Monday, October 31, 2011

အတိတ္နိမိတ္


မဂၤလိကဒိ႒ိဆုိတာ နိမိတ္ေကာက္တဲ့ အယူအဆေပါ့။
‘ဇမၺဴဒိပ္နိမိတ္ထြန္းဆုိတဲ့အတုိင္း ဇမၺဴဒီပါကၽြန္းမွာ
ၾသဘာအရိပ္နိမိတ္လကၡဏာ ထြန္းတယ္တဲ့။

ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ေစ၊ ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ေစ ျဖစ္ေတာ့မယ္ဆုိလွ်င္
နိမိတ္လကၡဏာမ်ားျပတတ္သတဲ့။

အဲဒီနိမိတ္လကၡဏာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနမိတၱက၀ိဇၨာဆုိတဲ့
က်မ္းတစ္က်မ္းေတာင္ ခင္ႀကီးေဖ်ာ္က ျပဳစုခဲ့ဖူးေသတယ္။
ေလာကမွာရွိတဲ့ ေဗဒင္က်မ္းေတြ၊ လကၡဏာက်မ္းေတြ၊
အာကသသွ်တၱရစတဲ့ က်မ္းေတြဟာ နိမိတ္ေကာက္က်မ္းေတြပဲ။

ေလာကမွာ လူတုိင္းလူတုိင္း နိမိတ္ေကာက္တတ္ၾကတယ္။
သာမန္လူေတြမဆုိထားႏွင့္၊
ဘုရားရွင္ေတာင္ ဘုရားျဖစ္ခါလုနီးနီးမွာ နိမိတ္ေကာက္ေသးတယ္။”

“ဘယ္လုိနိမိတ္ေကာက္တာပါလဲဘုရား”

“အေလာင္းေတာ္ဟာ က႑ကျမင္းေတာ္ကုိ စီးၿပီး ေမာင္ဆန္ႏွင့္အတူ
ေတာထြက္လာခဲ့ရာ အေနာ္မာျမစ္ကမ္းကုိ ေရာက္ခဲ့သတဲ့။
ျမစ္ကမ္းေရာက္ေတာ့ ျမင္းေတာ္ကုိ ရပ္နားၿပီး
ဒီျမစ္နာမည္ဘယ္လုိေခၚသလဲလုိ႔ ေမာင္ဆန္ကုိ ေမးသတဲ့။

ေမာင္ဆန္က
“အေနာ္မာျဖစ္ေခၚပါတယ္ဘုရား”လုိ႔ ေလွ်ာက္ထားေတာ့
ဘုရားေလာင္းက ၾသမသဒၵါဟာ ယုတ္ေသာအနက္ကို ေဟာတယ္။
အေနာမာဆုိေတာ့ န-ၾသမာ၊ မယုတ္ဘူး၊ ျမင့္ျမတ္တယ္ဆုိတဲ့အနက္ကုိေဟာတယ္၊
ငါေတာထြက္လာျခင္းဟာလည္း
မယုတ္မာဘဲ-ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္သည္သာျဖစ္လတၱ႔ံလုိ႔
နိမိတ္ေကာက္ေတာ္မူသတဲ့ကြယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ပုထုဇဥ္မွန္သမွ် နိမိတ္ေကာက္တဲ့သူေတြ မ်ားတယ္။
ယုတ္စြအဆုံး မ်က္ခုံးလႈပ္တာေတာင္ လာဘ္ရမယ္လုိ႔ နိမိတ္ေကာက္တတ္ၾကတယ္။
လက္ဖ၀ါးယားလွ်င္ ေငြရမယ္လုိ႔ နိမိတ္ေကာက္တတ္ၾကတယ္။
အိမ္ေျမွာက္စုတ္ထုိးတာ၊ ငွက္ျမည္တာ၊ ေခြးေဟာင္တာမက်န္၊
ပုထုဇဥ္ေတြဟာ နိမိတ္ေကာက္တတ္ၾကတယ္။

နိမိတ္ေကာက္တဲ့အတုိင္း မွန္ခ်င္လဲ မွန္သြားတတ္တယ္။
ဒီလုိမွန္သြားလွ်င္ ဒီဟာကုိ ျမင္လုိ႔ ဒီအသံကုိ ၾကားလုိ႔ရယ္လုိ႔
နိမိတ္ေၾကာင့္ အက်ဳိး၊ အျပစ္ျဖစ္ေပၚလာတယ္လုိ႔ ယူဆသြားတတ္ၾကတယ္။

အတိတ္နိမိတ္ဆုိတာ ကံရဲ႕ေရွ႕ေျပး၊ ေနမထြက္ခင္ထင္လာတဲ့ အရုဏ္အေရာင္ပဲ၊
အရုဏ္ေရာင္ကုိ ျမင္လွ်င္ အရုဏ္ေရာင္ရဲ႕ေနာက္မွာ ေနမင္းရွိတယ္၊
မၾကာခင္ေနမင္းထြက္ေပၚလာမွာပဲလုိ႔ သိသလုိ၊ နိမိတ္ထင္ၿပီး
အက်ဳိးအျမတ္ ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္လဲ ဒီအက်ဳိး၊ ဒီအျမတ္ဟာ
ငါျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ကံေၾကာင့္ဆုိတာ ျပတ္ျပတ္သားသား သိထားဖုိ႔လုိတယ္။
ဒီလုိကံေၾကာင့္ဆုိတာမျမင္ဘဲ ကံကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး
ဒီအတိတ္နိမိတ္ေၾကာင့္ ဒီလုိျဖစ္တာပဲလုိ႔ ယုံၾကည္ခဲ့လွ်င္
မဂၤလိကဒိ႒ိလုိ႔ေခၚတယ္။

မဂၤလိကဒိ႒ိဆုိတာ အယူမွားမုိ႔ မိစၦာဒိ႒ိလုိ႔ေခၚတယ္။
ဒီေနရာမွာ ဧကနိပါတ္ကလာတဲ့ မဂၤလဇာတ္ကုိ ေျပာျပဦးမယ္။
“မိန္႔ေတာ္မူပါဘုရား”

တည္ေတာ္ဆရာေတာ္၏ မဂၤလိကဒိ႒ိစာအုပ္မွ


Saturday, October 29, 2011

Let it be alive!Question
Imagine that now you are in a desert. In front of you there is an aquarium with a fish. You are very thirsty and hungry. The question is: If you drink the water and eat the fish you will be alive and have the energy to find a nearer village. If you do not eat and drink you will not see the sun anymore. You cannot just drink half of the water in the aquarium. And if you leave the fish in the desert, the water will evaporate and the fish will eventually die. What will you do?

Answer

As a Buddhist, I understand that my life is unimportant if I compare it with the lives of others. I will, therefore, leave the fish and the water alone out of compassion for the fish, another living being. As you know, the Bodhisatta sacrificed his life many times before he became the Buddha. I too can sacrifice my life and hope to become a Bodhisatta some day. 

We cannot say, "It is only a fish." If the fish dies because of my selfishness, my bad kamma increases. If I die and save the fish, I have developed understanding and will progress along the spiritual path. Of course, yours is an extreme example, but we can show selflessness and compassion in our daily lives in many ways. By the good merits accrued within this life, you are building protection for yourself for this life and the next.

Ref: ksridhammananda.com

Friday, October 28, 2011

လူဆုိေပမဲ့အေမး

ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ကမၻာေပၚမွာ လူဦးေရက စကၠန္႔ႏွင့္အမွ် တုိးပြါးလာေနပါတယ္ဘုရား။ အျခားတဖက္မွာေတာ့ သဘာ၀သယံဇာတစြမ္းအင္ေတြက အကန္႔အသတ္နဲ႔သာရွိေနတာပါ။ ဒီလုိမ်ဳိးလူဦးေရအဆမတန္မ်ားျပားမႈနဲ႔ သဘာ၀သယံဇာတရွားပါးမႈအေျခအေနေတြေၾကာင့္ တစ္ေန႔ေန႔မွာ အဆင္မေျပမႈေတြ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ပါတယ္ဘုရား။
ဒီကိစၥ ဆရာေတာ့္အျမင္ေလး အမိန္႔ရွိပါအုံးဘုရား။

အေျဖ

ဗုဒၶဘာသာရႈေဒါင့္ကေျပာရမယ္ဆုိရင္
ဒီလူ႔ဘုံတစ္ဘုံထဲမွာသာ သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ားတည္ရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။
ဘုံေပါင္း (၃၁) ဘုံရွိၿပီး ဘုံ (၃၁) စလုံးမွာ သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ား တည္ရွိပါတယ္။
တစ္ဘုံဘုံမွာ သက္ရွိသတၱ၀ါေတြ တုိးပြါးမ်ားျပာလာတယ္ဆုိရင္
အျခားဘုံေတြမွာ ေလ်ာ့နည္းလာမွာပါ။

ဘုံ ၃၁ မွာရွိၾကတဲ့ သတၱ၀ါအားလုံးဟာ
တစ္ဘုံတည္းမွာသာ တည္ၿမဲမေနပါဘူး။
အၿမဲတမ္း ေရြ႕လ်ား ေနတာပါ။ က်င္လည္ေနတာပါ။
အနိစၥသေဘာကို မလြန္ဆန္ႏုိင္ၾကပါဘူး။
အခ်ိန္တုိင္းအခ်ိန္တုိင္းမွာ အရာခပ္သိမ္း
ျဖစ္လုိက္ ပ်က္လုိက္နဲ႔ ျဖစ္ပ်က္ေနၾကတာပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္ လူ႔ျပည္မွာ သက္ရွိသတၱ၀ါေတြ မ်ားျပားလာၿပီဆုိရင္
(လူဦးေရတုိးပြါးလာေနတယ္ဆုိရင္)
အျခားဘုံေတြမွာ သက္ရွိသတၱ၀ါေတြ ေလ်ာ့နည္းလာမွာေပါ့။
ဒီလုိနည္းနဲ႔ ၃၁ ဘုံ သံသရာစက္၀န္းထဲမွာ လည္ပတ္ႏႈန္းခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီမွ်ေနပါတယ္။

ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အလားတူ ေမးခြန္းတစ္ခု အေမးခံရဘူးပါေသးတယ္။

ဗုဒၶဘာသာစာေပမွာ
မႏုႆတၱ ဒုလႅဘ - လူ႔အျဖစ္ကုိ ရခဲတယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံနဲ႔အ၀ွမ္း ကမၻာနဲ႔အ၀ွမ္းလူေမြးဖြားႏႈန္းက တုိးပြါးလုိ႔ေနပါတယ္။
ဒါကို ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးတစ္ပါးအေနနဲ႔ ဘယ္လုိေျပာခ်င္ပါသလဲတဲ့။

အမ်ားေျပာေဟာေနတဲ့ ရခဲတဲ့တရားငါးမ်ဳိးရွိပါတယ္။
အဲ့ထဲမွာ ပဗၺဇိတဘာ၀ ဒုလႅဘ - ရဟန္းအျဖစ္ကုိလည္း ရခဲတယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။
ရဟန္းအျဖစ္ကုိ ရခဲတယ္ဆုိတာ
ေခါင္းရိပ္ၿပီး သကၤန္း၀တ္ ရဟန္းခံခြင့္
ရဟန္းအ၀တ္ျဖစ္တဲ့ သကၤန္းကုိ ၀တ္ခြင့္ကုိ ဆုိလုိတာလား။

