Monday, September 27, 2010

ပိဋကတ္ဆုိတာကုိ နားလည္ၾကည့္ျခင္း (၁၁)


ဗုဒၶဘာသာတုိ႔ရဲ႕ ပန္းတုိင္က နိဗၺာန္ပါ။
နိဗၺာန္ဆုိတာကုိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္း
ေျပာေနၾကေပမဲ့ ၾကားေနရေပမဲ့ ဂဃနဏ သိတဲ့သူ ရွားတယ္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္တဲ့ ဘုန္းႀကီးေတြေတာင္
“အရွင္ဘုရား၊ အရွင္ဘုရားတုိ႔ ေျပာေျပာေနတဲ့ ေဟာေဟာေနတဲ့ နိဗၺာန္ဆုိတာ ဘာပါလဲဘုရား” လုိ႔ သြားေမးၾကည့္။
အင္း၊ အဲ ဆုိတဲ့စကားလုံးေတြ အႀကိမ္မ်ားစြာ ၾကားရမွာျဖစ္ၿပီး
နိဗၺာန္ဆုိတာ နိနဲ႔ ၀ါန ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ပုဒ္ျဖစ္တယ္ စသျဖင့္
အငယ္တုန္းက ဆရာဘုန္းႀကီးက က်က္ခုိင္းလုိ႔ ရထားတဲ့ဟာေတြကို
ရြတ္ျပ ဆုိျပ ပါလိမ့္မယ္။ တခ်ဳိ႔ဘုန္းႀကီးေတြဆုိ
ငယ္ငယ္တုန္းက စနစ္တက် မသင့္ခဲ့ရလုိ႔ ဒါကုိေတာင္
က်က်နန မရြတ္ျပ မဆုိျပနုိင္ပါဘူး။

ဒါ့အျပင္ နိဗၺာန္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ရွင္းျပတဲ့အခါ စကားလုံး တစ္လုံးနဲ႔တစ္လုံး
တစ္ထြာေလာက္ေ၀းၿပီး စကားလုံးတစ္လုံး ထြက္လာဘုိ႔
ကြမ္းတစ္ယာညက္ခန္႔ၾကာ ေစာင့္ဆုိင္းရပါလိမ့္မယ္။
ပါဠိအဘိဓာန္ဆရာႀကီးကေတာင္ နိဗၺာန္ဆုိတဲ့ပုဒ္ကုိ
ေမာကၡ၊ လြတ္ေျမာက္ရာ
နိေရာဓ၊ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ၊
တဏွကၡယ၊ တတ္မက္မႈတဏွာကုန္ရာ၊
ဒီပ၊ အလင္းေရာင္ စသျဖင့္ ပရိယာယ္စကားလုံး (၄၀) ေက်ာ္ ထုတ္ျပသြားပါတယ္။
ဒါကလဲ နိဗၺာန္ကို နားလည္ဘုိ႔အတြက္ အဘိဓာန္ဆရာႀကီးရဲ႕  ႀကဳိးပမ္းမႈပါပဲ။

ထုိထုိက်မ္းႀကီးက်မ္းငယ္အသြယ္သြယ္ကုိ ကုိးကားမွီၿငမ္းၿပီး
ျမန္မာဘာသာျပန္ဆရာေတာ္မ်ားကလည္း
အလြန္တရာ ျမင့္ျမတ္တာ၊ အစဥ္ထာ၀ရတည္ၿမဲတာ၊ ဖ်က္ဆီးလုိ႔ မရတာ၊
ေျမ၊ ေရ၊ ေလ၊ မီး ဆုိတဲ့ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတာ မဟုတ္တာ။
ဆင္းရဲမႈကုိ ေက်ာ္လြန္တာ၊ အျဖစ္အပ်က္ မရွိတာေတြဟာ နိဗၺာန္ဆုိၿပီး
ေျပာေတာ့တာပဲ။ ေဟာေတာ့တာပဲ။

ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဒီရွင္းျပခ်က္ေတြက
နိဗၺာန္ဆုိတာ ဘာလဲ ဆုိတာ
ရွင္းသြားေအာင္ လုပ္မေပးႏုိင္ပါဘူး။
ရွင္းမသြားတဲ့အျပင္ ပုိေတာင္ ရႈတ္ေထြးသြားပါေသးတယ္။
ဒါကလဲ ႐ႈတ္ေထြးသင့္လုိ႔ ႐ႈတ္ေထြးတာပါ။

နိဗၺာန္အဓိပၸါယ္ကုိ ရွင္းျပတဲ့သူကလည္း ႐ုိး႐ုိးပုဂၢဳိလ္၊
ရွင္းျပတာကို နာယူ၊ ေလ့လာ၊ နားေထာင္တဲ့သူကလည္း ႐ုိး႐ုိးပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ေနေတာ့
႐ုိး႐ုိးပုဂၢဳိလ္တုိ႔အရာမဟုတ္တဲ့ နိဗၺာန္ ဆုိတာကုိ
ဘယ္လုိမွ အျပည့္အ၀ နားလည္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ခန္႔မွန္းသိေလာက္နဲ႔ပဲ နိဗၺာန္ကုိ နားလည္က်မွာပါ။

လူေတြဟာ ေ၀ါဟာရပညတ္တစ္ခုကို အဓိပၸါယ္ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ
သူတုိ႔မ်က္စိနဲ႔ ျမင္တဲ့အရာ၀တၳဳကိုသာ
သူတုိ႔စိတ္သိနဲ႔ အဓိပၸါယ္ေဖာင္ေဆာင္ႏုိင္ၾကတာမဟုတ္ပါလား။

သူတုိ႔မ်က္စိနဲ႔မျမင္ႏုိင္တဲ့အရာ၀တၳဳကုိ
သူတုိ႔စိတ္အသိနဲ႔ အဓိပၸါယ္ မေဖာင္ေဆာင္ႏုိင္ၾကပါဘူး။
နိဗၺာန္ဆုိတာႀကီးကုိလည္း သူတုိ႔မ်က္စိနဲ႔ မျမင္ႏုိင္လုိ႔ အဓိပၸါယ္မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကဘူး။
ခန္႔မွန္းေယာ္ရမ္းၿပီး နိဗၺာန္ဆုိတာ ဒီလုိကြ၊ ဟုိလုိကြ နဲ႔ ေျပာဆုိေနၾကတာ။

နိဗၺာန္နဲ႔စပ္လုိ႔
မဟာတန္း ပထမႏွစ္တုန္းက သင္ခဲ့ရတဲ့ ေဒါက္တာရာဟုလာေရးခဲ့တဲ့
What the Buddha Taught
ဆုိတဲ့ စာအုပ္ခေလးေတာင္ သတိရမိေသး။

(စာအုပ္မွာ ဒီလုိ)

ငါးသတၱ၀ါတြင္ ကုန္းေျမအေၾကာင္းေဖာ္ျပရန္ ေ၀ါဟာရမ႐ွိသကဲ့သုိ႔
လူတုိ႔တြင္လည္း ေလာကုတၱရာအေတြ႔အႀကဳံကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ စကားလုံးမ႐ွိေခ်။
လိပ္က ၄င္း၏မိတ္ေဆြ ငါးအား
ကုန္းေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္၍ ေရကန္သုိ႔ ျပန္လာေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

ငါးက
ေအာ္၊ ဟုတ္လား၊ ေရကူးလာခဲ့တာမဟုတ္လား ဟု ျပန္ေမးေလသည္။

လိပ္က
ကုန္းေပၚတြင္ ေရမကူးႏုိင္ေၾကာင္း၊ ကုန္းေျမသည္ မာေၾကာေၾကာင္း၊
လမ္းေလွ်ာက္၍ သြားရေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။
သုိ႔ရာတြင္ ငါးက လိပ္ေျပာေသာ ကုန္းေျမကဲ့သုိ႔ မရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊
ေရကန္ကဲ့သုိ႔ပင္ လႈိင္းအိကေလးမ်ားႏွင့္ ေရျပင္သာျဖစ္ရမည္ျဖစ္၍
ေရငုတ္ႏုိင္၊ ေရကူးႏုိင္မည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ဇြတ္ျငင္းဆုိေလေတာ့သည္။

Just as the fish had no words in his vocabulary to express the nature of the solid land.
The tortoise told his friend the fish
that he (the tortoise) just returned to the lake after a walk on the land.
‘Of course’ the fish said, ‘You mean swimming.’
The tortoise tried to explain that one couldn’t swim on the land,
that it was solid, and that one walked on it.
But the fish insisted that there could be nothing like it,
that it must be liquid like his lake, with waves,
and that one must be able to dive and swim there.

ဟုတ္တယ္။ ရုိးရုိးလူသား (ေလာကီလူသား) တုိ႔ နိဗၺာန္ဆုိတာကို ေသခ်ာ မသိႏုိင္။
မ်က္ေမွာက္သိျဖင့္ နိဗၺာန္ကုိ မသိႏုိင္။
တရားက်င့္ၿပီး ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၱာ ဆုိတဲ့
အရိယာအဆင့္ေလးဆင့္ တစ္ဆင့္ဆင့္ေရာက္မွသာ
နိဗၺာန္သေဘာသဘာ၀ကို ေသေသခ်ာခ်ာ အတြင္းသိ အစင္း (အဆင္း) သိ
(၀ါ) မ်က္ေမွာက္သိ သိႏုိင္မယ္။

ဆုိေတာ့ နိဗၺာန္ကုိ ဂဃနဏ သိဘုိ႔ ေသာတာပန္ျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္။
သကဒါဂါမ္ျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္။
အနာဂါမ္ျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္။
ရဟႏၱာျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္။

ရွင္အာနႏၵာ ေရွ႕ေနလုိက္ၿပီး မဟာပဇာပတိေဂါတမီနဲ႔ အေပါင္းအပါေတြကို
သာသနာတြင္း၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳဘုိ႔၊ ဘိကၡဳနီ (ရဟန္းမ) အျဖစ္လက္ခံဘုိ႔
သုံးႀကိမ္ သုံးခါ ေလွ်ာက္တာေတာင္
ျမတ္စြာဘုရားက ျငင္းပယ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ရွင္အာနႏၵာ စိတ္ရွည္ဟန္မတူေတာ့ပါဘူး။
 အရွင္ဘုရားေျပာတဲ့ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၱာတုိ႔ဆုိတာ
ေယာက္က်ားေတြပဲ ျဖစ္ႏုိင္တာလား။ မိန္းမသားေတြ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးလား လုိ႔
ေမးခြန္းထုတ္ပါတယ္။

ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္ အာနႏၵာ လုိ႔ ျမတ္စြာဘုရားက ေျပာေတာ့

ဒါနဲ႔မ်ား အရွင္ဘုရားရယ္။
မိန္းမသားေတြကုိ သာသနာ့ေဘာင္တြင္း ၀င္ဘုိ႔ ခြင့္ျပဳသင့္တာေပါ့။
ရဟန္းမ ၀တ္ခြင့္ျပဳသင့္တာေပါ့၊
ေနာက္ၿပီး မဟာပဇာပတိေဂါတမီဆုိတာလည္း တျခားလူမွ မဟုတ္တာ၊
အရွင္ဘုရားကုိ ငယ္စဥ္ကတည္းက
မိရင္းပမာ ႏုိ႔တုိက္ေမြးျမဴ ေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့သူပဲ။
ဒါေတြကိုလဲ ငဲ့ညွာေထာက္ထားအုံးမွေပါ့လုိ႔
ရွင္အာနႏၵာ ေရွ႕ေနအလုိက္ေကာင္းေတာ့
ျမတ္စြာဘုရားက
အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ သာသနာ့ေဘာင္၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳလုိက္ပါတယ္။
ဘိကၡဴနီ (ရဟန္းမ) ျပဳခြင့္ ေပးလုိက္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ၀န္ခံဂတိေတြနဲ႔။

Saturday, September 25, 2010

မြတ္စလင္အတြက္


(ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ မြတ္စလင္တစ္ဦးက ေမးလုိ႔ သူနားလည္ေအာင္ အရပ္သုံးစကားမ်ားသုံးၿပီး ေျဖဆုိထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ နားလည္ေပးပါ။)

ဘုရားရွိခုိးရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္း
ဘုရားရွိခုိးရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းမွာ ျမတ္စြာဘုရားသည္
ေကာင္းေသာသဘာ၀တရားမ်ား ႏွင့္
မေကာင္းေသာ သဘာ၀တရားမ်ားကုိ ေဟာၾကားေပးခဲ့သည္။ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။
ထုိေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔က ဆရာအျဖစ္မွတ္ယူသည္။
ဆရာအျဖစ္မွတ္ယူကာ ေက်းဇူးတင္သည့္အေနျဖင့္ ရွိခုိးျခင္းျဖစ္သည္။
ျမတ္စြာဘု၇ားကုိ ေၾကာက္၍ ရွိခုိးျခင္းမဟုတ္ပါ။
ရွိမခုိးဘဲ ေနလုိက ေနႏုိင္သည္။
ကိုယ္က်င့္တရားသာ အဓိကျဖစ္သည္။
မိမိကုိယ္တုိင္ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ကာ
ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ လုပ္ေပးဘုိ႔ႏွင့္
ကုိယ့္ပတ္၀တ္က်င္ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ေပးဘုိ႔ အေရးႀကီးသည္။

လြတ္လပ္ေရးရေအာင္လုပ္ေပးေသာ အာဇာနည္သူရဲေကာင္းမ်ားကုိ
ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားက အုတ္ဂူသုိ႔သြား၍
ေက်းဇူးတင္ အမွတ္ရ ေအာက္ေမ့သည့္အေနျဖင့္ အေလးျပဳၾကသလုိ
ျမတ္စြာဘုရားကုိ ေက်းဇူးတင္သည့္အေနျဖင့္ ရွိခုိးျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

ထုိသုိ႔ရွိခုိးရတြင္ အႀကိမ္ေရ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိပါ။
ရွိခုိးျခင္းထက္ ကုိယ္က်င့္သီလကို ဦးစားေပးေသာ ဘာသာျဖစ္သည့္အတြက္
ကုိယ္က်င့္ ေကာင္းဘုိ႔သာလုိပါသည္။
ကုိယ္က်င့္တရားမေကာင္းပဲ ၂၄ နာရီပတ္လုံး ရွိခုိးေစကာမူ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္သည့္အတြက္
ရွိခုိးျခင္းကုိ ဦးစားမေပးပါ။
သုိ႔ေသာ္ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့သလုိ ေက်းဇူးတင္သည့္အေနျဖင့္ ရွိခုိးလုိက
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၀၀ ခန္႔က ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ဘုရားရဲ႕ ဂုဏ္ကုိ အာရုံၿပဳပီး (၁) ႀကိမ္
သူ႔ရဲ႕ တရားေတာ္ကုိ အာရုံျပဳပီး (၁) ႀကိမ္
သူ႔တရားေတာ္ေတြကို မေပ်ာက္ေအာင္ ထိမ္းသိန္းေစာင့္ေရွာက္တဲ့သူေတြရဲ႕ ဂုဏ္ကုိ အာရုံျပဳပီး (၁) ႀကိမ္ စုစုေပါင္း တစ္ခါရွိခုိးျခင္း အမႈျပဳက ဦး (၃) ႀကိမ္ခ်ရပါသည္။

ရွိခုိးရာတြင္ ေျခ၊ လက္၊ နဖူး၊ တေဒါင္ဆစ္၊ ဒူးတုိ႔ကို ၾကမ္းျပင္ထိေစ၍ ရွိခုိးရပါသည္။ ထုိသုိ႔ ၾကမ္းျပင္ကုိ ထိရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရွိခုိးသူ၏ မာန္မာနမ်ား ႏွိမ့္ခ်ေစျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဥပုသ္ေစာင့္ရျခင္း
ဥပုသ္ေစာင့္ရျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
မေတာ္မတရားလုိခ်င္မႈ ေလာဘ၊
ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ ေဒါသ၊
မုိက္မဲေတြေ၀မႈ ေမာဟ တုိ႔ နည္းပါးေအာင္ လုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
အဆင္းအာရုံ၊ အသံအာရုံ စေသာ ငါးျဖာအာရုံတုိ႔အေပၚမွာ မွီၿပီး မေကာင္းတဲ့ စိတ္ မ၀င္မိေအာင္၊ မျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ႀကဳိးစားျခင္းကုိ ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္း ဟုေခၚပါသည္။

