Monday, April 9, 2012

ဖတ္စရာ မွတ္စရာ (၂၂)


လူေတာ္ျဖစ္လုိေသာ္
ဗုဒၶဘာသာစာေပလာအရ လူေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္လုိ႔ရင္
၁။ ဓမၼညဴ - ျပႆနာ အေၾကာင္းအရာ တစ္စုံတစ္ခုရဲ႕ ဇစ္ျမစ္ အေၾကာင္းကုိ သိရပါမယ္။
၂။ အတၳညဴ - ျပႆနာ အေၾကာင္းအရာရဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးတရားကုိ သိရပါမယ္။
၃။ အတၱညဴ - ကုိယ့္ကုိယ္ကို ဘာေကာင္လဲဆုိတာကုိလဲ သိဘုိ႔လုိပါတယ္။
၄။ မတၱညဴ - ကုိယ့္လုပ္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းႏုိင္တဲ့ ပမာဏကုိလဲ သိရပါမယ္။
၅။ ကာလညဴ - အခ်ိန္အခါကုိလဲ သိရပါမယ္။ မွန္ကန္တဲ့အခ်ိန္ကုိ သိရပါမယ္။
၆။ ပရိသညဴ - ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားကုိလဲ သိေနရမယ္။
၇။ ပုဂၢလညဴ - ေပါင္းသင့္တဲ့သူလား။ မေပါင္းသင့္တဲ့သူလား ခ်င့္ခ်ိန္တတ္ရပါမယ္။

ဒီဃနိကာယ္ ၃၊ ပါ ၂၀၈။ ႒ ၂၂၁။