ဒီလုိေတာ့ မထင္ပါဘူး။
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိလုိ႔ရွိရင္
သႀကၤန္လုိအခါမ်ဳိး၊ တရုတ္ႏွစ္ကူးလုိအခါမ်ဳိးေတြမွာ
ယာယီသကၤန္း၀တ္တဲ့ ဒုလႅဘရဟန္းေတြ
လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ရဟန္း၀တ္ခြင့္ ရေနလုိ႔ပါပဲ။

ဒါ့ေၾကာင့္ ရဟန္းအျဖစ္ကုိ ရခဲတယ္ဆုိတာ
ရဟန္းတရားကုိ က်င့္ႏုိင္ခဲတာကုိ ဆုိလုိတာလုိ႔ နားလည္မိပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။
အလွဴေလးလုပ္၊ ေခါင္းေလးရိပ္၊ သကၤန္းေလး၀တ္၊
ျပဳသင့္ျပဳထုိက္တဲ့ကံေဆာင္လုိက္ၿပီဆုိရင္ ရဟန္းျဖစ္သြားေတာ့တာပါပဲ။
ဒါေပမဲ့ ရဟန္းေတြလုိက္နာရမဲ့ ၀ိနည္းစည္းကမ္းအက်င့္မ်ားကို
လုိက္နာက်င့္ႀကံႏုိင္ဘုိ႔ကေတာ့ အင္မတန္ခဲရင္းပါတယ္။

မႏုႆတၱ ဒုလႅဘ -
လူ႔အျဖစ္ကုိ ရခဲတယ္ဆုိတာကလည္း ဒီလုိပါပဲ။

လူ႔အျဖစ္ကုိ ရခဲတယ္ဆုိတာ
လူ႔အဆင့္အတန္းမွီမွီေနႏုိင္တဲ့ လူ႔အျဖစ္ကုိ ရခဲတာ လို႔ နားလည္မိပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။
ကမၻာေျမႀကီးေပၚမွာ လူဦးေရ တုိးပြါးလာတာ အမွန္ပါပဲ။
လူျဖစ္ အေတာ္လြယ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ လူနဲ႔သူနဲ႔တူတဲ့ လူေတြ တုိးပြါးလာတာေရာ ဟုတ္ရဲ႕လား။
လူေတြ လူ႔အဆင့္အတန္းမွီမွီေနႏုိင္ၾကရဲ႕လား။
ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနႏုိင္ၾကရဲ႕လား။
မပူမပင္ အိပ္စက္ႏုိင္ရဲ႕လား။
ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း မပူမပင္ ေနႏုိင္ အိပ္စက္ႏုိင္တဲ့လူ
ကမၻာေပၚမွာ အေတာ္ရွားသြားပါၿပီ။

ဒီသေဘာတရားေတြေၾကာင့္
လူ႔အျဖစ္ကုိ ရခဲတယ္ဆုိတာကုိ
လူနဲ႔သူနဲ႔တူတဲ့ လူ႔အျဖစ္ကုိ ရခဲတယ္လုိ႔ နားလည္မိပါတယ္။

Thursday, October 27, 2011

Population


Question

The world’s human population is increasing by the second. On the other hand, the resources and the capacity of this world remain limited. Some day the world will be unable to cope with the situation. What will happen then?

Answer

This is not the only plane of existence. The Buddha stated that there are thirty-one (31) planes of existence. As one plane increases in population, another reduces.

All planes are not static, but dynamic. All are subject to impermanence. At every moment each is rising or falling. When the earth fills with more people, the population has to reduce in another plane. The cycle will reach equilibrium but there will be a switch in that trend too.

Ref: www.dhammagarden.com

Wednesday, October 26, 2011

ဓာတ္ပုံမ်ား

ပေဒသာပင္လွည့္ခ်ိန္
ခမ္းျမင့္ပေဒသာပင္
စီတန္းလွည့္လည္ 
ပေဒသာပင္လွည့္စဥ္
ျမန္မာ့ရုိးရာ
လွည့္လည္စဥ္
အညာသားမ်ားပေဒသာပင္
Rawang မိသားစု
ေန႔လည္စာဧည့္ခံ
Chinese Section
ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္
သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ဧည့္ပရိသတ္အတြက္ တည္ခင္းဧည့္ခံအလွဴရွင္
Burmese Section
သံဃႆ ေဒမ
သံဃာေတာ္မ်ား
သာဓု သာဓု သာဓု
(၂၃၊ ၁၀၊ ၂၀၁၁) 
မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ သမၼာသေမၺာဓိ (ကပုန္း) ေက်ာင္း
ကထိန္ပြဲ

Tuesday, October 25, 2011

စြန္႔လြတ္စြန္႔စားအေမး

ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ဘုရားရွင္ ဘုရားမျဖစ္ခင္ 
သိဒၶတၳမင္းသားအျဖစ္နဲ႔ ယေသာဓရာကုိ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး
ရာဟုလာလုိ႔ေခၚတဲ့သားတစ္ေယာက္ထြန္းကားၿပီးခါမွ
ဇနီးမယားကုိေရာ သားကုိပါ စြန္႔ခြါၿပီး ေတာထြက္သြားတာ တရားသလားဘုရား။
သူမ်ားကုိ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲေအာင္ 
စုိးရိမ္ပူေဆြးငုိေၾကြးေအာင္ လုပ္ရာမေရာက္ဘူးလားဘုရား။
“သူက ဘုရားအေလာင္းျဖစ္ေနတာကုိး” လုိ႔ပဲ ေျပာရေတာ့မွာလားဘုရား။
ဘာျပဳလုိ႔ သူ႔မိသားစုကုိ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲေအာင္
စုိးရိမ္ပူေဆြးငုိေၾကြးေအာင္ လုပ္ရတာပါလိမ့္ဘုရား။

အေျဖ

ဘုရားအေလာင္းဆုိတာ
အလုံးစုံၿပီးျပည့္စုံသူတစ္ဦးမဟုတ္ေသးဘူးဆုိတာကုိေတာ့ နားလည္ထားရပါမယ္။
သူ႔မွာ ကာမဂုဏ္အာရုံခံစားလုိတဲ့ဆႏၵေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။
သဗၺညဳတဥာဏ္မရခင္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ (စိတၱကၡဏ)ေလးေရာက္မွ 
ဒီလုိမ်ဳိးဆႏၵေတြကေန ကင္းလြတ္သြားတာပါ။

သူ႔ဖခမည္းေတာ္နဲ႔ သူ႔ပတ္၀န္းက်င္အသုိင္းအ၀ိုင္း ေက်နပ္ေစဖုိ႔ 
ဘုရားအေလာင္းသိဒၶတၳမင္းသားအိမ္ေထာင္ျပဳေပးခဲ့ရပါတယ္။
ရွင္ဘုရင္ဆုိတာ ထီးေမြနန္းေမြဆက္ခံဘုိ႔ မ်ဳိးဆက္လုိအပ္တယ္မဟုတ္ပါလား။
ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္က်လာေတာ့ သူ႔ဇနီးမယားနဲ႔ သားကို စြန္႔ခြါထားရစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလုိစြန္႔ခြါထားရစ္ခဲ့ရတာဟာ လြယ္ကူတဲ့အလုပ္လုိ႔ေတာ့ မထင္လုိက္ပါနဲ႔။
လုံး၀ လြယ္တဲ့အလုပ္မဟုတ္ပါဘူး။

သိဒၶတၳလည္း လူသားပဲေလ၊ 
သူ႔ဇနီးမယားနဲ႔ သူ႔သားကုိ ဘယ္မခ်စ္ပဲေနပါ့မလဲ။ 
သိပ္ခ်စ္တာေပါ့။ သူ ဒီလုိမ်ဳိး ဘယ္စြန္႔ခြါထားရစ္ခဲ့ခ်င္မွာလဲ။

ဒါေပမဲ့ 
လူသားေတြအတြက္ တကယ့္ခ်မ္းသာစစ္ ခ်မ္းသာမွန္ကုိ 
ရွာေဖြရအုံးမယ္ဆုိတာကုိ သိေနခဲ့လုိ႔ 
သူ႔ကုိယ္က်ဳိးနဲ႔ သူ႔မိသားစုအက်ဳိးကုိ မၾကည့္ပဲ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ 
စြန္႔လြတ္စြန္႔စား အနစ္နာခံခဲ့ပါတယ္။

ဒါဟာ ဘာနဲ႔ အလားသဏၭာန္တူသလဲဆုိရင္
မိဘေတြကို စြန္႔ခြါၿပီး မိဘေတြနဲ႔ေ၀းရာျဖစ္တဲ့ ေဆးတကၠသုိလ္ရွိရာေနရာကုိ
သြားၿပီး ဆရာ၀န္ျဖစ္ဖုိ႔ ေဆးေက်ာင္းသြားတက္တဲ့ ေဆးေက်ာင္းသားနဲ႔တူပါတယ္။
ေဆးေက်ာင္းသြားတက္တဲ့ ေဆးေက်ာင္းသားအေနနဲ႔ မိဘကုိ ခြဲခြါၿပီး သြားရတာဟာ
မိဘေတြကို မခ်စ္လုိ႔မွ မဟုတ္တာ။ 
ေဆးပညာေတြ သင္ၾကားေနခ်ိန္မွာ မိဘနဲ႔ ခြဲခြါၿပီးေနရတာေလာက္ေတာ့ အနစ္နာခံရမွာေပါ့။

ဘြဲ႔ရလုိ႔ ဆရာ၀န္ျဖစ္လာရင္ေတာ့ သူ႔ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ 
မိသားစုအားလုံး ၀မ္းေျမာက္ၾကမွာပါ။
တခ်ိန္တည္းမွာပဲ သူ႔ရလာတဲ့ဘြဲ႔နဲ႔ပညာက 
သူ႔ပတ္၀န္းက်င္လူေတြအတြက္လည္း အက်ဳိးျပဳအုံးမွာမုိ႔လား။

ဒီသေဘာပါပဲ။
သိဒၶတၳမင္းသားလည္း ဘုရားျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ 
ထီးနန္းစည္းစိမ္ခ်မ္းသာထက္ အဆရာေထာင္မကတဲ့ အၿမိဳက္ခ်မ္းသာလုိ႔ေခၚတဲ့
နိဗၺာန္ခ်မ္းသာသုံးေဆာင္ခံစားႏုိင္ေအာင္ သူ႔မိသားစုကုိ ေဟာျပ ေျပာျပေပးခဲ့ပါတယ္။

ခဏေလာက္ မိသားစုဘ၀ကို ျငင္းပယ္ခဲ့လုိ႔ 
ဒီကေန႔ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာလူေတြ သူ႔ေနာက္လုိက္ေတြျဖစ္ၾကတယ္ဆုိတာကုိ
ဒီဘုရားျဖစ္ေတာ္စဥ္မွာ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။

သူသာ ေတာမထြက္ပဲ ထီးနန္းစည္းစိမ္ ခံစားစံစားၿပီး
ရွင္ဘုရင္လုပ္ေနခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဒါမ်ဳိးျဖစ္လာႏုိင္ပါ့မလား။

ႀကီးမားတဲ့ေအာင္ျမင္မႈမ်ဳိးရမယ္ဆုိရင္
စြန္႔လြတ္အနစ္နာခံမႈမ်ဳိး လုပ္ကုိ လုပ္ရပါမယ္။


Monday, October 24, 2011

ကုိေအး၏ ဒႆန“ကုိေအး၊ ခင္ဗ်ား သခ်ၤဳိင္းထဲက မွ်စ္ေတြ ယူစားေနတာ မရြံဘူးလား”

