Saturday, March 31, 2012

ဖတ္စရာ မွတ္စရာ (၁၄)


အကၽြႏု္ပ္ကုိ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္
မၾကာမီ ေက်းလက္မွ ျမန္မာမိဘႏွစ္ပါးက ေမြးဖြားေသာ 
မ်က္ႏွာျဖဴကေလးတစ္ဦးကုိ အကၽြႏု္ပ္ ေတြ႔ရေလသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ျမန္မာစစ္စစ္ မိဘႏွစ္ပါးက ေမြးေသာ ထုိကေလးသည္
တစ္ကုိယ္လုံး အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္တုိ႔ အသားျဖဴသကဲ့သုိ႔ နီစပ္စပ္ျဖဴသည္၊
မ်က္လုံးျပာသည္၊ မ်က္ခုံးေမြးျဖဴသည္၊ ဆံပင္ ေရႊေရာင္၊
ေျခေမြး လက္ေမြး အားလုံးျဖဴသည္၊ ႏႈတ္ခမ္း နီျမန္းသည္၊ 
သူ႔ကုိ အသားညိဳေသာ ျမန္မာမိဘက ေမြးဖြားသည္ဟုေျပာလွ်င္ ယုံႏုိင္ဖြယ္မရွိေခ်။
သူ႔ကုိ ေမာင္ၾကာျဖဴဟု အမည္ေပးထားၾကေလသည္။

ထုိသူသည္ ဘ၀ေဟာင္းက ႏုိင္ငံျခားသား မ်က္ႏွာျဖဴျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္
ယခုဘ၀ ျမန္မာမိဘမ်ား ၀မ္းမွာ ပဋိသေႏၶ တည္ေန၀င္စားၿပီး
ေမြးဖြားလာေသာ လူ၀င္စားျဖစ္သည္ဟု လူအမ်ားက ယုံၾကည္ေနၾကေလသည္။
တစ္ေန႔သ၌ အကၽြႏု္ပ္သည္ အိႏၵိယျပည္မွ ကမၻာေက်ာ္လူ၀င္စား
သႏၱိေဒ၀ီ (Shanti Devi) အေၾကာင္းကုိ စာတစ္အုပ္တြင္ ဖတ္ရေလသည္။

သႏၱိေဒ၀ီကုိ ၁၉၂၆ ခုနစ္တြင္ ေမြးဖြားသည္။
သုံးႏွစ္သမီးအရြယ္ကစၿပီး ဘ၀ေဟာင္းက လင္ေတြ သားေတြ
က်န္ရစ္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းကုိ စေျပာသည္။
လင္နာမည္ ေကဒါနာသ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မထုရာျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေသးေၾကာင္း၊
လုဒဂီ (ဘ၀ေဟာင္းက သူ႔နာမည္) ႏွင့္ ေကဒါနာသ္တုိ႔ေနထုိင္သည့္အိမ္ကုိ ျပႏုိင္ေၾကာင္း၊
ထုိအိမ္တြင္ ဘာေတြရွိေနသည္ကုိ ေျပာႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာေလသည္။

လုဒဂီသည္ ဘ၀ေဟာင္းတြင္ မီးဖြားစဥ္ ကြယ္လြန္ခဲ့ေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာသည့္ျပင္
မီးဖြားစဥ္ ခံစားရပုံမ်ားကုိပါ အသက္သုံးႏွစ္ေလာက္တြင္ ေျပာသည္ ဆုိ၏။
ေနာက္ဤကိစၥကုိ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ၿပီး
ပါေမာကၡ ကိရွန္ခ်ႏၵေခါင္းေဆာင္ကာ စုံစမ္းခဲ့ၾကေလသည္။

သႏၱိေဒ၀ီေပးေသာ ဘ၀ေဟာင္းက လိပ္စာအတုိင္း
မထုရာျပည္နယ္ရွိ လင္ေဟာင္းကုိ သြားရွာၾကသည္။
ေျပာသည့္အတုိင္း ဟုတ္သည္။
မီးဖြားရင္း လုဒဂီေသခဲ့ရသည္မွာလည္း မွန္သည္။
ေနာက္ပါေမာကၡ ခ်ႏၵ - က ေကဒါနာသ္ကုိ နယူးေဒလီတြင္
သူ၏ဇနီးေဟာင္းျဖစ္ခဲ့ဘူးသူႏွင့္ လာေတြ႔ဖုိ႔ ဖိတ္ၾကားသည္။
ဤသုိ႔ဖိတ္ၾကားျခင္းမွာ သႏၱိေဒ၀ီသည္ 
ဘ၀ေဟာင္းက လင္ေတာ္ခဲ့သူကုိ  မွတ္မိျခင္း ရွိ မရွိ သိရန္ျဖစ္၏။

နယူးေဒလီတြင္ ေကဒါနာသ္ႏွင့္ သူ႔သားမ်ားသည္
သႏၱိေဒ၀ီႏွင့္ ဆုံၾကသည္တြင္ သႏၱိေဒ၀ီသည္ ခ်က္ခ်င္းမွတ္မိကာ
ေရွးဘ၀က လုဒဂီျပဳမူသည့္အတုိင္း လင္ႏွင့္သားကုိ ျပဳမူဆက္ဆံသည္ကုိ
ပညာရွင္အားလုံး ေတြ႔ျမင္ၾကရေလေတာ့၏။

သုိ႔ေသာ္ ပညာရွင္မ်ားသည္ ပုိၿပီးေသခ်ာေအာင္
သႏၱိေဒ၀ီကုိ မထုရာသုိ႔ ေခၚသြားၾကသည္။
မထုရာသုိ႔ေရာက္ေသာအခါ သႏၱိေဒ၀ီက သူတုိ႔ကုိ
၄င္း၏ ဘ၀ေဟာင္းက အိမ္ရွိရာသုိ႔ တန္းတန္းမတ္မတ္ ေခၚငင္သြားေလေတာ့သည္။

သူေနခဲ့ေသာ အိမ္ကုိသာ ျပသည္မဟုတ္ေသး။
သူ႔ေယာကၡမ အိမ္ကုိပါ လုိက္ျပေသးသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ဘ၀ေဟာင္းက လုဒဂီ၏ အတြင္းပစၥည္း လက္၀တ္ရတနာမ်ား
သုိ၀ွက္ထားရာ အရပ္ကုိပါ ျပသခဲ့ေလသည္။
အခ်က္အလက္အားလုံး မွန္ကန္ေနေလသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာကုိ တိတိက်က် ၾကားသိရၿပီးေနာက္တြင္
အကၽြႏု္ပ္၏ ရင္ထဲ၌
ထာ၀ရဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းျခင္း အယူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍
ဒြိဟသံသယျဖစ္ခဲ့မိေၾကာင္း။

ဆန္းလြင္၊ ရတနာသုံးပါးကုိ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္လာသူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း စာ ၉၈

Friday, March 30, 2012

တလြဲ


ဗမာစကားမေျပာတတ္တာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔
သတိရမိတဲ့ပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပဦးမယ္။

တခါတုန္းက ရြာတစ္ရြာမွာ ဒကာတစ္ေယာက္ဟာ
မုိးေလ၀သညီညြတ္မွ်တတဲ့အေလွ်ာက္ လယ္ယာမ်ားေအာင္ျမင္တဲ့အတြက္
ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းပါတယ္။
ေက်ာင္းဘုန္းႀကီးတစ္ပါးကုိလည္း စိတ္ႀကဳိက္ေရြးခ်ယ္ပင့္ေဆာင္ၿပီး ကုိးကြယ္ထားသတဲ့။

ေက်ာင္းဒကာနဲ႔ ေက်ာင္းအမဟာ တစ္ဦးတည္းေသာသမီးပ်ဳိကို
ဆရာေတာ္ဘုန္းႀကီးထံလွဴရန္ ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ 
ေန႔စဥ္ဆြမ္းခ်ဳိင့္ပုိ႔ၿပီး လွဴဒါန္းဆက္ကပ္ေစပါတယ္။

ေက်ာင္းဒကာရဲ႕သမီးကလည္း ေက်ာင္းေရာက္တဲ့အခါ တံျမက္လွည္း
ေရေတာ္ ပန္းေတာ္ဆက္ကပ္ ေ၀ယ်ာ၀စၥအ၀၀ကုိ ေသခ်ာက်နစြာ ျပဳလုပ္ၿပီးမွ
ဘုန္းေတာ္ႀကီးကုိ ရုိေသစြာ ၀တ္ခ်ကာ အိမ္ကုိ ျပန္လာေလ့ရွိပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းဒကာရဲ႕သမီးဟာ 
ေက်ာင္းကုိသြားလုိ႔ ျပန္တဲ့အခါတုိင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးကုိ ၀တ္ခ်ၿပီး
“အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မ ၾကြပါဦးမယ္ဘုရား” လုိ႔ 
အၿမဲေလွ်ာက္ထားတတ္သတဲ့။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးကလည္း 
“ဒီကေလးမ စကားေျပာ တယ္မေခ်ာဘဲကုိး၊ 
ဘယ့္ႏွယ္ ဘုန္းႀကီးကုိ သူက ျပန္ပါဦးမယ္ဘုရားလုိ႔ မေျပာဘဲ
ၾကြပါဦးမယ္ခ်ည္းေျပာေနရသလဲ မသိဘူး၊ 
ဒီကိစၥ ေက်ာင္းအမႀကီး ေက်ာင္းကုိလာမွ ေျပာရဦးမယ္” လုိ႔ေတြးၿပီး
ေက်ာင္းအမႀကီး ေက်ာင္းကုိ အလာေစာင့္ေနတာေပါ့။

တစ္ေန႔ ေက်ာင္းအမႀကီးဆြမ္းပုိ႔လာတဲ့အခါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက
“ေက်ာင္းအမႀကီး၊ သင့္သမီးဟာ နည္းမဟုတ္ လမ္းမက်၊ 
ျပန္မယ္လုိ႔ ဦးခ်တဲ့အခါတုိင္း ဘုန္းႀကီးကုိ တပည့္ေတာ္မ ၾကြပါဦးမယ္လုိ႔
ေျပာတဲ့စကား အလြန္ပဲ မွားတာေပါ့။ 
ဘုရားယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ လားလားမွ မေလွ်ာ္၊ ဒကာမႀကီး ဆုံးမမွ ေတာ္ေရာ့မယ္ လုိ႔
ဆီးႀကဳိေျပာပါတယ္။

အဲဒီအခါ ေက်ာင္းအမႀကီးက
“အရွင္ဘုရား၊ ဟုတ္ရဲ႕လားဘုရား၊ ရုိင္းလုိက္ေလဘုရား၊ 
ဒီသမီးဟာ သူအမိန္႔ရွိလုိက္ရင္ ဒီလုိပဲဘုရား” လုိ႔ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးကုိ ေလွ်ာက္ထားပါသတဲ့။

အဲဒီအခါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက
“အင္း၊ သမီးမွားလုိ႔ အေမျဖစ္သူကုိ ေျပာခါမွ သာၿပီး မွားေတာ့တာပဲ။ 
အင္း တတ္ႏုိင္ပါဘူး၊ ေက်ာင္းဒကာလာမွပဲ သူတုိ႔သားအမိျဖစ္ပ်က္ပုံကုိ 
အေၾကာင္းစုံေျပာျပရမွာပဲ” လုိ႔ စိတ္ကူးၿပီး 
ေက်ာင္းဒကာ ေက်ာင္းအလာကုိ ေမွ်ာ္ေနမိသတဲ့။

ေက်ာင္းဒကာလည္း စီးပြါးေရးရာ လယ္ယာကိစၥနဲ႔ အလုပ္မ်ားေနတာမုိ႔
ေက်ာင္းကုိ ေရာက္မလာႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနတာေပါ့။

ဘုန္းႀကီးကလည္း 
“ဒီေက်ာင္းဒကာကလည္း ေက်ာင္းကုိ လာႏုိင္ခဲသားပဲ” လုိ႔ ေမွ်ာ္ေနတုန္း
တစ္ေန႔ေတာ့ ေက်ာင္းဒကာဟာ ပ်ာယီးပ်ာယာေက်ာင္းကုိ ေရာက္လာသတဲ့။

အဲဒီအခါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက
“ေက်ာင္းဒကာႀကီး၊ ေက်ာင္းဒကာႀကီးရဲ႕ သမီးဟာ စိတ္ႀကီး၀င္ေနသလားမွ မသိဘူး၊
ေက်ာင္းကျပန္ေတာ့မယ္စိတ္ကူးလုိ႔ ဘုန္းႀကီးကုိ ဦးခ်ရင္ 
တပည့္ေတာ္မ ၾကြပါဦးမယ္လုိ႔ခ်ည္း အၿမဲမွားၿပီး ေလွ်ာက္ထားေနတာပဲ။ 
အင္း၊ သူက ငယ္ရြယ္သူမုိ႔ မွားတာကုိ ဘုန္းႀကီး သည္းခံပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းအမႀကီး ေက်ာင္းကုိလာေတာ့
ေက်ာင္းအမႀကီးသမီး စကားမွားေၾကာင္း ေျပာမိတဲ့အခါ
“ဒီသမီး အမိန္႔ရွိလုိက္ရင္ ဒီလုိခ်ည္းပဲ” လုိ႔
ေက်ာင္းအမႀကီးကပါ ထပ္ၿပီးမွားျပန္တယ္ ေက်ာင္းဒကာႀကီးရဲ႕။
ေက်ာင္းဒကာ ေက်ာင္းအမေတြျဖစ္ၿပီး ဘုန္းႀကီးနဲ႔ စကားမေျပာတတ္တာကေတာ့ 
မေတာ္ပါဘူး။ အဲဒါ ေက်ာင္းဒကာသိေအာင္ ဘုန္းႀကီးက ေျပာျပေပးတာပါ” လုိ႔
ညည္းညည္းညဴညဴ ေျပာျပလုိက္သတဲ့။

အဲဒီအခါ ေက်ာင္းဒကာႀကီးက စိတ္ဆုိးမာန္ဆုိးနဲ႔
“အရွင္ဘုရား၊ သမီးမွားရာမွာ မိခင္ကပါ ေရာမွားလုိ႔ 
သေဘာထား ဒီေလာက္ရုိင္းတာေတြ၊
သူတုိ႔ကုိ ဒီေက်ာင္းထဲမွာ တစ္ခါလာၿပီး ေျခေတာ္ရာမွ မခ်ပါေစနဲ႔ဘုရား”
လုိ႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးကုိ ေလွ်ာက္လုိက္သတဲ့။

