Friday, June 29, 2012

ဖတ္စရာ မွတ္စရာ (၃၂)


ေမး
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သုံးေနေသာ ျမန္မာသကၠရာဇ္၊
ေကာဇာသကၠရာဇ္၊ မဟာသကၠရာဇ္ႏွင့္ သာသနာသကၠရာဇ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ
သိလုိပါသျဖင့္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါအရွင္ဘုရား။
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး၊ ျပည္ၿမိဳ႕

ေျဖ
မဟာသကၠရာဇ္ဟူသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရားသက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္က
သုံးေသာ သကၠရာဇ္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းမွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဘုိးေတာ္
အဥၥနမင္းႀကီးက ဒိဗၺစကၡအဘိညာဥ္ရ ေဒဝီလရေသ့ႏွင့္ တုိင္ပင္၍
ေရွးေရွးသကၠရာဇ္ ၈၆၄၇ ႏွစ္မွ ၈၆၄၅ ကုိ ၿဖဳိ၍
၂ ခုၾကြင္းထားခဲ့ေသာ သကၠရာဇ္ ၆၈ တြင္
ဘုရားအေလာင္း သိဒၶတၳမင္းသားကုိ ဖြားေတာ္မူ၍
ဘုရားျဖစ္ၿပီးေနာက္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈ ႏွစ္တြင္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူသည္။

ယင္းမဟာသကၠရာဇ္က ျမတ္စြာဘုရားပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူၿပီးေနာက္
ပထမသံဂါယနာတင္၍ သာသနာႏွစ္အျဖစ္ျပဳရန္
မဟာသကၠရာဇ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ (ၿဖဳိ) ၍ သာသနာႏွစ္ ၁ ႏွစ္မွစ၍
အသုံးျပဳခဲ့သည္။

၄င္းသာသနာႏွစ္ ၆၂၄ သုိ႔ေရာက္ေသာအခါ
ျမန္မာႏုိင္ငံ သေရေခတၱရာျပည္ သုမုႏၵရီမင္းလင္ထက္
ေဒါေဒါရသ ၆၂၂ ကုိ ၿဖဳိ ၂ ခုၾကြင္း ထားခဲ့သည္။
ယင္းကုိ ေကာဇာသကၠရာဇ္ဟု ဆုိသည္။

ယင္းမွ တုိးပြါးလာေသာႏွစ္ ၅၆၂ သုိ႔ေရာက္ေသာအခါ
ပုဂံျပည္ ပုပၸားေစာရဟန္းမင္းလက္ထက္ ခန္းဆပဥၥ (၅၆၀) ကို ၿဖိဳ၍
၂ ခုၾကြင္းထားလ်က္ သုံးစြဲခဲ့ေလသည္။

ထုိေခတ္ ၂ ခုမွ တုိးတက္လာေသာ ဤယေန႔ (၁၃၇၄) ခုနစ္အထိ သကၠရာဇ္မွာ
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးသိလုိေသာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွစ္ႀကိမ္ၿဖိဳ ၆၂၂ ႏွင့္ ၅၆၀ ကုိ ေပါင္းၾကည့္လွ်င္ ၁၁၈၂ ျဖစ္သည္။
၄င္းႏွင့္ ယခုေရာက္ဆဲ ၁၃၇၄ ကုိ ေပါင္းေသာ္ ၂၅၅၆ ျဖစ္သည္။ သာသနာႏွစ္ျဖစ္၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္တစ္ရွစ္ႏွစ္၊ သကၠရာဇ္၊ ေပါင္းလစ္သာသနာ ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္
သာသနာေတာ္ႏွစ္ကုိ အလြယ္တကူ သိႏုိင္ေပသည္။။
ရေ၀ထြန္း