Monday, June 25, 2012

အခ်စ္ကုိ အေမြျပတ္စြန္႔လြတ္ျခင္း (က)


(၁)
အခ်စ္နိဒါန္း
အခ်စ္သည္ ကမၻာတည္သေရြ႕ သက္ရွိမ်ဳိးဆက္မျပတ္ေသးသေရြ႕ တည္ရွိေနမည့္အရာျဖစ္၏။
အနာဂါမ္ ရဟႏၱာမ်ားမွလြဲလွ်င္ သက္ရွိသတၱ၀ါတုိင္း၌ အခ်စ္ရွိေနၾကသည္သည္။
“သစ္ပင္တုိင္း၌ အျမစ္ႏွင့္မကင္းသကဲ့သုိ႔ လူသားတုိင္းမွာလည္း အခ်စ္ႏွင့္မကင္း”
ဟူေသာ စကားရွိ၏။
အမွန္စင္စစ္ အခ်စ္ဟူသည္ လူသားမ်ား၌သာမက
သက္ရွိသတၱ၀ါတုိင္းမွာပင္ တည္ရွိေနေပသည္။
သုိ႔ျဖစ္၍ “လူသားတုိင္းမွာ အခ်စ္ႏွင့္မကင္း” ဟု ဆုိမည့္အစား
“သက္ရွိသတၱ၀ါတုိင္းမွာ အခ်စ္ႏွင့္မကင္း” ဟုသာ ဆုိသင့္ေပသည္။
သက္ရွိတုိ႔၏ အျမင္အရ ဆားမပါေသာဟင္းသည္ အရသာမရွိသကဲ့သုိ႔
ေလာကတြင္ အခ်စ္မရွိလွ်င္လည္း အရာရာသည္ ေလးနက္မႈမရွိေတာ့။
သက္ရွိတုိ႔၏ဘ၀သည္
အခ်စ္ေၾကာင့္ေပါက္ဖြားလာရၿပီး အခ်စ္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္၏။
အခ်စ္ေၾကာင့္ ရွင္သန္လန္းဆန္း၍
အခ်စ္ေၾကာင့္ပင္ ညွဳိးႏြမ္းေသြ႔ေျခာက္ရ၏။
ေရေသာက္ျမစ္မရွိေသာသစ္ပင္သည္ မရွင္သန္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔
အခ်စ္မရွိေသာသူမွာလည္း ေသြ႔ေျခာက္ႏြမ္းလ် မရႊင္ပ်ႏုိင္ေပ။
အခ်စ္သည္ သက္ရွိမ်ား၏ ေရေသာက္ျမစ္ေပတည္း။

(၂)
အခ်စ္ကုိ ဖြင့္ဆုိျခင္း
အခ်စ္ဟူသည္ သက္ရွိသက္မဲ့အာရုံမ်ားအေပၚ၌
ခ်စ္ခင္ တပ္မက္ ႏွစ္သက္ စြဲလမ္း တြယ္တာျခင္းပင္ျဖစ္၏။
ကာမ၊ ရတိ၊ ေပမ၊ တဏွာ၊ ရာဂဟူေသာပါဠိေ၀ါဟာရမ်ားသည္
အခ်စ္၏ပါဠိဘာသာ အမည္သညာမ်ားျဖစ္၏။
ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္တုိ႔၏ (လင္မယား၊ သမီးရည္းစား) အခ်စ္၊ မိဘခ်စ္၊
သားသမီးအခ်စ္၊ မိတ္ေဆြအခ်စ္၊ ဆရာသမားအခ်စ္၊
တပည့္အခ်စ္ စသည္ျဖင့္ မည္သည့္သံေယာဇဥ္မ်ဳိးကုိ မဆုိ
အခ်စ္ဟူ၍ပင္ ေခၚဆုိရေပသည္။
သုိ႔ျဖစ္၍ ေမတၱာစစ္ ေမတၱာမွန္ မဟုတ္သည့္ အခ်စ္ဟူသမွ်ကုိ
ဤစာတမ္း၌ “အခ်စ္” ဟူေသာအမည္ျဖင့္ ေခၚေ၀ၚသုံးစြဲသြားေပမည္။
ဗုဒၶအဘိဓမၼာအရ အခ်စ္ကုိ တရားကုိယ္ေကာက္လွ်င္
တဏွာေပမ (ေလာဘ) တရားတစ္ခုတည္းသာျဖစ္၏။
အခ်ဳိ႕က “အခ်စ္” ကုိ “ေမတၱာ” ဟု ထင္မွတ္ေနၾက၏။
ထုိသုိ႔မဟုတ္ေပ။
အခ်စ္ႏွင့္ေမတၱာသည္ တစ္သီးတစ္ျခားစီသာျဖစ္ေလသည္။
အခ်စ္သည္ တပ္မက္မႈ ေလာဘျဖစ္၍
ေမတၱာမွာမူ သတၱ၀ါအမ်ားကုိ ေကာင္းစားေစလုိျခင္း၊
ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးျခင္းသေဘာ အေဒါသတရားသာ ျဖစ္ေပသည္။
လူသားတုိ႔မွာ အခ်စ္၏ လွည့္စားမႈေၾကာင့္ တပ္မက္မႈ တဏွာေပမကုိ
ေမတၱာဟု ထင္မွတ္ေနၾကျခင္းျဖစ္၏။
ေမတၱာဟူေသာ ပါဠိေ၀ါဟာရကုိ “ခ်စ္ျခင္း” ဟုျမန္မာမႈျပဳထားေသာေၾကာင့္
ထုိသုိ႔ေရာေထြးထင္မွတ္သြားျခင္းလည္းျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။
ရုိးရုိးတန္းတန္း အက်ဳိးလုိလားမႈသာ ေမတၱာ တည္း။
သားခ်စ္ မယားခ်စ္ ေဆြမ်ဳိးခ်စ္ သံေယာဇဥ္ခ်စ္မွာ ေမတၱာအတုသာ။
တရားကုိယ္အားျဖင့္ တဏွာေပမတရားတည္း။
အမွန္စင္စစ္ အခ်စ္ႏွင့္ ေမတၱာသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ရန္သူမ်ားျဖစ္၏။
အခ်စ္ (ရာဂ) သည္ ေပးကမ္းျခင္း၊ ခ်စ္ဖြယ္ေျပာဆုိျခင္း
စေသာဂုဏ္ကုိ ရႈျခင္း၏ အစြမ္းျဖင့္ သေဘာတူေသာေၾကာင့္
ေမတၱာ၏ အနီးကပ္ဆုံး ရန္သူျဖစ္၏။
မိတ္ေဆြ၏ ႏႈတ္ပမာ အေျပာခ်ဳိသာေသာ ရန္သူကဲ့သုိ႔
မိတ္ေဆြႏွင့္တူေသာအခ်င္းအရာအားျဖင့္ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာေၾကာင့္
အခ်စ္သည္ ေမတၱာ၏ အနီးကပ္ဆုံးရန္သူျဖစ္သည္။

(ေမာင္သုသု၏ အခ်စ္ကုိ အေမြျပတ္စြန္႔လြတ္ျခင္း မွ)
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။