Saturday, August 20, 2011

ဒုိ႔ဘာသာ (၃၀) မင္းတုန္းမင္းရွင္အရဟံနဲ႔ အေနာ္ရထာ ဆရာဒကာလက္တြဲညီညီ သာသနာျပဳၿပီးတဲ့ေနာက္
သာသနာစည္ပင္ျပန္႔ပြါးလာတယ္။
ပု၊ ပင္း၊ အင္း၊ ေတာင္၊ ေညာင္၊ ကုန္းေဘာင္လုိ႔ေခၚတဲ့
ပုဂံ၊ ပင္းယ၊ အင္း၀၊ ေတာင္ငူ၊ ေညာင္ရမ္း၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္အဆက္ဆက္ သာသနာဆက္လက္တည္တ့ံလာတယ္။

သမုိင္းေခတ္တေလွ်ာက္ ဗုဒၶသာသနာအတက္အက်ရွိခဲ့ေပမဲ့လုိ႔
ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္ေတြရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္
ျမန္မာ့ေျမေပၚမွာ ဆက္လက္ရွင္သန္ခြင့္ရခဲ့တယ္။
ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္ေတြ
နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ သာသနာတည္တန္႔ခုိင္ၿမဲျပန္႔ပြါးဘုိ႔အေရး 
ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္ခဲ့တာကုိ ေလ့လာသိရွိရတယ္။

အခ်ဳိ႔ေခတ္က အခ်ဳိ႕ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ဗုဒၶစာေပေတြကုိ 
ကဗ်ာ၊ ရတု၊ ေတးတပ္၊ ပ်ဳိ႕စတဲ့ ကုိယ္အားသန္တဲ့အေရးအသားမ်ဳိးေတြေရးသားၿပီး
ဗုဒၶစာေပ ဗုဒၶအဆုံးအမကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တယ္။

အခ်ဳိ႕ၾကေတာ့ နိႆ်လုိ႔ေခၚတဲ့ ပါဠိတစ္ပုဒ္ ျမန္မာတစ္ပုဒ္ ဘာသာျပန္နည္းစနစ္နဲ႔ 
ဗုဒၶပါဠိစာေပေတြကုိေရးသားကာ ဗုဒၶစာေပ ဗုဒၶအဆုံးအမကုိ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တယ္။

အခ်ဳိ႕ဆရာေတာ္ေတြက ဗုဒၶပါဠိစာေပေတြကို 
သာမန္အရပ္သားလူတန္းစားထဲကုိ ေရာက္ေစဖုိ႔  သာမန္လူတန္းစားဖတ္ႏုိင္ဖုိ႔ 
ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ စကားေျပအေရးအသားေတြနဲ႔ ေရးသားကာ
ဗုဒၶစာေပ ဗုဒၶအဆုံးအမကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တယ္။

အခ်ဳိ႕ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားဆုိ ပါဠိဘာသာက်မ္းစာအုပ္ႀကီးမ်ား၊ 
ဋီကာက်မ္းမ်ားေရးသားကာ သာသနာျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။
သာသနာကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလုိနဲ႔ ကုန္ေဘာင္မင္းဆက္ထဲက မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ေရာက္လာပါတယ္။
မင္းတုန္းမင္းဆုိတာက မႏၱေလး ရတနာပုံၿမဳိ႕သစ္ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့မင္းပါ။
သူ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာ ဆုိးေတခဲ့ေပမဲ့ 
သာသနာကုိေတာ့ အေတာ္ေထာက္ပံ့ခဲ့ပါတယ္။

ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္မွာ ေကာင္းမႈေတာ္ ေလာကမာရဇိန္၊ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရား အတုမရွိေက်ာင္းေတာ္ႀကီးေတြဟာ
(သူႀကီးဘုရား ရြာသားေကာင္းမႈလုိ႔ပဲ ေျပာေျပာ) 
သူဦးစီးတည္ထားခဲ့တာေတြပါ။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးကိုေတာင္ သူ ထီးေတာ္အသစ္ တင္လႈခဲ့ပါေသးတယ္။

ဒါ့အျပင္ မင္းတုန္းမင္းႀကီးဟာ 
ပိဋကတ္သံုးပံုပါဠိေတာ္တို႔ကို ေပထက္အကၡရာတင္ခဲ့ပါတယ္။
ေပထက္အကၡရာတင္တာနဲ႔တင္ အားမရပဲ
ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား အရွည္တည္တံ႔ေရးအတြက္ 
ပိဋကတ္ေတာ္ေတြကုိ ေက်ာက္ထက္အကၡရာတင္ဘုိ႔ ဆႏၵရွိလာၿပန္လုိ႔
စက်င္ေတာင္မွ ေက်ာက္ၿပားမ်ားကိုမွာယူၿပီး
ေက်ာက္ထက္အကၡရာတင္လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ ပိဋကတ္ေက်ာက္စာမူကုိ 
မႏၱေလးေတာင္ေျခရွိ ကုသုိလ္ေတာ္ဘုရားအတြင္းမွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။
အုတ္တံတုိင္းသုံးကန္႔ ကန္႔ထားၿပီး ၀ိနည္း၊ သုတၱန္၊ အဘိဓမၼာဆုိတဲ့ပိဋကတ္သုံးပုံကုိ
သူ႔အကန္႔နဲ႔သူ စနစ္တက် ထားရွိထားခဲ့တဲ့ မင္းတုန္းမင္းရဲ႕ စီမံမႈကုိ
မခ်ီးက်ဴးလုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး။
 ပိဋကတ္ေတာ္တို႔ကို ေက်ာက္စာအၿဖစ္မွတ္တမ္းတင္ရာမွာ
၁။ ၀ိနည္းငါးက်မ္းပါဠိေတာ္ (၁၁၁) ခ်ပ္
၂။ အဘိဓမၼာပါဠိေတာ္ (၂၀၈) ခ်ပ္
၃။ သုတၱန္ပါဠိေတာ္ (၄၁၀) ခ်ပ္
စုစုေပါင္းေက်ာက္ခ်ပ္ေရ (၇၂၉) ခ်ပ္ရွိပါတယ္။

မင္းတုန္းမင္းႀကီးဟာ ေရွးေရွးေသာမင္းမ်ားၿဖစ္တဲ့ 
အဇာတသတ္၊ ကာလာေသာက၊ သီရိဓမၼာေသာက၊ ၀ဋၶဂါမဏိမင္းတို႔လုိ
ပိဋကတ္ေတာ္ကို ႏႈတ္ၿဖင္႔ရြတ္ဆိုေသာ 
သံဂါယနာတင္ပြဲ ၿပဳလုပ္လိုေသာဆႏၵ ၿဖစ္ေပၚလာၿပန္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၃၃၊ သာသနာႏွစ္ ၂၄၁၅၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၇၁ မွာ 
မင္းတုန္းမင္း အုပ္စုိးစဥ္ ပဥၥမသံဂါယနာတင္ပြဲကို က်င္းပျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီသံဂါယနာတင္ပြဲမွာ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို ႏႈတ္ျဖင္႔ ႐ြတ္ဆိုၾကရာ 
၅-လႏွင္႔ ၃-ရက္ၾကာမွ ၿပီးေျမာက္ခဲ႔တယ္လုိ႔ မွတ္တမ္းမ်ားက ဆုိပါတယ္။