Tuesday, November 15, 2011

႐ုပ္ပြားကုိးကြယ္မႈျမန္မာျပည္၌ ဒကိၡဏသာခါ ႐ုပ္ပြားေတာ္ ကုိးကြယ္မႈလည္း 
ေခတ္စားလွသည္။ ဤ႐ုပ္ပြားေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း 
ျဖစ္ရပ္ဇာတ္လမ္းမ်ား ေထြးယွက္ေနသည္။

ဒကိၡဏသာခါဆုိသည္မွာ 
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေတာင္အကုိင္း ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ ရသည္။ 
ဘီစီ ၃-ရာစုတြင္ ရွင္မဟိႏၵႏွင့္ သဃၤမိတၱာ ေထရီမယ္တုိ႔သည္ 
သီဟုိဠ္သုိ႔ သာသနာျပဳ ၾကြခဲ့ၾက သည္။

သီဟုိဠ္ကြၽန္းသားတုိ႔ ကုိးကြယ္ရန္ မဟာေဗာဓိပင္မွ 
လက္ယာေတာင္ကုိင္းကုိ ျဖတ္ယူ၍ သီဟုိဠ္ကြၽန္း၌ စုိက္ပ်ိဳးခဲ့၏။ 
ထုိေဗာဓိပင္မွ အသားတုိ႔ကုိ ႐ုပ္ပြားထုလုပ္ ကုိးကြယ္ရာမွ 
ဒကိၡဏသာခါဘုရား ေပၚေပါက္လာသည္ ဆု္ိ၏။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သကၠရာဇ္ ၇၈၈-ခုႏွစ္၌ 
နန္းတက္ေသာ မုိးညႇင္းမင္းတရားလက္ထက္ သီဟုိဠ္ကြၽန္းမွ 
ဒကိၡဏသာခါ ႐ုပ္ပြားေတာ္ အဆူေရ ၃၀၀-ေက်ာ္ ေရာက္ရွိလာရာ 
ရဟန္းရွင္လူ မွဴးမတ္ျပည္သူတုိ႔ အျမတ္တႏုိး ကုိးကြယ္ခဲ့ၾကသည္။ 
ထုိအခ်ိန္မွ စ၍ ဒကိၡဏသာခါ ႐ုပ္ပြားေတာ္ ကုိးကြယ္မႈ ေခတ္စားလာေလသည္။

ေရွးဦးက ဒကိၡဏသာခါ ႐ုပ္ပြားမ်ားမွာ 
အျခား႐ုပ္ပြားမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အခ်ိဳးအဆစ္ ေျပျပစ္စြာ ထုလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 
အျခား႐ုပ္ပြားမ်ားႏွင့္ ျခားနားသည္မွာ ၾကာပန္းေဆာင္းျခင္းသာ ထူးသည္။ 
ဤသုိ႔ ၾကာပန္းေဆာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္မွာမူ 
မဟာယာနဂုိဏ္းႏွင့္ ယွက္ႏြယ္ေနျပန္သည္။ 
မဟာယာနက်မ္းတုိ႔၌ ဤသုိ႔ ေရးဆုိထားသည္။

ေကာသလမင္းႏွင့္ မလႅိကာ မိဖုရားတုိ႔သည္ ဘုရားရွင္အထံသုိ႔ လာၾကရာ 
ဘုရားရွင္ မရွိခုိက္နွင့္ ၾကံဳေန၏။ ရွင္ေမာဂၢလာန္သည္ တန္ခုိးေတာ္ျဖင့္ လုိက္ရွာရာ 
ဘုရားရွင္သည္ ၾကာမ်ိဳး ၅-ပါး ဖူပြင့္ေနသည့္ အေနာတတၱ အုိင္ထဲ၌ 
ၾကာပြင့္ႀကီးတစ္ခုေပၚမွာ စ်န္၀င္စားေန၏။ 
အုိင္ေစာင့္နတ္ႀကီး ၉-ဦးတုိ႔ကလည္း ဘုရားရွင္ကုိ 
ၾကာပြင့္ထီး တစ္လက္စီျဖင့္ ေဆာင္းမုိးေပးထားၾကသည္။ 

ဤျဖစ္စဥ္ကုိ ေတြ႕ျမင္လာခဲ့ရသျဖင့္ ရွင္ေမာဂၢလာန္သည္ 
ေကာသလႏွင့္ မလႅိကာမိဖုရားတုိ႔အား ျပန္လည္ ေျပာျပ၏။ 
မင္းႏွင့္ မိဖုရားတုိ႔သည္ ဘုရားရွင္ စံျမန္းေနပုံကုိ 
စိတ္ကူးျဖင့္ ၾကည္ညိဳသြားၾကသည္။ ဤပုံသဏၭာန္မ်ိဳးကုိ ႐ုပ္တုျပဳလုပ္၍ 
ကုိးကြယ္လုိေၾကာင္း ရွင္ေမာဂၢလာန္အား ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ ရသျဖင့္ မင္းႏွင့္ မိဖုရားတုိ႔သည္ 
ၾကာပန္းေဆာင္း ႐ုပ္ပြားကု္ိ ကုိးကြယ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိေလသည္။