ေက်ာင္းဒကာရဲ႕စကားကုိ ၾကားလုိက္ရတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဟာ
“အင္း၊ ဘယ္လုိမွ် မတတ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ေက်ာင္းဒကာမိသားစုေတြမွာ
ဒီလုိသာ အထပ္ထပ္လြဲမွားေနၾကရင္ ငရဲလားဖုိ႔ပဲ ရွိေတာ့တယ္” လုိ႔
ညည္းမိသတဲ့။

ေတာ္၀င္ႏြယ္၏ အပၸမာဒ ပုံျပင္မ်ားမွ

Thursday, March 29, 2012

ဖတ္စရာ မွတ္စရာ (၁၃)


ဥေပကၡာဟူေသာပါဠိစကားမွာ
သဒၵါနက္အားျဖင့္ သင့္တင့္ေအာင္ ရႈျခင္း ဟူ၍ ျမန္မာျပန္ဆုိရ၏။

သင့္တင့္ေအာင္ ရႈျခင္းဟူသည္
ဆင္းရဲမႈ ခ်မ္းသာမႈ ႏွစ္ပါး ကြဲျပားရာမွာ
မည္သည့္ဖက္သုိ႔မွ် တဖက္သတ္မလုိက္ပါပဲ
ဆင္းရဲမႈႏွင့္လည္း သင့္တင့္၊ ခ်မ္းသာမႈႏွင့္လည္း သင့္တင့္ေလေအာင္
ရႈျခင္းဟု ဆုိလုိသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ ရႈျခင္းကုိပင္ ေရွးပညာရွိႀကီးမ်ားက
လ်စ္လွ်ဴရႈျခင္း ဟူ၍ ျမန္မာျပန္ဆုိခဲ့ၾကသည္။

ဤပညာရွိတုိ႔၏ စကားအဓိပၸါယ္ကုိ ေကာင္းစြာ မစဥ္းစားမိက
လ်စ္လွ်ဴရႈျခင္း ဟူသည္ အာရုံမျပဳ ဂရုမစုိက္ပဲ စြန္႔ပစ္ထားလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ ဟု
မွတ္ထင္ေျပာဆုိမိတတ္ၾက၏။

ဤသုိ႔ အာရုံမျပဳပဲ စြန္႔ပစ္ထားျခင္းကုိ ဥေပကၡာေခၚသည္ မဟုတ္။
ဥေပကၡာဟူသည္ အာရုံျပဳရမည္သာ ျဖစ္၏။

သုိ႔ရာတြင္
ဆင္းရဲမႈ အာရုံႏွင့္ ေတြ႔လွ်င္ တစ္မ်ဳိး၊ ခ်မ္းသာမႈအာရုံႏွင့္ေတြ႔လွ်င္ တစ္မ်ဳိး
ဤကဲ့သုိ႔ ထူးေထြကြဲလြဲျခင္း မရွိ၊
သာမညအားျဖင့္ တစားတည္းထား၍
ရႈျမင္ဆင္ျခင္ျခင္းသာ ျဖစ္၏။

မဟာဗုဒၶ၀င္ ပထမတြဲ၊ [က်ီ]

Wednesday, March 28, 2012

ဖတ္စရာ မွတ္စရာ (၁၂)


စင္စစ္ မိန္းမတုိ႔သည္ 
ေၾကာက္စိတ္အရင္းခံလည္း ရွိၾကကုန္သည္။
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ အားကုိးကုိရွာလုိေသာ စိတ္လည္း ထာ၀စဥ္ရွိၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾက၏။

ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အစြန္းႏွစ္ခုအၾကားတြင္
သူတုိ႔အသက္ရွင္ေနၾကေလသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း
သတၱိပါေသာ ယုံၾကည္ခ်က္ ရွိခဲျခင္းျဖစ္ေလသည္။

တခ်ဳိ႕မိန္းမမ်ားသည္
မိဘမ်ဳိးရုိးအားျဖင့္ ကုိးကြယ္ေသာဘာသာ အယူ၀ါဒကုိ စြန္႔၍
လင္ေယာက္က်ားရရွိေသာအခါ
လင္ကုိးကြယ္ေသာဘာသာကုိ လုိက္ၿပီး ကုိးကြယ္တတ္ၾကသည္ကိုလည္း
အမ်ားအျပားပင္ ေတြ႔ရသည္။

ထုိလင္ ဦးစြာေသ၍
ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳေသာအခါ ျဖစ္ေစ၊
မိဘအိမ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ျဖစ္ေစ၊
ထုိမိန္းမသည္ လင့္အခယူကုိ စြန္႔ျပန္ေလသည္။

စတုတၳအႀကိမ္ရုိက္ ဆန္းလြင္၏ 
ရတနာသုံးပါးကုိ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္လာသူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း စာအုပ္
စာမ်က္ႏွာ ၈၆ မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Tuesday, March 27, 2012

ဖတ္စရာ မွတ္စရာ (၁၁)

ပညာပြါးေၾကာင္းခုနစ္ပါး
(၁) ပရိပစၦနကထာ - 
ပညာရွိတုိ႔ထံ အဖန္ဖန္ေမးျမန္းျခင္း
(၂) ၀တၳဳ၀ိသဒကိရိယာ - 
ကုိယ္တြင္းကုိယ္ပ ႏွစ္ဌာနလုံးေသာ၀တၳဳတုိ႔ကုိ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရျခင္း။
ဆံပင္ ေျခသည္းလက္သည္း မုတ္ဆိတ္က်င္စြယ္တုိ႔ ရွည္လ်ားျခင္း
တကုိယ္လုံးမွာ အတြင္းဓာတ္ ေတာင့္တင္းခုိင္မာေနျခင္း
ေခၽြး ေၾကးေညွာ္ထူထပ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ကုိယ္တြင္းမစင္ၾကယ္မႈ မရွိေစရ။
အ၀တ္အစား ေဟာင္းႏြမ္းကာ မေကာင္းေသာအနံ႔နံေစာ္ျခင္း၊ 
အိပ္ရာေနရာတုိ႔၌ အမႈိက္သရုိက္ထူထပ္ျခင္းတည္းဟူေသာ
ကုိယ္ပမစင္ၾကယ္မႈမ်ားလည္း မရွိေစရ။
ကိုယ္တြင္းကုိယ္ပ ႏွစ္ဌာန မစင္ၾကယ္မႈ ရွိေနေသာအခါ
ျဖစ္ေပၚေသာပညာမွာလည္း အညစ္အေၾကးထူထပ္ေသာ 
မီးခြက္ မီးစာ ဆီတုိ႔မွျဖစ္ေသာ မီးေတာက္သည္ မၾကည္လင္သကဲ့သုိ႔
မၾကည္မလင္ မစင္မၾကယ္သာျဖစ္လာ၏။
အညစ္အေၾကးကင္းစင္ေသာ မီးခြက္ မီးစာ ဆီတုိ႔မွ ျဖစ္ေသာ
မီးေတာက္သည္ ၾကည္လင္စင္ၾကယ္သကဲ့သုိ႔ 
ၾကည္လင္စင္ၾကယ္ထြန္းပေသာ ပညာဥာဏ္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္
ကုိယ္တြင္းကုိယ္ပ ႏွစ္ဌာန၀တၳဳတုိ႔ကုိ စင္ၾကယ္ေစရမည္ဟုဆုိလုိသည္။

(၃)
ဣၿႏၵိယသမတၱပဋိပါဒနာ
သဒၶါစေသာဣေၿႏၵတုိ႔ ညီမွ်ေအာင္ျပဳျခင္း
သတၱ၀ါတုိ႔သႏၱာန္၌ စိတ္ေစတသိက္တုိ႔ကုိ စုိးအုပ္ေနေသာ
ဣေျႏၵတရားငါးပါးရွိသည့္အနက္ သဒၶိေျႏၵက အားႀကီးေနလွ်င္
အျခားဣေၿႏၵေလးပါးတုိ႔သည္ အားနည္းၾကသျဖင့္ 
၀ီရိယိေျႏၵကလည္း 
မိမိ၏တာ၀န္ျဖစ္ေသာ ခ်ီးေျမွာက္အားေပးျခင္းကိစၥကုိ မရြက္ေဆာင္ႏုိင္။ 
သတိေျႏၵကလည္း အာရုံထင္ေစျခင္းကိစၥကုိ မရြက္ေဆာင္ႏုိင္။
သမာဓိေျႏၵကလည္း မပ်ံ႕လႊင့္ျခင္းကိစၥကုိ မရြက္ေဆာင္ႏုိင္။
ပညိေျႏၵကလည္း သိျမင္ျခင္းကိစၥကုိ မရြက္ေဆာင္ႏုိင္။
သုိ႔ျဖစ္၍ သဒၶိေျႏၵလြန္ကဲေနလွ်င္ ထုိလြန္ကဲေနေသာ သဒၶိေျႏၵကုိ
အညီအမွ်သာျဖစ္ရမည့္တရားသေဘာကုိ ဆင္ျခင္ျခင္းျဖင့္ေသာလည္းေကာင္း၊
သဒၶိေျႏၵမ်ား အားရွိေစမည့္နည္းကုိ ႏွလုံးမသြင္းျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ယုတ္ေလွ်ာ့ေအာင္ ညီမွ်ေအာင္ အားထုတ္ရာ၏။

အကယ္၍ ၀ီရိယိေျႏၵအားႀကီးေနျငားအံ့။
ထုိအခါ သဒၶိေျႏၵသည္ မိမိ၏ဆုိင္ရာ ၾကည္ညိဳဖြယ္၀တၳဳ၌ 
သက္၀င္ၾကည္ညိဳျခင္းကိစၥကုိ မရြက္ေဆာင္ႏုိင္။
အျခားဣေျႏၵမ်ားလည္း မိမိတုိ႔ဆုိင္ရာကိစၥတုိ႔ကုိ မရြက္ေဆာင္ႏုိင္ၾက။
သုိ႔ျဖစ္၍ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ၿငိမ္းေအးစြာထားသင့္သည့္သေဘာကို
ထင္စြာပြါးမ်ားျခင္းျဖင့္ ထုိလြန္ကဲေသာ၀ီရိယိေျႏၵကုိ ယုတ္ေလွ်ာ့ေစရာ၏။
ဤနည္းအတုိင္း အျခားဣေျႏၵုတို႔မွာလည္း တပါးတပါးအားရွိေနခဲ့ေသာ္
က်န္ေသာဣေျႏၵတုိ႔ မိမိတုိ႔ဆုိင္ရာကိစၥကုိ မရြက္ေဆာင္ႏုိင္ဟူ၍ သိအပ္၏။

ဤဣေျႏၵတုိ႔ညီမွ်ေစေသာအရာ၌ အထူးအားျဖင့္
သဒၶါႏွင့္ပညာတုိ႔၏ ညီမွ်ျခင္းကုိလည္းေကာင္း၊
သမာဓိႏွင့္၀ီရိယတုိ႔၏ ညီမွ်ျခင္းကုိလည္းေကာင္း၊
ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ ခ်ီးမႊမ္းၾကကုန္၏။

သဒၶါတရားအားႀကီး၍ ပညာတရားနည္းပါးေသာသူသည္ 
အခ်ီးႏွီးေသာၾကည္ညိဳျခင္းျဖင့္ ၾကည္ညိဳေနတတ္၏။
ၾကည္ညိဳဖြယ္၀တၳဳဟုတ္မဟုတ္ကုိ သိျမင္ႏုိင္ေသာပညာတရား အားနည္းေနသည့္အတြက္
ၾကည္ညိဳဖြယ္မဟုတ္ေသာအရာ၌ ၾကည္ညိဳေနတတ္၏ဟု ဆုိလုိသည္။

ဘုရားတရားသံဃာ အစစ္မဟုတ္သည့္အရာတုိ႔ကုိ
ဘုရားစစ္ တရားစစ္ သံဃာစစ္ဟူ၍
ထင္ျမင္ယုံၾကည္ေနျခင္းသည္ ယုံၾကည္သည့္အတုိင္း မမွန္သည့္အတြက္
အက်ဳိးမၿပီးအခ်ီးႏွီးေသာ ယုံၾကည္ျခင္းသာ ျဖစ္၏ဟူ၍ ဆုိလုိ၏။
မိစၦာအယူရွိသူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အယူမွားအတုိင္း
ဘုရားတရားဟူ၍ ထင္ျမင္ေသာအရာကုိ ၾကည္ညိဳၾက၏။ 
ထုိသူတုိ႔၏ ၾကည္ညိဳျခင္းကား သဒၶါအစစ္မဟုတ္၊ 
မိစၦာဓိေမာကၡသာျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာသိမွတ္ရာ၏။

ပညာတရားအားႀကီး၍ သဒၶါတရားနည္းပါးေနေသာသူသည္
လမ္းရုိးလမ္းမွန္ကုိ မေရာက္တတ္ပဲ ေကာင္းက်စ္စဥ္းလဲေသာ လမ္းဖက္သုိ႔
လုိက္မွားကပ္ေရာက္သြားတတ္၏။
ေလာက၌ ေဆးစားမွား၍ျဖစ္ေသာေရာဂါကုိ ကုစားရန္ ခဲယဥ္းသကဲ့သုိ႔
သဒၶါနည္းပါး ပညာမ်ား၍ လမ္းမွားကပ္ေရာက္ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲသူကုိ
လမ္းမွန္ေရာက္ေအာင္ ျပဳျပင္ကုစားဖုိ႔ရန္ ခဲယဥ္းလွ၏။

“ဒါနဟူသည္ ေစတနာဒါန ၀တၳဳဒါနဟူ၍ႏွစ္မ်ဳိးရွိရာ စင္စစ္မုခ်အားျဖင့္
ေစတနာကသာ ေနာင္ဘ၀၌ ေကာင္းက်ဳိးေပးႏုိင္သည္။
ပစၥည္း၀တၳဳက တစုံတရာ ေကာင္းက်ဳိးမေပးႏုိင္။
သုိ႔ျဖစ္၍ ပစၥည္း၀တၳဳကုိ လွဴေနဖြယ္မလုိ၊ 
ေစတနာေကာင္းေကာင္းထားလုိက္လွ်င္ လုိအပ္ေသာေကာင္းက်ဳိး ရႏုိင္သည္သာျဖစ္၏”
ဟူ၍ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲကာ ဒါနစေသာကုသုိလ္တုိ႔ကုိ  မျပဳပဲေနသျဖင့္
ေသေသာအခါ ငရဲသုိ႔ က်ေရာက္တတ္၏၊ 
သဒၶါႏွင့္ပညာႏွစ္ပါးစုံ မွ်တညီညြတ္မွသာလွ်င္
ၾကည္ညိဳအပ္ေသာအရာ၌သာ ၾကည္ညိဳျခင္း
ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈမရွိျခင္းတုိ႔ျဖင့္ 
ေကာင္းက်ဳိးအမ်ားျဖစ္ပြါးႏုိင္သည္။