“ဘာရြံမလဲကြ၊ လူေသေကာင္က ထြက္တဲ့မွ်စ္မွ မဟုတ္တာ၊ 
ေျမႀကီးထဲက ထြက္တဲ့မွ်စ္ပဲ။ ဘာရြံစရာရွိလဲ။ 
သခၤ်ဳိင္းဆုိတာလဲ ေျမႀကီးပါပဲကြာ၊ 
လူေတြ သမုတ္ထားလုိ႔သာ သခၤ်ိဳင္းျဖစ္ေနတာပါ။
ငါဆုိ ဒီသခၤ်ိဳင္းကထြက္တဲ့မွ်စ္ေတြ စားလာတာ ၾကာၿပီ။
ၾကည့္စမ္း၊ ငါးသားသမီးေတြ ဘယ္ေလာက္ေခ်ာလဲ။ 
က်န္းမာေရး ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလဲ။
ဖ်ားနာေနတာ မင္းတုိ႔ျမင္ဘူးလား။
ဥာဏ္ရည္ဆုိတာလည္း ငါးသားသမီးေတြ က်ဴရွင္ေတာင္မယူႏုိင္ဘူး။
ရြာကေန က်ပ္ျပင္ေက်ာင္းသြားတက္ေနရတာ။ ဒါေပမဲ့
စာေမးပြဲေျဖရင္ ပထမဆင့္ကေန မက်ဘူး။ ေကာင္းလုိက္တဲ့ဥာဏ္ရည္။

မင္းတုိ႔စဥ္းစားၾကည့္။ 
ျမတ္စြာဘုရားေတာင္မွ သုသာန္တစ္စ သခၤ်ိဳင္း၀က 
လူေသလႊမ္းတဲ့အ၀တ္ေတြ ေကာက္ယူေတာ္မူၿပီး 
ပံ့သုကူသကၤန္းခ်ဳပ္ၿပီး သုံးေဆာင္ေတာ္မူေသးတာ။
မင္းတုိ႔ငါတုိ႔လုိ ဘာမွ မဟုတ္တဲ့အေကာင္ေတြက 
ေရွာင္တယ္ဆုိတာ ရယ္စရာႀကီးကြ။

ေက်ာင္းစကုိေရွာင္ မသာစကုိ ေဆာင္ ဆုိတဲ့ အဆုိလည္း ရွိသားပဲကြာ။
ေက်ာင္းပစၥည္းယူသုံးရင္သာ အျပစ္ရွိမယ္၊
သခၤ်ဳိင္းပစၥည္းယူသုံးရင္ အျပစ္လုံး၀မရွိဘူးကြ။
ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ 
သခၤ်ိဳင္းဆုိတာ လူေတြရဲ႕စိတ္ထဲမွာ လုံး၀သံေယာဇဥ္
အတြယ္အတာမရွိပဲ စြန္႔ပစ္ထားတဲ့နယ္ေျမ။
အဲ့ဒီနယ္ေျမထဲက ပစၥည္းမွာ ဘာအေႏွာင္အတြယ္မွ မရွိၾကဘူး။ 
အဲ့ဒီစင္ၾကယ္တဲ့ပစၥည္းကုိ သုံးတဲ့အခါ ငါလိပ္ျပာလုံတာေပါ့ကြာ။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္းထဲက 
ေညာင္ခ်င္တစ္နပ္စာေလာက္ ခူးခဲ့ရင္ေတာင္ ငါလိပ္ျပာလုံမွာမဟုတ္ဘူး။ 
ေက်ာင္းဆုိတာက သာသနာ့နယ္ေျမ
သံဃာရဲ႕ပစၥည္းေလကြာ။ ယွဥ္ၾကည့္ေပါ့။

ေက်ာင္းပစၥည္းဆုိတာ မစားတတ္ရင္ သံသရာအဆိပ္ကြ။
သခၤ်ဳိင္းပစၥည္းက သံသရာအဆိပ္ကင္းေစတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ငါအၿမဲစားခဲ့တာေပါ့။

သခၤ်ိဳင္းကမွ်စ္လည္း မွ်စ္ပါပဲ။ အျပင္ကမွ်စ္လည္း မွ်စ္ပါပဲ။ 
အတူတူပါပဲကြာ။
ေအး၊ သခၤ်ိဳင္းထဲက မွ်စ္က စားမျဖစ္ေအာင္ ခါးေနတယ္၊ 
ပုတ္ေစာ္နံေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ငါလဲ လူပဲကြာ၊ ဘယ္စားမွာလဲ။

အလကားပါကြာ၊ လူေတြကိုက အယူသီးေနတာပါ။
သခၤ်ိဳင္းတဲ့။ မင္းတုိ႔စဥ္းစားၾကည့္။
သခၤ်ဳိင္းဆုိတာက ၾကာၾကာတစ္ခါ လူေသမွ ျမွဳပ္ၾကတာ။
မင္းတုိ႔ငါတုိ႔ရဲ႕ ပါးစပ္ေတြကို ၾကည့္စမ္း။
ငါးပုပ္ရင္ ဆားနဲ႔နယ္ၿပီး ငါးဆားနယ္ဆုိၿပီး စားၾကတယ္။
ၾကက္ေသ၊ ၀က္ေသ၊ ဘဲေသ၊ ငါးေသ၊ ႏြားေသ၊ ဆိပ္ေသေတြကြာ။
စဥ္းစားၾကည့္ၾက။ အဲ့ဒါလည္း အသုဘေတြပဲကြ။
ၾကက္မသာ ၀က္မသာေတြေပါ့ကြာ။

ဒါေတြက်ေတာ့ အသုဘလုိ႔မျမင္ဘဲ 
သုဘလုိ႔ထင္ၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္စားၾကတယ္။
မင္းတုိ႔ငါတုိ႔ရဲ႕ ပါးစပ္သခၤ်ိဳင္းထဲ အဲ့ဒီလုိတိရိစၦာန္အေသေကာင္ေတြ
မနည္းမေနာ၀င္ၿပီးၿပီေနာ။

ဒါက်ေတာ့ ေလာကနိယာမ ေကာင္းမြန္တဲ့ အစားအစာလုိ႔ သတ္မွတ္ၾကတယ္။
သူလည္း ခႏၶာငါးပါးအစုအေ၀း အပုပ္ေကာင္ပဲ မဟုတ္ဘူးလား။
မသန္႔တာက အဲ့ဒီပါးစပ္သခၤ်ဳိင္းပဲကြ။ 
ဒါေတြက်ေတာ့ တေျဖာင္းေျဖာင္း ၀ါးစားေနၾကၿပီး
ငါသခၤ်ိဳင္းထဲက မွ်စ္ခ်ဳိးစားတာက်ေတာ့ အျပစ္ျမင္ၿပီး
လူရာမသြင္းခ်င္သလုိလုိ ဘာလုိလုိနဲ႔ လူေတြကြာ တရားအလြန္ေ၀းတဲ့လူေတြပါ။
ကုိယ္ေျပာမွ အမွန္၊ ကုိယ္လုပ္မွ အဟုတ္ထင္ၾကတာကလား။

လူဆုိတာ ေသမ်ဳိးကြ။
ဘယ္သူမွ ဒီသခၤ်ိဳင္းက ေျပးမလြတ္ဘူး။ မွတ္ထား။”

မုိးကုတ္ေက်ာ္ေက်ာ္စုိး၊ ေသျခင္းတရားႏွင့္ သခၤ်ိဳင္း
သူရဇၨ၊ ၂၀၁၁၊ ဧၿပီ

Why Why Why?


Question
Sakyamuni (noble sage of the Sakya race) Gautama (the surname of Prince Siddhatta) was a Bodhisatta (one in his final birth before becoming a Buddha) before being born in Lumbini (birth place of Prince Siddhatta). Why did He marry Yasodhara (given name of Prince Siddhatta’s wife)? He is supposed not to have lust anymore. After getting married and fathering a child, He left His family and made them so sad. He is supposed not to hurt peoples’ feelings. If you say this is due to kamma, I would like to state that He was a Bodhisatta before He became the Buddha. Why did the Bodhisatta leave His family and make them feel so sad?

Answer
Remember, as a Bodhisatta, Prince Siddhatta was not perfect yet. He did have sensual desires – He became free of these only in the final moments before His enlightenment. He married to please His father and the society that required a prince should marry to produce heirs for the throne. When He left His wife and son, it was not an easy decision for Him at all.

He loved them both very much. He had to make that supreme sacrifice because He realised that He had to find the answer to the question of eternal happiness for humanity. It is like a man who decides to give up his family for some time to study medicine and become a doctor.

Such a person makes a great sacrifice, and the family also makes a sacrifice while he is studying. However, when he graduates and becomes a doctor, the family enjoys his success and at the same time he is useful to others.

The Buddha is like that doctor. After His enlightenment, He helped His family to gain supreme happiness - something greater than the temporary comfort they would have got if He had simply become king. It can be seen that because He turned away from His family for a short time, millions of beings follow Him today. Would that have happened if He had become a king? Sacrifices have to be made if greatness is to be achieved. 

Ref: www.ksridhammananda.com

Saturday, October 22, 2011

အေ၀းေရာက္ေနခ်ိန္အေမး

ဆရာေတာ္ဘုရား၊ အေ၀းတစ္ေနရာမွာေရာက္ေနတဲ့ တပည့္ေတာ္တုိ႔က
ဘယ္လုိပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ တပည့္ေတာ္တုိ႔ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ မိဘေတြကုိ ျပသင့္ပါသလဲဘုရား။

အေျဖ

အသက္အရြယ္ရေနၿပီျဖစ္တဲ့ မိဘေတြနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ေနၿပီး 
စိတ္ပါလက္ပါျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တာ အေကာင္းဆုံးပါဘဲ။ 

ဒါေပမဲ့ မိဘေတြနဲ႔အတူမေနျဖစ္ပဲ အေ၀းေရာက္ေနတာဆုိေတာ့ 
နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ကုိယ့္မိဘကုိ ကုိယ္ဘယ္ေလာက္ခ်စ္ေၾကာင္းျပသသင့္ပါတယ္။
ဒုိ႔ငယ္စဥ္တုန္းက ဒုိ႔မိဘေတြက ဒုိ႔ကုိအၿမဲတမ္းစကားေျပာေနေစခ်င္တယ္၊ 
ဒုိ႔ကုိ အၿမဲတမ္း ဂရုစုိက္ေနေစခ်င္တယ္ ဆုိတာကုိ သတိရလုိက္စမ္းပါ။

အခု သူတုိ႔ေတြ အုိမင္းေနၿပီဆုိေတာ့ အေ၀းတေနရာေရာက္ေနတဲ့ဒုိ႔တေတြက 
သူတုိကုိ ဘယ္ေလာက္ဂရုစိုက္ေၾကာင္း နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ျပသသင့္ပါတယ္။ 
ဥပမာ၊ သူတုိ႔ဆီ တယ္လီဖုန္းပုံမွန္ဆက္တဲ့နည္းမ်ဳိးနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ 
ဒါမွမဟုတ္ သူတုိ႔သူငယ္ခ်င္းေတြ ထုတ္ၾကြားႏုိင္ဘုိ႔ ပုိက္ဆံအနည္းငယ္ကုိပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေလးကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ပုိ႔းေပးတဲ့ နည္းမ်ဳိးေလးေတြနဲ႔ 
ကုိယ္ သူတုိ႔ကုိ ဘယ္ေလာက္ခ်စ္ေၾကာင္း ဂရုစုိက္ေၾကာင္း ျပသသင့္ပါတယ္။

