Monday, July 18, 2011

၀ါဆုိအပုိင္းအစမ်ား (၃)


တကယ္ေတာ့ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာဆုိတာ
ဘုရားရွင္ေဟာၾကားခဲ့တဲ့တရားေတာ္ (၀ိနည္း၊ သုတၱန္၊ အဘိဓမၼာ) ေတြကုိ
ဘုရားရွင္ေဟာၾကားထားတဲ့အတုိင္း
လုိက္နာက်င့္သုံးတဲ့ဘာသာကုိ ေျပာတာပါ။
ဘုရားရွင္ေဟာၾကားထားတဲ့တရားေတာ္ေတြကုိ
ပယ္ႏႈတ္ျခင္းလည္း မျပဳပါဘူး။ ျဖည့္စြက္ျခင္းလည္း မျပဳပါဘူး။
ပိဋကတ္သုံးပုံ အရွိကုိ အရွိအတုိင္း လက္ခံက်င့္သုံးထားတာပါ။

ဆုိေတာ့ကား ဘုရားရွင္ေဟာၾကားထားတဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြအတြက္ခ်မွတ္ထားတဲ့
၀ိနည္းဥပေဒေတြကုိလည္း အရွိကုိ အရွိအတုိင္းလက္ခံက်င့္သုံးရမွာပါ။

အေၾကာင္းကေတာ့
ဘုရားရွင္ရဲ႕ ၀ိနည္းဥပေဒေတြဟာ
ဒီကာလနဲ႔ မေလွ်ာ္ညီဘူး၊ ဒီေဒသနဲ႔မေလွ်ာ္ညီဘူးဆုိတာ မရွိလုိ႔ပါ။
အေပၚယံအျမင္အားျဖင့္ ဒီ၀ိနည္းဥပေဒဟာ
ဒီေခတ္ဒီအခါနဲ႔ အဆင္မေျပဘူးလုိ႔ ထင္ေကာင္းထင္ႏုိင္ပါတယ္။
ဒီအရပ္ေဒသနဲ႔ အဆင္မေျပဘူးလုိ႔ ထင္ေကာင္းထင္ႏုိင္ပါတယ္။
ဘုရားရွင္ရဲ႕ နက္ရႈိင္းတဲ့ဥာဏ္ေတာ္နဲ႔ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဒီ၀ိနည္းဥပေဒေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ
ေလးနက္တဲ့အဓိပၸါယ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနမွာပါ။

ဘုရားရွင္က ဒီလုိမ်ဳိး၀ိနည္းဥပေဒေတြခ်မွတ္ထားတာကလဲ
သူ႔အတြက္ခ်မွတ္ထားတာမဟုတ္ပဲ
သူ႔သာသနာ သူ႔သံဃာအတြက္ခ်မွတ္ထားတယ္ဆုိတာ အတိအလင္းေၾကျငာထားပါတယ္။
ဘုရားရွင္ ၀ိနည္းဥပေဒေတြ ခ်မွတ္ျပဌာန္းထားရျခင္းအေၾကာင္း (၁၀) ခ်က္ရွိပါတယ္။
(၁) ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ေကာင္းဘုိ႔
(၂) ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ခ်မ္းသာဘုိ႔
(၃) အက်င့္သီလေဖာက္ဖ်က္သူတုိ႔ကုိ ႏွိမ္နင္းဘုိ႔
(၄) အက်င့္သီလေစာင့္ထိန္းေသာရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ခ်မ္းသာစြာ ေနႏုိင္ဘုိ႔
(၅) ဆင္းရဲဒုကၡမေရာက္ဘုိ႔
(၆) ဆင္းရဲဒုကၡပယ္ရွားဘုိ႔
(၇) မၾကည္ညဳိေသးသူတုိ႔ ၾကည္ညိဳဘုိ႔
(၈) ၾကည္ညိဳၿပီးသူတုိ႔ ပုိၿပီး ၾကည္ညိဳဘုိ႔
(၉) စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကုိ ျမွင့္တင္ဘုိ႔ ဆုိတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔
ဘုရားရွင္က ၀ိနည္းဥပေဒေတြကုိ ခ်မွ ျပဌာန္းခဲ့တာပါ။