၀ီရိယႏွင့္ သမာဓိတုိ႔လည္း ညီမွ်ရမည္။ 
၀ီရိယနည္းပါး၍ သမာဓိႀကီးမားေနလွ်င္ ထၾကြအားထုတ္မႈ မရွိပဲ
သမာဓိရေအာင္ ၿငိမ္သက္စြာေနသည့္အေယာင္ျဖင့္
ေကာသဇၨေခၚေသာ အပ်င္းဓာတ္ လႊမ္းမုိး ဖိစီးျခင္းကုိ ခံရတတ္သည္။

၀ီရိယႀကီးမား၍ သမာဓိနည္းပါးေနလွ်င္လည္း တည္ၾကည္မႈ မရွိေတာ့ပဲ
အၿမဲထၾကြလုံ႔လျပဳေနေသာသူမွာ
“ရည္ရြယ္သည့္အတုိင္း အက်ဳိးမျဖစ္ခဲ့ေသာ္
ဤအလုပ္သည္ အက်ဳိးျဖစ္ေစႏုိင္မည့္အလုပ္မဟုတ္၊ 
သုိ႔ျဖစ္၍ ဤအလုပ္ကုိ စြန္႔ပစ္ကာ အျခားအလုပ္တစ္ခုခုကုိ
ျပဳလုပ္မွ သင့္ေလ်ာ္မည္” စသည္ျဖင့္
စိတ္၏ပ်ံ႕လႊင့္ျခင္း ဥဒၶစၥတရား လႊမ္းမုိးဖိစီးျခင္းကုိ ခံရတတ္သည္။

၀ီရိယႏွင့္ သမာဓိတုိ႔ကို ညီမွ်ေအာင္ အားထုတ္လွ်င္
ပ်င္းရိျခင္း ေကာသဇၨတရားလည္း ၀င္ခြင့္မရ၊ 
စိတ္ပ်ံ႕လႊင့္ျခင္း ဥဒၶစၥတရားလည္း ၀င္ခြင့္မရ၊
ႏွစ္ပါးစုံညီမွ်သည့္အတြက္ အပၸနာဟုေခၚေသာ စ်ာန္သမာဓိတရားကုိ လွ်င္ျမန္စြာ ရႏုိင္သည္။

သတိေျႏၵမူကား ပုိလြန္ေသာဟူ၍ မရွိ၊ လုိလွ်င္သာ လုိမည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ သတိသည္ စားဖြယ္ဟင္းလ်ာဟူသမွ်တုိ႔၌ ပါ၀င္ရေသာ 
ဆားႏွင့္တူ၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အလုံးစုံေသာ မင္း၏ အေရးကိစၥတုိ႔၌
ပါ၀င္ရေသာ အမတ္ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္တူ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း က်မ္းဂန္တုိ႔၌ ျပဆုိထား၏။

သုိ႔ျဖစ္၍ သတိကုိ အစြမ္းကုန္ထား၍ သဒၶါႏွင့္ပညာ၊ ၀ီရိယႏွင့္ သမာဓိတုိ႔ကုိ 
အညီအမွ် ပြါးမ်ားအားထုတ္ရာ၏၊ တခုခုက ပုိေနလွ်င္ အျပစ္ရွိသည္။
ဤအေၾကာင္းကုိ ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္က
သဒၶါလြန္လွ်င္ ကြန္႔သည္၊
ပညာလြန္လွ်င္ ဆြံ႔သည္၊
၀ီရိယလြန္လွ်င္ ျပန္႔သည္၊
သမာဓိလြန္လွ်င္ တြန္႔သည္၊
သတိမူက လြန္သည္မရွိဟူ၍ 
မဟာသတိပ႒ာနသုတ္နိႆယ၌ ေရးသားေတာ္မူခဲ့သည္။

၄။ ဒုပၸညပုဂၢလပရိ၀ဇၨနံ - ပညာမဲ့ေသာ ပုဂၢဳိလ္တုိ႔ကုိ ေ၀းစြာ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
၅။ ပည၀ႏၱပုဂၢလေသ၀န - ပညာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္တုိ႔ကုိ မွီ၀ဲျခင္း။
ပညာရွိေသာပုဂၢဳိလ္ကုိ မွီ၀ဲျခင္းဟူေသာ စကားႏွင့္စပ္၍
မီွ၀ဲျခင္းဟူသည္ အဘယ္သုိ႔ေသာ သေဘာျဖစ္သနည္း ဟု ေမးရန္ရွိ၏။
ပညာရွိထံ သြားေရာက္ခ်ဥ္းကပ္ကာ ေန႔ညဥ္႔မကြာ ေနထုိင္ရုံမွ်ျဖင့္
ပညာရွိကုိ မွီ၀ဲသည္မမည္။
ပညာရွိထံမွ တစုံတရာ ပညာရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္မွ ပညာရွိကုိ မွီ၀ဲသည္မည္၏။
ေလာက၌ လူမုိက္ကုိ မမွီ၀ဲရဟူေသာ မဂၤလာတရားေတာ္အရ
လူမုိက္ထံ သြားေရာက္ေနရုံမွ်ကုိ လူမုိက္ကုိ မွီ၀ဲသည္ဟု မဆုိရေပ။
လူမုိက္ကုိ ပူးကပ္ျဖားေယာင္း ဆုံးမလုိေသာေၾကာင့္
ထုိလူမုိက္ထံ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ မဂၤလာတရားမပ်က္စီး။…
လူမုိက္တုိ႔၏အက်င့္ အယူ၀ါဒ တစုံတရာကုိ ခံယူမွသာ
ထုိလူမုိက္ကုိ မွီ၀ဲသည္ဟု ဆုိအပ္၏။
ပညာရွိကုိ မွီ၀ဲရမည္ဟူေသာ မဂၤလာတရားအရာ၌လည္း
ပညာရွိထံ သြားေရာက္အတူေနကာမွ်ျဖင့္ ပညာရွိကုိ မွီ၀ဲသည္ဟု မဆုိရ။
ပညာရွိထံမွ တရားနည္းလမ္းရရွိေအာင္ ယူမွသာလွ်င္
ပညာရွိကုိ မွီ၀ဲသည္ဟု ဆုိအပ္၏။
သုိ႔ျဖစ္၍ ပညာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္ကုိ  မွီ၀ဲျခင္းဟူရာ၌ ပညာရွိပုဂၢဳိလ္တုိ႔ႏွင့္
အတူတကြ ေနရုံမွ်ျဖင့္ ကိစၥမၿပီး၊ ထုိပညာရွိထံမွ
ပညာအနည္းအမ်ား ရရွိမွတ္သားရမွသာ 
မွီ၀ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေကာင္းစြာ မွတ္ယူအပ္၏။

၆။ ဂမၻီရဥာဏစရိယပစၥေ၀ကၡဏာ - 
နက္နဲေသာဥာဏ္၏ က်က္စားရာျဖစ္ေသာ တရားသေဘာတုိ႔ကုိ ဆင္ျခင္ျခင္း။

၇။ တဒဓိမုတၱတာ - ထုိဥာဏ္ပညာပြါးမ်ားမႈ၌ ညြတ္ကုိင္းေသာ စိတ္ရွိျခင္း။

ဖန္ဖန္ေမးမႈ၊ ၀တၳဳ စင္ေစ၊ ဣေျႏၵညီမွ်၊ ဗာလကုိၾကဥ္၊ ဥာဏ္ရွိယွဥ္မွ၊
ဆင္ျခင္နက္လွ၊ ဓိမုတၱဟု၊ 
ဥာဏပြါးေၾကာင္းခုနစ္တည္း။
(ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္)

မဟာဗုဒၶ၀င္ ပထမတြဲ

Monday, March 26, 2012

ေရႊထီးေဆာင္းခဲ့တဲ့အခ်ိန္

ပုဂံျပည္ ရွင္အရဟံေရာက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အေနာ္ရထာမင္းနဲ႔ျပည္သူအမ်ား
ဗုဒၶဘာသာကုိသက္၀င္ယုံၾကည္လာၿပီး သာသနာေရာင္၀ါထြန္းလင္းခဲ့တယ္။

ပုဂံေခတ္မွာ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ား ပါဠိစာေပက်မ္းဂန္ေတြကုိ 
(အထူးသျဖင့္ ပါဠိသဒၵါက်မ္းေတြကုိ) ေရးသားႏုိင္တဲ့အထိ
ထူးခၽြန္တတ္ေျမာက္လာၾကတယ္။

သီဟုိဠ္ဘုန္းႀကီးေတြက သူတုိ႔ႏုိင္ငံက ေရးသားထုတ္ေ၀တဲ့
ကစၥည္းသဒၵါလုိမ်ဳိး ပါဠိသဒၵါက်မ္းေတြနဲ႔ မာနတက္ေနၿပီး
ျမန္မာဘုန္းႀကီးေတြကို ဘာမွမတတ္ဘူးလုိ႔ အထင္ေသးေနတဲ့အခ်ိန္၊

ပုဂံေခတ္ျမန္မာရဟန္းေတာ္တစ္ပါးျဖစ္တဲ့ ရွင္အဂၢ၀ံသက
သဒၵနီတိလုိ ပါဠိသဒၵါက်မ္းႀကီးကုိ ေရးသားထုတ္ေ၀လုိက္ေတာ့
“ျမန္မာဘုန္းႀကီးမ်ားလဲ ပါဠိစာေပအေတာ့္ကုိ တတ္သကုိး၊ ဒုိ႔ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ပါဠိသဒၵါက်မ္းထက္ ျမန္မာဘုန္းႀကီးေရးတဲ့ပါဠိသဒၵါက်မ္းက ပုိေကာင္းတယ္ေဟ့” ဆုိၿပီး
သီဟုိဠ္ရဟန္းေတာ္မ်ား ပုဂံေခတ္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ 
ဦးအႀကိမ္ႀကိမ္ညြတ္ကာ ျပန္လည္ေမာ္ၾကည့္လာရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ဘူးပါတယ္။

ဒုိ႔ေခတ္မွာလဲ ဘယ္သူကမ်ား သီဟုိဠ္ရဟန္းေတာ္မ်ား ေမာ္ၾကည့္လာေအာင္ 
စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မလဲ?

ၾကားဘူးတာေလး ေျပာၾကည့္ခ်င္တယ္။
ဟုတ္မဟုတ္ေတာ့ မေသခ်ာပါဘူး။

ျမန္မာျပည္က တိပိဋက (ပိဋကတ္သုံးပုံ) ေအာင္ၿပီးသားဆရာေတာ္တစ္ပါး
သီဟုိဠ္ႏုိင္ငံကုိ ကိစၥတစ္ခုနဲ႔ သြားတယ္တဲ့။
အစည္းအေ၀းၿပီးေတာ့ ခန္းမထဲက ထြက္တဲ့အခ်ိန္
ျမန္မာျပည္က ပိဋကတ္သုံးပုံေအာင္ထားတဲ့ ဘုန္းႀကီးေရာက္ေနတယ္ ဆုိတာသိေတာ့
သတင္းေထာက္ေတြက ၀ုိင္းအုံလာတာေပါ့။

အဂၤလိပ္လုိ ေျပာၾကည့္တယ္။ အဂၤလိပ္လုိ ေမးပါတယ္။
တိပိဋကဆရာေတာ္ နားမလည္ပါဘူး။ ဘာမွကုိ မသိပါဘူး။
ပါဠိလုိ ေျပာတယ္။ ေမးပါတယ္။
ပိဋကတ္သုံးပုံေအာင္ထားတဲ့ဆရာေတာ္က
ပရိစေယာ နတၱိ လုိ႔ေျပာသတဲ့။
အဓိပၸါယ္က အေလ့အက်င့္မရွိလုိ႔ မေျပာတတ္ဘူး ေပါ့။

သတင္းေထာက္မ်ားက ‘ဟာကြာ’ ဆုိတဲ့စကားမ်ဳိးေျပာၿပီး
ေနာက္ဆုတ္ျပန္ကုန္သတဲ့။

ဒီအျဖစ္အပ်က္ေလးက သူမ်ားေျပာတာ ၾကားဘူးတာပါ။
ဟုတ္ မဟုတ္ မေသခ်ာပါဘူး။

ဟုတ္ခဲ့ရင္လဲ ပိဋကတ္သုံးပုံေအာင္ၿပီးသားဆရာေတာ္မွာ အျပစ္မရွိပါဘူး။
အဂၤလိပ္စကား သူမွ မသင္ဘူးတာ၊ ဘယ္ေျပာတတ္မလဲ။
ပိဋကတ္သုံးပုံသာ သူေအာင္ထားတာ၊ ပါဠိစကားေျပာ အေလ့အက်င့္မရွိေတာ့
သူ ပါဠိစကား ဘယ္ေျပာတတ္မလဲ။

ဒါေပမဲ့ ဒီလုိမ်ဳိးေတြ မျဖစ္ေအာင္ ဒုိ႔ႏုိင္ငံ ဘုန္းႀကီးမ်ားပညာေရး
ဘယ္လုိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမလဲ။ 

ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံေတြက ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးေတြ 
ကိုယ့္ကုိ ပညာေရးနဲ႔ေလးစားလာေအာင္
(ပုဂံေခတ္ကရဟန္းေတာ္ေတြကုိ ေမာ္ၾကည့္လာသလုိ
ဒုိ႔ေခတ္ရဟန္းေတာ္ေတြကို ေမာ္ၾကည့္လာေအာင္)
ဘယ္လုိပညာေရးမ်ဳိးေတြ ျပဌာန္းသင္ယူ သင္ေပးသင့္သလဲ။
၀ုိင္း၀န္းစဥ္းစားရမွာပါ။

ပုဂံေခတ္မွာ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဗိသုကာအတတ္ပညာေတြလဲ
အေတာ္ေလးကၽြမ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ တတ္ေျမာက္ေနၿပီဆုိတာ သိရတယ္။
က်န္စစ္သားလွဴဒါန္းထားတဲ့ အာနႏၵာေစတီေတာ္ႀကီးအပါအ၀င္
ေစတီပုထုိးေတြကုိ ၾကည့္လုိက္။
ပုဂံေခတ္က အင္ဂ်င္နီယာေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာ္တယ္ဆုိတာ အထင္အရွားေတြ႔ျမင္ရမွာပါ။

