ငယ္က ပံုရိပ္ကေလးေတြ ကို ေတြးေန ရာက ျပန္သတိလည္လာတယ္။

“သူ႔ ေမးခြန္းကို ဘယ္လို ေျဖလိုက္ရပါ့” လို႔ စဥ္းစားေပမယ့္ အေျဖက ေပၚမလာဘူး၊ မဆီမဆိုင္ပဲလား၊ ဆီဆိုင္လို႔လားေတာ့ မသိဘူး။ စာသင္သားဘဝမွာ အဘိဓမၼာသင္ရတုန္းက ဆရာသမား သင္ျပပံုကေလး ေတြကို ျပန္သတိရလိုက္မိတယ္။

အဘိဓမၼာသင္တဲ့ ဆရာေတာ္က အေတာ္စာသင္ေကာင္းတယ္။ ေျခာက္ေသြ႕ေသြ႕ အဘိဓမၼာဘာသာရပ္ကို အသက္ဝင္လာေအာင္ လူနဲ႔ တြဲကပ္ၿပီး သင္ျပေလ့ရွိတယ္။
ဒြါရေျခာက္ပါး၊ အာ႐ံုေျခာက္ပါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး “စကၡဳနာ သံဝေရာ သာဓု” စတဲ့ မ်က္ေစ့၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္တို႔ကို သတိနဲ႔ ေစာင့္ေပးဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အေၾကာင္းသင္ျပတဲ့အခါ ဘလက္ဘုတ္မွာ လူပံုႀကီးေရးၿပီး မ်က္ေစ့၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္ဆိုတဲ့ အျပင္ဒြါရ ငါးခုနဲ႔ ဝမ္းဗိုက္အလယ္မွာ “ဟဒယ” ဆိုတဲ့ မေနာဒြါရပံုေတြကို ေရးျပထားတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ -
“ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္ၾကည့္ၾက - အေပၚဆံုးမွာ မ်က္ေစ့၊ အဲဒီနဲ႔ မတိမ္းမယိမ္း ကပ္လွ်က္ေအာက္မွာ နား၊ ၿပီးေတာ့ ႏွာေခါင္း၊ အဲဒီေအာက္က ပါးစပ္၊ ဒီဒြါရေလးခုက ဦးေခါင္းပိုင္းမွာ ရွိတယ္၊ တစ္ကိုယ္လံုးကို အေပၚစီးကေန ေနရာယူထားၾကတာေပါ့။ အဲဒီေအာက္ က ေျခဖ်ားအထိ တစ္ကိုယ္လံုးႀကီးက ကာယဒြါရ၊ အလယ္က အတြင္းမွာ ေနရာယူထားတာက မေနာဒြါရေပါ့။

“မေနာဒြါရ” ဆိုတာ စိတ္ရဲ႕ တည္မွီျဖစ္ပြားရာ ဒြါရပဲ။ “စိတ္” ဆိုတာကို ေရွးလူႀကီးမ်ားက “ေစစားတတ္တဲ့ တရား”လို႔ သံုးၾကတယ္။ ဟုတ္လဲ ဟုတ္တယ္။ သူက ေစၿပီးေတာ့သာ စားတတ္တာ၊ လုပ္မစားတတ္ဘူး။ သူက စားခ်င္ၿပီဆိုရင္ မ်က္ေစ့၊ နား၊ ႏွာစတဲ့ အျပင္ဒြါရေတြကိုပဲ ခိုင္းစားတာေလ။ ဒြါရေတြဆိုတာ အတြင္းက စိတ္က စားခ်င္တဲ့ အာ႐ံုေတြကို ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ အလိုက္ ရွာေဖြၿပီး စားေပးေနရတဲ့ စိတ္ရဲ႕ အေစအပါး ဝန္ထမ္းေတြေပါ့။
အမ်ားထင္ေနတာက ပါးစပ္ကသာ စားတတ္တယ္ထင္ေနၾကတာ ဒြါရမွန္သမွ် သူ႔ဆိုင္ရာ အာ႐ံုကို စားၾကတာခ်ည္းပါပဲ။
ဒီထဲမွာ ဘယ္ဒြါရက အစားအႀကီးဆံုး မွတ္သလဲ။ ပါးစပ္က တစ္ေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္ သံုးႀကိမ္ စားေနရလို႔ အစားႀကီးတယ္ မမွတ္နဲ႔။ သူ႔အထက္က “ႏွာေခါင္း”ကိုၾကည့္ ဘယ္ေတာ့မွ ဝတယ္ရယ္လို႔ကို မရွိဘူး။ အဲဒီအထက္မွာ “နား”ဆိုတာကို ၾကည့္ဦး၊ ႏွာေခါင္းထက္ ဆိုးျပန္ေရာ။ ႏွာေခါင္း ကမွ ေကာင္းတဲ့အနံ႔ေလးကိုသာ ေရြးၿပီး ႀကိဳက္တတ္တာ။ နားကေတာ့ ေကာင္းတာလည္း ၾကားခ်င္၊ မေကာင္းတာလည္း ၾကားခ်င္နဲ႔ ပိုၿပီး အစားႀကီးျပန္ေရာ။ အေပၚဆံုးက မ်က္ေစ့က်ေတာ့ ပိုဆိုးေသး။
ဘယ္ေတာ့မွကို ဝတယ္မရွိ႐ံုမကဘူး၊ သူမ်ားထဲ ဝင္စြက္ၿပီး လုစားခ်င္ေသးတယ္။ ၾကည့္ေလး နားက သီခ်င္း နားေထာင္မယ္ဆိုရင္လဲ မ်က္ေစ့က အဆိုေတာ္လွ မလွဆိုတာ ဝင္ေႏွာက္ေသးတာ။ ေအာက္ဆံုးက ခႏၶာကိုယ္ႀကီး ကေတာ့ ႐ိုးအအႀကီးပါ။ အေပၚပိုင္း အဝတ္ႏွစ္ထည္၊ ေအာက္ပိုင္းအဝတ္ႏွစ္ထပ္ ဆိုရင္ ေက်နပ္ေနရတာ ပါပဲ။ ေသခ်ာတြက္ၾကည့္ လိုက္ေတာ့ အေပၚေရာက္ေလ အစားႀကီးေလပဲ တဲ့။
အားလံုးကေတာ့ ကိုယ့္ အေတြးနဲ႔ကိုယ္ ရယ္ၾကတယ္။