ဥပုသ္ကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ လျပည့္ေန႔ႏွင့္ လကြယ္ေန႔မ်ားတြင္ ေစာင့္ထိန္းေလ့ရွိပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ မိမိဆႏၵအားေလွ်ာ္စြာ မည္သည့္ေန႔တြင္မဆုိ ေစာင့္ထိန္းႏုိင္ပါသည္။
အတင္းအက်ပ္ လုပ္ကုိ လုပ္ရမယ္ ဆုိေသာ ဖိအားေပးမႈမ်ဳိး ဗုဒၶဘာသာတြင္ မရွိပါ။ ဗုဒၶဘာသာလမ္းစဥ္သည္ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဥပုသ္ေစာင့္ရာတြင္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ ေထြေထြထူးထူးမရွိပါ။
ရွစ္ပါးဥပုသ္သီလ၊ ကုိးပါးဥပုသ္သီလ၊ ဆယ္ပါးဥပုသ္သီလစသည္ျဖင့္ ရွိပါသည္။
မိမိအရြယ္ႏွင့္ မိမိအင္အားႏွင့္ မိမိအခ်ိန္နွင့္ကုိက္ညီေအာင္ ဥပုသ္သီလမ်ား ေစာင့္ထိန္းႏုိင္ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာအဓိကပြဲသဘင္မ်ားကုိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက ခ်မွတ္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါ။ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားက ဗုဒၶဘာသာအမွတ္တရေန႔မ်ားအျဖစ္
သတ္မွတ္ၿပီး က်င္းပၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ။ ေမလ လျပည့္ေနတြင္ (Vesak Festival) ၀ိသာခါ ပြဲသဘင္ကုိ က်င္းပပါသည္။
ထုိပြဲသဘင္သည္
ဘုရားျဖစ္မဲ့သူရဲ႕ ေမြးေန႔၊
ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ေရာက္တဲ့ေန႔၊
ဘုရားကြယ္လြန္တဲ့ေန႔တုိ႔ကို ရည္ရြယ္၍ က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ဘုိ႔ လုိက္နာရမည့္စည္းကမ္းသတ္မွတ္မထားပါ။
ဗုဒၶဘာသာတြင္ ငါးပါးသီလရွိပါသည္။
ထုိငါးပါးသီလသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အတြက္ မဟုတ္ပါ။
လူသားတုိင္းအတြက္ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔၏ ဘုရားကို ၾကားဘူးစရာမလုိပါ။
ျမင္ဘူးစရာမလုိပါ။
ရွိခုိးစရာ မလုိပါ။
ငါးပါးသီလ ေစာင့္ထိန္းက ထုိငါးပါးသီလေစာင့္ထိန္းသူသည္
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္သြားေပေတာ့သည္။ ငါးပါးသီလေစာင့္ထိန္းသူ ဘယ္သူမဆုိ။
တရုတ္ျဖစ္ျဖစ္၊ နီဂရုိးျဖစ္ျဖစ္၊ အဂၤလိပ္ျဖစ္ျဖစ္ ၊ မြတ္စလင္ျဖစ္ျဖစ္၊
ခရစ္ယာန္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းတဲ့ ဘုံဘ၀ ေရာက္မည္။

ငါးပါးသီလ မေစာင့္ထိန္းသူ ဘယ္သူမဆုိ၊
တရုတ္ျဖစ္ျဖစ္၊ နီဂရုိးျဖစ္ျဖစ္၊ အဂၤလိပ္ျဖစ္ျဖစ္ ၊ မြတ္စလင္ျဖစ္ျဖစ္၊
ခရစ္ယာန္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ျဖစ္ မေကာင္းတဲ့ ဘုံဘ၀ ေရာက္မည္။

ငါးပါးသီလ
(၁) သူတပါးအသက ္မသတ္ရ။
(၂) သူတပါးဥစၥာ မခုိးရ။
(၃) သူတပါး သားမယား စိတ္နဲ႔ေတာင္ မျပစ္မွားရ။
(၄) လိမ္မေျပာရ။
(၅) အရက္၊ ေဆးေျခာက္စတဲ့ မူယစ္ေစတတ္တဲ့အရာ၀တၳဳမွန္သမွ် မသုံးစြဲရ။

ဗုဒၶဘုရားျဖစ္ေပၚရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းမွာ သဘာ၀တရားကုိ သိဘုိ႔ ႀကဳိးစားရင္း ေနာက္ဆုံးသဘာ၀တရားေတြကို သိလာလုိ႔ သိသူ (ဗုဒၶ) အမည္ရလာတာ။
ဗုဒၶဆုိတာ သိသူလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာတုိ႔၏ အဓိကယုံၾကည့္ခ်က္မွာ ကံ၊ ကံ၏အက်ဳိးကုိ ယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။
ထာ၀ရဘုရားသခင္ကုို မယုံၾကည္။

ေမြးခါစကတည္းက မ်က္စိကန္းလာတဲ့ခေလးေလးေတြ၊ နားမၾကားတဲ့ခေလးေတြ၊
ရုပ္မလွတဲ့သူ၊ ရုပ္လွတဲ့သူ၊ ခ်မ္းသာတဲ့သူ၊ ဆင္းရဲတဲ့သူေတြ
ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိျဖစ္ေနၾကရတာလဲ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းအက်ဳိး သဘာ၀ကုိ
ေလ့လာလက္ခံယုံၾကည္ေသာ ၀ါဒျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘာသာတြင္ အၾကမ္းအားျဖင့္း ဂုိဏ္းႀကီး ၃ ဂုိဏ္းကြဲျပားေနသည္။
ယင္းတုိ႔မွာ
(၁) ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ
(၂) ဟီနယာနဗုဒၶဘာသာ
(၃) မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ တုိ႔ျဖစ္သည္။

၁။ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ
ထုိ႔ေၾကာင့္ေထရဝါဒသာသနာဆုိသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူထားေသာ
တရားေတာ္  မူရင္းအတုိင္း လက္ခံက်င့္သုံးသည္။
ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းမျပဳ။
ပန္းတုိင္ျဖစ္ေသာနိဗၺာန္သုိ႔ ရုိးရုိးသာမန္ တပည့္အျဖစ္ျဖင့္ က်င့္သုံး၍လည္း ေရာက္ႏုိင္သည္။ ဘုရားျဖစ္ေအာင္ က်င့္ႀကံ၍လည္း ဘုရားျဖစ္ၿပီး ပန္းတုိင္ျဖစ္ေသာနိဗၺာန္သုိ႔ေရာက္နုိင္သည္။
ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကုိ
၁။ ျမန္မာ၊ ၂။ ထုိင္း၊ ၃။ သီရိလကၤာ၊ ၄။ ကေမၺာဒီးယား၊ ၅။ ေလာ-ႏုိင္ငံတုိ႔မွာ
ကုိးကြယ္ေနလ်က္ ရွိၾကသည္။
ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာဟူသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကုိ
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္အတုိင္း မျပဳမျပင္၊ မျဖည့္မစြက္၊ မပယ္မႏႈတ္ဘဲ
လုိက္နာက်င့္သုံး သည့္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ေခၚဆုိျခင္းသာတည္း။

၂။ ဟီနယာနဗုဒၶဘာသာ
ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကဲ့သုိ႔ မူရင္းတရား အစစ္အမွန္ေတြကိုလည္း
အတိအက် မလုိက္နာႏုိင္ မဟာယာနေတြေလာက္လည္း ျပဳျပင္ျဖည့္စြက္ပယ္ႏႈတ္ဖုိ႔
မလုပ္ခ်င္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကုိ ဟီနယာနဗုဒၶဘာသာဟု ေခၚဆုိသည္။

အခုအခါမွာေတာ့ ၎ဂုိဏ္းတုိ႔သည္ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာဂုိဏ္းက
မ်ိဳထားျခင္းကုိ ခံလုိက္ၾကရသည္ျဖစ္၍ မဟာယာနအတြင္းမွာ တိမ္ျမဳပ္ၾကကုန္ၿပီး
ေပ်ာက္ကြယ္  သေလာက္ ျဖစ္သြားၾကပါသည္။

ယင္းဂုိဏ္းတုိ႔အား ဟီနယာန=နိမ့္က်သည့္ယာဥ္ဟူ၍ နာမည္တပ္မႈကုိ
မဟာယာနတုိ႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ဘီစီ ငါးရာစုခန္႔က စတင္ေပၚ ထြန္းခဲ့သည့္ဂုိဏ္းဟု ဆုိုႏုိင္ပါသည္။

၃။ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ
မဟာယနဂိုဏ္း၏ အဓိကအခ်က္ၾကီးကား ဘုရားေလာင္း၀ါဒပင္ျဖစ္သည္။
လူတိုင္းလူတိုင္း သတၱ၀ါတိုင္းသတၱ၀ါတိုင္း ဘုရားေလာင္းဆုကို ယူရသည္။
ဘုရားေလာင္းျဖစ္ရမည္။ ဘုရားေလာင္းအျဖစ္ႏွင့္ ေလာကကို ကယ္တင္ရမည္။
ပန္းတုိင္ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သုိ႔ သြားရမည္။

ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္အတုိုင္း မဟုတ္ဘဲ
ကာလ၊ ေဒသ၊ ပုဂၢလ အစရွိ ေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္တုိ႔ႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္
ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္တုိ႔ကုိ ျပဳျပင္ၿပီး
တပည့္သာဝကအျဖစ္၊ သီးျခားဘုရား (ဘုရားျဖစ္ကာမတၱ) ပေစၥကအျဖစ္ျဖင့္
နိဗၺာန္ကုိမရႏုိင္ဘဲ သမၼာသမၺဳဒၶအျဖစ္ျဖင့္သာ နိဗၺာန္ကုိ ရႏုိင္သည္ဟူ၍
ယူဆသည့္ ဗုဒၶဘာသာကို မဟာယာနဗုဒၶ ဘာသာဟုုေခၚဆုိ သည္။ 
ယခု -တိဘက္၊ ဆိကင္၊ ဘူတန္၊ နီေပါ၊ မြန္ဂုိလီးယား၊ တ႐ုတ္၊ ကုိရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ဗီယက္နမ္
အစရွိေသာႏုိင္ငံ - တုိ႔မွာမဟာယာနဗုဒၶဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ေနၾကသည္။

မွတ္ခ်က္။ ေထရ၀ါဒႏွင့္ ဟီနယာန မတူပါ။

Friday, September 24, 2010

ငရဲျပည္မွာ ျပန္ေမြးဖြားလုိသူ


"My Sole Wish"

In this very country
I wish to be reborn
loving and serving it.

I breath its air
I eat its food
and grow up as a tree.

I care not storms
I fear not winds
come whatever for.

Happy am I
to live and die
on this beloved soil.
And to be its citizen
once again, to love and serve.

Moe Hein, (thar journalkyaw)

ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ဦးခ်စ္ေမာင္ႏွင့္ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလးတုိ႔၏သား
ေနာင္ဘ၀မွာေတာင္ ျမန္မာျပည္မွာ ျပန္လည္ေမြးဖြားလုိသူ
အဂၤလိပ္စာအလြန္ေတာ္သူ
သားဂ်ာနယ္ေက်ာ္ (မုိးဟိန္း) ကြယ္လြန္သြားလုိ႔ ၀မ္းနည္းမိတယ္။

တစ္ေန႔တစ္ေန႔နဲ႔ ေတာ္တဲ့သူေတြ ဒုိ႔ေျမေပၚမွာ ကုန္လုိက္လာၿပီ။
ေတာ္တဲ့သူေတြ ထပ္မံၿပီး
မေပၚေပါက္လာေတာ့
မေတာ္တဲ့သူေတြ ျပည့္လာေတာ့မဲ့ ဒုိ႔ေျမေပၚမွာ
ေတာ္တဲ့သူတစ္ဦးအျဖစ္ျပန္လည္ေမြးဖြါးလာမဲ့
ဒကာမုိးဟိန္းကုိ ဒုိ႔ေျမက ႀကဳိဆုိေနအုံးမယ္။


First oneself, then others

 
Let one first establish oneself 
in what is proper,
And then instruct others. 
Such a wise man will not be defiled.
 
Attanam eva pathamam
Patirupe nivesaye
AthannaM anusaseyya
Na kilisseyya pandito

Dhammapada

Thursday, September 23, 2010

ပိဋကတ္ဆုိတာကုိ နားလည္ၾကည့္ျခင္း (၁၀)


အမ်ဳိးသမီးေတြ သာသနာ့ေဘာင္၀င္ေရာက္ဘုိ႔ ရဟန္းမ ျပဳဘုိ႔ (ဘိကၡဳနီလုပ္ဘုိ႔)
 ျမတ္စြာဘုရားက သုံးႀကိမ္သုံးခါ ျငင္းဆန္ခဲ့ေပမဲ့
မိေထြးေတာ္ မဟာပဇာပတိေဂါတမီ ဇြဲမေလွ်ာ့ပါဘူး။

ေယာက္က်ားတုိ႔ဇြဲ ေသခါမွ ေလွ်ာ့မယ္ အဆုိရွိေပမဲ့ သူကေတာ့
မိန္းမတုိ႔ဇြဲ ေသခါမွ ေလွ်ာ့မယ္လုိ႔ ႏွလုံးသြင္းထားပုံေပါက္ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရား ေ၀သာလီမွာ ေနခုိက္
မဟာပဇာပတိေဂါတမီဟာ ရဟန္းမလုပ္ဘုိ႔ စိတ္ပါတဲ့အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႕ကုိ ေခၚၿပီး
ေ၀သာလီကုိ လုိက္သြားပါတယ္။
ေ၀သာလီနဲ႔ မဟာပဇာပတိေဂါတမီတုိ႔ေနတဲ့ ကပိလ၀တၳဳက
မုိင္ေပါင္း ၁၅၀ ေလာက္ေ၀းပါတယ္။

ဒီေလာက္ေ၀းကြာတဲ့ခရီးကုိ
ေလယာဥ္နဲ႔သြားတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ရထားနဲ႔သြားတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။
ရွင္ဘုရင္ရဲ႕ မိဖုရားျဖစ္လုိ႔ မာစီဒီး (သုိ႔) BMW ေနာက္ဆုံးေပၚႀကီးစီးၿပီး သြားတယ္လုိ႔လည္း
မထင္လုိက္ပါနဲ႔။ ကုန္းေၾကာင္းေလွ်ာက္သြားၾကတာပါ။
လမ္းေလွ်ာက္သြားၾကတာပါ။ On foot ပါ။

ဒီေလာက္ေ၀းကြာတဲ့ခရီး မိန္းမသားေတြ လမ္းေလွ်ာက္ၾကရတာဆုိေတာ့
အ၀တ္အစားကလည္း သယ္ေဆာင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ခါး၀တ္ခါးစားပဲ ပါမွာ။
ကိုယ္ကုိယ္တုိင္ ၀င္ခံစားၿပီး စဥ္းစားသာၾကည့္ေပေတာ့။
မုိင္ ၁၅၀ ခရီးဆုိေတာ့ ဘယ္ႏွရက္ေလာက္ ၾကာၾကာ ေလွ်ာက္ခဲ့ရမယ္မသိဘူး။
လမ္းခရီးမွာ မုိးဒဏ္ ေလဒဏ္ ေနဒဏ္ေတြနဲ႔ဆုိေတာ့
သူတုိ႔အ၀တ္အစားေတြ ညစ္ပတ္ေပေရေနမွာ ေသခ်ာတယ္။
နန္းတြင္းသူေတြဆုိေတာ့ လမ္းလည္း ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း ေလွ်ာက္ဖူးမယ္မထင္ဘူး။
ဆႏၵျပင္းျပလုိ႔သာ လာၾကတာ။

ခရီးရွည္ ခရီးၾကမ္းႀကီးသြားလုိက္ရေတာ့
မိန္းမသားကလည္းျဖစ္ျပန္ နန္းတြင္းသူေတြကလည္းျဖစ္ျပန္ဆုိေတာ့
သူတုိ႔ ေျခဖ၀ါးေလးေတြ ေပါက္ၿပဲ ဖူးေယာင္ကုန္တာေပါ့။