ပုဂံေခတ္ရဟန္းေတာ္မ်ားသာ ဗုဒၶဘာသာစာေပတတ္ကၽြမ္းၾကတာမဟုတ္ဘူး။
တုိင္းသားျပည္သူေတြလဲ ပါဠိစာေပတတ္ကၽြမ္းၾကတယ္တဲ့။
မင္းမႈထမ္းေနတဲ့ အမတ္ႀကီးတစ္ေယာက္ဆုိ 
ပါဠိက်မ္းစာ ဋီကာတစ္အုပ္ေတာင္ ေရးသြားခဲ့တယ္။

ပုဂံေခတ္ျပည္သူျပည္သားမ်ားလဲ ပါဠိစကားေျပာေလာက္ကေတာ့ ေအးေဆးပဲတဲ့။
ဗုိင္းငင္ရင္း၊ ေရခပ္ရင္း၊ လယ္ထြန္ရင္း ပါဠိဂါထာေတြ သီကုံးေလ့ရွိသတဲ့။
ပါဠိစကားေတြ ေျပာေလ့ရွိသတဲ့။

ေအာ္၊ ခုေခတ္မ်ားေတာ့ ပါဠိစကားမေျပာနဲ႔။ 
ဗမာစကားေတာင္ ေကာင္းေကာင္းမေျပာတတ္ေတာ့ဘူး။

ဗမာစကား မေျပာတတ္တာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔
မနက္ဖန္က်မွ ပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပအုံးမယ္။

Sunday, March 25, 2012

ဖတ္စရာ မွတ္စရာ (၁၀)

သီလအရာ၌  သီလေဆာက္တည္သည္ ဟု ဆုိျခင္းသည္
သီလခံယူသည္ဟု သဒၵါနက္ ထြက္ေပ၏။
ေရွးပညာရွိမ်ားက “သီလကုိ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားက ေပးရသည္၊
ဒါယကာ ဒါယိကာမတုိ႔က ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားထံမွ ခံယူရသည္” ဟူေသာ
အဓိပၸါယ္ကုိ သိေစခဲ့ၿပီးလွ်င္ သီလခံယူလုိေသာ္ ရဟန္းသံဃာေတာ္တစ္ပါးပါးထံ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္
(အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ ၊ပ၊ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ) ဟူ၍
သီလေတာင္းပုံပါဠိအစဥ္ကုိ အထင္အရွားထားခဲ့သည့္အတုိင္း
ယေန႔အထိ သီလေဆာက္တည္လုိေသာသူတုိ႔သည္ ထုိအစဥ္အတုိင္း ရြတ္ဆုိ ေတာင္းခံၾကရ၏။
ယဥ္ေက်းေကာင္းျမတ္လွေသာ အစီအစဥ္ပင္ ျဖစ္ေပ၏။

(ဤတြင္ “သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ” ဟူေသာ ေနာက္ဆုံးစကားအရ
“အရွင္ဘုရား အကၽြႏု္ပ္အား သီလကုိ ေပးေတာ္မူပါ” ဟူေသာ
အဓိပၸါယ္ထြက္ရွိေနသည္ကုိ အစြဲျပဳကာ 
ယခုအခါ အခ်ဳိ႕သူတုိ႔သည္ 
“သီလခံယူလုိပါလ်က္ ရဟန္းသံဃာမေတြ႔၍ မခံယူရပဲ ျဖစ္ေနသည္” ဟု
ညည္းညဴတတ္ၾက၏။

“ရဟန္းသံဃာမေတြ႔လွ်င္လည္း ေစတီ ရုပ္ပြါး ဘုရားထံမွာ ခံယူလွ်င္လည္း ရပါသည္” ဟု
သဘာ၀အမွန္ကုိ သိသူတုိ႔က ေျပာဆုိေစကာမူ
ဘုရားဆင္းတုေတာ္က သီလေပးတတ္သည္ မဟုတ္၍ မေက်နပ္ပဲ ရွိေနတတ္၏၊

စင္စစ္မွာ 
သီလကုိ ရဟန္းမ်ားထံ ေတာင္း၍ ရဟန္းမ်ားက ေပးမွ ရႏုိင္သည္ဟူ၍ မမွတ္အပ္ေပ။
ေစတီရုပ္ပြါး ဘုရားေရွ႕ေမွာက္၌ ေဆာက္တည္လွ်င္လည္း ရႏုိင္သည္သာ ျဖစ္ေပ၏။

မဟာဗုဒၶ၀င္၊ ပထမတြဲ

Saturday, March 24, 2012

ဖတ္စရာ မွတ္စရာ (၉)


ယုတ္မာေသာသေဘာအပါအ၀င္ လပနဟူသည္မွာ
ေက်ာင္းသုိ႔လာၾကေသာလူမ်ားကုိ ျမင္လွ်င္
“ဒကာတုိ႔.. အဘယ္အက်ဳိးငွာ လာကုန္သနည္း၊  ရဟန္းတုိ႔ကုိ ပင့္ဖိတ္ရန္ လာၾကသေလာ၊
ပင့္လုိ၍လာၾကလွ်င္ ေရွ႕က သြားႏွင့္ၾက၊
ငါေနာက္က သပိတ္ကုိ ပုိက္၍ လုိက္ခဲ့မည္” ဟူ၍ကုိယ္က ဦးေအာင္ေျပာျခင္း၊
“တိႆမေထရ္ဆုိသည္မွာ ငါပင္ျဖစ္သည္၊ ငါ့ကုိ ဘုရင္မင္းျမတ္က ၾကည္ညိဳသည္၊
အမတ္ႀကီး ၀န္ႀကီးေတြက ၾကည္ညိဳသည္” စသည္ျဖင့္ ေျပာဆုိျခင္း၊
လူမ်ားႏွင့္စကားေျပာဆုိရာမွာ မဆန္႔က်င္ရေအာင္
မပ်င္းရိေအာင္ အခြင့္ေပးကာ အလုိလုိက္ကာ လုိက္ကာ ေျပာျခင္း၊
သူေဌးႀကီး စက္ပုိင္ႀကီးစသည္ျဖင့္ ေျမွာက္ပင့္၍ ေျပာဆုိျခင္း၊
ဤသုိ႔လွ်င္ မိမိအားမလွဴခ်င္ လွဴခ်င္ေအာင္ ႀကံေဆာင္၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာဆုိျခင္းသည္
လပနေခၚသည့္ ယုတ္မာေသာ သေဘာမည္၏။

ယုတ္မာေသာသေဘာအပါအ၀င္ ေနမိတၱိကတာ ဟူသည္မွာ
မလွဴပဲ မေနႏုိင္ေအာင္ နိမိတ္အခ်က္ျပျခင္း ျပဳျခင္းတည္း။
နိမိတ္အခ်က္ျပပုံမွာ…
ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ကုိ ယူ၍သြားသူကုိ ျမင္လွ်င္ “ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ကုိ ရခဲ့ၿပီလား၊
အဘယ္မွ ရခဲ့သနည္း၊ အဘယ္သုိ႔ရေအာင္ ျပဳရပါသနည္း” စသည္ျဖင့္
မိမိလည္း အလုိရွိသည့္ အရိပ္နိမိတ္ကုိ ျပျခင္း၊
ႏြားေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေတြ႔ျမင္ေသာအခါ ႏြားကေလးမ်ားကုိ ညႊန္ျပလ်က္
“ဤႏြားငယ္မ်ားသည္ ႏုိ႔ရည္ကုိ ေသာက္စုိ႔၍ ႀကီးပြါးရသေလာ၊
ေရကုိသာ ေသာက္၍ ႀကီးပြါးရသေလာ” ဟုေမး၍
ႏြားေက်ာင္းသားမ်ားက
“ႏုိ႔ရည္ကုိ ေသာက္၍ ႀကီးပြါးရေသာ ႏြားေလးမ်ား ျဖစ္ပါသည္ဘုရား” ဟုေလွ်ာက္ထားေလလွ်င္
“ဟုတ္မည္ မထင္ပါ၊ ႏြားကေလးမ်ား ႏြားႏုိ႔ေသာက္ရလွ်င္
ရဟန္းမ်ားလည္း ႏြားႏုိ႔ကုိ ရၾကကုန္ရာ၏ (ရၾကမွာေပါ့)”
ဤသုိ႔စသည္ျဖင့္ ႏြားေက်ာင္းသားကေလးမ်ားက မိဖတုိ႔ကုိ တဆင့္ေျပာၾကားသိေစ၍
ႏြားႏုိ႔လွဴေအာင္ အရိပ္အေရာင္ေျပာဆုိျခင္း၊
ထုိ႔ထက္နီးကပ္၍ ေျပာဆုိျခင္း မ်ားသည္ လပနေခၚသည့္ ယုတ္မာေသာသေဘာျဖစ္၏။

မဟာဗုဒၶ၀င္၊ ပထမတြဲ

Friday, March 23, 2012

ဖတ္စရာ မွတ္စရာ (၈)

ဤနိဗၺာန္ဟူေသာပရမတၱတရားမွာ 
စုိးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း အလုံးစုံတုိ႔ ကင္းရွင္း ေအးၿငိမ္းေသာ သေဘာႀကီးျဖစ္၏။
ဤကဲ့သုိ႔ေအးၿငိမ္းျခင္းကုိ ထက္ျမက္ေသာပညာျဖင့္
ဆင္ျခင္ႏုိင္မွ ထင္ရွားသိျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္၏။
သညာျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္သာ ျဖစ္၏။

ယခုကာလ အခ်ဳိ႕ေသာသူတုိ႔က
“နိဗၺာန္ဟူသည္ ထီးနန္းဘုံဗိမာန္ႀကီးႏွင့္ေလာ၊ 
နိဗၺာန္၀င္စံေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ မည္သည့္အေျခအေနတြင္ စံေနရပါသနည္း” စသည္ျဖင့္ ေမးတတ္၏။
ဤသုိ႔ေမးျမန္းျခင္းသည္
ပရမတၳစင္စစ္ျဖစ္၍ ပညာ၏အရာသာျဖစ္ေသာနိဗၺာန္ကုိ
သညာျဖင့္သာ ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္သည္ဟူ၍ မွတ္ယူအပ္၏။

အမွန္အားျဖင့္ကား
နိဗၺာန္မွာ ထီးနန္းဘုံဗိမာန္ႀကီးဟူ၍လည္း မရွိ။
၀င္စံတည္ေနသည့္ ပုဂၢဳိလ္ဟူ၍လည္း မရွိဟု မွတ္အပ္၏။

(သႏၱိနိဗၺာန္ကုိ အရဟတၱမ႕္ဖုိလ္ေပါက္ အာရုံျပဳ မ်က္ေမွာက္ျပဳရေသာ ပုဂၢဳိလ္တုိ႔မွာ
ထုိဘ၀ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေသာ ပရိနိဗၺာနစုတိ၏ ေနာက္ကာလ၀ယ္
တစုံတခုေသာ ဘ၀မွာမွ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ျဖာ ခႏၶာအသစ္မျဖစ္ေတာ့ပဲ
မီးေတာက္ႀကီး ၿငိမ္းသည့္ပမာ ၿငိမ္းေအးရပ္စဲသြားသည္ကုိ
ပရိနိဗၺာန္စံသည္ဟု ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္သည္၊
ပုဂၢဳိလ္အေကာင္အထည္ႀကီးျဖင့္ နိဗၺာန္၌ တည္ေနသည္ မဟုတ္ေခ်။)

….ပုထုဇန္ျဖစ္သူတုိ႔မွာ နိဗၺာန္၏သေဘာကို အရိယာတုိ႔ကဲ့သုိ႔ အျပည့္အစုံ မသိႏုိင္ကုန္။
မသိပါပဲလ်က္ အရိယာတုိ႔၏ အသိဥာဏ္မ်ဳိးကဲ့သုိ႔ အသိဥာဏ္ေပါက္ေအာင္
ေျပာဆုိေရးသားပါလွ်င္ မွားယြင္းႏုိင္ခြင့္ ရွိေပသည္။
နိဗၺာန္ကုိ မဆုိထားဘိ၊ စာထဲမွာသာ ေတြ႔ရွိဘူး၍
ကုိယ္တုိင္ မျမင္ဘူး မေတြ႔ဘူးေသာ ေလာကီ၀တၳဳတစ္ခုခုကုိပင္
ကုိယ္တုိင္ေတြ႔ဘူး ျမင္ဘူးသည့္အေန ေျပာဆုိမိေခ်က မွားယြင္းတတ္ေပသည္။
ပုထုဇန္ျဖစ္ေသာ သူငါတုိ႔သည္ နိဗၺာန္ႏွင့္စပ္၍
အရိယာအရွင္ျမတ္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ အကုန္အစဥ္ မသိျမင္ႏုိင္သည့္အတြက္
ေရွးဆုိခဲ့ၿပီးသည့္အတုိင္းသာ မမွားေအာင္ ေျဖဆုိရာ၏။

ဗုဒၶ၀င္၊ ပထမတြဲ

Thursday, March 22, 2012

လုိက္ဖက္

ရွင္အရဟံေၾကာင့္ အေနာ္ရထာမင္းဗုဒၶဘာသာကုိ သက္၀င္ယုံၾကည္လာတယ္။
ယုံၾကည္ၿပီးေနာက္ ပုဂံျပည္မွာ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့
အေရးအႀကီးဆုံးအရာေတြကို ထားရွိပူေဇာ္လုိတယ္။
ဒီအတြက္ အေနာ္ရထာမင္း ရွင္အရဟံအထံေတာ္မွ အႀကံေတာင္းတယ္။

ရွင္အရဟံက 
ဘုရား တရား သံဃာရတနာသုံးပါးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့
ဘုရားရတနာအတြက္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဓာတ္ေတာ္
တရားရတနာအတြက္ ပိဋကတ္သုံးပုံ
သံဃာရတနာအတြက္ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြကုိ 
ပင့္ဖိတ္ ထားရွိပူေဇာ္သင့္ေၾကာင္းမိန္႔ပါတယ္။

ဒီမိန္႔ၾကားခ်က္အရ
အေနာ္ရထားမင္းႀကီး ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဓာတ္ေတာ္ရဘုိ႔
သူ႔ရဲ႕သံတမန္ေတြကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္၊
ကေမၺာဒီးယားႏုိင္တုိ႔အထိ ေစလႊတ္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ မရခဲ့ပါဘူး။

တရားရတနာအတြက္ ပိဋကတ္သုံးပုံရဘုိ႔ ရွင္အရဟံရဲ႕ ဇာတိ
မြန္ျပည္နယ္ သထုံၿမိဳ႕ကုိ သံတမန္ေတြေစလႊတ္ၿပီး ေတာင္းခံပါတယ္။

