Monday, July 11, 2011

ဘ၀ေထြေထြ ဘ၀နိဂုံး (၁)


ျမန္မာျပည္ကေန မေလးရွားကုိ လာၿပီး အလုပ္လာလုပ္တဲ့လူဦးေရ
တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ တုိးတုိးလာတယ္လုိ႔ သိရတယ္။
ထူးျခားလာတာက အမ်ဳိးသားေတြသာမက၊
အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ မေလးရွားကုိ ေရာက္လာတာ ေတြ႔ရတယ္။
လူဦးေရတုိးလာသည္ႏွင့္အမွ် လူမႈေရးေတြ ရႈတ္ေထြးေပြလီလာတာ ေတြ႔ရတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ အိမ္ေထာင္ရွိၿပီးသား၊ သားေတြ သမီးေတြ ေျမာက္မ်ားစြာနဲ႔သူက
မေလးရွားလာၿပီး လူပ်ဳိ၊ အပ်ဳိ လုပ္ေနတာကုိ ေတြ႔ေနရတယ္။

ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွာရွိေနတဲ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက
သူတုိ႔တေတြ ဆုံဆည္းရာ၊ ရင္ဖြင့္ရာေနရာ ျဖစ္ေနေတာ့
အဆင္ေျပတဲ့သတင္းေတြၾကားရသလုိ
ဒီလုိ ကုိယ့္ယုိ႔ကားယားႏုိင္လြန္းလွတဲ့ မအပ္စပ္တဲ့
အဆင္မေျပတဲ့သတင္းေတြလည္း (ဘုန္းႀကီးတန္မဲ့) ေန႔စဥ္နီးပါးၾကားေနရတယ္။

အဆင္မေျပတဲ့သတင္းေတြထဲမွာ အဆင္မေျပဆုံးသတင္းက
နာေရးသတင္းပဲ။

ေနတတ္ဖုိ႔ထက္ ေသတတ္ဖုိ႔က ပုိခက္တယ္၊
ေနေရးထက္ ေသေရးက ပုိခက္တယ္ ဆုိတဲ့ စကားေတြကုိ
ျမန္မာျပည္မွာေနတုန္းက မၾကာခဏၾကားဘူးပါတယ္။

ဒီလုိေျပာေျပာေနတာကုိ (Understanding) နားလည္သလုိလုိရွိေပမဲ့
(Realizing) အျပည့္အ၀နားလည္မႈ၊ ထဲထဲ၀င္၀င္နားလည္မႈမ်ဳိး မရရွိခဲ့ဘူး။

သူမ်ားႏုိင္ငံေရာက္လုိ႔ နာေရးကိစၥနဲ႔ႀကဳံမွ
အထူးသျဖင့္ သူမ်ားႏုိင္ငံမွာ ကုိယ့္လူမ်ဳိးေတြေသဆုံးလုိ႔ နာေရးကိစၥေတြ ႀကဳံႀကိဳက္မွ
ထဲထဲ၀င္၀င္သိရေတာ့တယ္။
အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ Overstay ျဖစ္ေနတဲ့ကေလးေတြ
တစ္ခုခုျဖစ္လုိ႔ နာေရးကိစၥမ်ားျဖစ္ေပၚလာရင္
ေျဖရွင္းရတာ ပုိလုိ႔ေတာင္ ခက္ေသးတယ္။
ၿပီးတာေတာ့ ၿပီးသြားတာေပါ့ေလ၊

သုိ႔ေပမဲ့ က်န္ရစ္သူ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ရွိစုမဲ့စုပုိက္ဆံ အကုန္ေျပာင္တာပဲ။

ဒီလုိနာေရးကိစၥ (ေသျခင္းသေဘာ)ေတြ ေတြ႔ေတြ႔ေနရေတာ့
ငယ္ငယ္တုန္းက သင္ခဲ့ရတဲ့ ေသရျခင္းအေၾကာင္း (၄) မ်ဳိးကုိ သတိရမိတယ္။

(၁) အာယုကၡယ
(၂) ကမၼကၡယ
(၃) ဥဘယကၡယ
(၄) ဥပေစ ၦဒက

(၁) အာယုကၡယ ဆုိတာက သက္တမ္းကုန္လုိ႔ ေသဆုံးတာ။
ဆုိၾကပါစုိ႔။ သက္တမ္းက ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၇၅ ႏွစ္၀န္းက်င္ဆုိရင္
အသက္ ၇၅ ႏွစ္၀န္းက်င္မွာ ေသဆုံးတဲ့သူေတြကုိ
အာယုကၡယ - သက္တမ္းကုန္ဆုံးလုိ႔ ေသဆုံးၾကတာလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

(၂) ကမၼကၡယ ဆုိတာက ကံကုန္လုိ႔ ေသဆုံးသြားတာ။
စာေပမွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ဆက္လက္အသက္ရွင္ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္
အဲ့ဒီလူရဲ႕ကံ၊ အဲ့ဒီလူရဲ႕ စိတ္၊ ပတ္၀န္းက်င္ရာသီဥတု၊ အဲ့ဒီလူစားတဲ့ အစာအာဟာရေတြ
လုိအပ္တယ္လုိ႔ ဗုဒၶဘာသာစာေပမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။
ဒီထဲမွာ ကံဟာ အေရးအႀကီးဆုံးပါ။