အတြင္းက ဆရာႀကီးလုပ္ၿပီး ေစစားေနတဲ့ စိတ္က မ်က္ေစ့ကို သိပ္အားကိုးတယ္။ “တို႔က မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕မွလက္ခံႏိုင္မယ္” ဆိုတာကို ၾကည့္ပါလား။ မ်က္ေစ့နဲ႔ျမင္ရၿပီဆိုရင္ တစ္ကိုယ္လံုးနဲ႔ေတြ႕ ရသလိုကို ယံုၾကည္ပစ္လိုက္ေတာ့တာ မဟုတ္လား။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျမတ္စြာဘုရားက “စကၡဳနာ သံဝေရာ သာဓု = မ်က္ေစ့ကို သတိနဲ႔ ေစာင့္ေပးထားႏိုင္မွ ေကာင္းမယ္” လို႔ ေဟာတာေပါ့။ အဲ .. စဥ္းစားၾကည့္ရင္ေတာ့ မ်က္ေစ့ထက္ ပိုေၾကာက္စရာေကာင္းတာက “နား” ပဲ။ သူက ပိတ္တယ္လည္း မရွိဘူး၊ အၿမဲပြင့္ေနတာ၊ ၿပီးေတ့ တံတိုင္းတို႔ နံရံတို႔နဲ႔ ကြယ္တဲ့ေနရာေတြက အသံကိုလည္း ၾကားႏိုင္တာေလ။

 ကဲ .. ဒီ့ျပင္ဟာ မၾကည့္နဲ႔ အခုဆို ရတနာ့ဂူနတ္ပြဲက နီးလာၿပီး မဟုတ္လား။ အဲဒါ နားက “စန္႔ဆို နံ႔ကနဲ”ပဲ၊ ဘယ္ပြဲေတြပါမွာတဲ့။ ဘယ္မင္းသမီး မင္းသား၊ ဘယ္အဆိုေတာ္ေတြ ဆိုတာ ၾကားၿပီးလိုက္ၿပီ။ ၾကားၿပီး ဒီအတိုင္းမေနဘူး၊ သူ႔သခင္ “စိတ္”ဆီ သြားၿပီး သတင္းပို႔တယ္။ စိတ္က ၾကည့္ခ်င္၊ ၾကားခ်င္လာတာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း ေစစားေတာ့မွာေပါ့။ ေစၿပီဆိုေတာ့ သူအားထားတဲ့ အေပၚပိုင္းနဲ႔စၿပီး စည္းေဝးတိုင္ပင္တာပဲ။ စည္းေဝးၾကတဲ့အခါ မ်က္ေစ့ကလည္း သူ႔အတြက္ အဆင္းေတြအမ်ားႀကီး ျမင္ရမွာဆိုေတာ့ ဒီကိစၥ သေဘာတူမွာေပါ့။ နားအတြက္ကလည္း အသံအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြနဲ႔။ ႏွာေခါင္းအတြက္ကလဲ အနံ႔အမ်ိဳးမ်ိဳး စံုတယ္။ လွ်ာအတြက္ကလည္း ခဲဖြယ္စားဖြယ္ စံုမွစံုဆိုေတာ့ အေပၚပိုင္းမွာ စားစရာေဝစုေတြ အသီးသီးနဲ႔ျဖစ္လို႔ ဘယ္သူကမွ မကန္႔ကြက္ဘူး “ေလာကမွာ မ်က္ေစ့ႀကီး နားႀကီးရွိမွ ဗဟုသုတ စံုတယ္”ဆိုၿပီး အတည္ျပဳလိုက္ၾကေတာ့တာေပါ့။