မိဘေတြက သားသမီးေတြကုိ အင္မတန္ဂုဏ္ယူခ်င္ၾကတာပါ။ 
သူတုိ႔သားသမီး ဘယ္ေလာက္ေတာ္ေၾကာင္း ေကာင္းေၾကာင္း အၿမဲေျပာခ်င္ေနၾကတာပါ။ သားသမီးေတြဘယ္ေလာက္ေကာင္းတာ၊ ဘယ္လုိေစာင့္ေရွာက္တာကုိ ၾကြားဘုိ႔အတြက္ သက္ေသပစၥည္းေလးေတြလုိပါတယ္။ 
ဒီအတြက္ သားသမီးေတြ ပုိ႔လုိက္တဲ့ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေလးေတြ လုိအပ္ပါတယ္။ ေစ်းႀကီးတဲ့ပစၥည္းရယ္လုိ႔မဟုတ္ပါဘူး။ ပုိ႔စ္ကဒ္ေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။

ဒီလုိပုိစ္ကဒ္ေလးေတြေပၚမွာ 
“ေမေမ ေဖေဖတုိ႔ကုိ သတိရလြန္းလုိ႔ ဒီပုိ႔စ္ကဒ္ေလးပုိ႔လုိက္ေၾကာင္း” 
ေရးသားၿပီး ပုိ႔လုိက္ရင္လည္း မိဘေတြက ၀မ္းသာေနမွာပါ။

ျဖစ္ႏုိင္ရင္ မိဘေတြဆီ မၾကာမၾကာ အလည္အပတ္သြားသင့္ပါတယ္။ 
သားသမီးေတြအေနနဲ႔ ကုိယ္ မိဘေတြကုိ ဘယ္ေလာက္ သတိရေၾကာင္း၊ 
ကုိယ့္အေမလက္ရာကုိ ဘယ္ေလာက္တမ္းတေၾကာင္းနဲ႔ 
ကုိယ့္အေဖရဲ႕ အႀကံဥာဏ္ေတြကုိ ဘယ္လုိ ခံယူေနေၾကာင္း 
မိဘေတြကုိ သိေစသင့္ပါတယ္။
သားသမီးဘ၀ေရွ႕ေရးအတြက္ မိဘဟာ ဘယ္ေလာက္အေရးပါတယ္ဆုိတာကိုလည္း
မိဘေတြက သိလုိလွပါတယ္။

“ငါခ်စ္တာ ငါေစာင့္ေရွာက္တာ ငါ့မိဘေတြသိေနတာပဲ၊ 
ဒါေတြကို ငါ သူတုိကို ထုတ္ျပစရာ ထုတ္ေျပာစရာမလုိပါဘူး” လုိ႔ 
သားသမီးေတြက ႏွလုံးမသြင္းသင့္ပါဘူး။ 
ေမတၱာတရား ေက်းဇူးတရားတုိ႔ဆုိတာ အထုအထည္ျပဘုိ႔ လုိကုိ လုိအပ္ပါတယ္။

Friday, October 21, 2011

When far away!!!Question
How can we be devoted to our parents if we live far from them, like a wanderer?

Answer
While the best thing would be to live close to our aged parents to help them physically, there are many other things we can do to show them our gratitude for their kindnesses to us when we were young. First of all, remember how when we were young, we always wanted our parents to talk to us, to show us that they cared for us? Well, now we can do that, by calling them on the telephone regularly, sending them little gifts or cash that they can show off to their friends.

Parents like to be proud of their children and talk about how good their children are. They need proof that their children are good and caring. The gifts need not be expensive. Even the occasional card saying, "I just thought I'd send this to you because I thought of you" is kind and considerate. We need not wait for special occasions. Of course, we should visit our parents as often as possible and let them know how much we miss them - Mom's cooking or Dad's advice.

Parents like to know that they are important in our lives. It is not good enough to say, “Ah, they know I love them. I don't need to show it all the time.” Love and gratitude need to be physicalised.

Ref: www.ksridhammananda.com

Thursday, October 20, 2011

ဘာသာအယူ၀ါဒအေမး

ထာ၀ရဘုရားသခင္က ဘာလုိ႔ ဘာသာအယူ၀ါဒ အမ်ားႀကီး ဖန္ဆင္းခဲ့တာပါလဲ ဆရာေတာ္။

အေျဖ

ထာ၀ရဘုရားသခင္က ဘာသာအယူ၀ါဒေျမာက္မ်ားစြာ
ဖန္တီးခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။

တကယ္လုိ႔
ထာ၀ရဘုရားသခင္က သက္ရွိ သက္မဲ့အရာအားလုံးကုိ သူဖန္ဆင္းထားတယ္ဆုိရင္
သူ႔ကုိ ယုံၾကည္သူေတြကုိေရာ မယုံၾကည္သူေတြကုိပါ သူဖန္ဆင္းထားတယ္ေပါ့။

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ
သူ႔ကုိ ယုံၾကည္သူေတြကိုေတာ့ ထာ၀ရေကာင္းကင္ဘုံမွာ ေနရာသတ္မွတ္ေပးၿပီး 
သူ႔ကုိ မယုံၾကည္တဲ့သူေတြကိုေတာ့ ထာ၀ရငရဲျပည္မွာ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစလုိ႔
သူကေျပာခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဒီေျပာဆုိခ်က္ဟာ
သိပ္သဘာ၀မက်ပါဘူး။

ဘာလုိ႔လဲဆုိလုိ႔ရွိရင္ ဒီထာ၀ရဘုရားသခင္ဟာ အနႏၱတန္ခုိးေတာ္ျပည့္စုံၿပီး
သူဖန္ဆင္းထားတဲ့ လူသားအားလုံးအေပၚမွာ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရား၊ သနားျခင္းကရုဏာတရား 
ညီတူညီမွ် အျပည့္အ၀ရွိတယ္လုိ႔ ယူဆလုိ႔ပါပဲ။

အထက္မွာ ေျပာခဲ့သလုိ 
ဘာသာအယူ၀ါဒေျမာက္မ်ားစြာကုိ ထာ၀ရဘုရားသခင္က ဖန္တီးထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူသားကပဲ ဖန္တီးထားတာပါ။ 

ဒါကလည္း လူသားေတြက ကမၻာေျမႀကီးေပၚက သဘာ၀ျဖစ္အင္ေတြကုိ 
နားမလည္လုိ႔သာ ဒီလုိျဖစ္ခဲ့ရတာပါ။

ကမၻာေလာကေပၚက အျခအေနမ်ဳိးစုံကုိ 
နားမလည္သည့္အတြက္ မေျဖရွင္းႏုိင္သည့္အတြက္ 
ဒီကမၻာေလာကႀကီး ေနာက္ကြယ္မွာ 
ကမၻာေလာကႀကီးကုိ လည္ပတ္ထိန္းေၾကာင္းေပးေနတဲ့ 
ျပင္ပတန္ခုိးရွင္တစ္ဦးဦးရွိရမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္စိတ္ေတြရွိလာလုိ႔ 
ဘာသာအယူ၀ါဒအမ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚေပါက္လာတာပါ။

ဒီလုိမတူကြဲျပားတဲ့ အကန္းယုံၾကည္မႈေတြကုိ အေျခခံၿပီး 
လူသားမ်ားအဆင္မေျပမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းေစဘုိ႔နဲ႔ စိတ္အဆာျဖည့္ဆီးဖုိ႔ 
ကိုးကြယ္မႈဘာသာအယူ၀ါဒေတြ သူ႔နည္းသူ႔ဟာနဲ႔ 
ေျမာက္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာရတာပါ။

ထာ၀ရဘုရားသခင္က အရာရာကုိ ဖန္ဆင္းတယ္လုိ႔ လူေတြ တလြဲေတြးခဲ့ၾကပါတယ္။ လူသားေတြအပါအ၀င္ ကမၻာေျမႀကီး၊ စၾကာ၀ဠာ၊ နာမက်မ္းျဖစ္မႈတုိ႔ပါ မက်န္၊ 
ေျမငလ်င္လႈပ္မႈ၊ ေရ၊ ေလ စတာေတြကို ဖန္ဆင္းတယ္လုိ႔ ထင္ျမင္ယုံၾကည္လာတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ သိပၸံပညာရွင္ေတြေတြ႔ရွိခ်က္အရ 
 အရာခပ္သိမ္း ဘုရားရွင္ ဖန္ဆင္း တယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆအခန္းက႑ဟာ တေျဖးေျဖးေပ်ာက္ကြယ္လာေနပါၿပီ။
လူသားေတြရဲ႕ကံၾကမၼာကုိ လူသားကုိယ္တုိင္ကပဲ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိ ယေန႔ေခတ္လူသားေတြ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ေျပာဆုိလာပါၿပီ။ 
“ဘုရားသခင္က လူသားကုိ ဖန္ဆင္းတယ္” ဆုိတဲ့စကားကုိ 
“လူသားက ဘုရားသခင္ကုိ ဖန္ဆင္းတယ္” ဆုိတဲ့စကားနဲ႔ အစားထုိးလာၾကပါၿပီ။

Ref: www.ksridhammananda.com မွ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာ ေက၊ သီရိဓမၼာနႏၵ ၏  အေမးအေျဖမ်ားကုိ
ဆီေလွ်ာ္သလုိ ကုိးကားၿပီး တင္ဆက္လုိက္သည္။


Wednesday, October 19, 2011

Why many religions?


Question
Why did “God” create so many religions? 


Answer
God did not create many religions in the world for them to hate each other or for him to assign to eternal heaven his favoured followers and condemn all other religionists to eternal hell for not following his religion.


For God who is supposed to be almighty, all loving and all embracing, this would be his biggest sin - not being able to love everyone for what they are.


Man, and not God, made the many religions in the world. This happened because man did not understand nature and the many phenomena on earth. Not being able to relate and answer these situations, man believed there must be a greater external force beyond his comprehension that guides the earth. Thus, based on differences and blind faith, many religions arose to fulfill man's emotional need to reduce the dissonance.


God was mistakenly thought to have created everything - he had a hand in everything - the creation of man, the earth, the universe, sicknesses, earthquakes, rain, wind, etc. Over time, however, with more discoveries by science, God’s originally vast ‘role in creation’ is diminishing over time. God merely becomes God of the Gaps - what man cannot explain with his limited frame of reference or knowledge is attributed to God. As time passes, this gap becomes narrower and narrower till one point where God will have no role to play in man’s creation or destiny. Man created god and the many different religions, not the other way round.


