Monday, September 19, 2011

ဘုန္းႀကီးအကြဲ အၿပဲ (၁)ျမန္မာႏုိင္ငံက ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးဂုိဏ္းကြဲႀကီးကုိးဂုိဏ္း အေၾကာင္းမေျပာခင္
ကမၻာ့ ဗုဒၶဘာသာဂုိဏ္းကြဲႀကီးအေၾကာင္း အရင္ ေျပာၾကည့္မယ္။
ဗုဒၶဘာသာမွာ အၾကမ္းအားျဖင့္း ဂုိဏ္းႀကီး ၃ ဂုိဏ္းကြဲျပားေနပါတယ္။

အဲ့ဒါေတြကေတာ့
(၁) မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ 
(၂) ဟီနယာနဗုဒၶဘာသာ
(၃) ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ
တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ
မဟာယနဂိုဏ္းရဲ႕ အဓိကအခ်က္ၾကီးကား ဘုရားေလာင္း၀ါဒပင္ျဖစ္ပါတယ္။
လူတိုင္းလူတိုင္း သတၱ၀ါတိုင္းသတၱ၀ါတိုင္း ဘုရားေလာင္းဆုကို ယူရမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
ဘုရားေလာင္းျဖစ္ရမယ္၊  ဘုရားေလာင္းအျဖစ္နဲ႔ ေလာကကို ကယ္တင္ရမယ္
ပန္းတုိင္ျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ကုိ ဘုရားအေလာင္းအျဖစ္နဲ႔ သြားရမယ္လုိ႔ သူတုိ႔က ယူဆၾကပါတယ္။

ဘုရားရွင္တရားေတာ္ေတြကုိ ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္အတုိုင္း မဟုတ္ဘဲ
ကာလ၊ ေဒသ၊ ပုဂၢလ အစရွိ ေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္တုိ႔နဲ႔ ကုိက္ညီေအာင္
ဘုရားရွင္ရဲ႕ တရားေတာ္တုိ႔ကုိ ျပဳျပင္ၿပီး
တပည့္သာဝကအျဖစ္၊ သီးျခားဘုရား (ဘုရားျဖစ္ကာမတၱ) ပေစၥကအျဖစ္ျဖင့္
နိဗၺာန္ကုိမရႏုိင္ဘဲ သမၼာသမၺဳဒၶအျဖစ္ျဖင့္သာ နိဗၺာန္ကုိ ရႏုိင္သည္ဟူ၍
ယူဆသည့္ ဗုဒၶဘာသာကို မဟာယာနဗုဒၶ ဘာသာလုိ႔ေခၚပါတယ္။ 

၂။ ဟီနယာနဗုဒၶဘာသာ
ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကဲ့သုိ႔ မူရင္းတရား အစစ္အမွန္ေတြကိုလည္း
အတိအက် မလုိက္နာႏုိင္ မဟာယာနေတြေလာက္လည္း ျပဳျပင္ျဖည့္စြက္ပယ္ႏႈတ္ဖုိ႔
မလုပ္ခ်င္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာကုိ ဟီနယာနဗုဒၶဘာသာလုိ႔ ေခၚပါတယ္။

အခုအခါမွာေတာ့ ၎ဂုိဏ္းတုိ႔သည္ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာဂုိဏ္းက
မ်ိဳထားျခင္းကုိ ခံလုိက္ၾကရသည္လုိ႔ မဟာယာနအတြင္းမွာ တိမ္ျမဳပ္ၾကကုန္ၿပီး
ေပ်ာက္ကြယ္  သေလာက္ ျဖစ္သြားပါၿပီ။

ဟီနယာန=နိမ့္က်သည့္ယာဥ္ဟူ၍ နာမည္တပ္မႈကုိ
မဟာယာနတုိ႔က ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။
ဘီစီ ငါးရာစုခန္႔က စတင္ေပၚ ထြန္းခဲ့သည့္ဂုိဏ္းလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။
ယခု -တိဘက္၊ ဆိကင္၊ ဘူတန္၊ နီေပါ၊ မြန္ဂုိလီးယား၊ တ႐ုတ္၊ ကုိရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ဗီယက္နမ္
အစရွိေသာႏုိင္ငံ - တုိ႔မွာမဟာယာနဗုဒၶဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ေနၾကသည္။
မွတ္ခ်က္။ ေထရ၀ါဒႏွင့္ ဟီနယာန မတူပါ။