“ကဲ .. ဒါျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို႔ အဲေလ .. မ်က္ေစ့ႀကီးမင္း၊ နားႀကီးမင္းတို႔ ႐ႈစားၾက နားဆင္ၾကေပေရာ့” ဆိုေတာ့မွ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ အေျခအေနမွန္ကို သတိထားမိတယ္။ သူတို႔ကလည္း “ေစစား” ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ “ေဝစား”ေတြပဲကိုး။ အဲဒီေတာ့ ေလသံခ်ိဳခ်ိဳကေလးနဲ႔ “မိဖျပည္ သူ ေျခေထာက္မ်ားခင္ဗ်ား၊ သယ္ေဆာင္ေရြ႕ လွ်ားေပးေတာ္မူၾကပါရန္ အႏူးအညြတ္ ေမတၲာရပ္ခံအပ္ပါသည္”ေတြ ဘာေတြ လုပ္လာၾကျပန္ တာေပါ့။
ပြဲခင္းဆီေရာက္သြားၿပီး အေပၚပိုင္းမွာေတာ့ စားစရာအာ႐ံုကိုယ္စီနဲ႔ ၾကည့္လို႔ ႐ႈလို႔၊ နားေသာတဆင္လို႔၊ ႐ႈလိုက္ ႐ိႈက္လိုက္၊ စားလိုက္ ေသာက္လိုက္၊ ေပ်ာ္မဆံုး ေမာ္မဆံုး၊ တျပံဳးျပံဳးေပါ့။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဝမ္းဗိုက္ႀကီးကေတာ့ ပါးစပ္နဲ႔ ရွယ္ယာလုပ္ထားေတာ့ သိပ္မဆိုးလွဘူး။ ေအာက္က ေျခေထာက္ေတြကေတာ့ ေညာင္းညာေတာင့္တင္းၿပီး တစ္ခါတစ္ခါ ျခင္တို႔က ကိုက္ခဲေဖ်ာ္ေျဖတာကို ခံစား ရင္း ေစာင့္ေပဦးေတာ့ေပါ့။

အဲ .. ပြဲခင္းမွာ “စီကနဲ” ျဖစ္လာၿပီး ဆူၾကဆဲၾက၊ ႐ိုက္ၾက ပုတ္ၾကဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္လာၿပီဆိုေတာ့မွ “မ်က္ေစ့ႀကီး နားႀကီး မင္းတို႔ မ်က္ေစ့သူငယ္ နားသူငယ္ဆိုတာေတြ ျဖစ္ကုန္ၿပီး ထံုးစံအတိုင္း “မိဖျပည္သူေအာက္ေျခမင္းမ်ားခမ်ာ”ကို တ ၾက ျပန္ေရာေပါ့။ အဲဒီမွာ ေျပးဟယ္၊ လႊားဟယ္တို႔၊ ခလုတ္တိုက္ဟယ္၊ ဆူးၿငိဟယ္တို႔ ဆိုတာေတြကေတာ့ ေအာက္ ေျခေထာက္ႀကီး အတြက္ သမိုင္းေပး အေမြအႏွစ္ျဖစ္တဲ့ အလွည့္က်ခြဲတမ္းႀကီးေပါ့။ “နာမ္ မလိမၼာ၊ ႐ုပ္နစ္နာတယ္။ နာမ္လိမၼာမွ၊ ႐ုပ္သက္သာတယ္” ဆုိတာ ဒါကိုေျပာတာ။ ဒါေၾကာင့္ ဓမၼပဒ(၃၆)မွာ “စိတၱံ ရေကၡထ ေမဓာ၀ီ = အသိဥာဏ္ရွိသူဟာ စိတ္ကုိ  သတိနဲ႔ကပ္ၿပီး ေစာင့္ထားၾက။ စိတၱံ ဂုတၱံ သုခါ၀ဟံ = စိတ္ကို လံုျခံဳေအာင္ ေစာင့္ထားရင္ ခ်မ္းသာကို ေဆာင္ႏိုင္ တယ္” လို႔ ေဟာေတာ္မူထားတာ”တဲ့။