Ref: www.ksridhammananda.com

Tuesday, October 18, 2011

ယၾတာႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းစေနေန႔က ဖုန္းဆက္ၿပီး ေတြ႔ဘုိ႔ ဘြတ္ကင္လုပ္ထားတဲ့ 
အရင္တုန္းကေက်ာင္းကုိလာဘူးတဲ့ ဗမာဒကာမေလးတစ္ေယာက္
တနဂၤေႏြေန႔ ညေနပိုင္းက ေက်ာင္းကုိ ေရာက္လာတယ္။
နည္းနည္းပိန္သြားတယ္။ ေမာပန္းေနပုံပဲ။
သကၤန္းေလးတစ္စုံ လက္ထဲမွာ ပါလာတယ္။

ခရီးဦးေရာက္မဆုိက္ အသြင္အျပင္ကုိ အကဲခတ္ၿပီး 
“ဘယ္လုိလဲ ဒကာမေလး၊ က်န္းမာေရးေကာင္းရဲ႕လား” လုိ႔ ႏႈတ္ဆက္လုိက္တယ္။

“အဲ့ဒီက်န္းမာေရးကိစၥလာတာပါပဲဘုရား၊ 
အခုတေလာ စားရတာလည္း အဆင္မေျပဘူး။
အိပ္လုိ႔လည္း သိပ္မေကာင္းဘူး။ အိပ္မေပ်ာ္ဘူးေပါ့ဘုရား။
ဆုိေတာ့ က်န္းမာေရးမေကာင္းဘူးေပါ့ဘုရား။
တခါတေလ ကုိယ္ေတြပူတယ္၊ ဖ်ားခ်င္သလုိလုိ မၾကာမၾကာျဖစ္တယ္။
ႏွာလည္းမႊန္တယ္ဘုရား။ 
ဒီလုိေတြျဖစ္ေနလုိ႔ ျမန္မာျပည္က အစ္မဆီ လွန္းဖုန္းဆက္ၿပီး ေျပာျပေတာ့
အစ္မက ေဗဒင္ဆရာသြားေမးတယ္ဘုရား။
ေဗဒင္ဆရာက ေျပာတယ္တဲ့။ အနီးနားမွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရွိရင္
အဲ့ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကုိ သြားၿပီး ယၾတာေခ်တဲ့အေနနဲ႔ ဘုန္းႀကီးကုိ သကၤန္းသြားလွဴလုိက္ပါတဲ့။
ဒါ့ေၾကာင့္ သကၤန္းလာလွဴတာပါဘုရား။
ေနာက္ၿပီး တပည့္ေတာ္မ လူ၀တ္လဲရမတဲ့ဘုရား” လုိ႔ 
ဒကာမက ခရားေရလႊတ္ တတြတ္တြတ္ ေျပာျပပါေတာ့တယ္။

“ဟဲ့၊ ေနစမ္းပါအုံး၊ ေဗဒင္ဆရာက ဒကာမကုိ လူ၀တ္လဲရမယ္ေျပာေတာ့
ဒကာမက ဘယ္လုိလူ၀တ္လဲရမွာတုန္းဟဲ။ ေျပာျပစမ္းပါအုံး” လုိ႔ေမးၾကည့္ေတာ့
“တပည့္ေတာ္မ အားလပ္ရက္မွာ ေခါင္းရိပ္ၿပီး သီလရွင္၀တ္ရမွာကုိ ေျပာတာပါဘုရား” တဲ့။

“ေဟ၊ ဂလုိလား၊ ဂလုိဆုိလဲ ေဗဒင္ဆရာက ဒကာမကုိ 
သီလရွင္ခဏ၀တ္လုိက္ပါ လုိ႔ ေျပာလုိက္ ၿပီးတာပဲကုိ၊ 
ဘယ့္ႏွယ္ လူ၀တ္လဲလုိက္လုိ႔ ေျပာေနရတယ္မသိပါဘူး။
ဒါနဲ႔ ေနစမ္းပါအုံး၊ ဒကာမ အလုပ္က ဘာအလုပ္လဲ” လုိ႔ ဆက္ေမးၾကည့္ေတာ့
“တပည့္ေတာ္မက စက္ခ်ဳပ္ရတာပါဘုရား”
“ဘယ္အခ်ိန္ကေန ဘယ္အခ်ိန္အထိ စက္ခ်ဳပ္ရတာလဲ”
“မနက္ ၈ နာရီကေန ညေန ၅ နာရီအထိပါဘုရား၊ 
တခါတေလ အုိတီရွိရင္ ည ၈ နာရီအထိေပါ့ဘုရား”
“တစ္ပတ္ဘယ္ႏွရက္နားလဲ”
“မနားဘူးဘုရား၊ ဒီေန႔ေတာင္ က်န္းမာေရးမေကာင္းလုိ႔ နားျဖစ္တာ၊
ဘုန္းဘုန္းကုိလဲ ဒီသကၤန္းလွဴစရာရွိလုိ႔”

“ဒကာမက စက္ခ်ဳပ္ရတာဆုိေတာ့ ထုိင္ခ်ဳပ္ရတာေပါ့ေနာ္”
“မွန္ပါ့”
“အထုိင္မ်ားေတာ့ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျဖစ္လား”
“မလုပ္ျဖစ္ဘူးဘုရား”

“ဒကာမ၊ တေနကုန္ ထုိင္ၿပီး စက္ခ်ဳပ္ေနရေတာ့ အေညာင္းကုိက္ေတာ့မေပါ့၊
အေညာင္းကုိင္ၿပီး ခႏၶာကုိယ္ထဲမွာ အပူေတြ ေအာင္းေနမယ္။ 
အက်ဳိးဆက္က ႏွာေတြ မႊန္လာမယ္။
ေနာက္ၿပီး ခႏၶာကုိယ္ ေလးလံေနမယ္။ ထုိင္းမႈိင္းေနမယ္။ မသြက္ေတာ့ဘူး။
ဒီေတာ့ စိတ္ဆုိးလြယ္မယ္၊ ေဒါသထြက္လြယ္မယ္။

စိတ္နဲ႔ရုပ္ဆုိတာ အခ်င္းခ်င္း တည္မွီေနၾကတာမုိ႔လား။
စိတ္မရႊင္လန္းရင္ ရုပ္မရႊင္လန္းဘူး။
ထုိ႔အတူပဲ.. ရုပ္မရႊင္လန္းရင္လည္း စိတ္မရႊင္လန္းဘူး။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဒကာမ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္က စၿပီး
ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ပါ။ အလြယ္ဆုံးေလ့က်င့္ခန္းကေတာ့

မနက္အိပ္ယာထ ထုိင္ ထ ၂၅ ခါလုပ္၊ 
ညာဘက္လက္ ၂၅ ခါ ၊ ဘယ္ဘက္လက္ ၂၅ ခါ ေျမွာက္လုိက္ ခ်လုိက္လုပ္ပါ။
တင္ပလႅင္ေခြထုိင္ၿပီး ေခါင္းကုိ မတ္မတ္ထားကာ 
ညာဘက္တစ္လွည့္ ဘယ္ဘက္ တစ္လွည့္
၂၅ ခါ ေျဖးေျဖးခ်င္း လွည့္ေပးပါ။

ဒီလုိမ်ဳိး ညမအိပ္ခင္လဲ လုပ္လုိက္အုံးေနာ္။

ပထမ သုံးရက္ေလာက္ေတာ့ ခႏၶာကုိယ္ အနည္းအက်ဥ္း နာက်င္မယ္။
ေနာက္ပုိင္းဆုိရင္ေတာ့ ေနလုိ႔ ထုိင္လုိ႔ ေကာင္းသြားမွာပါ။

အဲ့ဒီလုိလုပ္ေပးလုိက္ရင္
ဒကာမ စား၀င္ အိပ္ေပ်ာ္လာမယ္၊ ေနလုိ႔ထုိင္လုိ႔ ေကာင္းလာမယ္။
စိတ္လက္ၾကည္သာျဖစ္လာမယ္။
ဘာယၾတာမွ ေခ်စရာမလုိေတာ့ဘူး။
ဘာမွ လူ၀တ္လဲစရာမလုိေတာ့ဘူး။
ဒကာမေရာဂါေတြ ေပ်ာက္သြားမွာပါ။

ဗုဒၶဘာသာရႈေဒါင့္က ေျပာရရင္ ယၾတာေခ်တယ္ဆုိတာ
ကံ ကံရဲ႕အက်ဳိးကုိ မယုံၾကည္သူေတြရဲ႕ အလုပ္ပဲ ဒကာမ။
တနည္းအားျဖင့္ မိစၦာဒိ႒ိအယူရွိသူေတြရဲ႕အလုပ္ပဲ ဒကာမ။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
တည္ေတာဆရာေတာ္ႀကီးေရးထားတဲ့ 
မဂၤလိကဒိ႒ိဆုိတဲ့စာအုပ္ပါးပါးေလးကုိ ရွာဖတ္ၾကည့္။
ဆရာေတာ္ႀကီး ေဗဒင္ယၾတာယုံသူေတြဟာ မိစၦာဒိ႒ိ၀င္ေတြျဖစ္ေၾကာင္း
အက်ယ္တ၀င့္ေရးထားတယ္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ အေတာ္ဖတ္ မွတ္သင့္တဲ့စာအုပ္ေလးပဲ။
အလ်င္းသင့္မွ ဒီစာအုပ္ေလးထဲကအေၾကာင္းအရာေတြကုိ 
ကုိးကားၿပီး ေျပာျပပါအုံးမယ္။ 
ကဲ၊ ကဲ ျပန္ေတာ့။ မုိးေတြ ညိဳ႕လာၿပီ။


Monday, October 17, 2011

သတ္လုိက္တာ ပိုေကာင္းမလားအေမး

တစ္ေယာက္ေယာက္ကတက္နင္းထားမိလုိ႔ ေသလုေမ်ာပါးျဖစ္ေနတဲ့
ပုရြက္ဆိတ္တစ္ေကာင္ကုိ ေတြ႔ရင္ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲဘုရား။
တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဘာမွ မလုပ္လုိက္ဘူး ဆုိရင္
ဒီပုရြက္ဆိတ္ေလး ဆင္းရဲဒုကၡဆက္လက္ခံစားေနရမွာမုိ႔လားဘုရား။
သတ္ပစ္လုိက္မယ္ဆုိရင္
ဆင္းရဲဒုကၡ ဆက္လက္ခံစားေနစရာအေၾကာင္းမရွိေတာ့ဘူး။
ဒီလုိမ်ဳိးပုရြက္ဆိတ္ေလးကုိေတြ႔ရင္ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲဘုရား။

အေျဖ

euthanasia လုိ႔ေခၚတဲ့ ကုသလုိ႔မရတဲ့ေရာဂါခံစားေနရတဲ့လူနာကုိ
မနာက်င္ေစဘဲ သက္သာတဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ေသသြားေအာင္ျပဳလုပ္တဲ့အလုပ္မ်ဳိးကုိ
ဗုဒၶဘာသာက လက္မခံပါဘူး။

(သတ္မႈကုိ က်ဴးလြန္သူဟာ)
ေနာင္ဘ၀မွာ (သတ္ျခင္း) ပါဏာတိပါတကံရဲ႕အက်ဳိးတရားကုိ
ျပန္လည္ခံစားရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆင္းရဲဒုကၡခံေနရတဲ့သူကုိ
(ဆင္းရဲေနလုိ႔ဆုိၿပီး) သတ္ပစ္လုိက္တယ္ဆုိတာ
 (မွန္ကန္တဲ့) လုပ္ရပ္မဟုတ္ပါဘူး။

(ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္အရေျပာရရင္)
သတၱ၀ါအားလုံး နိဗၺာန္သို႔မေရာက္မခ်င္း
သံသရာမွာ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေမြးဖြားၿပီး ေသေနၾကရတာပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူအတြက္လည္း ေသးဆုံးၿပီးဘ၀သစ္ျပန္ျဖစ္ၿပီး
ဆင္းရဲဒုကၡဆုိတာ ရွိေနအုံးမွာမုိ႔
ဆင္းရဲဒုကၡကို ဘ၀သစ္ကုိ ခဏတာမွ် ေရြ႕ဆုိင္းလုိက္တဲ့သေဘာလုိ႔ ေျပာရမွာပါ။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ဆင္းရဲဒုကၡခံစားေနရရင္
အဲ့ဒီဆင္းရဲဒုကၡက လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ႀကိဳးစားေပးရပါမယ္။
ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီဆင္းရဲဒုကၡက လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ မႀကိဳးစားေပးခ်င္လုိ႔
ဥေပကၡာျပဳေနလုိက္မယ္ဆုိရင္လည္း မေကာင္းမႈအကုသုိလ္ကံကုိ လြန္က်ဴးရာ မေရာက္ပါဘူး။
ဒီလုိမ်ဳိးက်ေရာက္ခံစားေနရတဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡအတြက္
ဘယ္သူ႔ဘယ္သူမွာမွ တာ၀န္မရွိလုိ႔ပါ။
ေနသာသလုိ ေနမယ္ဆုိ ေနလုိ႔ရပါတယ္။

သုိ႔ေသာလဲပဲ ေဆးရုံမွာလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆင္းရဲဒုကၡခံစားေနရတဲ့
ေသရေတာ့မည့္ လူနာေတြကုိ ေတြ႔ဘူးမွာပါ။
သံေ၀ဂတရား ေနာင္တတရားမ်ား အင္မတန္ရစရာေကာင္းလွတဲ့
အကူအညီကင္းမဲ့တဲ့ ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ေနတဲ့
ကင္ဆာေရာဂါသည္၊ ေလျဖတ္ေနတဲ့သူ၊
ကုိယ္ခံအားက်ဆင္းတဲ့ ေအ့ဒ္စ္လုိေရာဂါသည္ေတြကုိ ေတြ႔ဘူးမွာေပါ့။
ဒီလုိမ်ဳိးေတြ႔လာရင္ လက္ေလွ်ာ့အရႈံးမေပးဘဲ
ကုိယ္အကူအညီေပးႏုိင္တဲ့ဘက္က အကူအညီေပးဘုိ႔ပါဘဲ။Saturday, October 15, 2011

We'd better kill??


Question
If we find, for example, an ant dying because someone has stepped on it, what should we do? If we do nothing, it will continue to suffer. If we kill it right then, it will not suffer anymore. What do I do with an ant that is suffering because someone has stepped on it?

Answer
Buddhists do not advocate euthanasia. Ending suffering in this lifetime by putting an end to that suffering life is not the answer as the being has to reap the fruit of the kamma in the next life. The suffering is merely postponed to a future birth, as the suffering must continue.

Beings are born and die in different life cycles and periods until the final liberation, Nibbana, is achieved. If we see any being in suffering, we try our best to relieve that suffering. If we neglect to do that, it does not create any bad kamma because we are not responsible for that suffering being inflicted. We can only try to alleviate that suffering. If we cannot, we must move on.

Similarly, in a hospice we encounter many terminally ill individuals. You see so much suffering around caused by the devastating effects of cancer, paralysis, AIDS, etc that you could easily begin to feel remorseful, helpless and drowned by the magnitude of the suffering. But you must remain focused to do what you can do within your means or network and not succumb to helplessness if you cannot help everybody. It is important to remain positive within in order to help. Succumbing to a sense of helplessness does neither you nor others any good.

Ref: http://www.ksridhammananda.com/

Friday, October 14, 2011

အားတက္မိတာက


ဒကာေလးေကာင္းထက္ေဇာ္

ဘုန္းဘုန္းတုိ႔သာသနာျပဳလုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္တဲ့ 
Dhamma Gardne Centre တည္ေထာင္တဲ့လုပ္ငန္းမွာ 
သာသနာကိုခ်စ္တဲ့စိတ္နဲ႔ အားသြန္ခြန္စုိက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာကုိ 
ခ်ီးက်ဴးမိပါတယ္။ 

ဘုန္းဘုန္းတုိ႔လည္း သူမ်ားႏုိင္ငံက 
ဗုဒၶဘာသာ သာသနာတုိးတက္ရာ တုိးတက္ေၾကာင္းအတုယူၿပီး 
ကုိယ့္ႏုိင္ငံမွာ ျပန္လည္လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔သာ လုပ္ေနတာ။ 
၂၀၀၉ - ကတည္းက စလုပ္ေနတာေပါ့။ 
ဒီမွာဖတ္ၾကည့္ေပါ့။
http://www.dhammagarden.com/2011/09/blog-post_23.html

ဒါေပမဲ့ ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ဘူး။ 
ပထမဦးဆုံး စကၤာပူက မဆု၊ မအိ၊ မစုလႈိင္တုိ႔က 
သူတုိ႔တတ္ႏုိင္သေလာက္ ကမကထျပဳလုပ္ၿပီး အလွဴခံေပးပါရေစလုိ႔ 
ဘုန္းဘုန္းကုိ ေလွ်ာက္ေတာ့  ဘုန္းဘုန္းလည္း အေတာ္ေလး အားတက္မိတယ္။ 

အားတက္ရျခင္းအေၾကာင္းက သူတုိ႔ေလးေတြ အလွဴခံေပး ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ ၀တၳဳေငြေၾကာင့္ ဆုိတာထက္
အသက္ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔လုပ္ငန္းကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ကူညီခ်င္တဲ့စိတ္ကေလးေၾကာင့္ပါ။

အဖက္ဖက္က ယုိယြင္းေနတဲ့ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ႏုိင္ငံမွာ 
ဘုန္းဘုန္းတုိ႔အေနနဲ႔ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သက္ဆုိင္တဲ့ 
ဗုဒၶဘာသာ သာသနာ လူမ်ဳိး မတိမ္ေကာဘုိ႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့အေပၚမွာ 
ဒီလုိ လူငယ္လူရြယ္ေလးေတြ သေဘာေပါက္နားလည္လာၿပီး လုပ္သင့္တဲ့အလုပ္တစ္ခုပါလားလုိ႔နားလည္လာကာ 
လုပ္ငန္းထဲမွာ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ပတ္သက္လာတာကုိ သေဘာက်တာပါ။

ေဟာ့ေဟာ့ရမ္းရမ္းလူငယ္မ်ားၾကားမွာ ဒီလုိ စိတ္ကေလးေတြနဲ႔လူငယ္ေတြ ေတြ႔ရေတာ့ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔လုပ္ငန္းအတြက္ ေရွ႕ကုိ 
ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းဘုိ႔ တြန္းတင္ေပးလုိက္သလုိ ခံစားရတယ္။
အခုတခါ ေမာင္ေကာင္းထက္ေဇာ္တုိ႔က 
ကုိးရီးယားက တပုိင္တႏုိင္ႀကဳိးစားကူညီေပးမယ္ဆုိေတာ့ 
အေတာ္ေလး၀မ္းေျမာက္မိတယ္။

စမိဘုိ႔နဲ႔ စြဲၿမဲဘုိ႔ ဆုိတဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးဘူးတယ္။ 
ဒီမွာဖတ္ၾကည့္ေပါ့။
http://www.dhammagarden.com/2011/09/blog-post_24.html
အဲ့ထဲမွာ ေရးခဲ့သလုိ ဒီလုပ္ငန္းကုိ စမိသြားၿပီ၊ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ အတူလက္တြဲ လုပ္ၾကတာေပါ့။

P.S. ကုိးရီးယားမွာ သီတင္းသုံးေနတဲ့ ဆရာေတာ္ဦးသု၀ဏၰနဲ႔ ေဒါက္တာနႏၵကတုိ႔ဆုိတာ သူငယ္ခ်င္းဘုန္းႀကီးေတြပါ။ သတိရပါေၾကာင္း၊ က်န္းမာပါေစေၾကာင္းနဲ႔ အတူတူသာသနာျပဳခြင့္ရလုိ႔ ၀မ္းသာေနပါေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားေပးပါအုံး။
ေမတၱာျဖင့္
ဘုန္းဘုန္း
ေဒါက္တာအရွင္ဣႏၵက (Dhamma Garden)

Thursday, October 13, 2011

ေရာင့္ရဲျခင္း၊ ပ်င္းရိျခင္းအေမး

ဘုရားရွင္က မိမိရဲ႕လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ ေက်နပ္ရမယ္လုိ႔ ေဟာခဲ့ပါတယ္။
ဒီလုိဆုိ ဒီကမၻာေလာကႀကီး ဘယ္လုိလုပ္ ဒီေလာက္ထိ တုိးတက္လာႏုိင္ပါ့မလဲ။
စက္မႈလက္မႈအတတ္ပညာ၊ သိပၸံပညာေတြ အသစ္အသစ္ထပ္မံေတြ႔ရွိဘုိ႔
ဘယ္သူမွ ႀကိဳးစားလုိစိတ္ရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။
ဆရာေတာ္အေနနဲ႔ ဘယ္လုိထင္ျမင္ယူဆပါသလဲဘုရား။

အေျဖ

ေရာင့္ရဲေက်နပ္ျခင္းဆုိတဲ့စကားနဲ႔
ပ်င္းရိျခင္းဆုိတဲ့စကားဟာ မတူပါဘူး။
ဒီေနရာမွာ မိမိဘ၀အတြက္
(၁) လုိအပ္တဲ့အရာ (Needs) နဲ႔ လုိခ်င္တဲ့အရာ (Wants) ကုိ
ခြဲခြဲျခားျခားသိျမင္နားလည္ဘုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။
လုိအပ္ေနတာေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရပါမယ္။
မိမိအတြက္ လုိအပ္ေနတဲ့အရာ၀တၳဳဆုိတာ
တစုံတခုေသာအတုိင္းအတာတစ္ခုဆုိတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္ရွိပါတယ္။

အဲ - ဒါေပမဲ့ လုိခ်င္ေနတဲ့ေလာဘစိတ္ကေတာ့ အကန္႔အသတ္မရွိပါဘူး။
ျမင္သမွ် လုိခ်င္ေနေတာ့ မဆုံးႏုိင္ေတာ့ဘူးေပါ့။
လုိခ်င္မႈေလာဘရွိေနသူအတြက္ ဘယ္ေလာက္ပဲရရ ေက်နပ္တယ္ကုိ မရွိေတာ့ပါဘူး။

ေနာက္တစ္ခုက ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျပဳလုပ္လုိတဲ့ဆႏၵ၊
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္လုိတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ဳိးရွိတာ ေကာင္းပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ကုိယ့္လုိခ်င္ေလာဘစိတ္ဆႏၵကုိ
ဘယ္အခ်ိန္မွာ ရပ္တန္႔ရမယ္ဆုိတာကုိေတာ့ သိထားရပါမယ္။

အားရေက်နပ္သေဘာက်ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲျခင္း
အလ်င္းမရွိတဲ့ တဏွာေလာဘလုိ႔ေခၚတဲ့ အလုိမျပည့္တဲ့စိတ္ႀကီး
ကုိယ့္သႏၱာန္မွာ ကိန္း၀ပ္ေနတယ္ဆုိတာ သတိမူရပါမယ္။

ဒီေနရာမွာလည္း ေရာင့္ရဲျခင္းဆုိတာကုိ
စိတ္၀င္စားမႈကင္းျခင္း၊ ပ်င္းရိျခင္းဆုိတဲ့စကားလုံးေတြနဲ႔ ထပ္တူျပဳလုိ႔မရပါဘူး။

