Thursday, September 2, 2010

တရားထုိင္ရင္ ႐ူးတတ္လား

အေမး
သမထကမၼ႒ာန္းႏွင့္ ၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္း မည္သုိ႔ျခားနားသနည္း။  အခ်ဳိ႔ေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ တရားအားထုတ္၍ စိတ္မထိန္းႏုိင္ဘဲ ႐ူးသည္မွာ မွန္ပါသလား။
ေမာင္ေက်ာ္ေက်ာ္
ထေနာင္းရိပ္လမ္း၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမဳိ႔။
အေျဖ
သမထကမၼ႒ာန္းက ကာမစၦႏၵနီ၀ရဏအစ႐ွိတဲ့ ကိေလသာမ်ားကုိ ၿငိမ္းေအးေစၿပီး စ်ာန္အဘိညာဥ္ကုိ ရေစႏုိင္ပါတယ္။ ၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္းက မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္ကုိ ရေစႏုိင္ပါတယ္။
နည္းနည္းခ်ဲ႕ေျပာရလွ်င္ သမထကမၼ႒ာန္းဟာ ကသုိဏ္း ၁၀ ပါး၊ အသုဘ ၁၀ ပါး စသည္ျဖင့္ (၄၀) ႐ွိပါတယ္။  အဲဒီ (၄၀) ထဲက တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ႐ႈပြါးအားထုတ္လုိ႔ ပထမစ်ာန္ရလွ်င္ အဲဒီပထမစ်ာန္စိတ္က ထၾကြေသာင္းက်န္းေနတဲ့ နီ၀ရဏကိေလသာအပူဓာတ္ေတြကို ၿငိမ္သက္ေအးျမေစပါတယ္။
ဒုတိယစ်ာန္စသည္ရတဲ့အခါက်ေတာ့ ကိေလသာအပူဓာတ္ကို ၿငိမ္းသတ္ဖုိ႔ မလုိေတာ့တဲ့အတြက္ ပထမစ်ာန္စသည္မွာပါတဲ့ ၀ိတက္၊ ၀ိစာရ၊ ပီတိအစ႐ွိတဲ့႐ုန္႔ရင္းတဲ့ စ်ာန္အဂၤါေတြကို အဆင့္ဆင့္ ပယ္သြားပါတယ္။ ဒီလုိ ပယ္တာကိုပဲ ၿငိမ္းေစတတ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ သမထၿငိမ္းေစတယ္ဆုိတဲ့ သေဘာေလးက ထင္႐ွားေပၚလြင္႐ုံမွ် ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။
႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ရပ္ ေပါင္းစပ္ေနတဲ့ သ၀ိညာဏက အထည္ကိုျဒပ္ကို လူေကာင္၊ နတ္ေကာင္၊ ျဗဟၼာေကာင္၊ သတၱ၀ါေကာင္ စသည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေယာက္က်ား၊ မိန္းမ၊ ဆင္၊ ျမင္း၊ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ စသည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္ကလာပ္ေတြ စုေပါင္းေတြ ခဲေနတဲ့အရာ၀တၳဳကုိ အိမ္၊ ေက်ာင္း၊ သစ္ပင္စသည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ နိစၥ၊ သုခ၊ သုဘ၊ အတၱစသည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႐ုိးရာထင္မွတ္ေနမႈမွ ထူးျခားၿပီး ႐ုပ္ပဲ၊ နာမ္ပဲ၊ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ၊ အသုဘပဲလုိ႔ ႐ႈမွတ္ပြါးမ်ားမႈကုိ ၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္းလုိ႔ ေခၚပါတယ္။  အဲသည္ ၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္းေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္လွ်င္ မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္ကုိ ရပါတယ္။  အဲဒါ ထူးျခားခ်က္ပါပဲ။