မြန္ျပည္နယ္ကုိ အုပ္စုိးေနတဲ့ မႏူဟာမင္းက 
ေမာက္ေမာက္မာမာနဲ႔ ေျပာဆုိလုိက္လုိ႔
ရရင္ရ၊ မရရင္ခ် မူကုိ စြဲကုိင္ကာ
မရသည့္အဆုံး စစ္တုိက္ၿပီး ပိဋကတ္သုံးပုံကုိ အရယူႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။
သထုံက မြန္ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိလည္း ပင့္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မြန္ဘုရင္ မႏူဟာမင္းကုိပါ ဖမ္းဆီးၿပီး
ပုဂံေနျပည္ေတာ္ကုိ ေခၚေဆာင္ခဲ့ၿပီး အက်င္းခ်ထားခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ကုိရင္ဘ၀တုန္းက ပုဂံကုိေရာက္ေတာ့ အတူသြားေဖာ္ ပုဂံနယ္သားဦးဇင္းက
ပုဂံ တစ္ေနရာမွာရွိတဲ့ အေဆာက္အဦေအာက္ထပ္ေလးကိုျပၿပီး
“ဒါ မြန္ဘုရင္ မႏူဟာမင္းကုိ အက်ဥ္းခ်တဲ့ေနရာေပါ့” 
လုိ႔ ေျပာျပတာ မွတ္မိေနတယ္။

အဲ့ဒီအက်ဥ္းခ်တယ္ဆုိတဲ့ေနရာနဲ႔ မလွမ္းမကမ္းမွာ 
မႏူဟာဘုရားဆုိတာရွိတယ္။
မြန္ဘုရင္ မႏူဟာမင္း အက်ဥ္းက်စဥ္ အေနာ္ရထာမင္းထံ ခြင့္ပန္ၿပီး
တည္ထားတဲ့ဘုရားလုိ႔ ဆုိပါတယ္။
ပုဂံ ျမင္းကပါ အရပ္မွာပါ။

ဘုရားဂူအတြင္း ေရွ႕ဘက္မွာ ထုိင္ေတာ္မူ ဆင္းတုေတာ္ႀကီးသုံးဆူရွိၿပီး
အေနာက္ဘက္မွာ ေလ်ာင္းေတာ္မူ ဆင္းတုေတာ္ႀကီး တစ္ဆူရွိပါတယ္။
ဆင္းတုေတာ္ႀကီးေတြဟာ ေတာ္ေတာ့ကုိ ႀကီးပါတယ္။
ေစတီဂူအတြင္း ေနရာအျပည့္နီးပါးပါဘဲ။

ဆင္းတုေတာ္ႀကီးဟာ
မလွဳပ္သာ မလွည့္သာသည့္ပမာ က်ပ္က်ပ္တည္းတည္း 
ေနေနရသည့္ပုံပန္းသဏၭာန္ျဖစ္ေနပါတယ္။

ခရီးအတူသြား ပုဂံနယ္သားဦးဇင္းေျပာျပတာက
မြန္ဘုရင္ မႏူဟာမင္းဟာ သူအက်ဥ္းက်ေနစဥ္ ဘုရားေစတီတည္ေဆာက္ၿပီး
သူ႔စိတ္ခံစားခ်က္ကုိ အေနာရထာမင္းသိေအာင္ ျပသသြားတာလုိ႔ ေျပာျပပါတယ္။

ဒီမႏူဟာဘုရားအတြင္းက သပိတ္ႀကီးကလဲ အေတာ္ႀကီးပါတယ္။
ဆင္းတုေတာ္နဲ႔ လုိက္ဖက္ေအာင္ လုပ္ထားတာ ေနမွာေပါ့ေလ။

ဒီေနရာမွာ ျဖဴးၿမဳိ႕နားက ကညြတ္ကြင္းဆုိတဲ့ၿမိဳ႕ေလးမွာရွိတဲ့
ငါးထပ္ႀကီးဘုရားက ဘုရားဆင္းတုေတာ္ႀကီးကုိ သတိရမိတယ္။
ဒီဆင္းတုေတာ္ႀကီးကလဲ အေတာ့္ကုိ ႀကီးတာ။

တစ္ေန႔ ေတာရြာက လယ္သမားတစ္ေယာက္ 
ငါးထပ္ႀကီးဘုရားဆင္းတုေတာ္ႀကီးကုိ လာဖူးသတဲ့။
ဘုရားဖူးရင္း လယ္သမားဆုိေတာ့ လယ္အလုပ္ပဲ စိတ္ေရာက္ေနတာေပါ့။
ပထမဦးဆုံး ဘုရားဆင္းတုေတာ္ႀကီးရဲ႕ လက္ေတာ္ႀကီးကုိ 
လယ္သမား ဖူးေတြ႔ရတယ္။ ျမင္ေတြ႔ရတယ္ေပါ့။

ဒီေတာ့ လယ္သမားက 
“အားပါးပါး၊ လက္ႀကီးက အႀကီးႀကီးပါလား၊ ဒီေလာက္ႀကီးတဲ့လက္ရွိတဲ့သူကုိ ငွားၿပီး
ငါ့လယ္ထဲက စပါးေတြ ရိပ္လုိက္လုိ႔ကေတာ့ ခဏေလးနဲ႔ ၿပီးသြားမွာ” 
လုိ႔ စဥ္းစားတယ္တဲ့။

အဲ့လုိစဥ္းစားရင္း ဆင္းတုေတာ္ႀကီးရဲ႕ လက္ကေန တေျဖးေျဖးနဲ႔ အေပၚေမာ့ဖူးလုိက္ေတာ့
ဆင္းတုေတာ္ ပါးစပ္ႀကီးကုိ ေတြ႔လုိက္ရသတဲ့။ 
ပါးစပ္ကလဲ ခႏၶာကုိ အခ်ဳိးအစားနဲ႔ညီေအာင္ အႀကီးႀကီး လုပ္ထားရတာေပါ့။

ဒီေတာ့ လယ္သမားက
“မျဖစ္ဘူး၊ မျဖစ္ဘူး၊ ဒီေလာက္ႀကီးတဲ့ပါးစပ္နဲ႔ဆုိ 
ငါ့လယ္ထဲက ထြက္တဲ့စပါး သူစားလုိ႔ ကုန္လိမ့္မယ္” 
လုိ႔ ျပန္စဥ္းစားမိျပန္သတဲ့။

လူမ်ား တယ္ခက္ပါလားေနာ္၊ 

ဘုရားဆင္းတုေတာ္ဖူးေနတဲ့အခ်ိန္ေတာင္ 
ကုိယ့္အလုပ္ ကုိယ့္စီးပြါးေရးကို အလြန္အမင္းသတိရေနၾကတယ္။

Wednesday, March 21, 2012

ဖတ္စရာ မွတ္စရာ (၇)

တစ္ခါတစ္ရံ ကြန္ေတာ္ သတၱ၀ါေတြရဲ႕ ေလာကထဲက လူေတြရဲ႕ ေလာကကုိ
ေၾသာ္ ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းထားတဲ့ သတၱ၀ါေတြပါကလားဆုိတဲ့
အျမင္မ်ဳိးနဲ႔ ၾကည့္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားပါတယ္။

ဒီအခါ ဘာေတြ ေတြ႔ရလဲဆုိေတာ့
လူေတြထဲမွာ တခ်ဳိ႕က လွပတယ္၊ တခ်ဳိ႕က အရုပ္ဆုိးတယ္၊
တခ်ဳိ႕က ဆင္းရဲပင္ပန္းၾကတယ္၊ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာႏွင့္ ျပည့္စုံၾကတယ္၊
တခ်ဳိ႕ၾကေတာ့ က်န္းမာၾကတယ္၊ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ ေရာဂါထူေနၾကတယ္၊
တခ်ဳိ႕က ပညာဥာဏ္ႀကီးမားတယ္၊ တခ်ဳိ႕က ဥာဏ္ပညာ ကင္းမဲ့တယ္။
တခ်ဳိ႔က မြန္ျမတ္တယ္၊ တခ်ဳိ႕က ယုတ္ညံ့တယ္။
တခ်ဳိ႕က ေက်ာ္ေဇာကိတၱိရွိတယ္၊ တခ်ဳိ႕က ႏုံခ်ာတယ္၊
ဒါေတြက မျမင္ခ်င္ အဆုံး ျမင္ေနရတယ္၊ 

ဒီအခါ ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားပါတယ္၊
လူေတြဟာ ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းျခင္းတူပါလ်က္ 
ဘာေၾကာင့္မ်ား ဆူႀကဳံနိမ့္ျမင့္ ျဖစ္ေနရပါလိမ့္ေနာ္ လုိ႔။
ကၽြန္ေတာ္ ဥာဏ္မမွီလုိ႔မ်ားလားမသိပါဘူး…။

ဒီျပႆနာအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ အေျဖရွာလုိ႔ မရခဲ့ဘူး။
ဘုရားသခင္ကေတာ့ လူသားတုိင္းအေပၚမွာ တူေသာကရုဏာတရား ထားမွာပါပဲ။
အျပစ္ဒုစရုိက္အကုသုိလ္ဆုိလုိ႔ ဘာမွ မလုပ္ဖူးေသးတဲ့ ေမြးစကေလးေတြေတာင္ မတူၾကဘူး။
တခ်ဳိ႕ ေျခလက္အဂၤါ မစုံၾကဘူး။
တခ်ဳိ႕ ဆြံ႔အ နားမၾကား ျဖစ္လာၾကတယ္။
တခ်ဳိ႕ မ်က္စိ ကန္းလာၾကတယ္။
တခ်ဳိ႕ ေရာဂါေတြ ပါလာၾကတယ္။
ဒါဟာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ၊ မိဘေၾကာင့္ပဲလား။
ဒါမွ မဟုတ္ တျခားပေယာဂေတြေၾကာင့္လား၊

က်မ္းဂန္မွာေတာ့ အားလုံး ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလုိေတာ္အတုိင္းပဲ ဆုိတာလည္း ဖတ္ရပါတယ္။
ဒါဆုိေတာ့လည္း ဘုရားသခင္အေပၚမွာ အထင္လြဲမွားစရာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားခဲ့တာ ၾကာပါၿပီ။ အေျဖေတာ့ မရေသးပါဘူး….။

ဆန္းလြင္၊ ရတနာသုံးပါးကုိ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္လာသူတစ္ေယာက္အေၾကာင္းစာအုပ္ 
(စတုတၳအႀကိမ္ရုိက္) စာမ်က္ႏွာ-၅၁ မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Tuesday, March 20, 2012

ဖတ္စရာ မွတ္စရာ (၆)

အားရွစ္မ်ဳိး
၁။ ငုိေၾကြးျခင္းသည္ ကေလးသူငယ္တုိ႔၏ ကုိးစားရာ အားတည္း။
၂။ အမ်က္ထြက္ျခင္းသည္ မိန္းမတုိ႔၏ ကုိးစားရာ အားတည္း။
၃။ လက္နက္အမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ ခုိးသူ ဒါးျပတုိ႔၏ ကုိးစားရာ အားတည္း။
၄။ က်ယ္၀န္းစြာေသာႏုိင္ငံနယ္ပယ္ကုိ အစုိးရျခင္းသည္ ျပည့္ရွင္းမင္းတုိ႔၏ ကုိးစားရာ အားတည္း။
၅။ သူတပါးတုိ႔ကုိ ႀကံႀကံဖန္ဖန္ ကဲ့ရဲ႕ ျခင္းသည္ လူမုိက္တုိ႔၏ ကုိးစားရာ အားတည္း။
၆။ ေသခ်ာစြာ စူးစုိက္ဆင္ျခင္ျခင္းသည္ ပညာရွိတုိ႔၏ ကုိးစားရာ အားတည္း။
၇။ အဖန္ဖန္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္းသည္ အၾကားအျမင္မ်ားေသာသူတုိ႔၏ ကုိးစားရာ အားတည္း။
၈။ သူတပါးတုိ႔၏ လြန္က်ဴးလာသည့္ အျပစ္ကုိ အမ်က္မထြက္ သည္းခံျခင္းသည္
ရဟန္း၊ ပုဏၰားတုိ႔၏ ကုိးစားရာ အားတည္း။

အဂၤုတၱဳိရ္ပါဠိေတာ္၊ အ႒က၊ ဂဟပတိ၀ဂ္၊ ပထမဗာလသုတ္

Monday, March 19, 2012

ပန္းဦး

အေနာ္ရထာမင္းလဲ ရွင္အရဟံကုိ ျမင္ေတာ့ 
ဒါမ်ဳိးကုိယ္ေတာ္ အရင္တစ္ခါမွ မျမင္ဘူးေတာ့
အေတာ္ထူးဆန္းေနတာေပါ့။

ရွင္အရဟံကလည္း 
သြားတဲ့ေနရာ၊ လာတဲ့ေနရာ၊ ေျပာတဲ့ေနရာ ဆုိတဲ့ေနရာေတြမွာ 
အေတာ္ေလးကုိ ဣေျႏၵရရ သိကၡာရွိရွိ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ရွိပုံေပါက္ပါတယ္။

အေနာ္ရထာမင္းက သူကုိးကြယ္ေနတဲ့ အရည္းႀကီးရဟန္းေတြနဲ႔
ရွင္အရဟံကုိ ခ်ိန္ထုိးၾကည့္ပုံေပါက္တယ္။

အရည္းႀကီးရဟန္းေတြကို အဲ့ေခတ္က ရွင္မထီးလုိ႔ေခၚပါတယ္။

စာအုပ္တစ္အုပ္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ရွင္မထီးရဲ႕ပုံပန္းသဏၭာန္က
“ေရွးအတီေတြ၊ ပုဂံျပည္တြင္၊ ဆံေကသာ လက္ေလးသစ္၊
မုဆိတ္ေမြး ဗလျပစ္၊ မဲညစ္သည့္ စီ၀ရံႏွင့္၊
တာေတလံ အက်င့္ဆုိးေသာ၊
ရွင့္သုိးတကာ့ေခါင္ထီး၊ ရွင္မထီး” တဲ့။

ရွင္မထီးဆုိသူ အရည္းႀကီးေတြက
ဆံပင္ကုိ လက္ေလးသစ္ေလာက္ရွည္ေအာင္ထားေလ့ရွိတယ္တဲ့။
မုဆိတ္ေမြးက ဗလျပစ္နဲ႔။
စီ၀ရံဆုိတာက ပါဠိစကား၊ ျမန္မာလုိ သကၤန္း။
ဒါ့ေၾကာင့္သူတုိ႔၀တ္ဆင္တဲ့သကၤန္းက မဲညစ္ညစ္အေရာင္ရွိတဲ့သကၤန္း။