“အရွင္ဘုရား ... ၾကားသလား၊ တပည့္ေတာ္တို႔ အလွည့္ကေလးမ်ား ေရာက္ေအာင္ အရွင္ဘုရား ေျပာတဲ့ စတုတၳ မ႑ိဳင္ႀကီးကေရာ ဘယ္လိုမ်ား ေရးသားလံႈ႔ေဆာ္ေနတုန္း” ဆိုတာေလ။

ေအာ္ ... အဲ .. ဟုတ္ကဲ့၊ ခုေတာ့ ၾကည့္႐ႈနားေထာင္လို႔ ေကာင္းၾကတုန္း၊ စားတုန္း ေသာက္တုန္း ေငးေမာတုန္းပဲ ရွိေသးထင္ပါရဲ႕ဗ်ာ၊ “စီကနဲ” ျဖစ္ရင္ေတာ့ ေအာက္ေျခမင္းတို႔ အလွည့္လဲ ေရာက္လာမယ္ထင္ပါရဲ႕”လို႔ပဲ ေျဖလိုက္ရမလား။   ဘယ္လိုမ်ား ေျဖလိုက္ရပါ့။ ။

ဓမၼေဘရီအရွင္ဝီရိယ(ေတာင္စြန္း)
Credit: http://mmcybermedia.com/community/index.php?topic=20317.msg543681#new

Tuesday, July 10, 2012

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အထင္ႀကီးဖုိ႔


လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က ႏုိင္ငံေပါင္း ေျခာက္ႏုိင္ငံတြင္
၁၃ ႏွစ္ရြယ္ ေက်ာင္းသားကေလးမ်ားအား စံႏႈန္းမီ သခၤ်ာစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ထုိအထဲတြင္ ေတာင္ကုိးရီးယားေက်ာင္းသားကေလးမ်ားမွာ အေတာ္ဆုံးျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေနာက္တြင္ စပိန္၊ ၿဗိတိန္၊ အုိင္ယာလန္ႏွင့္ ကေနဒါေက်ာင္းသားကေလးမ်ားက
ဒုတိယ၊ တတိယ စသျဖင့္ အစဥ္လုိက္ရၾကသည္။
အေမရိကန္ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ဘိတ္ဆုံးမွျဖစ္သည္။
သတင္းဆုိးတစ္ခုျဖစ္ေပ၏။

ထုိေက်ာင္းသားကေလးမ်ားအား သခၤ်ာေမးခြန္းမ်ားအျပင္
ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းတစ္ခုကုိလည္း အေျဖခုိင္းေသးသည္။
ယင္းေမးခြန္းမွာ
‘ကၽြန္ေတာ္သည္ သခၤ်ာတြင္ ေတာ္ပါသည္’ ဆုိသည့္ စာေၾကာင္းကုိ ေဘးတြင္
‘ယက္စ္’ ၊ ‘ႏုိး’ အေျဖခုိင္းျဖင္းျဖစ္၏။

ထုိေမးခြန္းတြင္မူ
ကုိးရီးယားေက်ာင္းသားကေလးမ်ားသည္ ဘိတ္ဆုံးမွ လုိက္၏။
၂၃%သာလွ်င္ ယက္စ္ေျဖႀကၿပီး က်န္ ၇၇% မွာ ႏုိးဟု ေျဖၾကသည္။
ထုိေမးခြန္းကုိ ေျဖရာတြင္မူ အေမရိကန္ေက်ာင္းသားကေလးမ်ားက
နံပါတ္ ၁ စြဲေလသည္။ ၆၈% က သခၤ်ာေတာ္သည္ဟု ေျဖႀကၿပီး
မေတာ္ဟုေျဖသူမွာ ၃၂% မွ်သာရွိသည္။

အေမရိကန္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သခၤ်ာတြင္ ညံ့ေကာင္းညံ့မည္။
သုိ႔ရာတြင္ ယခုေခတ္စားေနေသာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အထင္ႀကီးသည့္
သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမွ သင္ခန္းစာမ်ားကုိကား အလြန္ေက်ညက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေပ၏။

