Tuesday, October 12, 2010

ၾကက္ဖႏွင့္ေနမင္း


တစ္ေန႔နံနက္၊ တစ္မနက္တြင္
ၾကက္ႏွင့္ေနမင္း၊ ၿပဳိင္ဆုိင္ျငင္း၍
အျခင္းမ်ားခဲ့ဖူးပါသည္။

အိမ္ေခါင္တန္းထက္၊ ေတာင္ပံႏွက္၍
ေရႊၾကက္ဖႀကီး၊ ေအာက္အီးအီးဟု
တြန္ၿပီးသေရာ္၊ ေရွ႔ဘက္ေမွ်ာ္၍
ရဲေဘာ္ေန၀န္း၊ အိပ္ရာခန္းက
ထြက္ျမန္းဖုိ႔သင့္၊ အခ်ိန္လင့္ဟု
ဟန္ႏွင့္ပန္ႏွင့္ ဆုိလုိက္သည္။

ငါ့သူငယ္ေတာ္၊ ေရာင္နီေပၚ၍
ရဲေဘာ္ၾကက္ဖ၊ အိပ္ရာထကာ
တြန္ရပါသည္...
ငါသာမႏႈိး၊ သင္မႏုိးဟု
မုိး၀ေရွ႔ဆီ၊ မ်က္ႏွာနီႏွင့္
အဆီ၀င္း၀င္း၊ ရွင္ေနမင္းက
ျငင္းဆန္ေခ်ပလုိက္ပါသည္။

ငါတြန္လုိ႔သင္ႏုိး၊ ငါႏႈိးလုိ႔သင္တြန္
ျငင္းဆန္ေခ်ပ
ခ်ီခ်ေျပာကာ၊ ေနခုိက္ခါတြင္
လယ္မွာေယာက္က်ား၊ လယ္သမားသည္
လယ္ႏြားကုိျဖဳတ္၊ လယ္တင္းကုပ္သုိ႔
လယ္လုပ္နားရန္၊ ခဏျပန္သည္
တာ၀န္တခန္းၿပီးခဲ့ၿပီ။
မင္းသု၀ဏ္
မေဟသီ၊ ေအာက္တုိဘာ
ျမ၀င္း (ဒႆန) ငါတြန္လုိ႔သင္ႏုိး၊ ငါႏႈိးလုိ႔သင္တြန္ မွ