အခုေခတ္ေတာင္ တခ်ဳိ႕ဆရာေတာ္ေတြ ဒီလုိသကၤန္း၀တ္တာေတြ႔ဘူးတယ္။

ဆံရွည္ထားတာ၊ မုတ္ဆိတ္ေမြးဗလျပစ္ရွိတာ၊ 
ညစ္ေထးေထးသကၤန္း၀တ္တာဟာ ျပႆနာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။
ျပႆနာက တာေတလံ အက်င့္ဆုိးေသာ ဆုိတာပဲ။
အက်င့္ဆုိးတာက တာေတကုိလံေနတာပဲ။
အက်င့္ဆုိးတာက ပတ္၀န္းက်င္ သူတုိ႔ကုိ ကုိးကြယ္ေနတဲ့သူေတြကုိပါ
ထိခုိက္ေနေတာ့ ျပႆနာေပါ့။

ရွင္မထီး အရည္းႀကီးေတြရဲ႕ တာေတလံအက်င့္ဆုိးတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
ေလ့လာသိရွိရတာက
အေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္ ပုဂံျပည္ ရွင္မထီးအရည္းႀကီးေတြကုိ
ပန္းဦးဆက္သရတဲ့အေလ့ရွိတယ္တဲ့။

ပန္းဦးဆက္သရတယ္ ဆုိတာက
အရြယ္ေရာက္လုိ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့မယ္ဆုိရင္
မဂၤလာလက္ထပ္ပြဲ က်င္းပၾကရတယ္။
ဒီလုိ မဂၤလာပြဲလက္ထပ္က်င္းပၿပီးတဲ့အခ်ိန္ 
သတုိးသားက သတုိးသမီးကုိ ရွင္မထီး အရည္းႀကီးရဟန္းေတာ္ႀကီးေတြကုိ
ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းရတယ္တဲ့။
သတုိးသားနဲ႔ သတုိးသမီးအတူမအိပ္ခင္ သတုိးသားက သတုိးသမီးကုိ
အရည္းႀကီးရဟန္းေတာ္ေတြကို ဦးဦးဖ်ားဖ်ားလွဴဒါန္းတာကုိ
ပန္းဦးဆက္သတယ္လုိ႔ ေခၚတယ္။

ဆုိလုိတာက သတုိးသမီးနဲ႔ အရည္းႀကီး တစ္ညအိပ္ေစတယ္ေပါ့။

အေနာ္ရထာမင္းရဲ႕ ပုဂံျပည္မွာ ဒီလုိ တာေတလံအက်င့္ဆုိးႀကီး အျမစ္တြယ္ တည္ရွိေနခဲ့ပါတယ္။
အဲ့ဒီေခတ္ အဲဒီအခါက ဒီလုိလုပ္ရင္ ကုသုိလ္ရတယ္လုိ႔ စြဲစြဲၿမဲၿမဲယုံၾကည္ေနတဲ့အတြက္
ဒီလုိလုပ္ငန္းေတြကို အခ်ိန္တန္ရင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ပဲ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိခဲ့ပါတယ္။
သူတုိ႔ကို သူတုိ႔ေတာ့ ဒါမ်ဳိးကုိ စိတ္သန္႔သန္႔နဲ႔ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး
တာေတလံ အက်င့္ဆုိးလုိ႔ ဘယ္ယူဆပါ့မလဲ။

ဆံပင္က လက္ေလးသစ္ေလာက္ရွည္ၿပီး မုဆိတ္ေမြးဗလျပစ္နဲ႔
မဲမဲညစ္ညစ္သကၤန္းေတြ၀တ္ဆင္ထားတဲ့ တာေတလံအက်င့္ဆုိးႀကီးကုိ 
လက္ခံက်င့္သုံးေနတဲ့ ရွင္မထီးအရည္းႀကီးေတြ 
ေခတ္ေကာင္းေနခ်ိန္ စည္ပင္ျပန္႔ပြါးေနခ်ိန္၊
ဦးေခါင္းေျပာင္ေျပာင္ သကၤန္းကုိ သပ္သပ္ယပ္ယပ္၀တ္ဆင္ထားတဲ့
မြန္ျပည္နယ္က ရွင္အရဟံ ပုဂံျပည္ အေနာ္ရထာမင္းရဲ႕ နန္းေတာ္ထဲ
မုဆုိးေကာင္းမႈနဲ႔ ေရာက္လုိ႔သြားပါတယ္။

အေနာ္ရထာမင္းႀကီးက 
ဘာလဲ၊ ဘယ္သူလဲလို႔ေမးေတာ့
ရွင္အရဟံလုိ႔ေခၚေၾကာင္း၊ 
ဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕ တပည့္သားသာ၀က ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ပါေၾကာင္း 
ေျပာေတာ့
အေနာ္ရထာမင္းႀကီးက 
ဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕ တရားေတာ္ကုိ ေဟာၾကားေပးဘုိ႔ ေလွ်ာက္တယ္။

ရွင္အရဟံက 
အပၸမာေဒါ အမတံ ပဒံ စတဲ့ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္ထဲမွာပါတဲ့ 
ဂါထာတစ္ပုဒ္ကုိ အေျခခံၿပီးေဟာလုိက္တာ
အေနာ္ရထာမင္းႀကီး ခ်က္ခ်င္းပဲ ရွင္အရဟံကုိ သေဘာက်သြားတယ္။

ရွင္အရဟံေဟာၾကားလုိက္တဲ့ ဗုဒၶဘုရားရွင္တရားေတာ္ကုိ 
သက္၀င္ယုံၾကည္သြားတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္းသူ႔ကုိယ္သူ ေၾကျငာၿပီး
ရွင္မထီး အရည္းႀကီးေတြကုိ လူ၀တ္လဲေစတယ္။
ရွင္မထီးအရည္းႀကီးေတြရဲ႕ တာေတလံအက်င့္ဆုိးေတြကို ပေပ်ာက္ေအာင္
ရွင္အရဟံနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီေန႔ ဒီလုိ ပန္းဦးဆက္တဲ့အေလ့အက်င့္ေတြမရွိေတာ့ဘူး။

ဒီေနရာမွာ ေျပာခ်င္တာက
တကယ္လုိ႔သာ ရွင္အရဟံမေထရ္
ပုဂံျပည္သြားၿပီး သာသနာမျပဳခဲ့ရဘူးဆုိရင္
ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္အခါ ပန္းဦးဆက္တဲ့အေလ့အက်င့္ မရွိႏုိင္ေတာ့ဘူးလုိ႔
ဘယ္သူမွ မေျပာႏုိင္ဘူး။
ဒါေပမဲ့ ရွင္အရဟံ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္ ေက်းဇူးေၾကာင့္
ဒီအက်င့္ဆုိးႀကီး ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ပါၿပီ။

ဒီတစ္ခ်က္နဲ႔တင္
ဒုိ႔ႏုိင္ငံသား ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအေနနဲ႔
ရတနာသုံးပါးထဲက သံဃရတနာကုိ အလြန္အမင္း ေက်းဇူးတင္ထုိက္ပါတယ္။
သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ လုိ႔ေခၚတဲ့ သံဃရတနာကုိ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ကုိးကြယ္သင့္ပါတယ္။

ဟုတ္တယ္ေလ။ စဥ္းစားၾကည့္ပါအုံး။
ရွင္အရဟံသာ ကံအားေလွ်ာ္စြာ ပုဂံေျမကုိ ေျခခ်ခြင့္မရခဲ့ရင္
ကုိယ့္သတုိးသမီးကုိ ကုိယ့္ဇနီးသစ္ေလးကုိ
ဆံေကသာ လက္ေလးသစ္
မုဆိတ္ေမြး ဗလျပစ္
မဲညစ္တဲ့သကၤန္းႀကီး၀တ္ထားၿပီး
တာေတလံ အက်င့္ဆုိးတဲ့ ရွင္မထီးအရည္းႀကီးကုိ
ဒီေန႔ေခတ္တုိင္ေအာင္ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား လွဴဒါန္းေနရအုံးမွာ။

Sunday, March 18, 2012

ဖတ္စရာ မွတ္စရာ (၅)

(ခႏၱီ - သည္းခံျခင္းဆုိရာ၀ယ္) 
ေကာင္းေသာအရာႏွင့္ေတြ႔လွ်င္လည္း စိတ္မတက္၊
မေကာင္းေသာအရာႏွင့္ေတြ႔လွ်င္လည္း စိတ္မ်က္ပဲ
သည္းခံႏုိင္ရမည္ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရရွိသည္။

ဆုိလုိရင္းမွာ
ေကာင္းေသာေလာကဓံႏွင့္ေတြ႔၍ ေလာဘျဖစ္လွ်င္၄င္း၊
မေကာင္းေသာေလာကဓံႏွင့္ေတြ႔၍ ေဒါသျဖစ္လွ်င္၄င္း၊
ထုိေကာင္း မေကာင္းေသာအာရုံကုိ သည္းခံႏုိင္သည္ မမည္ေခ်။

ေကာင္းေသာေလာကဓံႏွင့္ေတြ႔၍ ေလာဘမျဖစ္မွ၄င္း၊
မေကာင္းေသာေလာကဓံႏွင့္ေတြ႔၍ ေဒါသမျဖစ္မွ၄င္း သည္းခံျခင္းမည္သည္ဟူ၍
ဆုိလုိရင္းအဓိပၸါယ္ထြက္ရွိသည္။

(သည္းခံျခင္းဆုိရာ၀ယ္)
သူတပါးတုိ႔က အျမတ္တႏုိးျပဳလာျခင္းကုိလည္း သည္းခံရမည္၊
မထီမဲ့ျမင္ျပဳလာသည္ကုိလည္း သည္းခံရမည္ဟု အဓိပၸါယ္ယူရမည္ကဲ့သုိ႔ ရွိေနေသာ္လည္း
မထီမဲ့ျမင္မႈ ေစာ္ကားမႈျပဳလာသည္ကုိသာ လူတုိ႔သည္ မခံခ်င္ၾက၊ ေဒါသထြက္တတ္ၾကသည္။
ျမတ္ႏုိးမႈ အရုိအေသျပဳလာသည္ကုိကား မည္သူမွ် မခံခ်င္ဟူ၍ မရွိ၊ 
မည္သူမွ် ေဒါသမထြက္ၾက၊၊
အမ်ားမခံခ်င္ ေဒါသထြက္မည့္အရာကုိ ေဒါသမထြက္ပဲ ခံႏုိင္မွသာလွ်င္
သည္းခံသည္ဟု ဆုိထုိက္သည္။

လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီးကမူ မဂၤလသုတ္နိႆယ၌
“ခႏၱီ စ၊ သုခႏွင့္ေတြ႔ေသာ္လည္း စိတ္မတက္၊ ဒုကၡႏွင့္ေတြ႔ေသာ္လည္း စိတ္မပ်က္
အမ်က္မထန္ သည္းခံျခင္း၄င္း” ဟူ၍ အနက္ျပန္ဆုိေတာ္မူသည္။
သမၼာနာ၀မာနကၡေမာ ဟူေသာပါဠိေတာ္ႏွင့္ ညီလွေပ၏။

ဗုဒၶ၀င္၊ ပထမတြဲ

Saturday, March 17, 2012

ဖတ္စရာ မွတ္စရာ (၄)

(ခရစ္ယာန္ဘာသာအယူအဆေတြနဲ႔ အစၥလာမ္ဘာသာ) 
အယူအဆေတြတူတယ္ဆုိတာထက္ သမုိင္းအေျခခံတူတယ္လုိ႔ဆုိရင္ 
ပုိၿပီး မွန္မလားပဲ။ အမွန္ေတာ့ ဒါဟာ သဘာ၀က်ပါတယ္။ 
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဘာသာအယူ၀ါဒႏွစ္ခုစလုံးက သဲကႏၱာရမွာ
ေမြးဖြားထြန္းကားခဲ့တဲ့ ဘာသာတရားေတြကလည္းျဖစ္ျပန္၊
ၿပီးေတာ့ အာရပ္၊ အစၥေရး ပတ္၀န္းက်င္ေဒသမွာ ေပၚေပါက္ခဲတာလည္းျဖစ္ျပန္ဆုိေတာ့
ဒါ မဆန္းပါဘူး။ ………

အဓိကက်တဲ့ အခ်က္က စၿပီး တစ္ခ်က္ခ်င္းေျပာရရင္ေတာ့
ပထမဆုံးေျပာရမွာက
ေလာကကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူတဲ့ ထာ၀ရဘုရားသခင္ကုိ
အစၥလာမ္မွာ အလႅာဟ္လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ခရစ္ယာန္မွာ ေယေဟာ၀ါ လုိ႔ေခၚတယ္။
က်မ္းဂန္မွာလာတဲ့ ထာ၀ရဘုရားသခင္ရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ေတြကုိ ျပဆုိခ်က္ေတြ
 အားလုံးဟာ တစ္ထပ္တည္း တူၾကပါတယ္။

ဘုန္းေတာ္ အနႏၱ၊ ကံေတာ္ အနႏၱ၊ ဥာဏ္ေတာ္ အနႏၱ၊
 အၾကြင္းမရွိ အဆုံးမရွိ ပကတိအားျဖင့္
အမွီအခုိ မရွိ၊ သူ႔အျပင္ ဖန္ဆင္းသူ မရွိ၊ 
သူသာလွ်င္ အရာခမ္းသိမ္းတုိ႔၏ အေၾကာင္းတရားျပဳျပင္ ဖန္တီးသူ၊
သူ႔ကုိ ဘယ္သူကမွ မဖန္တီးႏုိင္ဘူး၊
ေမတၱာေတာ္ရွင္ ကရုဏာေတာ္ရွင္စတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္ေတြအားလုံးဟာ
အလႅာဟ္ႏွင့္ ေယေဟာ၀ါ ထပ္တူထပ္မွ်ပါပဲ။

ၿပီးေတာ့ ဖန္ဆင္းျခင္းဆုိတဲ့သေဘာမွာ တူပါတယ္။
လူ႔သမုိင္းဟာ ပထမဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့တဲ့ လူသားတုိ႔ရဲ႕ 
ဖခင္ႀကီး အာဒမ္ႏွင့္ ေဟာင္၀ါ (ဧ၀) က စခဲ့တယ္ဆုိတာေတြ၊
ၿပီးေတာ့ အာဒမ္ႏွင့္ ေဟာင္၀ါကုိ 
ဂ်ႏၷတ္ အမတသုခဘုံ (ေအဒင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္) ႀကီးထဲမွာ ထားခဲ့ပုံ၊ 
မေသေသာ အသက္ကုိ ေပးခဲ့ပုံ၊ 
အာဒမ္ကုိ ေျမႀကီးႏွင့္ဖန္ဆင္းၿပီး ဧ၀ (ေဟာင္၀ါ) ကုိေတာ့ 
အာဒမ္ရဲ႕ ကုိယ္ပြါးအျဖစ္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ပုံ၊ 
သူတုိ႔ႏွစ္ဦးကုိ အမတသုခံဘုံမွာ လုိတာ အကုန္ရေအာင္ ေပးထားပုံ၊ 
သုိ႔ေသာ္ တစ္ခုေသာအပင္၏ အသီးကုိ မစားရဘူးလုိ႔ တားဆီးထားပုံ၊
(အကုန္တူပါတယ္)