၃။ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ
ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာက ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူထားတဲ့
တရားေတာ္  မူရင္းအတုိင္း လက္ခံက်င့္သုံးပါတယ္။
ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းမျပဳပါဘူး။
ပန္းတုိင္ျဖစ္ေသာနိဗၺာန္သုိ႔ ရုိးရုိးသာမန္ တပည့္အျဖစ္ျဖင့္ က်င့္သုံး၍လည္း ေရာက္ႏုိင္တယ္။ ဘုရားျဖစ္ေအာင္ က်င့္ႀကံ၍လည္း ဘုရားျဖစ္ၿပီး ပန္းတုိင္ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သုိ႔ေရာက္နုိင္တယ္။

ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကုိ
၁။ ျမန္မာ၊ ၂။ ထုိင္း၊ ၃။ သီရိလကၤာ၊ ၄။ ကေမၺာဒီးယား၊ ၅။ ေလာ-ႏုိင္ငံတုိ႔မွာ
ကုိးကြယ္ေနလ်က္ ရွိပါတယ္။

ဒီေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံ ငါးႏုိင္ငံမွာ
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေထရ၀ါဒဘုန္းႀကီးေတြအၾကားမွာ ဂုိဏ္းကြဲႀကီးကုိးဂုိဏ္းရွိပါတယ္။
ဒီဂုိဏ္းကြဲႀကီးကုိးဂုိဏ္းအေၾကာင္း ေစ့ေစ့ငုငုမေျပာမီ
အရွင္ကုသလသာမိေရးထားတဲ
ျမန္မာႏုိင္ငံ ရယ္ရႊင္ဖြယ္ ဂုိဏ္းကြဲမ်ား
ဆုိတာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္လုိက္ရေအာင္။

အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သံဃာ့ဂိုဏ္းခြဲေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ 
ေရႊက်င္၊ သုဓမၼာ၊ ဒြါရ၊ မူလဒြါရ၊ မဟာဒြါရ၊ အေနာက္ေခ်ာင္းဒြါရ၊ 
စတုဘုမၼိက၊ ေ၀ဠဳ၀န္ … စသျဖင့္ေပါ့ေလ။ 
ဂဏ၀ိမုတ္ (ဂိုးဏ္းလြတ္ဂိုဏ္း)ဆိုတာက ပါေသးတယ္။ 
ရယ္ဖို႔လည္း အေတာ္ေကာင္းပါတယ္။ 

ဒြါရကလည္း ၾကည့္ေလ… 
မူလဒြါရ၊ မဟာဒြါရ၊ အေနာက္ေခ်ာင္းဒြါရ ဆိုၿပီး ထပ္ကြဲျပန္တယ္။ 
ေရႊက်င္မွာလည္း ေရႊက်င္၊ ေတာရေရႊက်င္ဆိုၿပီး အယူစြဲသူက ရွိေသးတယ္။ 
ေနရင္းထိုင္ရင္း ဘယ္ဂိုဏ္းမွ မပါခ်င္လို႔ ကိုယ့္ဟာနဲ႔ကိုယ္ အသာေနတာေတာင္ 
သူ႕အဖဲြ႕ကို ဂဏ၀ိမုတ္ (ဂိုဏ္းလြတ္ဂိုဏ္း)လို႔ စာရင္းသြင္းလိုက္ျပန္တယ္။

ေရႊက်င္ဂိုဏ္း ကဲြတာဆိုရင္ ဘာမွ ဟုတ္တဲ့ကိစၥ မဟုတ္ဘူး။ 
ေရွးဆရာေတာ္ႀကီး (အခ်ိဳ႕)ဟာ ၀ိနည္းေလးစားတာေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ 
အတၱက အေတာ္ႀကီးၾကပါတယ္။ 

ေရႊက်င္ဂိုဏ္းကဲြတာဆိုရင္ သေဘာထားေသးသိမ္လို႔ ျဖစ္ရတာပဲ။ 
ျမတ္စြာဘုရားေတာင္ သံဃာညီညြတ္ေရး အားေပးေသးတာ။ 
အခုေတာ့ သံဃာခ်င္းတူတာကို ဟိုေက်ာင္းက ကိုယ္ေတာ္ကေတာ့ ဘာ၊ 
ဒီေက်ာင္းက ကိုယ္ေတာ္က်ေတာ့ ဘာနဲ႔ 
သံဃာကို သံဃာလို႔ မျမင္ႏိုင္ရွာၾကပဲ 
ပုဂၢိဳလ္ကို သြားျမင္ၾကေတာ့ ဂိုဏ္းေတြက မကဲြသင့္ဘဲ ကဲြကုန္ၾကတယ္။ 
ဂိုဏ္းကဲြေတာ့ သူ႕အုပ္စု၊ ကိုယ့္အုပ္စုနဲ႔ ညီညႊတ္ေရး မျဖစ္ေတာ့ဘူး။