သူတုိ႔ ေ၀သာလီျပည္ ျမတ္စြာဘုရားေနတဲ့ ေက်ာင္းေရာက္ေတာ့
ပထမဆုံးေတြ႔လုိက္ရတာက ရွင္အာနႏၵာ။
သူတုိ႔တစ္ေတြကို ျမင္လုိက္ရေတာ့ အေတာ္ေလး စိတ္မေကာင္းျဖစ္သြားမွာပဲ။
သန္႔ျပန္႔ေၾကာ့ရွင္းႏူးညံ့ေနတဲ့နန္းတြင္းသူေတြကုိ ၾကည့္ၿပီး
စာနာစိတ္၊ နားလည္စိတ္ေတြ ရင္ထဲမွာ ျပည့္ေနတဲ့ရွင္အာနႏၵာ
ဒီျမင္ကြင္းကုိ ျမင္ကြင္းအတုိင္း ခ်က္ခ်င္း ျမတ္စြာဘုရားထံ သတင္းပို႔တယ္။

တခ်ိန္းတည္းမွာပဲ သူတုိ႔တစ္ေတြကုိ
သာသနာတြင္း၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳဘုိ႔ ရဟန္းမအျဖစ္လက္ခံဘုိ႔ ေလွ်ာက္တယ္။
ျမတ္စြာဘုရား ျငင္းဆုိပါတယ္။
ဒုတိယအႀကိမ္ ဆက္ေလွ်ာက္တယ္။
ပယ္ခ်တယ္။
တတိယအႀကိမ္။
ပယ္ခ်တာပါပဲ။ ခြင့္မျပဳပါဘူး။

ေအာ္၊ ျမတ္စြာဘုရားႏွယ္၊ သာသနာ့ေဘာင္၀င္ေရာက္ခ်င္လြန္လုိ႔ ရဟန္းမ ျဖစ္ခ်င္လြန္လုိ႔
ဘိကၡဳနီလုပ္ခ်င္လြန္းလုိ႔ အပင္ပန္းခံၿပီး မုိင္ ၁၅၀ ေ၀းကြာတဲ့ေနရာက တကူးတကလာရတာ၊ ကုိယ္ခ်င္းမစာတတ္လုိက္တာလုိ႔ အျပစ္တင္မေစာလုိက္ပါနဲ႔။

အဲ့ေခတ္ အဲ့အခါက အိႏၵိယလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အမ်ဳိးသမီးဆုိတာ
မီးဖုိေခ်ာင္ထဲမွာပဲ ေနရတဲ့သက္ရွိသတၱ၀ါတစ္မ်ဳိးလုိ႔ မွတ္ယူထားၾကတာ။
ျမတ္စြာဘုရားက အဲ့သက္ရွိသတၱ၀ါကုိ
မီးဖုိးေခ်ာင္ထဲက ဆြဲထုတ္ၿပီး သကၤန္း၀တ္ေပးၿပီး
ထိပ္တည့္တည့္က ထုိင္ခုိင္းလုိက္ရင္
ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ အက်ဳိးဆက္ကို ၾကည့္ရေသးတယ္။
ဒါ ေဒသကုိ ၾကည့္တာလုိ႔ ဆုိရမယ္။
ေနာက္ၿပီး ကာလ ဆုိတဲ့ အခ်ိန္ဆုိတာကုိလည့္ ထည့္တြက္ရတယ္။
အခ်ိန္တန္ၿပီလား။ မတန္ေသးဘူးလားဆုိတာ။

ဒီ Time and Space ဆုိတဲ့ ခ်ိန္ခြင္ညွာကို ညွိႏုိင္မွသာ
ကုိယ္တည္ေထာင္လုိက္တဲ့လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မယ္ဆုိတာ
ျမတ္စြာဘုရားသိေနလုိ႔သာ ရွင္အာနႏၵာရဲ႕ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္ခ်က္ေတြကို
ျငင္းဆုိေနတာျဖစ္မယ္။
မိန္းမေတြကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။

ျမတ္စြာဘုရားေဟာတာကုိ ၾကည့္ပါလား။
(မႏုႆတၱဘာ၀ ဒုလႅဘ) လူ႔အျဖစ္ကုိ ရခဲတယ္ လုိ႔သာ ေဟာခဲ့တာ။
ေယာက္က်ားအျဖစ္ကုိ ရခဲတယ္၊ မိန္းမအျဖစ္ကုိ ရခဲတယ္လုိ႔ မေဟာခဲ့ေပါင္။
လူ႔ဘ၀ေရာက္လာ လူ႔အျဖစ္ကုိ ရ႐ွိလာမွေတာ့
ေယာက္က်ားျဖစ္ျဖစ္ မိန္းမျဖစ္ျဖစ္
ရခဲတဲ့ဘ၀ကုိ ရ႐ွိခဲ့ၾကလုိ႔ အကုန္ ကံေကာင္းသူေတြခ်ည္းပါပဲ။
ဒါေပမဲ့ ေယာက္က်ားနဲ႔ မိန္းမ မတူဘူးဆုိတာကုိေတာ့ လက္ခံရမွာပဲ။
တူမွ မတူပဲဟာကုိး။

အခုေခတ္ေအာ္ေနတဲ့ ေယာက္က်ားမိန္းမ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးဆုိတာေတြလည္း
ရာႏႈန္းျပည့္ေတာ့ ဘယ္ေခတ္ကာလကုိေရာက္ေရာက္ ရႏုိင္မယ္မထင္ပါဘူး။

တခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးေတြကလည္း စီးပြါးေရး႐ႈေဒါင့္က ၾကည့္ၿပီး
သူတုိ႔လည္း ေငြရွာႏုိင္ေတာ့ သူတုိ႔ ေယာက္က်ားေတြနဲ႔ ေျခရာခ်င္း တုိင္းခ်င္ၾကတယ္။
ေျခရာခ်င္း မတူႏုိင္ပါဘူး။ ေယာက္က်ားေျခေထာက္နဲ႔ မိန္းမေျခေထာက္ မတူလုိ႔ပါ။

ျမန္မာစကားမွာရွိတဲ့ ေမာင္တစ္ထမ္း မယ္တစ္ရြက္ ဆုိတာကုိက
ေယာက္က်ားေတြက အိမ္ေထာင္မႈ၀န္ကုိ ပုိထမ္းေနရေၾကာင္း သိသာပါတယ္။

ဟုတ္တယ္ေလ၊ ေယာက္က်ားတစ္ထမ္းနဲ႔ မိန္းမ တစ္ရြက္
ဘယ္သူက ၀န္ကုိ ပုိထမ္းရလဲ၊ ပုိထမ္းႏုိင္သလဲ။ ပုိသယ္ရသလဲ။
အသိသာႀကီးပါ။

Wednesday, September 22, 2010

Family Feed

 
In this world
one may be highly educated,
very healthy or holding high office;
nonetheless it’s all in order to feed the wife and children.
 
Ashin Janakabhivamsa

Tuesday, September 21, 2010

ပိဋကတ္ဆုိတာကုိ နားလည္ၾကည့္ျခင္း (၉)


ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ မယ္ေတာ္က မဟာမာယာ။
မယ္ေတာ္မဟာမာယာမွာ ညီမတစ္ေယာက္ရွိတယ္။
သူ႔နာမည္က မဟာပဇာပတိေဂါတမီ။
မဟာမာယာ ေရာ၊ မဟာပဇာပတိေဂါတမီ ပါ။
ရွင္ဘုရင္ သုေဒၶါဒန ရဲ႕ မိဖုရားေတြ။
(အခုေခတ္လူေတြ ညီအမ အရင္း ၂ ေယာက္ကုိ ယူထားတာ  အထူးအဆန္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူူး။)
ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ မယ္ေတာ္ မဟာမာယာက ျမတ္စြာဘုရားကုိ ေမြးဖြားၿပီး မၾကာဘူး။
ကြယ္လြန္သြားတာ။
ျမတ္စြာဘုရားငယ္စဥ္ဘ၀ကုိ မဟာပဇာပတိေဂါတမီ က
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္လာရတာ။

မဟာပဇာပတိေဂါတမီမွာလည္း သားသမီးမရွိ မဟုတ္ဘူး။ ရွိပါတယ္။
သားက နႏၵ၊ သမီးက သုႏၵရီနႏၵီ၊

နႏၵ ဆုိတာ ဗုဒၶစာေပမွာ နာမည္ႀကီး။
(စာေရးဆရာႀကီး ပါရဂူက ဒီနႏၵကုိ 
ညီေတာ္မင္းနန္ ဆုိၿပီး စာအုပ္တစ္အုပ္ ေရးထုတ္ဘူးတယ္)

နႏၵနဲ႔ ဇနပဒကလ်ာဏီ လက္ထပ္မဲ့ေန႔၊
ျမတ္စြာဘုရားက နႏၵကုိ ေက်ာင္းေခၚသြားၿပီး ရဟန္းေဘာင္တက္ေပးလုိက္တယ္။
တစ္ေန႔
ျမတ္စြာဘုရားက ရဟန္းတျဖစ္လဲ ရွင္နႏၵကုိ
ေမ်ာက္မကုိ လက္ညွဳိးထုိးျပၿပီး
မင့္ ဇနပဒကလ်ာဏီနဲ႔ ဒီေမ်ာက္မ ဘယ္သူက လွသလဲ လုိ႔
ရက္ရက္စက္စက္ေမးတယ္။
ေျပာခ်င္တာက
မဟာပဇာပတိေဂါတမီဆုိတာ ဒီဇာတ္လမ္းထဲက နႏၵ ရဲ႕ မိခင္ႀကီးပါပဲ။

မဟာပဇာပတိေဂါတမီ ဆုိတာ ႏွယ္ႏွယ္ရရ ပုဂၢဳိလ္ မဟုတ္ဘူး။
ျမတ္စြာဘုရား ဇာတိေျမ ကပိလ၀တၳဳကို ေရာက္ခုိက္
ဖခင္ ရွင္ဘုရင္သုေဒၶါဒနကုိ တရားေဟာတာကုိ
မဟာပဇာပတိေဂါတမီ ပါ နာၾကားရင္း ေသာတာပန္ျဖစ္သြားတယ္။

ခင္ပြန္းျဖစ္တဲ့ ရွင္ဘုရင္ သုေဒၶါဒနလည္း ကြယ္လြန္၊
သားေတာ္နႏၵ ကလည္း သာသနာေတာ္တြင္းေရာက္ေနေတာ့
မဟာပဇာပတိေဂါတမီလည္း
သာသနာေတာ္တြင္း ၀င္ေရာက္လုိတဲ့ ဆႏၵျပင္းျပလာတယ္။
ဆႏၵျပင္းျပေပမဲ့
ဘိကၡဳနီ (အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရဟန္းမ ျပဳလုပ္ျခင္း) အေလ့အက်င့္က အဲ့အခ်ိန္မွာ လုံး၀မရွိေသးေတာ့ လြယ္ကူတဲ့အလုပ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။
 ဒါေပမဲ့ ဒီလုိ စဥ္းစားတတ္တာကိုက သူ႔အားသာခ်က္။

အလုပ္တစ္ခုၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔
လုပ္ရဲဖုိ႔ထက္ လုပ္တတ္ဖုိ႔က ပုိအေရးႀကီးတယ္။
စဥ္းစားရဲဖုိ႔ထက္ စဥ္းစားတတ္ဖုိ႔က ပုိအေရးႀကီးတယ္။
ထုိတုိ႔ထက္
လုပ္တတ္ဖုိ႔ထက္ စဥ္းစားတတ္ဖုိ႔က ပုိအေရးႀကီးပါတယ္။

မဟာပဇာပတိေဂါတမီ စဥ္းစားတတ္ၿပီ၊
စဥ္းစားၿပီး သူ႔ကုိ ရဟန္းမဘ၀နဲ႔ခြင့္ျပဳၿပီး သာသနာတြင္းမွာ ေနထိုင္ခြင့္ရဘုိ႔
ျမတ္စြာဘုရာကို ခြင့္ေတာင္းတယ္။
ျမတ္စြာဘုရားက ခြင့္မျပဳပါဘူး။
သုံးႀကိမ္တုိင္ေအာင္ ေတာင္းဆုိတာကုိေတာင္ ျမတ္စြာဘုရားက ခြင့္မျပဳခဲ့ပါဘူး။
ျငင္းပယ္ခဲ့ပါတယ္။

မယ္ေတာ္ရင္း မဟာမာယာ ကြယ္လြန္ၿပီးတဲ့ေနာက္
သူ႔ကုိ မယ္ေတာ္အရင္းနဲ႔မရွား  ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္လာတဲ့
မိေထြးေတာ္ မဟာပဇာပတိ္ေဂါတမီ က
သာသနာ့ေဘာင္၀င္လုိေၾကာင္း၊ ရဟန္းမ ျပဳလုိေၾကာင္း
ခခယယ ေတာင္းပန္တာေတာင္ မရပါလား။

မိေထြးေတာ္ မဟာပဇာပတိေဂါတမီဘက္က ၾကည့္မယ္ဆုိရင္
စိတ္ပ်က္စရာ၊ စိတ္နာစရာ။

႐ုိးရုိးေလးၾကည့္လုိက္ရင္
သနားတတ္ပါတယ္ဆုိတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားကပဲ မသနားတတ္သလုိလုိ၊
က႐ုဏာရွိပါတယ္ဆုိတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားကပဲ ကရုဏာ မရွိသလုိလုိ။

ဒီ့အျပင္
ေယာက္က်ားသားေတြကိုေတာ့ ရဟန္း၀တ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး
မိန္းမသားေတြကုိေတာ့ ရဟန္းမ ၀တ္ခြင့္ မျပဳထားတဲ့ ျမတ္စြာဘုရား
လိင္ခြဲျခား ခြဲျခား လုပ္သလုိလုိ ထင္ရတယ္။
ေယာက္က်ားမိန္းမ တန္းတူအခြင့္အေရး မေပးသလုိလုိ ထင္ရတယ္။

တကယ္ေတာ့ ေယာက္က်ား မိန္းမခြဲျခားဆက္ဆံတာ မဟုတ္ပါဘူး။
အခ်ိန္အခါနဲ႔ ေနရာေဒသေၾကာင့္ပါ။
က႐ုဏာမရွိလုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။
ကရုဏာ ရွိလြန္းလုိ႔ပါ။

အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက ေက်ာင္းဆုိတာ အတည္တက်ရွိေသးတာမဟုတ္ဘူး။
ရွိတဲ့ေက်ာင္းေတြကလည္း ရဟန္းေတြ ေနေနၾကတာ။
ရဟန္းေတြနဲ႔ ရဟန္းမေတြ အတူေနလုိ႔ကလည္း မျဖစ္ဘူးမဟုတ္လား။

ေက်ာင္းမရွိတဲ့ရဟန္းေတာ္ေတြ တခ်ဳိ႕က သစ္ပင္ေအာက္၊
တခ်ဳိ႔က ၀ါးပင္ေအာက္မွာ ေနထုိင္ရင္း တရားအားထုတ္ၾကတာ။
ေယာက္က်ားသား ရဟန္းေတာ္မ်ားကေတာ့ ရဟန္းဘ၀ စေရာက္တာနဲ႔
တရားအားထုတ္ဘုိ႔ သစ္တစ္ပင္ေအာက္ ၀ါးတစ္ပင္ေအာက္မွာ
အဆင္ေျပသလုိ ေနလုိ႔ရပါတယ္။

မိန္းမသား ရဟန္းမမ်ားကေတာ့ ရဟန္းမ ဘ၀ စေရာက္ေရာက္ခ်င္း
တရားအားထုတ္ဘုိ႔ သစ္တစ္ပင္ေအာက္မွာ ၀ါးတစ္ပင္ေအာက္မွာ
တစ္ကုိယ္တည္းသြားၿပီး ေနလုိ႔ အဲ့အခ်ိန္တုန္းက အဲ့ေနရာျဖစ္တဲ့အိႏၵိယရဲ႕
အဲ့ဒီလူမ်ဳိးေတြၾကားမွာ ျဖစ္ကုိ မျဖစ္ပါဘူး။
( ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္အခါမွာလည္း မျဖစ္ေသးပါဘူး)
သိေနတယ္၊ ျမတ္စြားဘုရားက ဒါကုိ သိေနတယ္။

အသိနဲ႔ ကိုယ္က်င့္


အသိသည္ အသိသာ ကိုယ္က်င္႔မဟုတ္။
သိတိုင္းမက်င္႔လွ်င္ သိေနရုံျဖင္႔ အက်ိဳးမရ။
က်မ္းစာတို႔သည္ သိေအာင္သာ ညႊန္ျပႏိုင္သည္။
က်င္႔၍ မေပးႏိုင္ၾက။
ယခုကာလ စာေပလိုက္စားသူ၊ အဆုံးအမ မ်ားမ်ားခံရသူတို႔သည္
အသိမနည္းလွေခ်။
သို႔ေသာ္ ထိုသိသူမ်ားတြင္ အထိုက္အေလ်ာက္ ေစာင္႔စည္းသူ
သတိထားသူကား အလြန္နည္းပါးလွ၏။
ထိုကဲ႔သို႔ လူစားေတြ ေပါမ်ားေနေသာ ဤကမာၻေလာကၾကီးဝယ္
လူေကာင္း သူေကာင္းမ်ားပင္ စိတ္ထားေကာင္းဖို႔ ခဲယဥ္းေလေတာ႔သည္။
 
အရွင္ဇနကာဘိဝံသ (ကိုယ္က်င္႔ အဘိဓမၼာ)
@MMCYBERMEDIA

Monday, September 20, 2010

Rock-Man

 
As a solid rock is not shaken 
by the wind
Even so the wise are not ruffled 
by praise or blame.
 