ဒီအေၾကာင္းေတြကုိ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ထဲက
စူရာဘာကရာ အပုိဒ္ (၂း၃၅၊ ၂း၃၆၊ ၂း၃၇၊ ၂း၃၈) ေတြမွာ အတိအလင္းေရးထားပါတယ္။
အာဒမ္ ဧ၀ ႏွင့္ပတ္သက္သမွ် အားလုံးတူပါတယ္..၊

သစ္သီးကုိ မစားရဘူးလုိ႔ ဘုရားသခင္က တားထားတာကုိ ေစတန္ေပါ့ေလ၊
ကုရ္အာန္မွာေတာ့ အာရဗီအသံထက္က ရႈိက္တန္လုိ႔ ထြက္ပါတယ္။
သူက ေျမြေယာင္ဖန္ဆင္းၿပီး သစ္သီးကုိ စားဖုိ႔ တုိက္တြန္းတယ္၊
အာဒမ္ႏွင့္ ဧ၀ က မာရ္နတ္ေစတန္ရဲ႕ စကားကုိ အမွန္ထင္ၿပီး စားမိတယ္၊
ဘုရားသခင္က အာဒမ္ႏွင့္ ဧ၀ကို အျပစ္ေပးၿပီး 
အမတသုခဘုံျဖစ္တဲ့ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ႀကီးထဲက ႏွင္ထုတ္တယ္၊
ၿပီးေတာ့ ေသဒဏ္ကုိလည္း ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။

.. ေနာက္ပုိင္း ေနာဧတုိ႔၊ အာျဗာဟံတုိ႔ အေၾကာင္းအရာေတြလည္း တူပါတယ္။
စူရာဘာကရာ အပုိဒ္ ၂း၉၇ မွာ ေရးက ပုိ႔ခ်ၿပီး က်မ္းဂန္မ်ားမွာ ပါတာေတြကုိ 
အဟုတ္အမွန္ေတြခ်ည္းပဲလုိ႔ ကုရ္အာန္က ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဆန္းလြင္၊ ရတနာသုံးပါးကုိ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္လာသူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း စာ ၄၈၊ ၄၉

Friday, March 16, 2012

Sexy ၀တ္စုံ

အေသာကမင္းႀကီးရဲ႕ ေက်းဇူးနဲ႔ ဘီစီ ၂၃၅ ခန္႔မွာ 
ဗုဒၶဘာသာျမန္မာႏုိင္ငံကုိ မြန္ျပည္နယ္ သထုံတ၀ုိက္ေရာက္လာတယ္ပဲ ဆုိပါစုိ႔။
အဲ့ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး သထုံတ၀ုိက္ ဗုဒၶဘာသာ အေတာ္စည္ပင္ျပန္႔ပြါးခဲ့ပုံေပၚပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ သထုံေဒသမွာရွိတဲ့ မြန္လူမ်ဳိးေတြဟာ
ျမန္မာႏုိင္ငံအလည္ပုိင္းနဲ႔ အထက္ပုိင္းမွာရွိတဲ့လူမ်ဳိးေတြထက္ေစာၿပီး
ဗုဒၶဘာသာအရသာနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာက်င့္စဥ္ေတြကုိ
သုံးေဆာင္ခံစားက်င့္သုံးခြင့္ရခဲ့တယ္လုိ႔ မွတ္ယူႏုိင္တယ္။

ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား၊ စာေပမ်ားကုိ
သထုံတ၀ုိက္မွာရွိတဲ့ မြန္လူမ်ဳိးေတြက အရင္က်င့္သုံးခြင့္ရတဲ့အတြက္
ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္း၊ စာေပျမင့္မားမႈမွာ 
သူတုိ႔က ေရွးပုိက်တယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

လူနဲ႔သူနဲ႔တူေအာင္ေနႏုိင္တာ သူတုိ႔က ပုိေစာတယ္လုိ႔ဆုိရမယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ အညာသားရွင္ဘုရင္ အေနာ္ရထာတုိ႔ မြန္ဘုရင္ မႏူဟာမင္းဆီသြားၿပီး
ပိဋကတ္သုံးပုံေတာင္းေတာ့ 
“မင္းတုိ႔လုိအရုိင္းအစုိင္းေတြနဲ႔ ပိဋကတ္နဲ႔လားလားမွ မထုိက္” လုိ႔ 
ေျပာလႊတ္လုိက္တာျဖစ္မယ္။
ထား။

ဒီေနရာမွာ ေျပာခ်င္တာက 
သထုံတ၀ုိက္မွာ အေသာကမင္းလက္ထက္ကစၿပီး
ဗုဒၶဘာသာစတင္ေရာက္ရွိထြန္းကားလာတယ္လုိ႔ ေျပာလုိရင္းျဖစ္တယ္။

ေနာက္ပုိင္းႏွစ္အတန္အၾကာ ေအဒီ ၁၁ ရာစုမွာ
မြန္ျပည္နယ္မွာ မႏူဟာဆုိသူ ရွင္ဘုရင္လုပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္။
သူနဲ႔ေခတ္ၿပိဳင္၊ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးဘက္က ရွင္အရဟံဆုိတဲ့ဘုန္းႀကီးရွိတယ္။

အညာ ပုဂံေဒသမွာက
သူနဲ႔ေခတ္ၿပဳိင္ အေနာ္ရထာ ရွင္ဘုရင္လုပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္။
အဲ့အခ်ိန္ ပုဂံေဒသမွာ အေနာ္ရထာမင္းတုိ႔တေတြက အရည္းႀကီးေတြ ကိုးကြယ္ၾကတယ္။

ဗုဒၶဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ေနတဲ့မြန္ျပည္နဲ႔ အရည္းႀကီးကုိးကြယ္ေနတဲ့ ပုဂံျပည္
ဘာသာယဥ္ေက်းမႈ အေတာ္ကြာဟမႈရွိပါတယ္။

သထုံတ၀ုိက္ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈျမင့္မားေနခ်ိန္ 
ကေမၺာဒီးယားမွာ ခမာဘုရင္ေတြ အုပ္စုိးတယ္။

ဒီခမာဘုရင္ေတြက ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြ။
ဒါ့ေၾကာင့္ ကေမၺာဒီးယားႏုိင္ငံမွာ ထင္ရွားတဲ့ အန္ေကာ၀ပ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကုိ ၾကည့္လုိက္ရင္
ဟိႏၵဴယဥ္ေက်းမႈ ဘယ္ေလာက္လႊမ္းမုိးသြားတယ္ဆုိတာ ခန္႔မွန္းသိရွိႏုိင္တယ္။
အဲ့ဒီ ဟိႏၵဴခမာဘုရင္ေတြ နယ္ခ်ဲ႕လာတာ ထုိင္းကုိေရာက္လာတယ္။
ထုိင္းႏုိင္ငံမွတဆင့္ နယ္စပ္ျဖစ္တဲ့ မြန္ျပည္နယ္ဘက္ကုိ ေရာက္လာတယ္။

ဟိႏၵဴေတြ ဗုဒၶဘာသာထြန္းကားတဲ့ မြန္ျပည္နယ္ဘက္ေရာက္လာေတာ့
ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးေတြ သိပ္အဆင္မေျပဘူးေပါ့။

မႏူဟာမင္းလက္ထက္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးတစ္ပါးျဖစ္တဲ့ ရွင္အရဟံလည္းပဲ
ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြ၀င္ေရာက္လာတဲ့ မြန္ျပည္နယ္မွာ သိပ္ေနလုိဟန္မရွိေတာ့လုိ႔ ထင္ပါရဲ႕။
အထက္ဗမာျပည္ ပုဂံကုိ ၾကြပါတယ္။
ပုဂံျပည္ ေတာထဲတစ္ေနရာမွာေနေနၿပီးေတာ့ တရားက်င့္ေနပါတယ္။

မုဆုိးတစ္ေယာက္က သားေကာင္လုိက္ရင္းနဲ႔ 
ေတာထဲမွာေနေနတဲ့  မြန္ျပည္နယ္သားရဟန္းေတာ္ ရွင္အရဟံကုိ ေတြ႔သြားတယ္။
ေခါင္းေျပာင္ေျပာင္ ပခုံးတစ္ဖက္ေဖၚထားတဲ့ ရွင္အရဟံကုိေတြ႔ေတာ့
ပုဂံသားမုဆုိးမ်က္စိထဲ အေတာ္ထူးဆန္းသြားတယ္။

ဟုတ္တယ္။ အခုေခတ္မွာလဲပဲ 
ေခါင္းေျပာင္ေျပာင္နဲ႔ ပခုံးတစ္ဖက္ေဖာ္ထားတဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြရဲ႕ အသြင္အျပင္ကုိ
ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ သီဟုိဠ္၊ ထုိင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက လူေတြက 
မထူးဆန္းေပမဲ့ တျခားနဳိင္ငံက လူေတြက အထူးအဆန္းျဖစ္ၿပီး ၾကည့္ေလ့ရွိတယ္။

အိႏၵိယမွာေနတုန္းကဆုိရင္ ကုလားတစ္ေယာက္က
သကၤန္းကုိ လာကိုင္ၿပီး 
“ဒီ၀တ္စုံက ျမန္မာႏုိင္ငံက ရုိးရာ၀တ္စုံလား” လုိ႔ေတာင္ ေမးဘူးတယ္။

ဘုရားရွင္က ၿမိဳ႕ထဲရြာထဲ သြားရင္ သကၤန္းရုံသြားဘို႔ ပညတ္ထားတဲ့၀ိနည္းစည္းကမ္းရွိပါတယ္။
အဲ့၀ိနည္းစည္းကမ္းကုိ မလုိက္နာပဲ ပခုံးတစ္ဖက္ေဖာ္သြားရင္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာဆုိရင္ ဘာမွ အထူးအဆန္းမဟုတ္ေပမဲ့
တျခားႏုိင္ငံေတြမွာဆုိရင္ အေတာ္အဆင္မေျပတာ ေတြ႔ရတယ္။

အိႏၵိယက ကုလားတစ္ေယာက္က ဒီအ၀တ္အစားက 
လူရုိင္းေတြ ၀တ္တဲ့အ၀တ္အစားနဲ႔တူတယ္တဲ့။

မေလးရွားက တရုတ္မတစ္ေယာက္က 
ဒီလုိပခုံးတစ္ဖက္ေဖာ္ၿပီး ၀တ္ထားတဲ့အ၀တ္အစားဟာ
အေတာ့္ကုိ sexy ျဖစ္တယ္တဲ့။

ရဟန္းေတာ္မ်ား သကၤန္းမၿခဳံပဲ သကၤန္းမရုံပဲ ၿမိဳ႕တြင္းရြာတြင္းသြားရင္
ဒီလုိ အဆင္မေျပမႈေလးေတြ ရွိတာေတာ့ အမွန္ပဲ။
ဒါ့ေၾကာင့္ သကၤန္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ သပ္သပ္ယပ္ယပ္ ရုံၿပီးမွသာ
သြားသင့္ပါတယ္။

ေတာထဲမွ တစ္ကုိယ္တည္း ဦးေခါင္းေျပာင္ေျပာင္နဲ႔ ပခုံးတစ္ဖက္ေဖာ္ထုိင္ေနတဲ့
ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္တစ္ပါးျဖစ္တဲ့ရွင္အရဟံကုိ ျမင္လုိက္တဲ့အခ်ိန္
မုဆုိးမ်က္စိထဲ မယုံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ကုိ ျဖစ္သြားတယ္။
 လူေရာ ဟုတ္ရဲ႕လား၊ တေစၦလား၊ သရဲလားစသျဖင့္ ေတြးေတာ့တာေပါ့။

မုဆုိးက ပါလာတဲ့ျမွားနဲ႔ခ်ိန္တြယ္ၿပီး 
ၿငိမ္ၿငိမ္ေနဘုိ႔ အသာအယာလုိက္လာဘုိ႔ေျပာဆုိကာ
ရွင္အရဟံကုိ အေနာ္ရထာမင္းရွိရာ နန္းတြင္းကုိ ေခၚေဆာင္သြားတယ္။

Thursday, March 15, 2012

ဖတ္စရာ မွတ္စရာ (၃)

ကာလအပုိင္းအျခားရွိေသာသီလ (ကာလပရိယႏၱသီလ) ဟူသည္ 
အဘယ္နည္းဟူမူကား
ရတနာသုံးပါးသုိ႔ ဆည္းကပ္ေလ့ရွိေသာ ေယာက္က်ားမိန္းမတုိ႔သည္ 
အလွဴလွဴဒါန္းၾကစဥ္ လူမႈကိစၥဆုံးသည့္တုိင္ေအာင္ သီလကုိ ေဆာက္တည္ၾကကုန္၏။
ယခုကာလ တထုိင္သီလဟုေျပာၾကေသာ သီလမ်ဳိးတည္း။
ေက်ာင္းသုိ႔သြားေရာက္ၾကေသာအခါ 
ေက်ာင္း၌ ေနသမွ်ကာလအပုိင္းအျခားရွိေသာသီလကုိ ေဆာက္တည္ၾကကုန္၏။
(ေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္ေသာအခါ ေက်ာင္းက မျပန္မီအတြင္းသာ
သီလကုိ ေဆာက္တည္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။)

တစ္ရက္ေသာ္၎၊ ႏွစ္ရက္ေသာ္၎၊ ထုိထက္အလြန္မ်ား၍ေသာ္၎
ညဥ္႔ေန႔တုိ႔ကုိ ပုိင္းျခား၍ သီလကုိ ေစာင့္သုံးၾကကုန္၏။
ဤသုိ႔ေစာင့္သုံးအပ္ေသာ သီလမ်ားသည္
ကာလပရိယႏၱသီလ(ကာလအပုိင္းအျခားရွိေသာသီလ) မည္၏ဟုဆုိလုိသည္။
(ပဋိသမၻိဒါမဂ္အ႒ကထာ)