ဤအဆုိအရ ဒကိၡဏသာခါ ႐ုပ္ပြားမ်ားမွာ 
မဟာယာနတုိ႔ အယူအဆအရ ထုလုပ္ ကုိးကြယ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိႏုိင္ျပန္ပါသည္။ 

ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဒကိၡဏသာခါ ႐ုပ္ပြားပုံမ်ားကုိ ဂုိဏ္းဆရာလုပ္သူတုိ႔က 
အမ်ိဳးမ်ိဳး စိတ္ကူး၍ ခ်ဲ႕ထြင္ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ 
႐ုပ္ပြားေတာ္တြင္ မိႈ ၉-ခ်က္ ႐ုိက္ျခင္းစေသာ အစီအမံမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းထားၾကသည္။ ထုိ႐ုပ္ပြားေတာ္ကုိ ကုိးကြယ္လွ်င္ လာဘ္ေပါမ်ားမည္။ 
အေရာင္းအ၀ယ္ ေကာင္းမည္။ ရာထူးတုိးမည္။ အႏၲရာယ္ ကင္းမည္။ 
မီးေဘးမွ လြတ္မည္။ သိဒိၶေပါင္းစုံ ျပီးစီးႏုိင္သည္ စသည္ျဖင့္ 
ဂုိဏ္းဆရာတုိ႔၏ အသုံးခ်ခံ ႐ုပ္ပြားတစ္ဆူ ျဖစ္လာေလသည္။

အဆုိးရြားဆုံး ျပဳလုပ္ခ်က္မွာ ႐ုပ္ပြားေတာ္၏ ပုံသဏၭာန္ ျဖစ္သည္။ 
႐ုပ္ပြားပုံစံကုိ ပန္းပုမတတ္သူ ထုလုပ္သကဲ့သုိ႔ ပုအုိင့္ေသာ၊ 
လည္ကုပ္တုိေသာ ပုံဆုိးမ်ားကုိ ထုလုပ္ၾကသည္။ 
ဗုဒၶဘုရားသည္ လကၡဏာေတာ္ႀကီးငယ္ အသြယ္သြယ္တုိ႔ျဖင့္ 
ျပည့္စုံသူ ျဖစ္၍ အျပစ္ေျပာဖြယ္ မရွိ။

တင့္တယ္ေသာ ႐ူပကာယေတာ္ ရွိပါသည္။ 
ဤကဲ့သုိ႔ ဆုိးရြားေသာ ပုံသဏၭာန္ ႐ုပ္ပြားတုိ႔ကုိ 
ထုလုပ္ ကုိးကြယ္ေနၾကသည္မွာ ဘုရားရွင္၏ ၾကည္ညိဳျမတ္ႏုိးဖြယ္ရာ 
႐ုပ္အဆင္းကုိ ဖ်က္ဆီးထား ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကုိ 
ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး အယူအဆ အသြယ္သြယ္တုိ႔ျဖင့္ 
ထုလုပ္ တည္ထား ကုိးကြယ္ေနၾကသည္။ 
- ႏႈတ္ခမ္းေမႊးတပ္ေသာ ႐ုပ္ပြားမ်ား ၊
- မ်က္မွန္တပ္ေသာ ႐ုပ္ပြားမ်ား ၊
- မွဲ႔တပ္ေသာ ႐ုပ္ပြားမ်ား ၊
- နဖူး၌ အဖုတပ္ေသာ ႐ုပ္ပြားမ်ား ၊
- လက္စြပ္၀တ္ေသာ ႐ုပ္ပြားမ်ား ၊
- ေျမြပတ္ေသာ ႐ုပ္ပြားမ်ား ၊
- ဆင္စီး ျမင္းရံ ႐ုပ္ပြားမ်ား-
စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ ႐ုပ္ပြားမ်ားမွာ မူလတင္ပ်ဥ္ေခြ ႐ုပ္ပြား၏ ဒူးႏွစ္ဖက္ႏွင့္ 
ပခုံးႏွစ္ဖက္ေပၚ၌ မတ္ရပ္႐ုပ္ပြားေလးမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္း ထုလုပ္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 
ပလပ္စတစ္ျဖင့္ ေလာင္းထားေသာ ႐ုပ္ပြားျဖစ္သည္။ 
ထုိ႐ုပ္ပြားကုိ ၾကည့္၍ ဆပ္ကပ္ျပေနသလားဟု ထင္မွားေလာက္ေအာင္ 
အ႐ုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္ေနပါသည္။

အခ်ိဳ႕ ဘုရားရင္ျပင္ေပၚ၌ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ 
ဘုိးဘုိးေအာင္၊ ဘုိးမင္းေခါင္စေသာ ဘုိးေတာ္ဆုိသူ 
စိတၱဇ႐ုပ္ေကာင္တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ထားရာ 
ဗုဒၶဘာသာအတြက္ ရွက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။

ယခု ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေၾကာင္းရပ္မ်ားမွာ 
ေထရ၀ါဒ၌ ေရာေႏွာေနသည့္ ကုိးကြယ္မႈမ်ား ထဲမွ ထင္ရွားေသာ 
ကုိးကြယ္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ မထင္မရွားျဖင့္ ကုိးစားေနၾကေသာ 
အေသးအမႊား ကိစၥမ်ားလည္း အေျမာက္အျမား ရွိေနေခ်ေသး၏။

(ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၊ ေရစႀကိဳအရွင္ဧသိက - စာ ၁၃၉)