ေရႊက်င္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေၾကာင့္ 
ေရႊက်င္ဂိုဏ္း၊ ေရႊက်င္အုပ္စု ျဖစ္သြားတာက အေရးမႀကီးဘူးပဲ ထားလိုက္ပါအံုး။ 
ေနရင္းထိုင္ရင္း သုဓမၼာဇရပ္မွာ ညီညီညြတ္ညြတ္ ေနထိုင္တဲ့ သံဃာေတြက သုဓမၼာဂိုဏ္းျဖစ္သြားရတယ္။ တကယ္ေတာ့ သုဓမၼာက ဂိုဏ္းမွ မဟုတ္တာ။ 

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ႕သာသနာမွာ သံဃာအခ်င္းခ်င္း ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ 
ဘာ(သီးသန္႔) ထြင္လံုးမွ မပါဘဲ ႐ိုး႐ိုးသားသား ေနထိုင္ၾကတဲ့ သံဃာေတြပါ။ ေရႊက်င္ဂိုဏ္းျဖစ္တာနဲ႔ ေရႊက်င္ဂိုဏ္း၀င္ေတြကလဲြတဲ့ သံဃာေတြက 
ေနရင္းထိုင္ရင္း သုဓမၼာဂိုဏ္း၀င္ေတြ ျဖစ္သြားခဲ့ရတယ္။ 
အမွန္က သမိုင္းေၾကာင္းျပန္ၾကည့္ရင္ သုဓမၼာဆိုတာ ဘာဂိုဏ္းမွ မဟုတ္ပါဘူး။

ေနာက္ ဒြါရဂိုဏ္းတဲ့။ 
ၾသကာသမွာ 
(က်န္တဲ့အယူအဆ အေသးအမႊားေလးေတြလည္း ပါေသးတယ္ေပါ့ေလ) 
က်န္ဂိုဏ္းေတြက ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ လို႔ ဆိုတာကို မသင့္ေလွ်ာ္ဘူး။ 
ကာယဒြါရ၊ ၀စီဒြါရ၊ မေနာဒြါရလို႔ ဆိုမွ မွန္တယ္ဆိုေတာ့ ဒြါရဂိုဏ္းက တိုးလာရျပန္ေရာ။ 
ေအာ္ … ဒုကၡ၊ ဒုကၡ..လို႔ တ..ေနရပါတယ္။ 

ဒြါရဂိုဏ္းမွာလည္း မူလဒြါရ၊ မဟာဒြါရ၊ …. ကဲြျပန္ေရာ…။ 
ေအာ္ … ဘုရား… ဘုရား..လို႔ တ..ေနရျပန္ေရာ။ 
အုပ္စုေတြက ကြဲလည္း ကဲြႏိုင္လြန္းတယ္။ 
အားမနာတမ္းဆိုရရင္ ကင္းေကာင္ေျပာသလို 
“အဲဒါ ျမန္မာကြ”လို႔ ဆိုရမလိုပါပဲ။

အျဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခု ၾကားဖူးတယ္။ 
အေနာက္တိုင္းသား ဒကာတစ္ေယာက္က 
ျမန္မာႏိုင္ငံ သာသနာအေျခအေနကို ေလ့လာတယ္တဲ့။ 
ေလ့လာေတာ့ ဂိုဏ္းကြဲေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတာကို သြားေတြ႕တယ္။ 
ဒီဂိုဏ္းေတြအေၾကာင္းကို ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးပါးထံကို 
သြားေမးမွပဲဆိုၿပီး စံုစမ္းေတာ့ 
ေရႊက်င္ဂိုဏ္းက ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးထံ ေရာက္သြားတယ္တဲ့။

ဒကာ
အရွင္ဘုရား ျမန္မာမွာ ဂိုဏ္းကဲြေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
အရွင္ဘုရားက ဘာဂိုဏ္းလဲ။

ဆရာေတာ္
 က်ဳပ္က ေရႊက်င္ဂိုဏ္းပါ။

ဒကာ
 ေရႊက်င္ဂိုဏ္းမွာ ပိဋကတ္ ဘယ္ႏွစ္ပံုရွိပါသလဲ။

ဆရာေတာ္
 သံုးပံုပါ။

ဒကာ
 ေအာ္ သံုးပံုပဲလား။ ဒါဆိုရင္ အျခားဂိုဏ္းက ပိဋကတ္သံုးပံုနဲ႔ ဘာကြာပါသလဲ။

ဆရာေတာ္
ဘာမွ မကြာပါဘူး။

ဒကာ
 ေအာ္ … အံ့ၾသစရာပဲ။ ပိဋကတ္သံုးပံုဆိုတဲ့ က်မ္းဂန္တူရဲ႕သားနဲ႔ 
ဂိုဏ္းကြဲလို႔ ဆိုရေသးလား။