ဤအ႒ကထာကုိ ေထာက္၍ တေန႔လုံးမဟုတ္ပဲ
သံဃာမ်ားကုိ အိမ္သုိ႔ပင့္၍ လွဴဒါန္းေနဆဲ့အခုိက္မွာပင္ျဖစ္ေစ၊
ေက်ာင္းသုိ႔သြား၍ ေက်ာင္း၌ေနသမွ်ကာလ အခုိက္မွာပင္ျဖစ္ေစ
သီလေစာင့္သုံးႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေစာင့္သုံးအပ္ေသာသီလကုိ
ကာလပရိယႏၱသီလ (ကာလအပုိင္းအျခားရွိေသာသီလ) 
ဟူ၍ ေခၚဆုိေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေပ၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္
ညဥ္႔တြင္ ပုိင္းျခားသတ္မွတ္၍ ေဆာက္တည္လုိက ေဆာက္တည္ႏုိင္၏၊
ေန႔တြင္ပုိင္းျခားသတ္မွတ္၍ ေဆာက္တည္လုိက ေဆာက္တည္ႏုိင္၏၊

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္
“ဥပုသ္ေန႔မ်ားမွာ ညစာစားျခင္းမွ မေရွာင္ႏုိင္ေသးေသာ ကေလးသူငယ္တုိ႔ကုိ
နံနက္ပုိင္းအတြက္ ကာလသတ္မွတ္ကာ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္ေစေကာင္း၏” ဟူ၍
ဆရာတုိ႔မိန္႔ဆုိၾကသည္။
မိန္႔ဆုိၾကသည့္အတုိင္း သေဘာယုတၱိအားျဖင့္လည္း သင့္ေလ်ာ္သည္။

အေၾကာင္းမွာ..
ျမတ္ေသာအက်င့္ကုိ တေန႔လုံးက်င့္မွ ကုသုိလ္ရမည္၊ 
တစိတ္တပုိင္းက်င့္လွ်င္ ကုသုိလ္မရဟု ဆုိဖြယ္မရွိ၊ 
က်င့္ႏုိင္သမွ်ပင္ ကုသုိလ္ရေသာေၾကာင့္တည္။

ဗုဒၶ၀င္၊ ပထမတြဲ

မိမိ၏ Sunday Dhamma School သို႔ လာေရာက္၍ ပညာသင္ၾကားေနေသာ
က်ာင္းသားငယ္မ်ားကုိလည္း
ညေန (၇) နာရီအထိသာ ဥပုသ္သီလေစာင့္သုံးေစပါသည္။ 

Wednesday, March 14, 2012

ခုတုံး

တတိယသံဂါယနာတင္ပြဲက်င္းပၿပီးေတာ့
အေသာကမင္းႀကီး ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ သာသနာေရာက္ရွိျပန္႔ပြါးေအာင္
ကုိးတုိင္းကုိးဌာနသာသနာျပဳစီမံကိန္းႀကီးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တယ္။
ကုိးတုိင္းကုိးဌာနထဲမွာ ရွင္ေသာဏနဲ႔ ရွင္ဥတၱရမေထရ္တုိ႔က 
သု၀ဏၰဘူမိအရပ္ကုိ သာသနာျပဳၾကြရေၾကာင္း အရင္ေျပာျပခဲ့တယ္။

သမုိင္းသုေတသီတုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ မြန္ျပည္နယ္၊ သထုံေဒသဟာလဲ
သု၀ဏၰဘူမိထဲမွာ အက်ဳံး၀င္တယ္လုိ႔ ယူဆေျပာဆုိၾကတယ္။

ဒီယူဆခ်က္မွန္တယ္ဆုိရင္
အေသာကမင္းလက္ထက္ (ဘီစီ ၂၃၅) ခန္႔က  ျမန္မာျပည္ကုိ ဗုဒၶဘာသာ
သာသနာေရာက္ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္တယ္။

ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ႕က ဘုရားရွင္သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ကတည္းက
ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ဖူးေၾကာင္း၊
ဒါ့ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္အဆုံးအမျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶသာသနာဟာ
ဘုရားရွင္လက္ထက္ကတည္းက ေရာက္ရွိေၾကာင္း
ေရးသားေဖာ္ျပၾကတယ္။

ဒါနဲ႔စပ္လုိ႔ သာသနာ့တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀တုန္းက 
ညေနတုိင္း အေညာင္းေျပ တက္ခဲ့တဲ့ မႏၱေလးေတာင္ကုိ သတိရမိတယ္။

မႏၱေလးမွာေနတုန္း မႏၱေလးေတာင္ေပၚတက္ရင္
လက္ညွဳိးထုိး ရပ္ေတာ္မူဘုရား (ဗ်ာဒိတ္ေပးဘုရား) ႀကီး ေတြ႔ရလိမ့္မယ္။
ရပ္ေတာ္မူဘုရားေဘးက က်ဳံ႕က်ဳံ႕ေလးထုိင္ၿပီး ရပ္ေတာ္မူဘုရားႀကီးကုိ
လက္အုပ္ခ်ီေနတာက ႐ွင္အာနႏၵာ။
ဒီရပ္ေတာ္မူဘုရားႀကီးနဲ႔႐ွင္အာနႏၵာတုိ႔ ႐ုပ္တုေတြ
မႏၱေလးေတာင္ေပၚ ဘယ္လုိ ေရာက္လာၾကတာတုန္း။

ဇာတ္လမ္းက
ျမတ္စြာဘုရားသက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္အခါတုန္းက
ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔အတူ ရွင္အာနႏၵာတုိ႔
မႏၱေလးေတာင္ကုိ ၾကြလာၾကတယ္တဲ့။

ၾကြလာၿပီး ရွင္အာနႏၵာကုိ ေတာင္ေျခ လြင္ျပင္က်ယ္ႀကီးကုိ လက္ညွဳိးထုိးျပကာ
အာနႏၵာ၊ ငါဘုရားပရိနိဗၺာန္စံၿပီး ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ၾကာရင္
ဟုိးေနရာမွာ မင္းတုန္းမင္းဆုိတဲ့ရွင္ဘုရင္ ေပၚေပါက္လာၿပီး
ငါဘုရားသာသနာကုိ အႀကီးအက်ယ္ေထာက္ပံ့ၿပီး
သာသနာတုိးတက္ စည္ပင္ျပန္႔ပြါးအုံးမယ္ လုိ႔
ႀကဳိတင္ေဟာကိန္းထုတ္သတဲ့။ 
စာစကားနဲ႔ေျပာရရင္ ဗ်ာဒိတ္ေပးတယ္ေပါ့။

တကယ္ေတာ့
ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ ရွင္အာနႏၵာ မႏၱးေလးကုိ တစ္ခါမွ မေရာက္ဘူးပါဘူး။
ဒီရပ္ေတာ္မူနဲ႔ ရွင္အာနႏၵာတုိ႔႐ုပ္တုကုိ ျမတ္စြာဘုရားပရိနိဗၺာန္စံၿပီးတဲ့ေနာက္
ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ခန္႔မွာ ေပၚလာတဲ့ မင္းတုန္းမင္းႀကီး
လူလည္က်ၿပီး ဖန္တီးထားတာလုိ႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕ ေနာင္ေတာ္ ခမည္းေတာ္တုိ႔ ရွင္ဘုရင္လုပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ 
ထီးေဟာင္း နန္းေဟာင္း ေနျပည္ေတာ္ေဟာင္းမွာ 
ေနခ်င္စိတ္ကုန္လုိ႔
ေနရာေကာင္းလုိက္႐ွာရင္း
မႏၱေလးေတာင္ေျခက ပ်ံ႕ပ်ဴးသာယာတဲ့ေျမျပင္ႀကီးကုိ ၾကည့္ၿပီး 
သေရ (သြားေရ) က်မိတာက စတာပါ။

႐ွင္ဘုရင့္တုိ႔ရဲ႕ ႐ူးသြပ္မႈသဘာ၀အရ
ဘုရင္မင္းတုန္းလဲ ဘုရင္ထဲက ဘုရင္တစ္ပါးဆုိေတာ့ 
ထီးေဟာင္း နန္းေဟာင္း ေနျပည္ေတာေေဟာင္းမွာ ေနလုိတဲ့ဆႏၵမ႐ွိေတာ့တဲ့အခ်ိန္။
ငါဘုရင္ျဖစ္သခုိက္ ငါလဲ ထီးသစ္ နန္းသစ္ ေနျပည္ေတာ္သစ္တည္ေထာင္ၿပီးေနရရင္
ပုိေကာင္းမယ္လုိ႔ မင္းတုန္းမင္း ယူဆမိဟန္တူပါရဲ႕။

ထီးသစ္ နန္းသစ္ ေနျပည္ေတာ္သစ္တည္ေထာင္ဘုိ႔ဆုိတာလဲ
အေတြးလြယ္သေလာက္ အေရးက် အေတာ္ခက္သား။

တုိင္းသားျပည္သူ လူအမ်ားတုိ႔ သေဘာထား။
ဘုရင္ေျပာင္းရင္ ေနာက္က ၀န္းႀကီး ၀န္ေလးေတြ၊ တုိင္းသားျပည္သူေတြ
အကုန္လုိက္ေျပာင္းရတာ။ သူတစ္ေယာက္တည္း ေျပာင္းသြားလုိ႔ ျဖစ္တာမွ မဟုတ္တာ။
ထုိအတြက္ ကုန္က်စရိတ္၊ 
တုိင္းသားျပည္သူ လူအမ်ားစီးပြါးေရး စသည္
အကုန္ၾကည့္ရတယ္။

တုိင္းသူျပည္သားက ငတ္ျပတ္ေနၿပီး 
ရွင္ဘုရင္လုပ္တဲ့သူက တစ္ထီးတစ္နန္းေနခ်င္တဲ့ စိတ္႐ုိင္းေၾကာင့္
ျပည္သူ႔ေငြေျမာက္မ်ားစြာ သုံးၿပီး ထီးသစ္ နန္းသစ္ ေနျပည္ေတာ္သစ္ တည္မယ္ဆုိရင္
ျပည္သူ႔အမ်က္ေတာ္ ႐ွ လာႏုိင္တယ္။
ဒါကို မင္းတုန္းမင္း စဥ္းစားခဲ့တယ္။
(ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလုိေလး စဥ္းစားေဖာ္ရတာကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္)

စဥ္းစားတယ္၊ ငါဘယ္လုိ ထီးနန္းသစ္ တည္ေထာင္ ေျပာင္းေရႊ႔ ေနထုိင္ရရင္ေကာင္းမလဲ။
မင္းတုန္းမင္း စဥ္းစားတယ္။

ေနာက္ဆုံးေတာ့ အႀကံတစ္ခုရလုိက္တယ္။
ငါ့တုိင္းျပည္လူမ်ဳိးေတြ ဗုဒၶဘာသာကုိ အလြန္႐ုိေသေလးစားၾကတာပဲ။ 
အကယ္၍ ဘုရားကို ခုတုံးလုပ္ ထီးသစ္ နန္းသစ္ ေနျပည္ေတာ္သစ္ တည္ေထာင္လုိက္ရရင္
ေကာင္းမွာပဲ ဆုိၿပီး လုပ္လုိက္တာ
ရွင္အာနႏၵာနဲ႔ လက္ညွဳိးထုိးရပ္ေတာ္မူဘုရားႀကီး မႏၱေလးေတာင္ေပၚေရာက္လာေတာ့တာပဲ။

သမုိင္းထဲက ႐ွင္ဘုရင္ေတြ
ျမတ္စြာဘုရားကို
တရားကုိ
ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြကုိ
ဘယ္ေလာက္မ်ား
ခုတုံးလုပ္
ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ အျမတ္ထုတ္သြားၾကၿပီလဲ။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘုရားရွင္ သာသနာစတင္ေရာက္ရွိတာနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ေတြးမိတာပါ။

Tuesday, March 13, 2012

ဖတ္စရာ မွတ္စရာ (၂)


မိလိႏၵမင္းႀကီးက အရွင္နာဂသိန္မေထရ္ကုိ
“အရွင္ဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဒ၀ဒတ္ကုိ ရဟန္းျပဳေပးလုိက္လွ်င္
ေနာင္အခါ သံဃာကုိ သင္းခြဲလိမ့္မည္ဟု သိေတာ္မူသည္ မဟုတ္ပါေလာ၊
သိပါလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ရဟန္းျပဳေပးပါသနည္း၊
ရဟန္းျပဳမေပးလွ်င္ သံဃာကုိ သင္းခြဲ၍ မျဖစ္ႏုိင္သည္ မဟုတ္ပါေလာ” ဟု
ေမးေလွ်ာက္ရာ

အရွင္နာဂသိန္မေထရ္က
“မင္းႀကီး၊ ေဒ၀ဒတ္သည္ ေနာင္အခါ သံဃာကုိ သင္းခြဲလိမ့္မည္ဟုျမတ္စြာဘုရား ျမင္ေတာ္မူ၏။
ျမင္ေတာ္မူေသာ္လည္း အကယ္၍ ရဟန္းျပဳမေပးက
သံဃေဘဒက = သံဃာကုိ သင္းခြဲေသာကံထက္ ဆုိး၀ါးၾကမ္းၾကဳတ္သည့္
နိယတမိစၦာဒိ႒ိစေသာ မေကာင္းမႈတုိ႔ကုိ ျပဳလိမ့္မည္ ဧကန္ျဖစ္၏။

သံဃေဘဒကကံသည္ 
အပါယ္သုိ႔ က်ေစမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကာလအပိုင္းအျခားရွိေသး၏။
ရဟန္းျပဳမေပးလွ်င္ နိယတမိစၦာဒိ႒ိစေသာ မေကာင္းမႈတုိ႔ကုိ ျပဳ၍
ကာလအပုိင္းအျခားမရွိ ငရဲဒုကၡခံရမည္ကုိ သိျမင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္
“ငါဘုရား၏သာသနာ၌ ရဟန္းျပဳလွ်င္ ေဒ၀ဒတ္ခံရမည့္ ဒုကၡသည္ 
အပုိင္းအျခားရွိလိမ့္မည္ဟု သနားေတာ္မူေသာေၾကာင့္
ႀကီးေလးေသာဒုကၡ ေပါ့ေအာင္ျပဳသည့္အေန(ျဖင့္)
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဒ၀ဒတ္ကုိ ရဟန္းျပဳေပးေပသည္” စသည္ျဖင့္ 
ဥပမာအမ်ဳိးမ်ဳိး ေဖာ္ျပေျဖဆုိေတာ္မူသည္။

(မိလိႏၵပဥွာ၊ ၄-ေမ႑က၀ဂ္၊ ၃-ေဒ၀ဒတၱပဗၺဇၨပဥွာ၊ စာ ၁၁၃ မွ)
ဗုဒၶ၀င္ ပတြဲ၊ မု