Friday, January 14, 2011

ခရီးသြားေနလုိ႔


အင္ဒုိနီးရွားသုိ႔ 
(ထုံးစံအတုိင္း) 
သာသနာျပဳခရီးၾကြေရာက္ေနလုိ႔
ပုိ႔စ္မ်ားတင္ဘုိ႔ ေႏွာင့္ေႏွးသြားပါတယ္။
အခုအခ်ိန္ကစၿပီး အရင္လုိ ပုံမွန္တင္ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။