Wednesday, May 18, 2011

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း


ဘုန္းႀကီးက လူနဲ႔တူရင္ သီလပ်က္တတ္၏။

လူက ဘုန္းႀကီးနဲ႔တူရင္ စီးပြါးပ်က္တတ္၏။ဆြမ္းစားပြဲစကား၀ုိင္းမွ မွတ္သားစရာစကားတစ္ခြန္း