Dhammapada

Sunday, September 19, 2010

ပိဋကတ္ဆုိတာကုိ နားလည္ၾကည့္ျခင္း (၈)


ပါဠိစာေပမွာ မႏုႆဆုိတဲ့ပုဒ္႐ွိတယ္။
ျမန္မာလုိေတာ့ “လူ”
မႏုႆကုိ လူလုိ႔ဘာသာျပန္တာက ဆင့္ပြါးအနက္အဓိပၸါယ္ျဖစ္တယ္။

မႏုႆ ဆုိတဲ့ပုဒ္ဟာ မန နဲ႔ ဥႆ ႏွစ္လုံးေပါင္းစပ္ထားတဲ့ပုဒ္။
မန ဆုိတာ စိတ္ ျဖစ္ၿပီး
ဥႆဆုိတာ ျမွင့္တင္ေပးတတ္တာ။
ဒါ့ေၾကာင့္ မနနဲ႔ ဥႆ ႏွစ္ပုဒ္ေပါင္းထားတဲ့ မႏုႆဆုိတဲ့ပါဠိပုဒ္ တုိက္႐ုိက္အဓိပၸါယ္က
“စိတ္ကုိျမွင့္တင္ေပးတတ္တဲ့သူ” ျဖစ္တယ္။

မႏုႆဆုိတဲ့ပါဠိပုဒ္ တုိက္႐ုိက္အဓိပၸါယ္အရဆုိရင္
သက္ရွိသတၱ၀ါမည္သူမဆုိ
တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္၊ တစ္လထက္တစ္လ၊ တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္
မိမိရဲ႕ စိတ္ကုိ ျမင့္သထက္ျမင့္ေအာင္ ျမွင့္တင္ေပးတတ္တဲ့သူဆုိ္ မႏုႆ = လူလုိ႔ေခၚရမွာပဲ။

စိတ္ကုိျမွင့္တင္ေပးတတ္တာလဲ လူသားကပဲ စိတ္ကုိ ျမွင့္တင္ေပးတတ္တာ။
တိရိစၦာန္ေတြက သူတုိ႔စိတ္ကုိ အဆင့္မွီေအာင္ ျမွင့္တင္ မေပးတတ္ၾကဘူး။

တိရိစၦာန္ေတြမွာ ဘာသာတရားမရွိဘူး။
ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္အိမ္က ေခြးတစ္ေကာင္ကုိ
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္က ၀ယ္ယူေမြးျမဴၿပီး
ဗုဒၶဘာသာ၀င္အိမ္မွာထားေပမဲ့ ဗုဒၶဘာသာေခြးျဖစ္မလာပါဘူး။
ေခြးဟာ သူ႔စိတ္ကုိ လူေတြလုိ အဆင့္မွီေအာင္ မေတြးေခၚတတ္ဘူး။ မျမွင့္တင္တတ္ဘူး။
ဒါ့ေၾကာင့္ သူတုိ႔ဟာ မႏုႆ = လူမဟုတ္ၾကဘူး။

မႏုႆဆုိတဲ့ပါဠိပုဒ္ တုိက္ရုိက္အဓိပၸါယ္အရ
မိမိစိတ္ကို အဆင့္အတန္းျမင့္ေအာင္ျမွင့္တင္တတ္မွ လူဆုိရင္
လူျဖစ္လာတဲ့တခ်ဳိ႕လူေတြ
အသက္ႏွစ္ဆယ္အရြယ္တုန္းကလည္း ဒီအတုိင္းပဲ။ 
အသက္ေလးဆယ္အရြယ္တုန္းကလည္း ဒီအတုိင္းပဲ။
အသက္ေျခာက္ဆယ္ ေသခါနီးအထိ ဒီအတုိင္းပဲဆုိရင္
သူတုိ႔ကို မႏုႆ = လူလုိ႔ေခၚလုိ႔ရပါ့မလား။

တခ်ဳိ႕ဆုိ ငယ္ငယ္တုန္းကမွ ေတာ္ေသး။
အသက္ႀကီးလာေလ သူတုိ႔ရဲ႕ စိတ္အဆင့္အတန္းနိမ့္က်သြားေလေလ။
သူတုိ႔ကုိ ဘယ္လုိေခၚရမလဲ။

ေလာကႀကီးမွာ ကုိယ့္အဆင့္အတန္း တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္
ျမင့္သထက္ျမင့္ေအာင္ ႀကဳိးစားေနၾကတဲ့သူေတြ တပုံတပင္ႀကီးပါပဲ။
သုိ႔ေသာ္လည္း လူဆုိတာ အေကာင္းနဲ႔အဆုိး၊ အေတာ္နဲ႔အညံ့ ဒြန္တြဲေနတာ။
အဆုိးသမားေတြက အေကာင္းသမားေတြျဖစ္လာေအာင္၊
အညံ့သမားေတြက အေတာ္သမားေတြျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ရမွာက
လူသားေတြရဲ႕ ေမြးရာပါတာ၀န္ပဲ။
ဒီေမြးရာပါတာ၀န္ကုိ ပ်က္ကြက္ရင္
လူ႔စာရင္းသြင္းဘုိ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲေနထုိင္ခြင့္ျပဳဘုိ႔ ခက္သြားၿပီ။

ဗုဒၶဘာသာစာေပထဲမွာဆုိရင္
ရွင္ေဒ၀ဒတ္ႀကီးတုိ႔လုိ အထက္တန္းက်တဲ့ ရဟန္းဘ၀ကို ေရာက္လင့္ကစား
အဆင့္အတန္းအင္မတန္နိမ့္က်တဲ့ သူ႔အေတြးအေခၚေတြကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့လုိ႔
သူ႔ကုိ ရဟန္းအဖြဲ႔အစည္းထဲက ေမာင္းထုတ္ခဲ့ရတဲ့ အေျခအေနထိ ေရာက္ခဲ့တယ္။
သူ႔ေၾကာင့္ သာသနာ အမဲစက္ထင္ခဲ့ရတယ္။

အျခားတဖက္မွာေတာ့
တကယ့္စိတ္ဓာတ္ေရးရာ အဆင့္အတန္းျမင့္မားတဲ့ ရွင္အာနႏၵာႀကီးတုိ႔လုိပုဂၢဳိလ္ထူးႀကီးေတြရွိေနေတာ့ သာသနာ ဂုဏ္တက္ရျပန္ေရာ။
 ျမတ္စြာဘုရားက သူ႔တပည့္ရဟန္းေတာ္ေတြကို
အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ရာမွာ
ရွင္အာနႏၵာကုိ
ဗဟုႆုတအရွိဆုံးပုဂၢဳိလ္
ျမတ္စြာဘုရားစကားေတာ္ကုိ ၾကာၾကာေဆာင္ထားႏုိင္တဲ့ သတိအရွိဆုံးပုဂၢဳိလ္
ျမတ္စြာဘုရားေဟာသည့္အတုိင္း သိစြမ္းႏုိင္သည့္ပုဂၢဳိလ္
ျမတ္စြာဘုရားစကားေတာ္ကုိ သင္အံေလ့က်က္ျခင္းနဲ႔
ျမတ္စြာဘုရားကို ဆည္းကပ္လုပ္ေကၽြးတဲ့ေနရာမွာ ၀ီရိယအရွိဆုံးပုဂၢဳိလ္လုိ႔
မိန္႔ၾကားခဲ့ဘူးတယ္။

ရွင္အာနႏၵာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သမုိင္း၀င္ျဖစ္ရပ္ႀကီးတစ္ခု ရွိေသးတယ္။

(Dr. K Sri Dhammananda ၏ VCD Dhamma talk တစ္ခုက 
မႏုႆ အဖြင့္ကုိ နားေထာင္ရင္း စဥ္းစားၾကည့္တာ)

Saturday, September 18, 2010

Accept


If you find truth
(in any religion, philosophy or science)
Then accept that truth
(without any prejudice).


A.1: 189


Friday, September 17, 2010

ပိဋကတ္ဆုိတာကုိ နားလည္ၾကည့္ျခင္း (၇)


အခန္းထဲေအာင္းၿပီး စာဖတ္ရတာၿငီးေငြ႔လုိ႔ ၀ရံတာထြက္ၿပီး
အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ ဟုိဟုိဒီဒီ ၾကည့္လုိက္ရင္
စိမ္းစိမ္းစုိစုိေတာင္ကုန္း (သုိ႔မဟုတ္) ေတာင္တန္းေလးေတြ ေတြ႔ရတယ္။
ဒီႏုိင္ငံေရာက္ခါစက ဒီေတာင္ကုန္း ေတာင္တန္းေလးေတြကုိ ၾကည့္ၿပီး
တစ္ခုခုလုိေနသလုိ ခံစားရတယ္။
ဘာလုိေနတယ္ဆုိတာ ရုတ္တရက္ အေျဖထုတ္လုိ႔ မရဘူး။
ေရာက္ခါစမုိ႔ ကုိယ္ေနခဲ့ဘူးတဲ့ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံကုိ
သတိရလြမ္းဆြတ္လုိ႔ ေနမွာပါေလလုိ႔ ထင္ခဲ့မိတယ္။

ျမန္မာျပည္ကသူငယ္ခ်င္းတစ္ပါးက
ျမန္မာျပည္ျပန္လာရင္ မႏၱေလးကုိ လာျဖစ္ေအာင္ လာခဲ့ပါအုံးဆုိၿပီး
Email တစ္ေဆာင္ပုိ႔လုိက္တယ္။
သူ႔ Email မွာ Attached File နဲ႔ ဓာတ္ပုံတစ္ပုံပို႔ုလုိက္တယ္။
ဆီဒုိးနားဟုိတယ္ က်ဳံးေဒါင့္မွာ သြားၿပီး ရုိက္ထားတာ၊
က်ဳံးေရျပင္နဲ႔ မႏၱေလးေတာင္ ေနာက္ခံနဲ႔ပုံ။
ဓာတ္ပုံကုိ အေသအခ်ာ စူးစူးစုိက္စုိက္ႀကည့္ျဖစ္တယ္။
မ်က္ေတာင္ခတ္ဘုိ႔ေမ့သြားတယ္။ အသက္႐ွဴဘုိ႔ေမ့သြားတယ္။

ေနာက္ စကားလုံးေတြ အလုိလုိထြက္လာတယ္။
“ဒီီနုိင္ငံက ေတာင္ကုန္း ေတာင္တန္းေတြမွာ တစ္ခုခုလုိအပ္ေနတယ္ ဆုိတာ ဒါပဲ”
ထုံးျဖဴျဖဴ ေစတီပုထုိး၊

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ဘယ္ေတာင္ကုန္းၾကည့္ၾကည့္၊
ေစတီပုထုိးတစ္ဆူဆူကုိေတာ့ ေတြ႔ရစၿမဲ။
ျမန္မာလူမ်ဳိးဆုိတာ
ေတာင္ကုန္းျမင့္ျမင့္ေတြ႔ရင္
ေစတီပုထုိးတည္ၿပီး
ဘုရားဒကာ အမည္ခံခ်င္ၾကတာမုိ႔လား။
ဘုရားဒကာ အမည္ခံခ်င္လြန္းလုိ႔ ေစတီပုထုိးတည္လုိက္တာ
ပုဂံလုိေဒသမ်ဳိးမွာဆုိ သစ္ေတာကုိ ျပဳန္းေရာ၊
ဒီေန႔ထိ နလံမထူနုိင္ေတာ့ဘူး။

ျမန္မာျပည္မွာ ေစတီပုထုိးေတြ သိန္းေပါင္း ေထာင္နဲ႔ေသာင္းနဲ႔ခ်ီအကုန္အက်ခံၿပီး
 အသစ္ေဆာက္ေနတာကုိ ေတြ႔ရင္ အေတာ္ ဘ၀င္မက်ျဖစ္မိတယ္။
ေစတီပုထုိးေပါတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေစတီပုထုိးထပ္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ လုိေသးလုိ႔လား။

ဆင္းရဲမြဲေတေနတဲ့ ကုိယ့္အမိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ
ေစတီပုထုိး အသစ္တည္ေဆာက္မဲ့အစား
အဲ့အတြက္ကုန္က်ေငြေတြကုိ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေတြမွာ အသုံးခ်လုိက္မယ္ဆုိရင္
ဘယ္ေလာက္ခရီးေရာက္လုိက္မလဲ လုိ႔စဥ္းစားမိတယ္။

ဟုိတစ္ႏွစ္က မေလးရွားႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့ ႏွစ္ငါးဆယ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္
ၿမဳိ႔ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ကြာလာလမ္ပူၿမဳိ႔လည္မွာ
ရဟတ္လုိ႔ေခၚသလားေတာ့မသိဘူး။
အတက္ေအာက္လည္ပတ္တဲ့ဟာႀကီး တစ္ခု တည္ေဆာက္တယ္။
လူေတြ စီးနင္းလုိက္ပါသြားရတာ။ ျဖည္းျဖည္း ျဖည္းျဖည္း လည္ပတ္တာ။
အေပၚေရာက္သြားရင္ ကြာလာလမ္ပူၿမဳိ႕ ႐ႈခင္းေတြကို ၾကည့္လုိ႔ရတယ္။
လုိက္ပါစီးနင္းလုိတဲ့လူေတြ ပုိက္ဆံေပးရတယ္။

လန္ဒန္မွာလည္း အလားတူ တစ္ခုရွိတယ္။
London Eye လုိ႔ေခၚတယ္ထင္တယ္။ လန္ဒန္႐ႈခင္းကုိ ၾကည့္ဘုိ႔။
တစ္ခါစီးခ်င္ရင္ ကုိးေပါင္ေပးရတယ္။
ႏုိင္ငံသားေတြေရာ ႏုိင္ငံျခားသားေတြပါ စီးနင္းလုိက္ပါေနတာကုိ ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။

ဒီမေလးရွားနုိင္ငံ အစုိးရလည္း UK အစုိးရကုိ အတုခုိးၿပီး
လုိက္လုပ္တာျဖစ္မယ္။ နုိင္ငံအတြက္ ႏုိင္ငံတုိးတက္ဘုိ႔ ဘက္စုံက ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႔ ဘ႑ာေငြ႐ွာေနၾကတာ။ အေတာ္အားက်ဘုိ႔ေကာင္းတယ္။

ဒုိ႔ႏုိင္ငံလည္း ေစတီပုထုိးေတြတည္ေနမဲ့အစား
ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ လုိအပ္တဲ့ဘ႑ာေငြကုိ ရွာေပးနုိင္တဲ့
လန္ဒန္မွာရွိတဲ့ ကြာလာလမ္ပူမွာရွိတဲ့ ၿမဳိ႕ေတာ္ရႈခင္းကုိ တစ္ေနရာတည္းကၾကည့္လုိ႔ရတဲ့
ရဟတ္ႀကီးတစ္ခု တည္ေဆာက္တာ ပုိအက်ိဳးရွိမယ္လုိ႔ထင္မိတယ္။
စဥ္းစားမိတာပါ။
ထားပါေတာ့၊ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္၊

ေစတီပုထုိးရွိတဲ့ ေတာင္ကုန္း ႐ႈခင္းေတြနဲ႔ ယဥ္ပါးလာတဲ့မ်က္စိဟာ
ဒီနုိင္ငံက ေတာင္ကုန္း ေတာင္တန္းေတြမွာ
ေစတီပုထုိးမေတြ႔ရေတာ့ ရင္ထဲဟာမိတာ အမွန္ပဲ။

ေစတီပုထုိးဆုိေတာ့ ေစတီပုထုိးနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ရွင္အာနႏၵာႀကီးကုိ သတိရမိျပန္တယ္။