ယခုတေလာ အေမရိကန္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေခတ္စားေနသည့္ အယူအဆတစ္ရပ္မွာ
ကေလးငယ္မ်ားအား ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အထင္ႀကီးမႈ ရွိေစရန္
သင္ၾကားရမည္ဆုိသည့္ အယူအဆျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အထင္ႀကီးမႈရွိေစရန္ သင္ၾကားျခင္းသည္
ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆေနၾကသူမ်ားမွာ
ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားသာ မဟုတ္ပါ။
ေမရီလင္းျပည္နယ္က ဘုရင္ခံလည္းပါပါသည္။
သူက အလုပ္အဖြဲ႔တစ္ခုကုိ ဖြဲ႔စည္းကာ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အထင္ႀကီးမႈ ရွိေသာသူမ်ားျဖစ္ရမည္ဟု မၾကာခင္က ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။

(ထက္ေအာင္၏ ပညာေရးကုိ အမဲဖ်က္ျခင္း မွ)

Monday, July 9, 2012

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံပညာေရး


ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံပညာေရးက ေတြးၾကည့္ေလ ရင္ေမာစရာ ေကာင္းေလပါဘဲ။
မေတြးဘဲ
သတင္းဘဲ နားေထာင္၊ တီဗီဘဲ ၾကည့္၊ သတင္းစာကုိဘဲ ဖတ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့
အုိေကသလုိလုိေပါ့။
မႏွစ္က ေဆးတကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ ေနာက္ဆုံးအမွတ္က ၅၅၀ ဆုိလားပါခ်င္ဗ်။
၆ ဘာသာကုိ အမွတ္ေပါင္း ၅၅၀ ရတယ္ဆုိတာ နဲနဲေနာေနာ မဟုတ္ရပါ၊
ပ်န္းမွ် အမွတ္ ၉၀ ေက်ာ္ပါ။
အင္း ဘယ္လုိမ်ားရၾကပါလိမ့္၊
 ျမန္မာစာ ဘုိင္အုိဆုိတာက ၇၀ ေက်ာ္ရဘုိ႔ဆုိတာ
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ငယ္ငယ္က အိမ္မက္ေတာင္ မမက္ဘူးပါခင္ဗ်ာ။

တေလာက စာေစာင္တစ္ခုထဲမွာ ရီစရာေရးတာေလး ဖတ္လုိက္ရတယ္။
တုိင္းပညာေရးမွဴးက ေက်ာင္းေတြကုိ စစ္ေဆးေရး သြားတာေလး ေရးထားတာပါ။
စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔က ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းေရာက္ေတာ့ သင္ေထာက္ကူ ကမၻာလုံးပုံစံတူေလးကုိင္ၿပီး
၆ တန္းေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကုိ ေမးခြန္းေမးပါသတဲ့။

ေမးတဲ့ေမးခြန္းက
ကမၻာႀကီးက ဘာလုိ႔ ႏွစ္ဆယ့္သုံး ႏွစ္ပုိင္းတစ္ပုိင္း ဒီဂရီ ေစာင္းေနရပါသလဲလုိ႔ ေမးပါတယ္။
ေက်ာင္းသားက ျပာျပသလဲျဖစ္သြားၿပီး သူေျဖလုိက္ပုံက
ဟာ အဲ့လုိေစာင္းသြားတာ ကၽြန္ေတာ္လုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး ခင္ဗ်၊
ကၽြန္ေတာ္ ဒီကမၻာလုံးကုိ တစ္ခါမွ မကုိင္ဘူးပါဘူးခင္ဗ် လုိ႔ အေျဖေပးပါတယ္။

အတန္းပုိင္ဆရာမကလဲ
ဟုတ္ပါတယ္၊ ဒီကေလးက ဒီေလာက္ အေဆာ့မသန္ပါဘူး၊
အျခားကေလးေတြ ေဆာ့လုိက္လုိ႔ ေစာင္းသြားတာပါလုိ႔ ေျဖပါတယ္။

ပထ၀ီသင္တဲ့ဆရာမကေတာ့ ဝင္ေျပာေပးပါတယ္၊
ဟုတ္ပါတယ္ရွင့္၊ ဒီကမၻာလုံးက ေစာင္းသြားတဲ့ကိစၥက ကေလးေတြေဆာ့တာ မဟုတ္ရပါဘူးရွင့္၊
ကၽြန္မက သူတုိ႔ကုိ ေပးမေဆာ့ပါဘူး၊ ရုိရုိေသေသ ဘီရုိထဲ သိမ္းပါတယ္။
အမွန္က ဒီကမၻာလုံးႀကီးက ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ၿမိဳ႕ကယူလာကတည္းက
အေစာင္းႀကီးယူလာတာပါတဲ့ခင္ဗ်၊