ဆရာေတာ္
 အင္း … ဆိုရတာေပါ့။ ပိဋကတ္တူေပမယ့္ က်င့္တာက မတူဘူး။

ဒကာ
 ထူးဆန္းလွခ်ည္လား ဆရာေတာ္။
ပိဋကတ္သံုးပံုဆိုတဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္ တူရဲ႕သားနဲ႔ က်င့္တာက ဘယ္လိုမ်ား ကဲြသြားရတာလဲ။

ဆရာေတာ္
 ေရႊက်င္က စည္းကမ္းႀကီးတယ္၊ 
ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္ခဲ့တဲ့ ၀ိနည္းေတာ္နဲ႔အညီ ေနထိုင္ၾကပါတယ္။

ဒကာ
 ေရႊက်င္က စည္းကမ္းႀကီးတယ္ဆိုေတာ့ 
သုဓမၼာနဲ႔အျခားဂိုဏ္းေတြက အက်င့္ပ်က္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္တာလား။ 
ေနာက္ၿပီး အျခားဂိုဏ္းေတြက ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္ခဲ့တဲ့ ၀ိနည္းေတြကို ပယ္သလား။
၀ိနည္းနဲ႔အညီ မေနၾကဘူးလား။

ဆရာေတာ္
 အဲ့ဒီလိုလည္း ဟုတ္ပါဘူး။ ေရႊက်င္က အျပင္သြားရင္ သကၤန္း႐ံုရတယ္။
 ေဆးလိပ္မေသာက္ဘူး။ ကြမ္းမစားဘူး။ …….။

ဒကာ
 ေအာ္ .. ပုိထူးဆန္းသြားၿပီ ဆရာေတာ္။ 
ဆရာေတာ္ ေျပာသလိုဆို သုဓမၼာက အျပင္သြားရင္ သကၤန္း မ႐ံုရ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ရမယ္။ ကြမ္းစားရမယ္လို႔ စည္းကမ္းပညတ္ထားလို႔လား။ 
အဲဒီပညတ္ေတာ္ စည္းကမ္းေတြက ၀ိနယပိဋကတ္ကေန ပယ္ထုတ္ထားလို႔လား။

ဆရာေတာ္
စည္းကမ္းေတာ့ မပညတ္ထားပါဘူး။ 
သူတို႔ ၀ိနည္းနဲ႔ က်ဳပ္တို႔ ေရႊက်င္၀ိနည္းနဲ႔လည္း အတူတူပါပဲ။

ဒကာ
 ေအာ္ … ဒါဆိုရင္ ေရႊက်င္နဲ႔ သုဓမၼာ အတူတူပဲေပါ့ ဆရာေတာ္။ 
လိုက္နာျခင္း၊ မလိုက္နာခ်င္းက ဂိုဏ္းနဲ႔မွ မဆိုင္တာ။ 
ပုဂၢလိက ကိစၥပဲ။ ေရႊက်င္မွာ ကြမ္းစားသူမရွိဘူး၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ မရွိဘူးလို႔ 
ဆရာေတာ္ အာမခံႏိုင္ပါသလား။ 
သုဓမၼာကိုယ္ေတာ္ေတြကေရာ အားလံုး ေဆးလိပ္နဲ႔ကြမ္းကို စားၾကပါသလား။ 
ဒီေတာ့ ေရႊက်င္နဲ႔သုဓမၼာ အတူတူေပါ့။

ဆရာေတာ္
 ေတာ္ ေတာ္… ေဟ့ေကာင္ေတြ၊ 
အဲဒီအျဖဴေကာင္ကို ဆြဲထုတ္သြားစမ္း။ ဘာေတြ လာေမးေနမွန္း မသိဘူး။ 
ေအး ေျပာလိုက္မယ္။ မတူဘူးကြ။ ဘယ္ေတာ့မွ ေရႊက်င္နဲ႔ သုဓမၼာ ဘယ္ေတာ့မွ မတူဘူး။
 ဟင္းးးး
 (ဗလံုးဗေထြး ေဒါသတႀကီးနဲ႔ တစ္ပါးတည္း ေရရြတ္ေနေတာ့တယ္)

ဒီအျဖစ္အပ်က္ေလးကို ေတြ႕မိေတာ့ 
ေအာ္ … ျမန္မာေတြ ျမန္မာေတြ ….. 
ကဲြရ ၿပဲရတာ ေတာ္ေတာ္ ၀ါသနာပါၾကပါလားလို႔။ 
သာသနာေဘာင္က ဒီလို ကဲြေနမွေတာ့ ေအာ္ လူေတြ ကဲြတာ 
ဘာမ်ား ဆန္းေသးလို႔လည္း ….. ကြယ္။

Ref:
http://www.ashinkusala.com/2011/03/blog-post_14.html
ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ - ေရစႀကိဳအရွင္ဧသိက