ျမတ္စြာဘုရားသက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္အခါတုန္းက
ျမတ္စြာဘုရားကို ၾကည္ညဳိတဲ့သူေတြ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ပူေဇာ္ဘုိ႔ လွဴဒါန္းဘုိ႔
အခါအားေလွ်ာ္စြာ ျမတ္စြာဘုရားထံလာၾကတယ္။
ျမတ္စြာဘုရားေက်ာင္းမွာရွိေနရင္ေတာ့ ပါလာတဲ့ပစၥည္း လွဴဒါန္းခဲ့႐ုံေပါ့။
ျမတ္စြာဘုုရားမရွိတဲ့အခါ ပါလာတဲ့ပစၥည္း ဘယ္ကုိ လွဴဒါန္းခဲ့ရမွန္းမသိေတာ့ဘူး။
ျမတ္စြာဘုရားကို လွဴဒါန္းဘုိ႔စိတ္ကူးနဲ႔လာၾကတာကုိး။

ဒီေတာ့ ေက်ာင္းဒကာ အနာထပိဏ္က ရွင္အာနႏၵာကုိ
ဘုရားထံ လွဴဒါန္းဘုိ႔လာတဲ့သူေတြ ဘုရားမရွိလည္း လွဴဒါန္းလုိ႔ အဆင္ေျပေအာင္
သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ေနရာစီစဥ္ဘုိ႔ ေလွ်ာက္တယ္။
ရွင္အာနႏၵာကလည္း ဒီကိစၥကုိ ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ေတြ႔ေတာ့ေလွ်ာက္တယ္။

ျမတ္စြာဘုရားက လွဴဒါန္းပူေဇာ္သင့္တဲ့ အရာ သုံးမ်ဳိးကုိ ေျပာျပတယ္။
၁။ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္အပါအ၀င္ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္
၂။ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အသုံးအေဆာင္မ်ား
၃။ ျမတ္စြာဘုရားကို အာ႐ုံယူဘုိ႔ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ရည္ညႊန္းထားေသာ ရုပ္တု၊ ေစတီ

ရွင္အာနႏၵာက ျမတ္စြာဘုရားသက္ရွိထင္ရွားရွိတုန္း ေစတီပုထုိးတည္ထားကုိးကြယ္ရရင္ အဆင္ေျပႏုိင္မလားလုိ႔ ဆက္ေလွ်ာက္တယ္။
ျမတ္စြာဘုရားက
ေစတီကုိ ငါဘုရားပရိနိဗၺာန္စံၿပီးမွ ငါဘုရားရဲ႕ အ႐ုိးေတာ္ ဓာတ္ေတာ္ေတြနဲ႔
တည္ေဆာက္ ပူေဇာ္သင့္ေၾကာင္း၊ ဒီလုိ ေစတီပုထုိးေတာ္ေတြကို ပူေဇာ္တာဟာ  ႐ုပ္ကုိ အေျခခံၿပီး ပူေဇာ္တာမ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္း၊
ေစတီပုထုိးေတာ္ေတြကို ပူေဇာ္တာဟာ စိတ္ရဲ႕အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္မိန္႔ၾကားပါတယ္။

ေစတီပုထုိးကုိ ၾကည့္၊ ဘုရားအစစ္ကုိ (သက္ရွိထင္ရွားျမတ္ဘုရားကုိ)
စိတ္နဲ႔အာ႐ုံျပဳၿပီး ပူေဇာ္ရမွာလုိ႔ နားလည္မိပါတယ္။
တနည္းအားျဖင့္ ပုံေနာက္က ဂုဏ္ကုိ စိတ္အာ႐ုံေရာက္ေအာင္ျပဳ၊ ပူေဇာ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေစတီပုထုိးမတည္ေသးဘဲနဲ႔ သူတရားအားထုတ္ခဲ့တဲ့ ေဗာဓိေညာင္ပင္ကုိ စုိက္ပ်ဳိးၿပီး
သူမရွိတဲ့အခါ သူခရီးထြက္ေနသခုိက္ သူ႔ကုိယ္စား ေဗာဓိေညာင္ပင္ကုိ ပူေဇာ္ဘုိ႔
ျမတ္စြာဘုရားက ရွင္အာနႏၵာကုိ အႀကံျပဳပါတယ္။

ဒီေနာက္ ရွင္အာနႏၵာဟာ ရွင္ေမာဂၢလာန္ႀကီး အကူအညီနဲ႔
ဗုဒၶဂယာက ေဗာဓိေညာင္မ်ဳိးေစ့ကုိယူၿပီး
ေဇတ၀န္ေက်ာင္းနဲ႔ မလွမ္းမကမ္းမွာ စုိက္ပါတယ္။
အဲ့ဒီေဗာဓိေညာင္ပင္ကုိ အာနႏၵေဗာဓိပင္လုိ႔ အမည္တြင္ေစခဲ့ပါတယ္။
ယေန႔ အိႏၵိယကုိ ဘုရားဖူးသြားၾကတဲ့သူေတြ
အဲဒီအာနႏၵေဗာဓိပင္ကုိ ေတြ႔ၾကမွာပါ။

ဒီဇာတ္လမ္းအျဖစ္အပ်က္ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး
သီဟုိဠ္ (သီရိလကၤာ) နုိင္ငံ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတုိင္းမွာ
ေဗာဓိပင္ကုိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အဂၤါရပ္ (၁) ခ်က္အျဖစ္ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။
သီဟုိဠ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္းတည္ေထာင္ရင္ ေက်ာင္း၀င္းထဲမွာ
၁၊ ဘုရားေက်ာင္းသီးသန္႔ (ဘုန္းႀကီး၊ လူမေနရ၊ ဂႏၶကုဋိကဲ့သုိ႔)
၂၊ ေစတီတစ္ဆူ
၃၊ ေဗာဓိေညာင္ပင္ တစ္ပင္
၄၊ သံဃာေနေဆာင္ တုိ႔ရွိရပါတယ္။

ျမန္မာျပည္က ေပ ၄၀×၆၀ အကြက္ခေလးကုိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေျမကြက္အျဖစ္ခ်ေပးၿပီး
ေစတီပုထုိး မေျပာနဲ႔၊ ေဗာဓိေညာင္ပင္မေျပာနဲ႔၊
ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးကုိယ္တုိင္ေတာင္ ေျခရဲရဲ မဆန္႔ရဲေလာက္တဲ့ ေက်ာင္းမွာ
ေနေနၾကရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ သာသနာ့၀န္ထမ္းမ်ားဘ၀ကုိလည္း ျမင္ေယာင္ေနမိတယ္။

Thursday, September 16, 2010

ပညာကို ဟမ္ဘာဂါလိုေရာင္းေနတဲ့ ေခတ္

လူထုစိန္၀င္း
ဒီကေန႔ပညာသင္ၾကားေရးစနစ္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြအတြက္
ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားေတြ ေမြးထုတ္ေပး႐ံုသက္သက္ျဖစ္ေနၿပီး
တကၠသိုလ္ေတြဟာလည္း ဘြဲ႕ရလုပ္သားေတြအစုလိုက္ အျပံဳလိုက္
ေမြးထုတ္ေပးတဲ့ စက္႐ံုႀကီးေတြျဖစ္ေနၿပီ။

ဂဏန္းတြက္စက္ပ်က္ရင္ ေစ်းမေရာင္းတတ္
     အေမရိကန္ပညာေရးေလာကမွာ တစ္ေန႔တျခားက်ယ္သထက္
က်ယ္ေအာင္ၾကားေနရတဲ့ ညည္းညဴသံေတြျဖစ္ပါတယ္။
ဂဏန္းတြက္စက္ပ်က္သြားတာနဲ႔ ေစ်းမေရာင္းတတ္တဲ့ အေရာင္းေစ်းသည္ေတြ၊
သူမ်ားေရးထားတဲ ့ျပ႒ာန္းစာအုပ္မရွိရင္ စာမသင္တတ္ေတာ့တဲ့ ေက်ာင္းဆရာေတြ၊ ဘလူးပရင့္မရွိရင္ ဘာမွမလုပ္တတ္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာေတြ၊
အသင့္ေဖာ္စပ္ ထုတ္လုပ္ေပးထားတဲ့ ေဆး၀ါးေတြမရွိရင္ ေလခ်ဳပ္ေလေအာင့္ျဖစ္တဲ့
လူနာအတြက္ ေလေဆးေလးေတာင္ စပ္ၿပီး ကုမေပးႏိုင္တဲ့ ဆရာ၀န္ေတြပဲ မ်ားေနတယ္။ ကိုယ့္ဦးေႏွာက္နဲ႔ကိုယ္ စဥ္းစားေတြးေခၚၿပီး လုပ္ႏုိင္ကိုင္ႏိုင္တဲ့
ပညာတတ္ေတြ ရွားပါးသထက္ ရွားပါးလာေနတယ္။
အခုေက်ာင္းေတြက ထြက္လာတာေတြက စာတတ္သူေတြခ်ည္းပဲ။
ပညာတတ္မပါဘူးလို႔ ေျပာၾကဆိုၾကတာေတြလည္း မၾကာမၾကာၾကားရတယ္။
အေမရိကန္မွာတင္ မဟုတ္ဘူး။
ႏိုင္ငံေပါင္းစံုက ပညာရပ္နယ္ပယ္အားလံုးလိုလိုမွာ
ေျပာဆိုညည္းတြားေနၾကတဲ့ အသံေတြညံေနပါတယ္။

အစိုးရေတြက ေစ်းတြက္ တြက္ၾက
    ပညာကိုတန္ဖိုးထားသူတိုင္းက ပညာေရးကိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားလုိ သေဘာထားလုပ္ကိုင္ေနၾကတာကို မႏွစ္ၿမိဳ႔ၾကဘူး။
တကၠသိုလ္ဆရာေတြက ေမာ္ေတာ္ကားေရာင္းသမားလို ကမၻာလွည့္ၿပီး
ေက်ာင္းေၾကာ္ျငာရင္း ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားေတြ
စုေဆာင္းေနတာကိုလည္း ႏွာေခါင္း႐ံႈ႕ၾကတယ္။
ပညာေရးကို စီးပြားေရးရဲ႕လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ သေဘာထားလာၾကတာကို
ေတာ္ေတာ္ကို စက္ဆုပ္ၾကတယ္။ စက္ဆုပ္ေပမယ့္လည္း ဘာမွမတတ္ႏိုင္ၾကဘူး။ ႏိုင္ငံတိုင္းႏုိင္ငံတိုင္းရဲ႕ အစိုးရေတြ ကိုယ္တိုင္က ဘာမဆို 'ေစ်းတြက္' တြက္ၿပီး ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္လုပ္သလို လုပ္ေနၾကတာဆိုေတာ့
ပညာရွင္ေတြ လက္မိႈင္ခ်ေနၾကရေတာ့တယ္။

ပညာကို ဟမ္ဘာဂါလိုေရာင္း
    ပညာကို ႐ွဴးဖိနပ္ေရာင္းသလို၊ ဟမ္ဘာဂါနဲ႔ ကိုကာကိုလာေရာင္းသလို
သေဘာထားေနၾကေတာ့ ပညာရဲ႕တန္ဖိုးဟာတစ္ေန႔တျခား က်ဆင္းလာခဲ့ရတယ္။
လူေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္နဲ႔ စဥ္းစားေတြးေခၚၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ထက္
ကြန္ပ်ဴတာဆီက အေျဖထုတ္ယူဖို႔ေလာက္သာ အားသန္ၾကတယ္။
ဒါမွမဟုတ္လည္း စာအုပ္ေတြထဲက သေဘာတရားေတြနဲ႔ ေဖာ္ျမဴလာေတြကိုပဲ အားကိုးၾကတယ္။ လူ႔ဦးေႏွာက္ဟာ ကြန္ပ်ဴတာေလာက္ေတာင္ အသံုးမက်ေတာ့သလိုျဖစ္လာတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ၾကာလာေတာ့ လူ႔ဦးေႏွာက္နဲ႔သတ္မွတ္တဲ့ လူ႔တန္ဖိုးေတြနဲ႔ လူသားစံႏႈန္းေတြအားလံုးလိုလိုဟာ ယုတ္ေလ်ာ့က်ဆင္းၿပီး စံခ်ိန္မမီျဖစ္ကုန္ၾကေတာ့တယ္။

အိမ္ေထာင္စနစ္
    လူေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အိမ္ေထာင္ဆိုတာပဲၾကည့္။ ကမၻာဦးအစက
လင္ရယ္၊မယားရယ္၊ အိမ္ေထာင္ရယ္ဆိုတာမရွိဘူး။
ေယာက်္ားမိန္းမေတြဟာ ႏြားအုပ္ႀကီးထဲကႏြားေတြလိုပဲေနၾကတယ္။
ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ အုပ္စုလိုက္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ ေနထိုင္ၾကတယ္။
ေနာက္ေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးစားေသာက္လာတတ္ၿပီး အေျခတက်ရြာတည္ေနလာၾကတယ္။
အဲဒီေတာ့မွ လင္ရယ္၊ မယားရယ္လို႔ သတ္သတ္မွတ္မွတ္နဲ႔ အိုးအိမ္တည္ေဆာက္ေနထုိင္တယ္။ အဲဒီအဆင့္ကို ယဥ္ေက်းလာတဲ့အဆင့္(Civilized)လို႔သတ္မွတ္တယ္။
ဒါေတာင္ တစ္လင္တစ္မယားမဟုတ္ေသးဘူး။ စစ္ႏိုင္လို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာတဲ့ မိန္းမေတြကို ေယာက္်ားေတြက မယားအျဖစ္ထားတဲ့အတြက္ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္နဲ႔ မယားအမ်ားအျပားေနလာၾကတယ္။ ေနာင္ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္ျမင့္သထက္ျမင့္လာမွ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကို ဥပေဒေတြဘာေတြျပဳၿပီး ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခဲ့ၾကတယ္။

အေဖာ္ဆိုတဲ႔ေနနည္း
    ေဟာ အခုေတာ့ အိမ္ေထာင္ဆိုတာ လူသားမ်ားရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္တဲ့အခ်ဳပ္အေႏွာင္လိုျဖစ္တယ္။ ေခတ္မမီေတာ့ဘူး။
ဘယ္သူ႔ဘယ္သူမွ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မထားတဲ့ အတူေနခ်င္စိတ္ရွိတဲ့အခိုက္ အတူေန၊ ေနခ်င္စိတ္မရွိတဲ့အခါ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ေနဆိုတဲ့ အယူအဆကို လက္ခံက်င့္သံုးၿပီး 'အေဖာ္'(Companion)လို႔ ေခၚၾကတဲ့ ေနနည္းမ်ဳိးနဲ႔ေနထုိင္ၾကတာေတြ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးက်င့္သံုးေနၾကတယ္။ ျပင္သစ္ကေတြးေခၚပညာရွင္ႀကီး ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ယန္းေပါဆတ္နဲ႔ ဆီမြန္ဒီဘူဗြားတို႔ဆိုရင္ လက္မထပ္ဘဲနဲ႔ တစ္သက္လံုး (Life companion) ဆိုၿပီးေနသြားၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အတူေနၿပီး ကေလးတစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ေမြးၿပီးမွ လက္ထပ္တာမ်ဳိးလည္းရွိတယ္။ အိမ္ေထာင္နဲ႔ မိသားစုဆိုတဲ့ ႏႈန္းစံေတြ ေျပာင္းလဲသြားပံုကိုေျပာတာပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္ထိေျပာင္းလဲ
    မိန္းကေလးေတြရဲ႕ ၀တ္စားဆင္ယင္ပံုဆိုရင္လည္း စစ္မျဖစ္မီ ေခတ္ကဆိုရင္
ေျခမ်က္စိဖံုးတဲ့ ဂါ၀န္ရွည္ပြပြႀကီးေတြကို အတြင္းက ရင္စည္းက်ပ္က်ပ္ခံၿပီး ၀တ္ၾကတာပါ။ မိန္းကေလးရဲ႕ အပ်ဳိစင္ဘ၀ကိုလည္း အသက္နဲ႔ထပ္တူ တန္ဖိုးထားကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါတယ္။ လက္မထပ္ရေသးဘဲ ကိုယ္၀န္ရွိလာတဲ့ မိန္းကေလးမ်ဳိးဆိုရင္ရြာကေန ႏွင္ထုတ္တဲ့အထိေတာင္ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်ေလ့ရွိတယ္။
ေဟာ အခုေခတ္ေတာ့ ၀တ္ပံုဆင္ပံုေတြ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီၾကပံုေတြမ်ား ေျပာေတာင္မျပတတ္ေတာ့ေအာင္ ကမ္းကုန္ေနၾကပါၿပီ။
အလယ္တန္းရြယ္ ဆယ့္သံုးဆယ့္ ေလးႏွစ္သမီးအခ်င္းခ်င္း အပ်ဳိစင္အျဖစ္ရွိေနေသးတယ္ဆိုရင္ ကဲ့ရဲ႕ၾကသတဲ့။ လူမႈေရးေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးညံ့ဖ်င္းတယ္ဆိုၿပီး ေ၀ဖန္ၾကသတဲ့။ လူ႔တန္ဖိုးေတြေျပာင္းလဲသြားပံုကို ၾကည့္ပါဦး။ ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာ ျဖစ္သြားတဲ့အထိကို ေျပာင္းကုန္ၾကတာ မဟုတ္လား။