ဒီလုိ ေမးတာ ေျဖတာေတြလဲ ၾကားရေရာ တုိင္းပညာေရးမွဴးရဲ႕ မ်က္ႏွာက ေဒါသနဲ႔ နီရဲလာပါတယ္။
ဒါနဲ႔ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ေျပရာ ေျပေၾကာင္း ေျပာရရွာပါတယ္။
ဟုတ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ၊ ဒီကမၻာလုံးကုိ တျခားစာအုပ္ေတြ ဗလာစာအုပ္ေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ ေရာသယ္မိလုိ႔
စာအုပ္ပိၿပီး ေစာင္းသြားတာပါခင္ဗ်ာ၊ ေနာက္တခါဆုိရင္ ဒီလုိမေစာင္းေအာင္ ဂရုစုိက္ပမယ္ဆုိၿပီး
မ်က္ႏွာေသေလးနဲ႔ ေျပာရွာပါတယ္။

ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးကလဲ စိတ္မေကာင္းျဖစ္သြားတဲ့မ်က္ႏွာနဲ႔
ဆရာႀကီးရာ၊ ကမၻာလုံးေစာင္းေနတာျမင္ရင္လဲ ေစာေစာစီးစီး ကိုယ့္အားကုိယ္ကုိးၿပီး
မိဘဆရာအသင္းရံပုံေငြနဲ႔ ျပင္ထားေရာေပါ့ဗ်ာ၊ အခုေတာ့ ေျပာစရာျဖစ္ၿပီေပါ့၊
တုိင္းပညာေရးမွဴးႀကီးခင္ဗ်ာ၊ ေနာက္ကုိ ဒီလုိ မျဖစ္ေစရပါဘူးခင္ဗ်၊ အခုပဲ ရုံးစာထုတ္ပမယ္၊
ကၽြန္ေတာ့္ၿမိဳ႕နယ္ေတြထဲက ေက်ာင္းေတြအားလုံး ကမၻာလုံးကုိ ဂရုစုိက္ထိန္းသိမ္းဘုိ႔နဲ႔
ေစာင္းေနတာရွိရင္ ခ်က္ခ်င္းျပန္ျပင္ဘုိ႔ လုိအပ္ရင္ အထက္ကုိ တင္ျပဘုိ႔ ရုံးစာထုတ္ပမယ္ခင္ဗ်ာတဲ့။
တုိင္းပညာေရးမွဴးႀကီးလဲ နထင္ကုိ ေသြးတုိးသြားတာဘဲ အဖတ္တင္ပါတယ္၊

ေျဖတဲ့လူေတြက အလြန္မရွိပါဘူး။
ေမးတဲ့လူရဲ႕ အျပစ္ပါခင္ဗ်ာ၊ ပညာေရးကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္မယ္ဆုိရင္
ေအာက္ေျခ မူလတန္းအဆင့္ကစၿပီး ေျပာင္းႏုိင္မွ ေသခ်ာမွာပါ။

Azawgyi ဆုိသူ mmcpcommunity.net ေရးတင္ထားတာေလးကုိ ျပန္လည္ ကူးတင္ေပးလုိက္တာပါ။

Tuesday, July 3, 2012

ဖတ္စရာ မွတ္စရာ (၃၃)


႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္က ခုိက္တာလား… ေဗဒင္ဆရာက ႐ုိက္တာလား…
လဲြေနတာေလးေတြကုိ ေျပာေနရင္း ေနာက္ထပ္အလဲြ တစ္ခုကုိ သြားသတိရမိပါတယ္။ ဘုန္ဘုန္းျမန္မာျပည္မွာ ရွိေနတဲ့ အခ်ိန္တုန္းက ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ေန႔ ဒကာမတစ္ေယာက္ စက်င္ေက်ာက္နဲ႔ ထုလုပ္ထားတဲ့
႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ တစ္ဆူယူလာၿပီး ဘုန္းဘုန္းေက်ာင္းကုိ ေရာက္လာပါတယ္။
ဒကာမက “အရွင္ဘုရား… ဒီဘုရားေလး အရွင္ဘုရားေက်ာင္းမွာ ထားခ်င္လုိ႔ပါဘုရား..”တဲ့။