လူေတြမွာ အသက္ကုိ ရွင္ေနေအာင္ ရွည္ေနေအာင္
ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေပးထားတဲ့ ေကာင္းတဲ့ (ကုသုိလ္) ကံေတြ ရွိတယ္။
အဲ့ဒီ အသက္ကုိ ရွင္ေနေအာင္ ရွည္ေနေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးတတ္တဲ့
ေကာင္းတဲ့ (ကုသုိလ္) ကံေတြ ကုိယ့္သႏၱာန္မွာ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေအာင္
ဆက္လက္တည္တန္႔ေနေအာင္ ျပဳမူေပးေနရပါတယ္။
မျပဳေတာ့ဘူးဆုိရင္ ကံကုန္ၿပီး ကံျပတ္ၿပီး ေသဆုံးသြားတတ္တယ္။

အသက္ငယ္ငယ္ သက္တမ္းမျပည့္မီေသဆုံးသြားတဲ့သူေတြကုိ ဆုိလုိပါတယ္။
ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း ၇၅ ႏွစ္မေရာက္မီ အသက္ ၅ ႏွစ္အရြယ္ေလာက္နဲ႔ ေသသူေတြ၊
အသက္ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္နဲ႔ ေသသူေတြ၊
တခ်ဳိ႕ သုံးဆယ္အရြယ္၊ ေလးဆယ္အရြယ္ စသျဖင့္ ေသဆုံးသူေတြ၊
ဒီလုိမ်ဳိး ကံကုန္ၿပီး ေသးဆုံးသြားတာကုိ
ကမၼကၡယ - ကံကုန္လုိ႔ ေသဆုံးတာလုိ႔ ေျပာပါတယ္။

(၃) ဥဘယကၡယ - ဆုိတာက သက္တမ္းေရာ၊ ကုသုိလ္ကံပါ ကုန္ဆုံးသြားလုိ႔ ေသရတာ။
 ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း ၇၅ ႏွစ္ေနေနရေပမဲ့ အသက္ ၉၀၊ ၁၀၀ ၊ ၁၀၀ ေက်ာ္အထိ
ေနရတဲ့ သူေတြရွိတယ္။
သက္တမ္းကုန္ ေက်ာ္လြန္သြားေပမဲ့ ကံမကုန္ေသးေတာ့ အသက္ရွင္ေနတာ။
ဒီလုိမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အသက္ ၇၅ ႏွစ္အရြယ္ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းကလည္း ကုန္၊
အသက္ရွည္ေစတတ္တဲ့ ကုသုိလ္ကံကလည္းကုန္ၿပီး
ေသဆုံးတာမ်ိဳးကုိ ဥဘယကၡယ - အသက္၊ ကံ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကုန္လုိ႔ ေသဆုံးတာလုိ႔
မွတ္ယူရပါတယ္။
(၄) ဥပေစ ၦဒက ဆုိတာက သူတပါးသတ္လုိ႔ ရုတ္တရက္ေသတာမ်ဳိး၊
ကားတုိက္၊ ေလယာဥ္ပ်က္ၾကလုိ႔ ေသတာမ်ဳိးေတြကုိ ေျပာတာပါ။

မေလးရွားႏုိင္ငံကုိ လာၿပီးအလုပ္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့သူအမ်ားစုက
လူငယ္ပုိင္း၊ လူလတ္ပုိင္းေတြ မ်ားပါတယ္။
သက္တမ္းကုန္လုိ႔ အသက္ႀကီးလုိ႔ေသဆုံးတဲ့သူ မရွိသေလာက္ပဲ။

အေတြ႔အႀကဳံအရေျပာရရင္
 သူတုိ႔တေတြ ေသဆုံးၾကရတာဟာ
အထက္ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ေသျခင္းမ်ဳိးေတြနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ
ေသျခင္း ၂ မ်ဳိးနဲ႔ေသၾကရတာျဖစ္တယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒီေသျခင္း ၂ မ်ဳိးကုိ အထက္က ေသျခင္း ၄ မ်ဳိးထဲက
တစ္ခုခုထဲ ထည့္သြင္းမယ္ဆုိရင္လဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

မေလးရွားကုိ လာၿပီးအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာလူငယ္လူရြယ္ေလးေတြ
ေသဆုံးသြားတတ္တဲ့ ေသျခင္းအေၾကာင္း (၂) မ်ဳိးကေတာ့
(၁) အရက္ေသာက္လုိ႔ ေသဆုံးျခင္းနဲ႔
(၂) အရက္မေသာက္ေပမဲ့ က်န္းမာေရးဗဟုႆုတနည္းၿပီး
က်န္းမာေရးမဆင္ျခင္မႈေၾကာင့္ေသဆုံးျခင္းတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္လက္ေရးသားပါမည္