အႏုတ္လကၡဏာမ်ားမ်ား
    လူမႈေရးနယ္ပယ္အတြင္းက တန္ဖိုးေတြနဲ႔ ႏႈန္းစံေတြေျပာင္းလဲမႈ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တာကနည္းနည္း၊ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္တာကမ်ားမ်ား ျဖစ္ေနတာေတြ႕ရတယ္။ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ စ႐ိုက္ေတြကလည္း မယံုႏိုင္ေလာက္တဲ့ အထိကို ၾကမ္းၾကဳတ္ခက္ထန္ကုန္ၾကတယ္။ အ႐ူးတစ္ေယာက္ကိုယ္မွာ ယမ္းထုပ္ေတြပတ္ခ်ီေပးၿပီး ေစ်းထဲေလွ်ာက္ေျပးေနတုန္း အေ၀းထိန္းခလုတ္ႏွိပ္ေဖာက္ခြဲတာမ်ဳိး ဘယ္ေခတ္ကရွိခဲ့ဖူးလို႔လဲ။ ခရီးသည္ေတြအျပည့္ပါတဲ့ ေလယာဥ္ပ်ံႀကီးေတြကိုအပိုင္စီးၿပီး လူေနအေဆာက္အအံုႀကီးကို ဝင္ေဆာင့္တာမ်ဳိးလည္း ဘယ္တုန္းကၾကားဖူးလို႔လဲ။ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ပ်ံေပၚ ဗံုးေတြတင္ၿပီး မူလတန္းေက်ာင္းကေလးေပၚ က်က်၊ ေဆး႐ံုေပၚက်က်၊ က်ခ်င္တဲ့ေနရာ က်။ မေကာင္းသူထိပ္ ေကာင္းသူထိပ္ဆိုၿပီး ဗံုးၾကဲခ်တာမ်ဳိးေရာ ဘယ္အခါကၾကားဖူးလို႔လဲ 'ရက္စက္မႈ အေပါင္းသရဖူေဆာင္းေတာ့သည္' လို႔ကိုေျပာရေတာ့မယ့္ ေခတ္ႀကီးပဲ။

ပညာမတတ္ဘြဲ႔ရေတြ တစ္ပံုႀကီး
    အႏုတ္လကၡဏာေတြမ်ားၿပီး ဆုတ္ကပ္ႀကီးျဖစ္ေနရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ လူသားေတြ ဥာဏ္ရည္ယုတ္ေလ်ာ့က်ဆင္းလာတာပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလုိမွာပဲ စာေမးပြဲေအာင္ၿပီး ဘြဲ႕လက္မွတ္ရဖို႔ေလာက္ကိုသာ ေက်ာင္းေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္ေတြက အာ႐ံုစိုက္လုပ္ေနၾကၿပီး ကိုယ္ပိုင္ ဥာဏ္နဲ႔ဆင္ျခင္စဥ္းစားႏုိင္တဲ့ အသိဥာဏ္ပညာျမင့္မားဖို႔ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့ၾကတယ္။ ရလဒ္က ပညာမတတ္တဲ့ ဘြဲ႕ရေတြ တစ္ပံုႀကီးေပၚထြက္လာတာပဲ ျဖစ္တယ္။
    သူတုိ႔တစ္ေတြဟာ သူမ်ားေရးထားတဲ့ စာေတြအလြတ္က်က္ၿပီး စာေမးပြဲေအာင္လာၾကတာပဲရွိတယ္။ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရတဲ့အေျခအေနနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ဘာတစ္ခုမွကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကတာ မဟုတ္ဘူး။
@Eleven Media group

Wednesday, September 15, 2010

Peace

 
Peace is not the absence of war,
It is a virtue,
A state of mind,
A disposition for love,
Honesty and trustworthiness.

Tuesday, September 14, 2010

ပိဋကတ္ဆုိတာကုိ နားလည္ၾကည့္ျခင္း (၆)


ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသုိလ္ (မႏၱေလး) မွာေနတုန္းက
မဟာတန္း ပထမႏွစ္မွာ
Mr. Abel ကေနၿပီး
ဦးစေႏၵာဘာသျဖစ္လာတဲ့ ဆရာေတာ္တစ္ပါးက
အဂၤလိပ္စာကုိ သင္ေပးတယ္။

ဒီဦးစေႏၵာဘာသဆုိတာက
အိႏၵိယန္းႏြယ္၊ ဒါေပမဲ့
ကုလားဆရာေတာ္ႀကီးလုိ႔ေျပာရင္ လုံး၀မႀကဳိက္ဘူး။
အရင္က ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ျဖစ္တယ္။

ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္မွာ အေဆာင္မွဴး၊ နည္းျပ၊ ကထိကလုပ္ၿပီး
ေရးဆင္းမွာ ဆက္အမႈထမ္းရတယ္။
ေနာက္ျမစ္ႀကီးနားမွာ အဂၤလိပ္စာဌာန ပါေမာကၡနဲ႔ အၿငိမ္းစားယူၿပီး
အားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘာသာေရး စာတုိေပစေတြကုိဖတ္ရင္း
ဗုဒၶဘာသာျဖစ္လာတာ။

သူဗုဒၶဘာသာျဖစ္လာၿပီး ရဟန္း၀တ္လာေတာ့
မႏၱေလးက ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးသင္တန္ေက်ာင္း၊ သာသနာ့တကၠသုိလ္နဲ႔
အျခား အလ်င္းသင့္ရာ စာသင္တုိက္ေတြမွာ အဂၤလိပ္စာ သင္ေပးတယ္။

သူက အဂၤလိပ္စာ အရမ္းကုိေတာ္တယ္။
အဂၤလိပ္စာ ၊ အဂၤလိပ္စကားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
အဂၤလိပ္လူမ်ဳိးေတြကေတာင္ အေဖေခၚရေလာက္တယ္။
ဒီအသက္အရြယ္အထိ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဆရာေတြထဲမွာေတာ့
သူအေတာ္ဆုံးပဲ။

တစ္ေန႔ Frustrated ဆုိတဲ့စကားလုံးကုိ သူ႐ွင္းျပတယ္။
အပ်ဳိႀကီးေတြ၊ လူပ်ဳိႀကီးေတြမွာ ဒီ frustration ပုိျဖစ္တတ္တယ္။
အပ်ဳိႀကီး၊ လူပ်ဳိႀကီးျဖစ္တာကုိက သဘာ၀ကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီး ျဖစ္ေနၾကတာ။
မသိစိတ္ရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ သဘာ၀ကေတာင္းဆုိတဲ့လုိအင္ကုိ ျဖည့္ဆည္းခြင့္မရေတာ့
အလကားေနရင္း စိတ္အလုိမက်ျဖစ္ကာ
စိတ္ဆုိးလြယ္ေၾကာင္း၊ ေဒါသထြက္လြယ္ေၾကာင္း ေျပာျပတယ္။

ဘုန္းႀကီးေတြလဲ အတူတူပဲတဲ့။
သဘာ၀ကုိ အံတုၿပီး ဆန္႔က်င္ၿပီး ဘုန္းႀကီး၀တ္ေနရတာတဲ့။
မသိစိတ္ (unconsciousness) က လုိလားေတာင့္တေနတာကုိ
ထိန္းခ်ဳပ္ေနရေတာ့ ေဒါသထြက္လြယ္တယ္တဲ့။
ဒါ့ေၾကာင့္ အနားနီးတဲ့ ကိုရင္၊ ေက်ာင္းသား ခဏခဏ အရုိက္ခံေနရတာတဲ့။

ဒါေပမဲ့
ဒီစိတ္ဆုိးလြယ္ ေဒါသထြက္လြယ္ေနတဲ့ အပ်ဳိႀကီး၊ လူပ်ဳိႀကီး၊ ဘုန္းႀကီးေတြဟာ
တကယ့္အပ်ဳိႀကီး၊ လူပ်ဳိႀကီး၊ ဘုန္းႀကီးအစစ္ျဖစ္ေနတာပါတဲ့။
စိတ္ဆုိးမလြယ္တဲ့ သည္းခံႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့
အပ်ဳိႀကီး၊ လူပ်ဳိႀကီး၊ ဘုန္းႀကီးေတြကေတာ့
တကယ္အစစ္အမွန္ျဖစ္ဖုိ႔ခဲရင္းတယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း
စာသင္ခန္းထဲမွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာျပဘူးတယ္။

သူဆုိလုိခ်င္တာက
ေဒါသထြက္တာကုိက အပ်ဳိႀကီး၊ လူပ်ဳိႀကီး၊ ဘုန္းႀကီးတုိ႔ရဲ႕ သဘာ၀ လုိ႔ေျပာခ်င္တာတူပါရဲ႕။
အပ်ဳိႀကီး လူပ်ဳိႀကီးေတြ ေဒါသထြက္ျခင္း၊ မထြက္ျခင္းဟာ
စစ္ျခင္း မစစ္ျခင္းနဲ႔ ဆုိင္မဆုိင္ေတာ့ မသိဘူး။
ဘုန္းႀကီးနဲ႔ေတာ့ မဆုိင္ပါဘူးလုိ႔ စာသင္ခန္းထဲမွာ
အထြန္႔တက္ခဲ့ဘူးတယ္။

ဘုန္းႀကီးဆုိတာ မ်ားေသာအားျဖင့္
တရားနဲ႔ေနထုိင္သူ၊ တရားနဲ႔ ေမြ႔ေလ်ာ္သူျဖစ္လုိ႔
ေဒါသနည္းတဲ့ဘုန္းႀကီး မ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊
သတိတရားနဲ႔ေနတဲ့သူဟာ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ရဲ႕ စြဲေဆာင္မႈကုိ
မခံရ့ေၾကာင္း၊ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ေၾကာင့္
မတုန္လႈပ္ေတာ့ေၾကာင္း ျပန္လည္ ရွင္းျပၿပီး
ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ရွင္အာနႏၵာႀကီးကုိ
မိန္႔ၾကားခဲ့တဲ့ ေယဘုယ်ဆန္တဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္စကားကုိလည္း ဆက္ေျပာျပျဖစ္ခဲ့တယ္။
ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ ရွင္အာနႏၵာတုိ႔ေျပာဆုိၾကပုံကုိ
 ျမန္မာလုိေရာ အဂၤလိပ္လုိပါ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

ရွင္အာနႏၵာ
‘’အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လုိက်င့္ႀကံေနထုိင္ရမလဲဘုရား။’’
ျမတ္စြာဘုရား
‘’မေတြ႔ေအာင္ေနေပါ့ အာနႏၵာ’’
ရွင္အာနႏၵာ
‘’အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေတ႔ြရၿပီဆုိရင္ေကာဘုရား။’’
ျမတ္စြာဘုရား
‘’စကားမေျပာနဲ႔ေပါ့ အာနႏၵာ’’
ရွင္အာနႏၵာ
‘’မျဖစ္မေနေျပာရေတာ့မယ္ဆုိရင္ေကာဘုရား။’’
ျမတ္စြာဘုရား
‘’သတိထားေပါ့အာနႏၵာ’’

On one occasion he (Ananda) approached the Buddha and asked Him:
‘’How are we conduct ourselves, Lord, with regard to womankind?’’
‘’As not seeing them, Ananda’’
‘’But if we should see them, Lord, what are we to do?’’
‘’Do not talk to them, Ananda.’’
‘’But if they shuld speak to us, Lord, what are we to do?’’
‘’Be watchful, Ananda’’

ျမတ္စြာဘုရား ရွင္အာနႏၵာကုိ ေျပာျပတဲ့
ဒီတုိစိစိ ၾသ၀ါဒဟာ အေတာ့္ကုိ ခရီးေရာက္ပါတယ္။
လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းထဲမွာ ေနေနတဲ့ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးအေနနဲ႔
လူေပါင္းစုံနဲ႔ ဆက္ဆံရမွာပါပဲ။
အမ်ဳိးသမီးနဲ႔မွ မဟုတ္ပါဘူး။
ဘာကုိပဲျဖစ္ျဖစ္
ဘယ္သူ႔ကုိပဲျဖစ္ျဖစ္
Be Watchful
သတိထားရမွာေပါ့။

Monday, September 13, 2010

You choose!


Think of the last time
you were happy…
 
Think of the last time
you were angry…

Which will you choose next time?

 

Saturday, September 11, 2010

ပိဋကတ္ဆုိတာကုိ နားလည္ၾကည့္ျခင္း (၅)


ညီအစ္ကုိ (၇) ေယာက္
၁။ သုေဒၶါဒန
၂။ ဓေတာဒန
၃။ သေကၠာဒန
၄။ သုေကၠာဒန
၅။ အမိေတာဒန
၆။ အမိတ
၇။ ပမိတာ

နံပါတ္ (၁) အစ္ကုိအႀကီးဆုံး သုေဒၶါဒန ဆုိတာက
ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အေဖ။
နံပါတ္ (၅) အမိေတာဒန ဆုိတာက
႐ွင္အာနႏၵာရဲ႕ အေဖ။
ဆုိေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ ႐ွင္အာနႏၵာ တုိ႔က ညီအစ္ကုိ တစ္၀မ္းကြဲ။
ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ ရွင္အာနႏၵာတုိ႔က သက္တူရြယ္တူေတြ။
ဖြားဖက္ေတာ္လုိ႔ စာေပကဆုိတယ္။

ျမတ္စြာဘုရား ဘုရားအျဖစ္ကို ေရာက္ၿပီး (၂) ႏွစ္ေျမာက္မွာ
႐ွင္အာနႏၵာ သာသနာေဘာင္၀င္ေရာက္လာတယ္။ ဘုန္းႀကီး၀တ္လာတယ္ေပါ့။
ျမတ္စြာဘုရား ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ေရာက္ရွိတာက အသက္ (၃၅) ႏွစ္အရြယ္ဆုိေတာ့
ျမတ္စြာဘုရားအသက္ (၃၆) ႏွစ္ျဖစ္တဲ့
ဘုရားျဖစ္ၿပီး (၂) ႏွစ္ေျမာက္မွာ
သက္တူရြယ္တူ (ဖြားဖက္ေတာ္) ရွင္အာနႏၵာ
သာသနာ့ေဘာင္၀တ္ေရာက္လာတယ္လုိ႔ ဆုိရမယ္။

လူလည္း လူ႔အေလွ်ာက္၊ ဘုန္းႀကီးလည္း ဘုန္းႀကီးအေလွ်ာက္
ျမတ္စြာဘုရားလည္း ျမတ္စြာဘုရားအေလွ်ာက္
အသက္အရြယ္ရလာရင္ အနီးကပ္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးမဲ့သူ
လုိအပ္တာ့ အမွန္ပဲ။

ျမတ္စြာဘုရား ငယ္စဥ္တုန္းကေတာ့
သြားလုိတဲ့ေနရာကုိ သြားၿပီး ေဟာလုိတဲ့တရားကုိ ေအးေအးေဆးေဆးေဟာႀကားကာ
ေရာက္တဲ့အရပ္က ဒကာ ဒကာမေတြ၊ ရဟန္းသံဃာေတြ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးတာနဲ႔ အဆင္ေျပေနတာပဲ။