ၿခဳံၿပီးၾကည့္လုိက္ရင္
(ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြကို ညွင္းဆဲ့ဘုိ႔မဟုတ္ပဲ၊
စည္းကမ္းေတြနဲ႔ တင္းၾကပ္ထားဘုိ႔ မဟုတ္ဘဲ)
ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ ခ်မ္းသာအက်ဳိးသက္သက္ေမွ်ာ္ကုိးၿပီး
၀ိနည္းဥပေဒေတြကို ဘုရားရွင္က သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးထားတာပါ။

ဒီေနရာမွာ ၀ါဆုိျခင္းအဓိပၸါယ္ဇာတ္လမ္းေလးကုိ ရုိးရုိးေလးဖတ္ၾကည့္ၿပီး
ခုေခတ္မလုိေတာ့ပါဘူးကြာ၊ ဒုိ႔အေနာက္ႏုိင္ငံေတြမွာ ၀ါဆုိဘုိ႔မလုိေတာ့ပါဘူးကြာ လုိ႔
၀ါဆုိျခင္းတည္းဟူေသာ၀ိနည္းစည္းကမ္းကို မလုိက္နာလုိ႔ မရပါဘူး။

၀ါဆုိဦးမွာ ဘုရားရွင္ထံက ကမၼ႒ာန္းတရားေတာင္းၿပီး
၀ါကၽြတ္ေတာ့ ဘုရားရွင္ထံျပန္လာကာ
မိမိရဲ႕အခက္အခဲ သုိ႔မဟုတ္ မိမိရရွိလာေသာတရားထူးကုိ
ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားတဲ့အေလ့အက်င့္
ဘုရားရွင္သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္အခါက ထြန္းကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီေခတ္မွာလည္း ဒီ၀ါဆုိျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ၀ါဆုိလမွ စတင္ကာ
စာေပပုိ႔ခ်ျခင္း၊ တရားအားထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။

ဒါေတြဟာ ၀ါဆုိျခင္းတည္းဟူေသာ
 ျပယုဂ္သေကၤတေတြရဲ႕ အက်ဳိးရလာဒ္ေတြ မဟုတ္ပါလား။

ဒါ့ေၾကာင့္
(၁)
ခုေခတ္ရဟန္းေတာ္မ်ားဟာ ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က ရဟန္းေတာ္မ်ားလုိ
ကုန္းေၾကာင္းေလွ်ာက္စရာမလုိေတာ့ဘူး၊ လမ္းမေလွ်ာက္ရေတာ့ဘူး။
ဆုိလုိတာက လယ္ခင္း ယာခင္းေတြကုိ ျဖတ္သန္းသြားလာစရာမလုိေတာ့ဘူး။
ဆုိေတာ့ ခုေခတ္ရဟန္းေတာ္မ်ား မုိးရာသီမွာ ခရီးသြားလာေနရင္
ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ ထိခုိက္နစ္နာစရာ မရွိေတာ့ဘူး။
ေတာင္သူလယ္သမားေတြနဲ႔ ျပႆနာမျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။
ဒါ့ေၾကာင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား မုိးရာသီ၀ါဆုိလမွာ ၀ါမဆုိပဲ ခရီးသြားလာေနရင္
အဆင္ေျပႏုိင္သလား။

(၂)
ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားဟာ ကမၻာတ၀ွမ္းႏုိင္ငံအသီးသီးမွာ ရွိေနပါၿပီ။
ျမန္မာျပည္ အိႏၵိယျပည္တုိ႔မွာ အခုအခ်ိန္အခါ မုိးရာသီလုိ႔ဆုိႏုိင္ေပမဲ့
အခုေလာေလာဆယ္မုိးရာသီ မဟုတ္တဲ့ ကမၻာ့အေနာက္ျခမ္းႏုိင္ငံေတြမွာ
ေရာက္ေနတဲ့ သီတင္းသုံေနတဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြေရာ ၀ါဆုိဘုိ႔လုိသလား
ဆုိတဲ့ေမးခြန္းေတြကုိ ေျဖရရင္ျဖင့္

၀ိနည္းေတာ္ဥပေဒအတုိင္း ရဟန္းေတာ္မ်ား ၀ါဆုိ ၀ါကပ္ခ်ိန္ေရာက္ရင္
ခရီးမသြားမူ၍
မိမိတုိ႔သီတင္သုံးရာေက်ာင္းတုိက္မွာ
၀ါဆုိ၀ါကပ္ၿပီး ပရိယတ္၊ ပဋိပတ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ
ႀကိဳးစားျပဳလုပ္သင့္ပါေၾကာင္း။