ဘုန္းဘုန္းက
“ဒကာမ ဒီဆင္းတုေတာ္ ေတာ္ေတာ္သပၸာယ္သားပဲ..၊ ဆုိင္က၀ယ္ယူၿပီး ပူေဇာ္တာလား..၊
ဘာအတြက္ လာလွဴတာလဲ..” စသျဖင့္ ေမးလုိက္ပါတယ္။
ဒီေတာ့ ဒကာမက
“ဆုိင္က၀ယ္လာတာ မဟုတ္ဘူးဘုရား…၊
တပည့္ေတာ္မတုိ႔ အိမ္မွာကုိးကြယ္ ပူေဇာ္ထားတဲ့ ဆင္းတုေတာ္ပါ၊
အိမ္မွာ အစစ အရာရာ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနလုိ႔ ေဗဒင္ဆရာ သြားေမးၾကည့္ေတာ့
ေဗဒင္ဆရာက အိမ္မွာကုိးကြယ္ထားတဲ့ ဘုရားဆင္းတုေတာ္က ခုိက္တာ၊
အဲဒီဆင္းတုေတာ္ကုိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းျဖစ္ျဖစ္၊
ဘုရားေစတီမွာရွိတဲ့ ေညာင္ပင္ရင္းမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သြားလွဴလုိက္ပါလုိ႔ ေျပာလုိ႔
အဲဒါ အရွင္ဘုရားေက်ာင္းမွာ လာလွဴတာပါဘုရား…”တဲ့။

ရင္ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ကုိ မေကာင္းျဖစ္သြားတယ္။
ဒါလားဟဲ့ ဗုဒၶဘာသာလုိ႔လည္း စိတ္ထဲမွာ ေရရြတ္မိပါတယ္။
ဘုရားဆင္းတုေတာ္ကုိ ေက်ာင္းမွာလာလွဴတာပါတဲ့။
ေျပာလုိက္တဲ့စကားက လွဴတယ္ေပါ့။
တကယ္ေတာ့ ေဗဒင္ဆရာစကားအတုိင္း အိမ္မွာခုိက္လုိ႔ ေက်ာင္းမွာလာစြန္႔တာပါပဲ။ ဘုရားဆင္းတုေတာ္က ခုိက္တာဆုိပဲ။
ဆင္းတုေတာ္က ခုိက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ေဗဒင္ဆရာက ႐ုိက္တာပါ။
ေဗဒင္ဆရာ႐ုိက္တာကုိ ဆင္ျခင္တုံတရားမရွိ၊ အမွားအမွန္ မခဲြျခားဘဲ လုိက္လုပ္ေနၾကတာပါ။

ဘုရားစင္မွာ လူေတြ ဘာပဲ ကပ္ကပ္ အေကာင္းအဆုိး၊ ဘာမွမေျပာ၊
ဘယ္လုိပဲေနေန ဘာမွမလုပ္္ဘဲ အခ်ိန္ျပည့္ ထားတဲ့ေနရာမွာ ရွိေနတဲ့
ဒီ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကပဲ ခုိက္တယ္လုိ႔ စဥ္းစဥ္းစားစား လုပ္ၾကပါဦး။
ကုိယ့္ကံနိမ့္ေန၊ ကုိယ့္လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ကုိယ့္ဘာသာမေကာင္းတာေတြ ျဖစ္ေနတာကုိပဲ
ဘုရားကုိပုံခ်ၿပီး ဘုရားက ခုိက္တယ္ပဲ ရွိရေသးတယ္။

ယေန႔ေခတ္ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားဟာ မေကာင္းတာေတြႀကဳံ ဒုကၡေတြျဖစ္ၿပီဆုိရင္
ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ျပန္မၾကည့္၊ ျပန္မစိစစ္ေတာ့ဘဲ နီးစပ္ရာအားကုိးမႈကုိ ရွာတတ္ၾကပါတယ္။
ကုိယ့္ကုိကုိယ္ အားမကုိးဘဲ သူမ်ားအားကုိၿပီး ဟုိေမးဒီေမး လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။
ေနာက္ဆုံး အဲဒီလုိ လူမ်ိဳးေတြကုိ ေစာင့္စားေနၾကတဲ့
ေဗဒင္လကၡဏာ နတ္ဂုိဏ္းဆရာေတြဆီ ေရာက္ကုန္ပါေလေရာ။
ေဗဒင္ဆရာစတဲ့ သူေတြဆုိတာ သူတုိ႔ဆီေရာက္လာတယ္ ဆုိရင္
အပူတစ္ခုခုရွိလုိ႔ ေရာက္လာတယ္ဆုိတာ သိထားၿပီးသားဆုိေတာ့
ေရာက္တာနဲ႔ တန္းၿပီး အဆင္မေျပတာ တစ္ခုခု ရွိေနတယ္မဟုတ္လားဆုိေတာ့
ေရာက္လာသူက ဟာ…သူသိေနပါလား..၊ ဘာမွ မေျပာရေသဘူး သိပ္မွန္ပါလားနဲ႔
သူေျပာသမွ်မွာ အကုန္ယုံ၊ အကုန္လုိက္ လုပ္ေတာ့တာပါပဲ။
အဲဒီ တစ္လဲြယုံၾကည္မႈ အားေကာင္းျခင္းက ကုိယ့္အိမ္မွာ ကုိးကြယ္တဲ့
ဘုရားဆင္းတုေတာ္ကုိ စြန္႔တဲ့အထိ ျဖစ္ကုန္ပါေတာ့တယ္။