တရားရိပ္သာေတြကို သြား တရားအားထုတ္ၿပီး ဘ၀င္ျမင့္သူ၊ စိတ္ကူးယဥ္သူ စိတ္ဂေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္သူ တခ်ဳိ႔ကို ျမင္ရလုိ႔ ေမးတာနဲ႔တူပါတယ္။ သည္လုိ စိတ္ကူးယဥ္ စိတ္ေခ်ာက္ခ်ား သြားတာကုိပဲ ႐ူးတယ္လုိ႔ေျပာတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
သည္လုိျဖစ္တာဟာ တရားအားထုတ္စ သမာဓိမရေသးခင္မွာ စိတ္ဟာ ပင္မ႐ႈကြက္အာ႐ုံက လြတ္ထြက္သြားၿပီး အျခားအာ႐ုံတစ္ခုခုေပၚ ေရာက္သြားတဲ့အခါ လြတ္ထြက္သြားပါလားလုိ႔ သတိထားၿပီး အဲဒီအာ႐ုံကုိ ျမင္လွ်င္ ျမင္တယ္၊ ၾကားလွ်င္ ၾကားတယ္စသည္ျဖင့္ မ႐ႈမွတ္ဘဲ ျမင္ေနတဲ့အတုိင္း စိတ္ကုိ လႊတ္ထား ဆက္လက္ စဥ္းစားေတြးေတာေနတဲ့အခါ အဲသည္ အာ႐ုံေတြဟာ ပိုမုိထင္႐ွားလာပါတယ္။ စိတ္ထဲမွာ တေစၦသရဲလုိ ထင္လာရာက တကယ္ေတြ႔ရသလုိျဖစ္ၿပီး ထ ေအာ္လုိ႔ေအာ္၊ ဘုရားရဟႏၱာေတြ ဖူးရတယ္ ထင္လာလုိ႔ထင္လာ၊ ဘုိးဘုိးေအာင္တုိ႔ကို ျမင္လုိ႔ျမင္၊ ကြယ္လြန္သြားတဲ့သူေတြနဲ႔ ေတြ႔ရလုိ႔ေတြ႔ရ၊ အဲသည္ပုဂၢဳိလ္ေတြကပဲ သူ႔ကုိ စကားလာေျပာတာကို ၾကားလုိၾကား စသည္ျဖင့္ ထင္လာၿပီး ဘ၀င္ျမင့္ စိတ္ကူးယဥ္ေနတတ္တာလည္း ႐ွိပါတယ္။
မၾကာမီ ရိပ္သာတစ္ခုမွာ တရား၀င္ၿပီး အဲသည္လုိျဖစ္လာတဲ့ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦး သူ႔မိဘမ်ားက ေခၚလာ၊ ပရိတ္ကမၼ၀ါ႐ြတ္ဖတ္ေပးပါရန္ ေျပာဆုိသျဖင့္ ႐ြတ္ဖတ္ေပးလုိက္ရပါေသးတယ္။ သူ႔မိဘမ်ားကေတာ့ အေႏွာက္အယွက္႐ွိတယ္လုိ႔ ဆရာတစ္ေယာက္က ေျပာလုိက္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဆရာ၀န္ျပၾကည့္ေတာ့ဘ၀င္ျမင့္ေနတယ္ေျပာၿပီး စိတ္ၿငိမ္ေဆးေပးလုိက္လုိ႔ စားတာ သက္သာပါတယ္ ေျပာပါတယ္။
သည္လုိျဖစ္တာဟာ တရားအားထုတ္လုိ႔ျဖစ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။  တရားအားထုတ္စဥ္ စိတ္ဟာ ပင္မ႐ႈကြက္က လြတ္ထြက္သြားလွ်င္ လြတ္ထြက္သြားမွန္း သိေအာင္ သိထားၿပီး ဘယ္လုိ႐ႈရမယ္ ဆုိတာ ႀကဳိတင္သိမထားလုိ႔ ျဖစ္ေစ၊ ႀကဳိတင္သတိထားေစကာမူ စိတ္လြတ္ထြက္သြားတာ မသိလုိ႔ျဖစ္ေစ၊ ဒီလုိ မလုိလားအပ္တဲ့ ဆုိးက်ဳိးေတြ ျဖစ္တာပါပဲ။ တခ်ဳိ႔ တကယ့္ကုိ ႐ူးသြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
တရားအားထုတ္လွ်င္ မ႐ူးရပါဘူး။ အ႐ူးေပ်ာက္ရမွာပါ။ ပဋာစာရီေထရီမဟာ တရားမနာရခင္မွာ ကုိယ္မွာ အ၀တ္မကပ္တဲ့အထိ သြက္သြက္လည္ ႐ူးေနရာက ဘုရား႐ွင္နဲ႔ေတြ႔ၿပီး တရားနာရလုိ႔ ႐ႈမွတ္လုိက္တာ တစ္ထုိင္တည္းနဲ႔ အ႐ူးေပ်ာက္ၿပီး ေသာတာပန္မႀကီး၊ ေနာက္ ဧတဒဂ္ရ ရဟႏၱမႀကီး ျဖစ္သြားတယ္မဟုတ္ပါလား။ ဒါေၾကာင့္ တရားအားထုတ္လုိ႔ ႐ူးတယ္ဆုိတာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ မွတ္ပါ။
တရားအားထုတ္တဲ့ေနရာမွာ ဆရာေကာင္းကုိ အထူးလုိအပ္တယ္ဆုိတာကုိ ေျပာၾကားလုိက္ပါရေစ။
ဟံသာသီရိ ေျဖဆုိသည္။