ျမတ္စြာဘုရားကုိ အနီးကပ္ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးတဲ့ ရဟန္းေတာ္အခ်ဳိ႔ ရွိခဲ့ပါရဲ႕။ ခဏပဲ။
ၾကာလာေတာ့ ျမတ္စြာဘုရား ေျပာစကားနားမေထာင္ဘူး။
ျမတ္စြာဘုရားကို အလုပ္အေကၽြးျပဳဘူးတဲ့ရဟန္းတစ္ပါးဆုိ
အဲဒီအရပ္ကုိ မသြားပါနဲ႔လုိ႔ တားေနတဲ့ၾကားက ထြက္သြားၿပီး
ျပႆနာတက္ကာ
ျမတ္စြာဘုရားထံမွ လစ္ထြက္သြားတယ္။
ဆုိေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားကုိ အနီးကပ္အလုပ္အေကၽြးျပဳစုဘူးတဲ့ရဟန္းေတာ္ ခပ္မ်ားမ်ားဟာ
ေခတ္စကားနဲ႔ေျပာရရင္
ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အထာကုိ မနပ္ၾကဘူး။

ဒီလုိနဲ႔
သက္ေတာ္ (၅၅) ႏွစ္ ၀ါေတာ္ (၂၀) ရသည့္တုိင္ေအာင္
ျမတ္စြာဘုရားမွာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ အနီးကပ္ အၿမဲတမ္း ျပဳစုလုပ္ေကၽြးမဲ့သူ မ႐ွိခဲ့ဘူး။
သက္ေတာ္ ၅၅ ႏွစ္ ၀ါေတာ္ (၂၀) အရြယ္ေရာက္ေတာ့
ျမတ္စြာဘုရားက ရဟန္းေတြကုိ စုေ၀းေစၿပီး
ရဟန္းတုိ႔၊
ငါ အရြယ္ရလာၿပီ။
ငါ့ကုိယ္ အနီးကပ္ အၿမဲတမ္း ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္လုပ္ေကၽြးႏုိင္မဲ့ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးလုိအပ္တယ္။`
ငါ့အထာကုိ သိတဲ့
ငါ့ကုိ အၿမဲတမ္း အနီးကပ္ ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္လုပ္ေကၽြးႏုိင္မဲ့
ရဟန္းတစ္ပါးကုိ ေရြးခ်ယ္ၾက -
လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။

ဒီေတာ့ ရွင္အာနႏၵာ ကလြဲလုိ႔
ျမတ္စြာဘုရားရဲ႔ ညာလက္႐ုံး ဘယ္လက္႐ုံးေတြျဖစ္ၾကတဲ့
႐ွင္သာရိပုတၱရာ၊ ရွင္မဟာေမာဂၢလာန္တုိ႔ကအစ
စုေ၀းေရာက္ရွိလာတဲ့ ရဟန္းသံဃာအားလုံး
တပည့္ေတာ္တုိ႔ အနီးကပ္ျပဳစုလုပ္ေကၽြးပါရေစလုိ႔
အလုအယက္ေလွ်ာက္ၾကတာေပါ့။
ေလွ်ာက္ထားသမွ် ရဟန္းသံဃာေတြ
ျမတ္စြာဘုရားရဲ႔ Reject နဲ႔ တုိးေတာ့တာပဲ။

ေနာက္ဆုံးေတာ့ သံဃာၾကားထဲ ေခါင္းႀကီးစုိက္ၿပီး ၿငိမ္ေနတဲ့ ရွင္အာနႏၵာႀကီးကုိ
၀ုိင္းတုိက္တြန္းရေတာ့တာေပါ့။

တုိက္တြန္းေတာ့ ရွင္အာနႏၵာႀကီး ဘာေျပာတယ္ထင္တုန္း။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္အေနနဲ႔ တပည့္ေတာ္ေတာင္းဆုိတဲ့အခ်က္ (၈) ခ်က္ကုိ လုိက္ေလ်ာေပးႏုိင္မွသာ
အလုပ္အေကၽြးလုပ္နုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေလွ်ာက္ၾကားတယ္။

ၾကည့္စမ္း၊ သူမ်ားေတြ သူ႔ထက္ငါ ျမတ္စြာဘုရားကို
အလုပ္အေကၽြးလုပ္ခ်င္လြန္းလုိ႔ အလုအယက္ေလွ်ာက္ေနတဲ့အခ်ိန္ ရွင္အာနႏၵာႀကီးကေတာ့ ေအးေဆးပဲ။
အခ်က္ (၈)ခ်က္ေတာင္ ျမတ္စြာဘုရားဘက္က လုိက္ေလွ်ာဘုိ႔ ေတာင္းဆိုလုိက္ေသးတယ္။

ေလာက လူ႔သဘာ၀က
ကုိယ့္ေဆြမ်ဳိးထဲက တစ္ေယာက္ေယာက္မ်ား
ရာထူးႀကီးႀကီးရရင္
ရာထူးႀကီးႀကီးရထားထဲ့ အဲ့ေဆြမ်ဳိးကုိ အမွီျပဳၿပီး
ေျမ၊ အိမ္ယာ၊ တုိက္တာ၊ ေစ်းခန္း၊ ကားစသည္မ်ားရေအာင္
အခြင့္အေရးယူတတ္ၾကတာထုံးစံပဲ။

ရွင္အာနႏၵာကေရာ?
ျမတ္စြာဘုရားဟာ ငါ့အစ္ကုိ၀မ္းကြဲပဲ၊ ဒီတစ္ခ်ီေတာ့ ငါ့အကြက္ဆုိက္ၿပီ၊ ငါ့ေဆြမ်ဳိးေကာင္းစားတုန္း ငါလဲ တစ္သက္တာဖူလုံေအာင္ ရိကၡာ႐ွာလုိက္မဟဲ့၊
ဖြားဘက္ေတာ္ ေနာင္ေတာ္ဘုရားဆီက အခြင့္အေရးရတုန္း ေတာင္းလုိက္အုံးမဟဲ့ ဆုိတဲ့ အတၱကုိယ္က်ဳိးအတြက္ ရွင္အာနႏၵာႀကီးက အဆုိပါ အခ်က္ (၈) ခ်က္ကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့တာလား။ မဟုတ္ပါဘူး။

သူေတာင္းဆုိခဲ့တာ ျမတ္စြာဘုရားအတြက္ပါ။ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြအတြက္ပါ။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအတြက္ပါ။
ရွင္အာနႏၵာ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အလုပ္အေကၽြးျဖစ္ဘုိ႔အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားထံက သူေတာင္းဆုိတဲ့ အခ်က္ (၈) ခ်က္ကုိ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။

၁။ ျမတ္စြာဘုရား ရရွိလာတဲ့ သကၤန္းကုိ ဘယ္ေတာ့မွ သူ႔ကုိ မေပးရဘူးတဲ့။

၂။ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႔ ဆြမ္းကုိ သူ႔ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မေကၽြးပါနဲ႔တဲ့။

၃။ ျမတ္စြာဘုရားေနတဲ့ သန္႔ရွင္းသပ္ယပ္တဲ့ ေက်ာင္းေတာ္အခန္းကုိ
ဘယ္လုိအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔မွ သူ႔ကုိ မေနခုိင္းပါနဲ႔ တဲ့။

၄။ ျမတ္စြာဘုရားကို ဆြမ္းလွဴဘုိ႔ သကၤန္းလွဴဘုိ႔ စသျဖင့္
ပင့္တဲ့ေနရာေတြကို သူ႔ကို ဘယ္ေတာ့မွ မေခၚပါနဲ႔တဲ့။

၅။ သူ႔ကုိ ပင့္တဲ့ေနရာေတြကိုေတာ့ ျမတ္စြာဘုရား အၿမဲလုိက္ပါေပးရမယ္တဲ့။

၆။ ရပ္ေ၀းရပ္နီးမွ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ဖူးေမွ်ာ္ဘုိ႔ လာၾကတဲ့ဧည့္ပရိသတ္ေတြကို
မိတ္ေဆြဖြဲ႔ခြင့္ျပဳပါတဲ့။

၇။ သူ႔မွာ တစုံတရာ သံသယရွိလုိ႔ ေမးစရာရွိလာလွ်င္
ဘယ္အခ်ိန္မဆုိ ျမတ္စြာဘုရားထံလာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳပါတဲ့။

၈။ ျမတ္စြာဘုရားအေနနဲ႔ သူ႔မ်က္ကြယ္ ဘယ္မွာပဲ တရားေဟာခဲ့ ေဟာခဲ့၊
သူ႔ကုိ ျပန္ေဟာျပရမယ္တဲ့။

ရွင္အာနႏၵာႀကီးေတာင္းဆုိတဲ့ ဒီအခ်က္ (၈) ခ်က္ကို ၾကည့္ၿပီး
ရွင္အာနႏၵာႀကီးကုိ ၾကည္ညဳိလုိက္တာ။ အားက်လုိက္တာ။
ဖတ္ရင္းဖတ္ရင္းနဲ႔ ၀မ္းသာ သေဘာက်လြန္းလုိ႔
နားနားၿပီး ဖတ္ရတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြထဲက ပထမ (၃) ခ်က္ကုိ ေသခ်ာဖတ္ၿပီး စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။
ဘ၀မွာ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ စား၀တ္ေနေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
ရွင္အာနႏၵာ ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ မပတ္သက္ခ်င္ဘူး။
ဘုရားကို အလုပ္အေကၽြးျပဳစုလုိ႔
ဘုရားရဲ႕ ေပးစာ ကမ္းစာ စားရ ၀တ္ရတဲ့ဘ၀မ်ဳိး
ရွင္အာနႏၵာ မေနလုိဘူး။
ဒါ့အျပင္
ရွင္အာနႏၵာႀကီး
ဘုရားျပဳစုလုပ္ေကၽြးၿပီး ဘုရားေပးစာ ကမ္းစာစားၿပီး ႀကီးပြါးေနတာပါကြာ။
လူအမ်ားေျပာမွာကုိ သူလုိလားဟန္မတူဘူး။

နံပါတ္ (၄) ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ၾကည္။
ဘုရားတစ္ပါးတည္းပင့္တာကုိ ရွင္အာနႏၵာႀကီးက
(လုပ္ေကၽြးျပဳစုတာကို အေၾကာင္းျပၿပီး)
လုိက္ကပ္စားေသာက္ေနတာေဟ့ လုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္ကလည္း ျမင္လာနုိင္တယ္။
ဒီလုိလဲ သူအျမင္မခံနုိင္ဘူး။

နံပါတ္ (၅) ေတာင္းဆုိခ်က္ၾကေတာ့
သူ႔ကို သူ႔ဒကာ ဒကာမေတြက ပင့္ရင္ေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားပါ လုိက္ေပးရမယ္ဆုိပဲ။
ဘယ္ေလာက္ ဆရာသမားကုိ ေရွ႕တန္းတင္တဲ့ ရွင္အာနႏၵာႀကီးလဲ။
ရွင္အာနႏၵာေတာင္းတဲ့ ပထမအခ်က္ (၅) ခ်က္ကုိ နားလည္မိတာပါ။
Cousin Brother ဖြားဖက္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ေနာင္ေတာ္ဘုရားဆီက
လုံး၀အခြင့္အေရးမယူတတ္တဲ့ ရွင္အာနႏၵာႀကီးကုိ ၾကည့္ၿပီး
အလားတူ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္တဲ့
ရွင္ေဒ၀ဒတ္ႀကီးကုိလဲ သတိရမိေသးတယ္။

Friday, September 10, 2010

Robber

To be proud of what we have received
or to envy others for what they have
will rob us
of our peace of mind.

Thursday, September 9, 2010

ပိဋကတ္ဆုိတာကုိ နားလည္ၾကည့္ျခင္း (၄)


ရွင္အာနႏၵာဆုိတဲ့နာမည္ကုိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္း ရင္းႏွီးၿပီးသား။
ရွင္အာနႏၵာဆုိတဲ့ နာမည္ကုိ ခေလးဘ၀ကတည္းက ရင္းႏွီးၿပီးသားဆုိေပမဲ့
သူ႔ရဲ႕ အ႐ုပ္ (႐ုပ္တု) ကုိေတာ့ အသက္ ၁၇ ႏွစ္သားအရြယ္
မႏၱေလးကုိ စာေမးပြဲလာေျဖလုိ႔
မႏၱေလးေတာင္ေပၚတက္မွ စေတြ႔ဘူးတယ္။

မႏၱေလးမွာေနတုန္း မႏၱေလးေတာင္ေပၚတက္ရင္
လက္ညွဳိးထုိး ရပ္ေတာ္မူဘုရား (ဗ်ာဒိတ္ေပးဘုရား) ႀကီး ေတြ႔ရလိမ့္မယ္။
ရပ္ေတာ္မူဘုရားေဘးက က်ဳံ႕က်ဳံ႕ေလးထုိင္ၿပီး ရပ္ေတာ္မူဘုရားႀကီးကုိ
လက္အုပ္ခ်ီေနတာက ႐ွင္အာနႏၵာ။
ဒီရပ္ေတာ္မူဘုရားႀကီးနဲ႔႐ွင္အာနႏၵာတုိ႔ ႐ုပ္တုေတြ
မႏၱေလးေတာင္ေပၚ ဘယ္လုိ ေရာက္လာၾကတာတုန္း။

ဇာတ္လမ္းက
ျမတ္စြာဘုရားသက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္အခါတုန္းက
ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔အတူ ရွင္အာနႏၵာတုိ႔
မႏၱေလးေတာင္ကုိ ၾကြလာၾကတယ္တဲ့။

ၾကြလာၿပီး ရွင္အာနႏၵာကုိ ေတာင္ေျခ လြင္ျပင္က်ယ္ႀကီးကုိ လက္ညွဳိးထုိးျပကာ
အာနႏၵာ၊ ငါဘုရားပရိနိဗၺာန္စံၿပီး ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ၾကာရင္
ဟုိးေနရာမွာ မင္းတုန္းမင္းဆုိတဲ့ရွင္ဘုရင္ ေပၚေပါက္လာၿပီး
ငါဘုရားသာသနာကုိ အႀကီးအက်ယ္ေထာက္ပံ့ၿပီး
သာသနာတုိးတက္ စည္ပင္ျပန္႔ပြါးအုံးမယ္ လုိ႔
ႀကဳိတင္ေဟာကိန္းထုတ္သတဲ့။
စာစကားနဲ႔ေျပာရရင္ ဗ်ာဒိတ္ေပးတယ္ေပါ့။

တကယ္ေတာ့
ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ ရွင္အာနႏၵာ မႏၱးေလးကုိ တစ္ခါမွ မေရာက္ဘူးပါဘူး။
ဒီရပ္ေတာ္မူနဲ႔ ရွင္အာနႏၵာတုိ႔႐ုပ္တုကုိ ျမတ္စြာဘုရားပရိနိဗၺာန္စံၿပီးတဲ့ေနာက္
ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ခန္႔မွာ ေပၚလာတဲ့ မင္းတုန္းမင္းႀကီး
လူလည္က်ၿပီး ဖန္တီးထားတာ လုိ႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕ ေနာင္ေတာ္ ခမည္းေတာ္တုိ႔ ရွင္ဘုရင္လုပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့
ထီးေဟာင္း နန္းေဟာင္း ေနျပည္ေတာ္ေဟာင္းမွာ
ေနခ်င္စိတ္ကုန္လုိ႔
ေနရာေကာင္းလုိက္႐ွာရင္း
မႏၱေလးေတာင္ေျခက ပ်ံ႕ပ်ဴးသာယာတဲ့ေျမျပင္ႀကီးကုိ ၾကည့္ၿပီး
သေရ (သြားေရ) က်မိတာက စတာပါ။

႐ွင္ဘုရင့္တုိ႔ရဲ႕ ႐ူးသြပ္မႈသဘာ၀အရ
ဘုရင္မင္းတုန္းလဲ ဘုရင္ထဲက ဘုရင္တစ္ပါးဆုိေတာ့ 
ထီးေဟာင္း နန္းေဟာင္း ေနျပည္ေတာေေဟာင္းမွာ ေနလုိတဲ့ဆႏၵမ႐ွိေတာ့တဲ့အခ်ိန္။
ငါဘုရင္ျဖစ္သခုိက္ ငါလဲ ထီးသစ္ နန္းသစ္ ေနျပည္ေတာ္သစ္တည္ေထာင္ၿပီးေနရရင္
ပုိေကာင္းမယ္လုိ႔ မင္းတုန္းမင္း ယူဆမိဟန္တူပါရဲ႕။

ထီးသစ္ နန္းသစ္ ေနျပည္ေတာ္သစ္တည္ေထာင္ဘုိ႔ဆုိတာလဲ
အေတြးလြယ္သေလာက္ အေရးက် အေတာ္ခက္သား။