ၿပီးေတာ့ ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း အေကာင္းခ်ည္းပဲ၊ ကံၾကမၼာေပါ့ဆုိၿပီး
ကံကုိခ်ည္း ယုိးစြပ္ေျပာဆုိတဲ့ လူပ်င္းေတြလက္ကိုင္ထားတဲ့၀ါဒမ်ဳိး 
ဘုရားရွင္မေဟာၾကားခဲ့ပါဘူး။

(ဘုရားရွင္က ကမၼ၀ါဒ (အလုပ္၀ါဒ) ကုိသာ ေဟာၾကားခဲ့ၿပီး)
ကံၾကမၼာကုိ ပုံခ် ယုံၾကည္တဲ့၀ါဒမ်ဳိးကုိ မေဟာၾကားခဲ့ပါဘူး။

ဆုိေတာ့ကား
လူျဖစ္လာမွေတာ့ လူ႔တာ၀န္၀တၱရားေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းရမွာပါ။
မိသားစုအေရးေတြကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရမွာပါ။
ဒီအတြက္ ရုိးရုိးသားသား ႀကိဳးႀကိဳးစားစား လုပ္ကုိရမယ္ဆုိတာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပါဘူး။

ဘုရားရွင္ကုိယ္တုိင္က ေလာကီလူသားေတြႀကီးပြါးခ်မ္းသာဘုိ႔
ဘယ္လုိလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆုိတာ ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။
တခ်ိန္တည္းမွာပဲ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာတုိးတက္ဖုိ႔ နည္းလမ္းေတြကုိလည္း ခ်ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒီေလာကုတ္၊ ေလာကီ ႏွစ္လီေသာလမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကုိ ကြဲကြဲျပားျပားသိဘုိ႔လုိပါတယ္။

ေလာကီလူသားေတြအဖုိ႔ ေငြေရးေၾကးေရးေတြ ရွာေဖြရပါမယ္။
ရရွိလာတဲ့ေငြကို ထိန္းသိမ့္ေစာင့္ေရွာက္ရပါမယ္။
ၿပီးေတာ့ သုံးေဆာင္ခံစားရပါမယ္။
ဒါေပမဲ့ ေငြရွာေဖြတဲ့ေနရာမွာ မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳရပါမယ္။
သူတပါးကုိ မထိခုိက္ မနစ္နာေစရပါဘူး။
ဒီလုိ မြန္ျမတ္တဲ့အက်င့္ေတြကုိ က်င့္သုံးသြားရမွာပါ။

ေနာက္ဆုံး သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကုိ နားလည္လာတဲ့အခါ
ဘ၀အဆင့္အတန္းေတြ တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ ျမင့္သထက္ျမင့္လာၿပီး
ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟစတဲ့ အေႏွာင္အဖြဲ႔အားလုံး နည္းပါးလာမွာပါ။

(အဆင္ေျပသလုိ ဘာသာျပန္တင္လုိက္တာ)
Ref: http://www.ksridhammananda.com


Wednesday, October 12, 2011

ေက်းဇူးဘုရားျဖစ္ၿပီး
သက္မဲ့ျဖစ္တဲ့ မဟာေဗာဓိေညာင္ပင္ႀကီးကုိေတာင္
ေက်းဇူးတင္လြန္လုိ႔
မမွိတ္မသုံ စုိက္ၾကည့္ခဲ့တယ္။

ေနာက္ၿပီး
ဘုရားရွင္အေနနဲ႔ ဘုရားျဖစ္ၿပီးလုိ႔
ဘယ္သူ႔ကိုမွ ေက်းဇူးမဆပ္ပဲ
ေနမယ္ဆုိ အေနသာႀကီး ေနႏုိင္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေက်းဇူးသိတတ္တဲ့
ေက်းဇူးသိရာမွာလည္း အႏႈိင္းမဲ့ျဖစ္တဲ့
ဒုိ႔ဘုရားရွင္ဟာ
မယ္ေတာ္ေဟာင္းျဖစ္ခဲ့ဘူးတဲ့ ေလာေလာဆယ္ နတ္ျပည္ေရာက္ေနတဲ့
မယ္ေတာ္ေဟာင္းရွိရာ
နတ္ျပည္အထိ တက္လုိက္သြားကာ
တရားေရေအးအၿမိဳက္ေဆး တုိက္ေကၽြးျခင္းျဖင့္
ေက်းဇူးဆပ္ခဲ့တယ္။

ေတြးၾကည့္လုိက္ေတာ့
ေက်းဇူးတရားသိတတ္တဲ့ေနရာမွာလဲ
ဒုိ႔ဘုရားရွင္ကုိ ဘယ္သူမွ လုိက္မမွီပါဘူး။

မိဘေတြ
ေက်းဇူးႀကီးမားပုံ
မိဘေတြကုိ
ေက်းဇူးဆပ္သင့္ပုံကုိ
ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္
လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ ျပသသြားတယ္။

ဘုရားရွင္ကုိ အတုယူကာ မိဘေတြနဲ႔ အတူတူေနေနတဲ့ ဒုိ႔တေတြ
ေက်းဇူးရွိတဲ့မိဘေတြကုိ ေက်းဇူးသိသိနဲ႔ ေက်းဇူးဆပ္ႏုိင္ၾကပါေစ။


Tuesday, October 11, 2011

Satisfaction

QUESTION
The Buddha said that we have to be satisfied with our condition. If we do that, there will be no improvement in this world, nobody will have the motivation to find new technology, science, etc. What does Bhante think?

ANSWER
Satisfaction with our condition is not equivalent to being lazy. This point must be seen in the context of distinguishing between our needs and our wants. Our needs are limited and must be fulfilled. However, our wants are infinite, dynamic and keep increasing and cannot be satisfied due to the inner craving within us.


In another context, is it wrong to be ambitious? No, it is not. However, we must know when to stop wanting as it is a desire machine within us that will never be satisfied, thus never being happy nor contented. Contentment produces happiness, but contentment is not equivalent to apathy or laziness and attributing everything to kamma is not what the Buddha taught.


The Buddha did not teach fatalism, he taught us to be proactive. One needs to fulfill certain obligations to oneself and one’s family to lead the lay life, to work energetically, filled with patience and observing the precepts.


The Buddha has taught us how to lead a worldly life and how to lead a life for spiritual development. We need to differentiate this properly. We need to earn, protect and enjoy our life in a proper manner to lead a worldly life without harming others until the time where we attain realisation of the true nature of our worldly life. At this point, we will renounce our worldly life for the spiritual life, thus reducing our greed, hatred, delusion and all the other bondages.

Ref: http://www.ksridhammananda.com

Monday, October 10, 2011

ရဟန္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ မဲေပးခြင့္


ဟုိတေလာက သီဟုိဠ္ႏိုင္ငံလုိ႔ေခၚတဲ့သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေတာ့
ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ 
၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံၾကတယ္လုိ႔ သိရတယ္။
ဘုန္းေတာ္ႀကီး(၉)ပါး ေနရာအသီးသီးမွာ အႏုိင္ရၿပီး 
လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ျဖစ္သြားၾကသတဲ့။

ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မေလးရွားႏုိင္ငံမွာ သီတင္းသုံးေနတဲ့ 
(ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားရွာၿပီျဖစ္တဲ့) သီဟုိဠ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
ေဒါက္တာ ေက၊ သီရိဓမၼာနႏၵကုိ 
“ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္ေတြ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ 
၀င္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိပါသလား” လုိ႔ ဒကာတစ္ဦးက ေမးေလွ်ာက္ပါတယ္။
ဆရာေတာ္ႀကီး ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးတာ အေတာ္ေလး စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းပါတယ္။

သူ႔အေျဖက

“ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္ေတြဟာ ဒီမုိကေရစီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕  အဖြဲ႔၀င္မ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။
(ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ဘုရားရွင္ခ်မွတ္ထားတဲ့) ၀ိနည္းဥပေဒက မတားျမစ္တဲ့
ဘယ္လုိႏုိင္ငံသားတာ၀န္ေတြကုိမဆုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါတယ္။

ဘုရားရွင္က သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းကုိ ဘာလုိ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာလဲဆုိတဲ့ေမးခြန္းကုိလည္း
ရဟန္းေတာ္မ်ားအေနနဲ႔ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ ျပန္ေမးရပါမယ္။
ေလာကီေရးရာ အျဖာျဖာ တုိးတက္ႀကီးပြါးဘုိ႔ 
သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းကုိ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။
စိတ္အဆင့္အတန္းျမင့္မားၿပီး သမာဓိတရားထူေထာင္ကာ
ဒုကၡကမၻာသံသရာမွာ တဖန္ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္းလုိ႔ေခၚတဲ့ ပဋိသေႏၶတည္ေနျခင္းမွ
လြတ္ကင္းဖုိ႔ လြန္ေျမာက္ဖုိ႔ သံဃာ့အဖြဲအစည္းကုိ ဖြဲ႔ခဲ့တာပါ။
(သံဃာ့ေဘာင္ကုိ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့တာပါ။)

ဘုရားရွင္က ရဟန္းေတာ္ေတြကုိ ပုိက္ဆံကုိင္တာကုိ တားျမစ္ခဲ့ပါတယ္။
ရဟန္းေတာ္ေတြ ေန႔စဥ္ဘ၀ ရွင္သန္ႏုိင္ဘုိ႔
ဒကာ ဒကာမေတြရဲ႕ ေစတနာသဒၶါတရားကုိ မွီခုိၿပီး ေနထုိင္ရမယ္လုိ႔
ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္မုိ႔ ရဟန္းေတာ္ေတြ ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတယ္ဆုိရင္
လူ႔အရႈပ္အထုပ္ထဲမွာ စုန္းစုန္းျမဳတ္သြားႏုိင္ၿပီး
စိတ္အဆင့္အတန္းျမင့္မားေရး၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာတုိးတက္မႈ သမာဓိတရားကုိ
ထူေထာင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။
သမာဓိတရားနဲ႔ လူမႈကိစၥအရႈပ္အထုပ္ေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ အတူတကြမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။

ဟုတ္ပါတယ္။
ရဟန္းေတာ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သီလရွင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ 
ဒကာ ဒကာမေတြရဲ႕ ဘ၀ အဆင္ေျပဖုိ႔ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည့္
တာ၀န္ ၀တၱရားရွိပါတယ္။
ဒကာ ဒကာမေတြ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာေစဘုိ႔
ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမယ္။
ရက္စက္ယုတ္မာတဲ့အစုိးရက ျပည္သူျပည္သား ဒကာ ဒကာမမ်ားကုိ 
မတရား ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ စုိးမုိးေနတာကုိ ျမင္လုိ႔ရွိရင္ 
ရဟန္းေတာ္မ်ားက ေျပာၾကားေပးရမည့္ တာ၀န္ရွိပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့အစုိးရကုိ အျမင္ေတြေျပာင္းလဲသြားေစဖုိ႔
ဘုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့တရားေတာ္နဲ႔အညီ ေျပာဆုိ ဆုံးမရပါမယ္။
ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးအေနနဲ႔ လူေတြကုိ အၾကမ္းဖက္တဲ့နည္းက်င့္သုံးလာေအာင္
မေျပာေဟာသင့္ပါဘူး။ မစည္းရုံးသင့္ပါဘူး။
ပါတီအားလုံးအေပၚမွာ ေမတၱာကရုဏာေရွ႕ထားၿပီး ေျပာျပၿပီး
မေကာင္းတဲ့စရုိက္ေတြကုိ ျဖစ္ေပၚေစတတ္တဲ့ ေမာဟသေဘာကုိ 
ဥာဏ္ပညာနဲ႔ အစားထုိးႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကရပါမယ္။