တကယ္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာမ်ားဟာ
ယုံၾကည္မႈကုိ စူးစမ္းဆင္ျခင္မႈနဲ႔ ေပါင္းစပ္ဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။
ေနရာတကာ အယုံၾကည္ မလြယ္သင့္ပါဘူး။
ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈဆုိသလုိ ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္
အဆင္ေျပမႈ မေျပမႈဆုိတာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ လုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြရဲ႕ အက်ိဳးရလဒ္ပါပဲ။
အေကာင္းအဆုိး ဆုိတာက လူတုိင္းႀကဳံေတြ႕ရမယ့္ ေလာကဓံပါ။
ေလာကမွာ ရွိေနရင္ေတာ့ အေကာင္းေတြနဲ႔ ႀကဳံေနတတ္ရသလုိ
အဆုိးေတြလည္း ေရာက္ေနမွာပါပဲ။
ဒီေလာကဓံကုိ ဘာပဲလာလာ ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ လုပ္ရမွာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ပါ။
ကုိယ့္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကုိ ကုိယ္ဆင္ျခင္ရမွာပါ။
အဲဒါကုိ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ အားမကုိးဘဲ သူမ်ားသြားအားကုိေတာ့
သူမ်ားခုိင္းတဲ့အတုိင္း လုပ္ရင္းက ကုိယ္ပါအျပစ္ျဖစ္ကာ
ဘုရားမေၾကာက္၊ ကံမေၾကာက္ ျဖစ္ကုန္ေတာ့တာပါ။
ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေဗဒင္ဆရာကုိ အားကုိးမိလုိ႔ ေဗဒင္ဆရာ ႐ုိက္တာခံရတဲ့အတြက္
မလုပ္သင့္တဲ့ အကုသုိလ္ အလုပ္ကုိ လုပ္ျဖစ္ကုန္ေတာ့တာပါ။

အမွန္ျဖစ္သင့္တာက
အဆုိးေတြ ႀကဳံေန၊ အဆုိးေတြ မ်ားေနရင္ အေကာင္းကုိ မ်ားမ်ားလုပ္သင့္တာပါ။
အဆုိးေတြၿပီးရင္ အေကာင္းေတြ လာလိမ့္မယ္ဆုိတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ အဆုိးဒဏ္ကုိ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံၿပီး
အေကာင္းေတြပဲ ဖိလုပ္သင့္ပါတယ္။
အေကာင္းေတြ လုပ္ေနရင္း အဆုိးေတြ ႀကဳံခဲ့ရင္ေတာင္
တအားဆုိးဆုိး၀ါး၀ါးေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။
ဒီလုိမဟုတ္ဘဲ အဆုိးေတြႀကဳံလုိ႔ သူမ်ားအားကုိးၿပီး ခုိင္းတဲ့အတုိင္းလုိက္လုပ္မိရင္
အဆုိးေတြဟာ ပုိၿပီးဆုိးလာတတ္ပါတယ္။
အပါယ္လားေစႏုိင္တဲ့ အဆုိးေတြအထိ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ခုိက္တယ္ဆုိတာ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္က ခုိက္တာမဟုတ္ပါဘူး။
ကုိယ့္လုပ္ရပ္ေတြက ကုိယ့္ကုိ ျပန္ခုိက္ေစတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္
အခုိက္အတန္႔ အဆုိးေတြနဲ႔ ခုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အေကာင္းေတြပဲ ဖိလုပ္ေနဖုိ႔လုိပါတယ္။ အဲဒီလုိမဟုတ္ဘဲ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မျပဳျပင္၊ အေကာင္းေတြနဲ႔ မျပင္ဆင္ဘဲ
သူမ်ားအားကုိးၿပီး ေဗဒင္ဆရာေမးတဲ့အဆင့္ ေရာက္သြားမယ္ဆုိရင္ေတာ့
ဘုရားဆင္းတုေတာ္ေတြပါ စြန္႔ခုိင္းတတ္ကာ အပါယ္အထိေရာက္ေအာင္
ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ားက ႐ုိက္တတ္တဲ့အတြက္
ေဗဒင္ဆရာ႐ုိက္မွာကုိ သတိျပဳဆင္ျခင္ၾကဖုိ႔
မွားတတ္တဲ့ အမွားတစ္ခုအျဖစ္ သတိေပး တင္ျပလုိက္ပါတယ္။

ေရးသူ၊ Parker
Credit: http://mmcybermedia.com/community/index.php?topic=45543.0