ေကာင္းမြန္တဲ့အစုိးရတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာဖုိ႔ 
မဂၤလသုတ္၊ စကၠ၀တၱိသီဟနာဒသုတ္စတဲ့ သုတ္ေတာ္ေတြထဲမွာပါတဲ့
ဘုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့အဆုံးမအမေတြကုိ
ရဟန္းေတာ္မ်ားက ရွင္းျပေပးရပါမယ္။

ရဟန္းေတာ္မ်ားဟာ 
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကုိ
ျပည္သူျပည္သားဒကာ ဒကာမမ်ားကုိ ေျပာျပသင့္ ရွင္းျပေပးသင့္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ သူကုိယ္တုိင္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးထဲမွာ ထဲထဲ၀င္၀င္ မပါ၀င္သင့္ပါဘူး။

ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးအေနနဲ႔ လူ၀တ္လဲၿပီး 
သူဆႏၵရွိတဲ့ ဘယ္အလုပ္မ်ဳိးမဆုိ လုပ္ခ်င္သပဆုိရင္
သူ႔ကုိ ဘယ္သူမွ တားဆီးပုိင္ခြင့္မရွိပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ သကၤန္း၀တ္ထားၿပီး လူေတြကုိ မွားယြင္းတဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္၊
မွားယြင္းတဲ့စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြကုိ လူေတြကုိ မေပးသင့္ပါဘူး။

ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့
ျပည္သူျပည္သားဒကာ ဒကာမမ်ားကုိ လူမႈေရး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းလုပ္ငန္းေတြမွာ
တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္လာေအာင္ ႀကိဳးစားလႈ႔ံေဆာ္ၿပီး 
ရဟန္းေတာ္ကုိယ္တုိင္ ေရွ႕က မားမားမတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။

သတိထားရမွာက ၾကာလုိ က်င့္ႀကံေနထုိင္ဘုိ႔ပါ။
ၾကာပန္းဟာ ရႊံ႕ညြန္ထဲက ေပါက္ဖြားေပမဲ့ ရႊံ႕ညြန္မေပက်ံေနသလုိ
ေလာကီလူသားေတြၾကားမွာေနေနတဲ့ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးအေနနဲ႔လည္း
ေလာကီလူသားအမ်ားစုျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ ကိေလသာအညစ္အေက်းေတြ မေပက်ံမိဘုိ႔
အေရးႀကီးလွပါတယ္။

ဒါ ဆရာေတာ္ႀကီးေျဖၾကားထားတာကုိ အဆင္ေျပသလုိ ဘာသာျပန္လုိက္တာပါ။

ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိယ္တုိင္
ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိင္သင့္ မၿပိဳင္သင့္ဆုိတာ 
သီဟုိဠ္ရဟန္းေတာ္နဲ႔ စာေရးသူ မေဆြးေႏြးဘူးပါဘူး။
သီဟုိဠ္ေနစဥ္ မဲ့ေပးခြင့္ ဆုိတာကုိေတာ့ 
သီဟုိဠ္ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးနဲ႔ 
ေဆြးေႏြးဘူးပါတယ္။
အဲ့အေၾကာင္းကုိ မဲေပးခြင့္ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ 
ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ဒီလုိေလး ေရးခဲ့ဘူးပါတယ္။

သီဟုိဠ္ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြ 
ႏုိင္ငံေရးမွာေကာ ဘယ္လုိပတ္သက္မႈရွိလဲ။

သီဟုိဠ္ႏုိင္ငံမွာ ေနစဥ္အေတာအတြင္း 
ပါတီစုံေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပတာနဲ႔ ႀကဳံဘူးတယ္။
အဲ့တုန္းက သီဟုိဠ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာေနတယ္။
ရပ္ကြက္မဲ႐ုံကုိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းထဲက အေဆာင္တစ္ေဆာင္ရဲ႕ ေအာက္ထပ္မွာ လုပ္ၾကတယ္။
မဲေပးခ်ိန္မွာ သီဟုိဠ္ဘုန္းႀကီးက ထြက္လာၿပီး မဲရုံကုိ သြားဘုိ႔ ျပင္ဆင္တယ္။
ဒီေတာ့ အဲ့ဘုန္းႀကီးကုိ စပ္စုျဖစ္တယ္။

“အရွင္ဘုရား၊ ဘယ္သြားမလုိ႔ပါလဲဘုရား”

“မဲ႐ုံကုိ”

“မဲရုံကုိ ဘာသြားလုပ္မွာလဲဘုရား”

“မဲသြားေပးမလုိ႔ေပါ့ဟ”

“ဘုန္းႀကီးေတြ မဲေပးလုိ႔ ရလုိ႔လား”

“ေအာ္၊ ဒုိ႔ဘုန္းႀကီးေတြလဲ ဒီႏုိင္ငံသားေတြပဲဟ၊ ဒီႏုိင္ငံသားဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သူႀကဳိက္တဲ့သူကုိ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ရွိရမွာေပါ့။ ဒုိ႔ဘုန္းႀကီးေတြလဲ တက္လာတဲ့အစုိးရနဲ႔ ပတ္သက္ ေနရတာ၊ ဆက္ဆံေနရတာ၊ တုိင္းလူႀကီးနဲ႔ပတ္သက္ေနရတာ၊ ဆက္ဆံေနရတာ၊ ၿမဳိ႕နယ္လူႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္ေနရတာ၊ ဆက္ဆံေနရတာ၊ ေနာက္ဆုံး ရပ္ကြက္လူႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္ေနရတာ၊ ဆက္ဆံေနရတာ။ ဆုိေတာ့ ဒုိ႔ပတ္သက္ ဆက္ဆံေနရတဲ့လူႀကီးေတြဟာ ဒုိ႔ႀကဳိက္ႏွစ္သက္တဲ့ ဒုိ႔ေရြးခ်ယ္လုိက္တဲ့ ဒုိ႔မဲေပးလုိက္တဲ့ လူႀကီးေတြပဲျဖစ္ရမွာေပါ့။ ဒီလုိမွ ေရြခ်ယ္ခြင့္မရရင္ မဲေပးခြင့္မရရင္ တက္လာတဲ့အစုိးရ၊  တုိင္းလူႀကီး၊ ၿမဳိ႔နယ္လူႀကီး၊ ရပ္ကြက္လူႀကီး ဒုိ႔နဲ႔ပတ္သက္စရာ အေၾကာင္း မရွိဘူး။ ဒုိ႔နဲ႔မဆုိင္ဘူး။ သူတုိ႔ထုတ္တဲ့ဥပေဒလဲ ဒုိ႔လုိက္နာစရာမလုိဘူး။”

ဒါသီဟုိဠ္ဘုန္းႀကီးမဲေပးခါနီး ေျပာျပသြားခဲ့တဲ့စကားေလးေတြပါ။
စဥ္းစားစရာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။

Ref: http://www.ksridhammananda.com/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=44

Saturday, October 8, 2011

ကထိန္ပြဲ


ဗုဒၶဘာသာ၀င္သူေတာ္စင္အေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ား...

ကၽြန္ေတာ္မ်ားကပုန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္
ကထိန္သကၤန္းႏွင့္ လွဴဖြယ္၀တၳဳအစုစုတုိ႔ကုိ လွဴဒါန္းမည့္
စုေပါင္းမဟာဘုံကထိန္ပြဲေတာ္ႀကီး 
ကုိ
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအစီအစဥ္အတုိင္း စည္ကားသုိက္ၿမဳိက္စြာ
က်င္းပမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္
ေစတနာၾကည္လင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္သူေတာ္စင္မ်ားအေနျဖင့္
လာေရာက္ၾကည္ညဳိသဒၶါပြါးမ်ားႏုိင္ရန္အတြက္
ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

********************
အစီအစဥ္
ေန႔ရက္
၁၃၇၃- ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔
23// 10/ 2011 Sunday

အခ်ိန္
နံနက္ (၇း၀၀) နာရီ အ႐ုဏ္ဆြမ္းဆက္ကပ္
(၈း၀၀) နာရီ ပေဒသာပင္လွည့္
(၉း၀၀) နာရီ တရားေဟာ (Mandarin)
(၁၀း၃၀) နာရီ ပရိသတ္ဧည့္ခံ
(၁၁း၃၀) နာရီ ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္
မြန္းလြဲ(၁း၀၀) တရားေဟာ (ျမန္မာ)

ေနရာ
ကပုန္းေက်ာင္း
No. 19, Jalan 38, Desa Jaya,
Kepong 52100
HP: 017 2743665 / 017 2422336

ခမ္းျမင့္ စတုိးႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မွ
ၾကြေရာက္လာၾကကုန္ေသာ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားႏွင့္
ဧည့္ပရိသတ္တုိ႔အား အရုဏ္၊ေန႔ဆြမ္းတုိ႔ျဖင့္
တည္ခင္းဧည့္ခံလွဴဒါန္းပါသည္။


Kathina Robe Offering Ceremony

Dear Devotees
The Temple is going to celebrate 
the Kathina Robes Offering Ceremony 
which is one of the most important and significant ones 
for both the monks and the lay-devotees. 
You and your family members are cordially invited 
to participate in this auspicious occasion.
Your attendance will make this occasion truly meaningful 
and benefit both yourselves and all sentient beings.

Date: 23/10/2011 Sunday

Program Time-table
07:00 AM Breakfast Dana
08:00 AM Procession
09:00 AM Dhamma Talk (Mandarin)
10:30 AM Lunch for Devotees
11:30 AM Lunch Dana to Sangha members
01:00 PM Dhamma Talk (Burmese)

Venue:
Samnak Sambodhi Temple
19, Jalan 38, Desa Jaya,
Kepong 52100

For Enquiries, Please contact to: HP: 017 2743665 / 017 2422336

Friday, October 7, 2011

ဘုန္းႀကီးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲQuestion 
Can the members of the Sangha (Buddhist clergy) become candidates in a general election? 

Answer by K Sri Dhammananda
At the outset, thank you for your query and greetings of peace, happiness and contentment to you through the Blessings of the Noble Triple Gem. Buddhist monks are members of a democratic society and can always perform their civic duties that are not prohibited by the Vinaya.

First, we must ask ourselves why the Buddha instituted the Sangha Order. It was not to enable them to improve worldly conditions but to help them concentrate on their spiritual development and to be free from rebirth in this world of suffering.

They were forbidden to handle money and they had to rely on the generosity of others to get their daily sustenance. Therefore, if monks get involved in politics they are actually getting further immersed in social problems and not concentrating on their spiritual development. 

The two do not go together. Of course a monk (or nun) is obliged to care for the welfare of lay people and be concerned about their wellbeing. This means that if he sees people being oppressed by a cruel government, he must speak up. But this has to be done by teaching the Dhamma to influence their thinking.

The monk cannot incite the people to violence or to struggle. Deeply motivated by compassion for all parties, he has to strive to replace the ignorance that causes immoral behaviour with wisdom. He has to explain the Buddha's teaching on good governance as contained in the Mangala Sutta, the Cakkavatti Sihanada Sutta, etc.

He can teach people about their constitutional rights but he himself cannot be involved in politics. There is nothing to stop him from disrobing and doing whatever he likes, but he cannot give the wrong impression about what the robe represents. He can of course serve society by getting devotees to be active in community service and to help themselves, but like the lotus, he must not be defiled by mundane concerns.

Photo: buddhistdoor.com