တုိင္းသားျပည္သူ လူအမ်ားတုိ႔ သေဘာထား။
ဘုရင္ေျပာင္းရင္ ေနာက္က ၀န္းႀကီး ၀န္ေလးေတြ၊ တုိင္းသားျပည္သူေတြ
အကုန္လုိက္ေျပာင္းရတာ။ သူတစ္ေယာက္တည္း ေျပာင္းသြားလုိ႔ ျဖစ္တာမွ မဟုတ္တာ။
ထုိအတြက္ ကုန္က်စရိတ္၊
တုိင္းသားျပည္သူ လူအမ်ားစီးပြါးေရး စသည္
အကုန္ၾကည့္ရတယ္။

တုိင္းသူျပည္သားက ငတ္ျပတ္ေနၿပီး
ရွင္ဘုရင္လုပ္တဲ့သူက တစ္ထီးတစ္နန္းေနခ်င္တဲ့ စိတ္႐ုိင္းေၾကာင့္
ျပည္သူ႔ေငြေျမာက္မ်ားစြာ သုံးၿပီး ထီးသစ္ နန္းသစ္ ေနျပည္ေတာ္သစ္ တည္မယ္ဆုိရင္
ျပည္သူ႔အမ်က္ေတာ္ ႐ွ လာႏုိင္တယ္။
ဒါကို မင္းတုန္းမင္း စဥ္းစားခဲ့တယ္။
(ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလုိေလး စဥ္းစားေဖာ္ရတာကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္)

စဥ္းစားတယ္၊ ငါဘယ္လုိ ထီးနန္းသစ္ တည္ေထာင္ ေျပာင္းေရႊ႔ ေနထုိင္ရရင္ေကာင္းမလဲ။
မင္းတုန္းမင္း စဥ္းစားတယ္။

ေနာက္ဆုံးေတာ့ အႀကံတစ္ခုရလုိက္တယ္။
ငါ့တုိင္းျပည္လူမ်ဳိးေတြ ဗုဒၶဘာသာကုိ အလြန္႐ုိေသေလးစားၾကတာပဲ။
အကယ္၍ ဘုရားကို ခုတုံးလုပ္ ထီးသစ္ နန္းသစ္ ေနျပည္ေတာ္သစ္ တည္ေထာင္လုိက္ရရင္
ေကာင္းမွာပဲ ဆုိၿပီး လုပ္လုိက္တာ
ရွင္အာနႏၵာနဲ႔ လက္ညွဳိးထုိးရပ္ေတာ္မူဘုရားႀကီး မႏၱေလးေတာင္ေပၚေရာက္လာေတာ့တာပဲ။

သမုိင္းထဲက ႐ွင္ဘုရင္ေတြ
ျမတ္စြာဘုရားကို
တရားကုိ
ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြကုိ
ဘယ္ေလာက္မ်ား
ခုတုံးလုပ္
ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ အျမတ္ထုတ္သြားၾကၿပီလဲ။
ရွင္အာနႏၵာဆုိလုိ႔ ႐ွင္အာနႏၵာ့႐ုပ္တုနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး
ေတြးမိတာပါ။

Only for Those


Only he,
who thinks
he is able, is able.

Wednesday, September 8, 2010

ပိဋကတ္ဆုိတာကုိ နားလည္ၾကည့္ျခင္း (၃)

ဘာသာေရးကုိးကြယ္မႈဆုိတာ
ႏွလုံးသားခံစားမႈကုိ ဦးစားေပးရမွာ မဟုတ္ဘူး၊
ဦးေဏွာက္ဆင္ျခင္ဥာဏ္ကုိ ဦးစားေပးရမွာဆုိတာ
ေကသမုတၱိသုတ္မွာ
ျမတ္စြာဘုရား အတိအလင္းေၾကျငာၿပီးၿပီ။

အဲ့သုတ္ေတာ္ထဲမွာ
ပိဋကဆုိတဲ့ပုဒ္အဓိပၸါယ္ဟာ
ဘာသာေရးစာေပက်မ္းဂန္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၿပီးၿပီ။
ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္
ငါေဟာတဲ့တရားေတြဟာ ဓမၼႏွင့္ ၀ိနယသာျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာခဲ့ၿပီး
ပိဋကတ္သုံးပုံျဖစ္ေၾကာင္း မေဟာၾကားခဲ့ပါ။

ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္
မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈ - ခု (ဘီစီ ၅၄၄) ကဆုန္လျပည့္ အဂၤါေန႔ 
(သက္ေတာ္ ၈၀ အ႐ြယ္) တြင္
ကုသိနာ႐ုံျပည္၊ အင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္မွာ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူတယ္။
အ႐ွင္မဟာကႆပမေထရ္ႀကီးက
ေနာက္ပါ ရဟန္း ၅၀၀ နဲ႔အတူ
ျမတ္စြာဘုရားကုိ ဖူးေမွ်ာ္ဘုိ႔
ပါ၀ါျပည္မွ ကုသိနာ႐ုံသုိ႔အသြားလမ္းခရီးမွာ
ကုသိနာ႐ုံက ပါ၀ါျပည္သုိ႔လာတဲ့
တကၠဒြန္းတစ္ေယာက္နဲ႔တုိးတယ္။

တကၠဒြန္းထံမွ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံကြယ္လြန္ေတာ္မူေၾကာင္း သိရေတာ့
သံဃာအမ်ားစု
၀မ္းနည္းပက္လက္ျဖစ္ၿပီး ငုိေၾကြးၾကတာေပါ့။
ဒါေပမဲ့သုဘဒ္လုိ႔ေခၚတဲ့ရဟန္းႀကီးကေတာ့
ငါ့ရွင္တုိ႔၊ ဘာ၀မ္းနည္းစရာ႐ွိတုန္း၊ ရွင္ႀကီးေဂါတမ ႐ွိတုန္းက
ဟုိဟာမလုပ္နဲ႔၊
ဟုိမသြားနဲ႔၊
ဒီလုိမစားနဲ႔၊
ဒီကုိ မသြားနဲ႔ နဲ႔ စည္းကမ္းေတြ မ်ားလုိက္တာ။
အခုေတာ့ ငါတုိ႔ေနခ်င္သလုိေနလုိ႔ရၿပီ။
လြတ္လပ္ေရး အျပည့္အ၀ရၿပီလုိ႔ ေျပာဆုိၿပီး
၀မ္းမနည္းတဲ့အျပင္ ၀မ္းေတာင္သာေနလုိက္ေသးတယ္။

သုဘဒ္ရဟန္းႀကီးေျပာတဲ့စကားကုိ ႐ွင္မဟာကႆပႀကီးၾကားေတာ့
မသူေတာ္တရား မျပန္႔ပြါးမီ
သူေတာ္ေကာင္းတရား မေပ်ာက္ပ်က္မီ
ဘုရားရွင္ေဟာၾကားခဲ့တဲ့ တရားေတာ္ေတြကို
စုေပါင္း႐ြတ္ဖတ္သဂၤါယနာတင္ရရင္ ေကာင္းမွာပဲ လုိ႔
ေတြးမိၿပီး
ဘုရား႐ွင္ပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီး ၃ - လအၾကာ
မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈-ခု၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေန႔မွာ
ရဟႏၱာမေထရ္ ၅၀၀ နဲ႔အတူ
ပထမဆုံးအႀကိမ္ စုေပါင္းရြတ္ဖတ္တဲ့
ပထမသံဂါယနာပြဲကုိ က်င္းပျဖစ္ခဲ့တယ္။

ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့ ဓမၼနဲ႔၀ိနယကုိ
အုပ္စုသုံးစုခြဲတယ္။
ျပန္႔က်ဲေနတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ တရားေတာ္ေတြကုိ
တူရာတူရာ မ်ဳိးတူစု သုံးစု လုပ္ၾကတယ္။
၁။ ၀ိနယပိဋက
၂။ သုတၱႏၱပိဋက
၃။ အဘိဓမၼပိဋက
ဒီလုိနဲ႔ ဓမၼနဲ႔၀ိနယမွ
ပိဋကတ္သုံးပုံျဖစ္လာပါတယ္။

ဒီလုိ စနစ္တက် မ်ဳိးတူစုေတြေပါင္းၿပီး စီစဥ္ခဲ့လုိ႔
ေနာင္လာေနာက္သား ရဟန္းေတာ္အစဥ္အဆက္
မွတ္သားရတာ လြယ္ကူလာတာပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမားတဲ့
ပထမသံဂါယနာမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ရွင္မဟာကႆပ၊ ရွင္ဥပါလိ၊ ရွင္အာနႏၵာစတဲ့
ရဟႏၱာငါးရာႀကီးေတြရဲ႕ ေက်းဇူးတရားဟာ
အႏႈိင္းမဲ့ပါ။

ပထမဦးဆုံးျပဳလုပ္တဲ့ ျမတ္စြာဘုရားတရားေတာ္ေတြကုိ စုေပါင္းရြတ္ဖတ္တဲ့
ဒီသံဂါယနာပြဲမွာ
အေမး (ပုစၦက) ဆရာေတာ္အျဖစ္
႐ွင္မဟာကႆပမေထရ္ႀကီးက ေဆာင္ရြက္ၿပီး
၀ိနည္းပိဋကတ္ေတာ္ကုိ
႐ွင္ဥပါလိမေထရ္က ေျဖဆုိရပါတယ္။
သုတၱႏၱပိဋကနဲ႔ အဘိဓမၼပိဋကကုိေတာ့
႐ွင္အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္က ေျဖဆုိရပါတယ္။

တကယ္ေတာ့
ရွင္အာနႏၵာ ဟာ
ပိဋကတ္ေတာ္အားလုံးကုိ ျမတ္စြာဘုရားထံေတာ္မွ
မ်က္ကြယ္မရွိနာၾကားခဲ့သူျဖစ္လုိ႔ ပိဋကတ္သုံးပုံစလုံး ေျဖၾကားႏုိင္သူပါ။
ဒါေပမဲ့ ျမတ္စြာဘုရားက ရွင္ဥပါလိကုိ ၀ိနည္းအရာ၌ ဧတဒဂ္ထားခဲ့တာကုိ
ေလးစားေသာအားျဖင့္ ရွင္ဥပါလိကုိပဲ
၀ိနည္းပိဋကကို
(၀ိႆဇၨက) အေျဖဆရာေတာ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေစပါတယ္။

ရွင္အာနႏၵာအေနနဲ႔ သမုိင္း၀င္ေမာ္ကြန္းတြင္မဲ့ ဒီလုိသံဂါယနာပြဲႀကီးကုိ
လက္၀ါးႀကီးအုပ္ၿပီး သူ႔ေျခ သူ႔လက္လုပ္သြားလုိ႔ရပါတယ္။
မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။
ခ်ီးေျမွာက္သင့္တဲ့ ခ်ီးေျမွာက္ရမဲ့ပုဂၢဳိလ္ကုိ
ေနရာေပး ပြဲထုတ္ၿပီး ခ်ီးေျမွာက္ခဲ့ပါတယ္။

႐ွင္အာနႏၵာဟာ တကယ့္ကုိ ေလးစားစရာႀကီးပါ။
အလြန္သေဘာထားႀကီးတဲ့ ရွင္အာနႏၵာပါ။
အခြင့္အေရးလုံး၀ မယူလုိတဲ့ ႐ွင္အာနႏၵာပါ။

Tuesday, September 7, 2010

Like & Dislike

 
Do not become attached
to the things you like,
do not cherish aversion
to the things you dislike.
Sorrow,
fear
and
bondage
come from one’s
likes and dislikes.

Monday, September 6, 2010

ပိဋကတ္ဆုိတာကုိ နားလည္ၾကည့္ျခင္း (၂)

ပိဋက ဆုိတဲ့ပါဠိပုဒ္အဓိပၸါယ္က
ေတာင္း၊ ျခင္းေတာင္းျဖစ္တယ္။
 
တကယ္ေတာ့ ပိဋက ပုဒ္ကုိ
ဘာသာေရးက်မ္း ဆုိတဲ့အဓိပၸါယ္နဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိယ္တုိင္
ေကသမုတၱိသုတ္မွာ မိန္႔ၾကားခဲ့တယ္။
 
ေကသမုတၱိသုတ္ဆုိတာက ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကုိ
အေရာင္ေတာက္ေစတဲ့ သုတ္တစ္သုတ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။
 
ဘာသာေရးဆုိင္ရာ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ထူးထူး႐ွား႐ွား ၿပဳိင္ဘက္ကင္းသည့္
ျမတ္စြာဘုရား၏ ၾသ၀ါဒစကား ျဖစ္ခဲ့တယ္။
 
အျခားအျခားေသာ ဘာသာတုိ႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာရာတြင္
ဒီေကသမုတၱိသုတ္ေၾကာင့္
ဗုဒၶဘာသာအတြက္
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔ ေခါင္းေမာ့ႏုိင္ခဲ့တယ္။
 
ေကသမုတၱိသုတ္လာ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕
ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈအေပၚ
သေဘာထားအျမင္မ်ားဟာ
ဘာသာေရးသုေတသီတုိ႔ လက္ဖ်ားခါရေလာက္ေအာင္ ေကာင္းခဲ့တယ္။
 
Freedom of Religion လုိ႔ ခုေခတ္ေအာ္ေအာ္ေန႔တဲ့
ဘာသာေရးယုံၾကည္ခ်က္ လြတ္လပ္မႈကုိ
လြန္ခဲ့ေသာ ဟုိး ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ကတည္းက
ျမတ္စြာဘုရားက အျပည့္အ၀ ေပးထားခဲ့ၿပီးၿပီ။
 
ပိဋက စာလုံးနဲ႔စပ္တဲ့ မာ ပိဋကသမၸဒါေနန
(ဘာသာေရးက်မ္းႀကီးမ်ားကုိ ကုိးကားေျပာ၍လည္း မွန္လွၿပီ မထင္ေလႏွင့္။)
လုိ႔ ပါတဲ့ ေကသမုတၱိသုတ္ကုိ
ျမန္မာလုိေရာ အဂၤလိပ္လုိပါ အက်ဥ္းေဖာ္ျပေပးလုိက္သည္။
 
ေကသမုတၱိသုတ္
အခါတစ္ပါး၌ ေကာသလျပည္ ေကသပုတၱိၿမဳိ႕ငယ္ တစ္ခုသုိ႔ ေရာက္႐ွိလာခဲ့သည္။
ဤၿမဳိ႔ေနလူအေပါင္းကုိ ကာလာမအမ်ဳိးအႏြယ္မ်ားဟု ေခၚတြင္ၾကေလသည္။
၄င္းတုိ႔ၿမိဳ႔သုိ႔ ဗုဒၶေရာက္႐ွိလာေၾကာင္း ၾကားေသာအခါ
ကာလာမအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္
ဗုဒၶထံသုိ႔ ဆည္းကပ္၍ ဤသုိ႔ေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။
 
အ႐ွင္ဘုရား၊ ေကသမုတၱိသုိ႔ ရဟန္းပုဏၰားအခ်ဳိ႔တုိ႔ ေရာက္႐ွိလာၾကပါသည္။
သူတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ အယူ၀ါဒမ်ားကိုသာ ႐ွင္းလင္းျပၾက၍ ထင္႐ွားေစကုန္ၾကပါသည္။
သူတပါး၏ အယူ၀ါဒမ်ားကုိ မထီေလးစား ျပဳၾကပါသည္။
႐ႈတ္ခ်ၾကပါသည္။ ပစ္ပယ္ၾကပါသည္။
 
ထုိ႔ေနာက္ အျခားက ရေသ့ပုဏၰားတုိ႔ ေရာက္လာၾကျပန္ပါသည္။
သူတုိ႔ကလည္း သူတုိ႔၏အယူ၀ါဒမ်ားကုိသာ ႐ွင္းလင္းျပၾက၍ ထင္႐ွားေစကုန္ၾကပါသည္။
အျခားသူမ်ား၏ အယူ၀ါဒမ်ားကုိ မထီေလးစားျပဳၾကပါသည္။
႐ႈတ္ခ်ၾကပါသည္။ ပစ္ပယ္ၾကပါသည္။
 
ဘုရားတပည့္ေတာ္တုိ႔မွာ ၾကည္ညိဳေလးျမတ္ဖြယ္ေသာ ဤရေသ့ပုဏၰားမ်ားတြင္
မည္သူက အမွန္စကားေျပာ၍
မည္သူက မမွန္တရားေဟာသြားၾကသည္ကုိ
မေ၀ခြဲႏုိင္ေအာင္ အစဥ္စိတ္႐ႈတ္ေပြကာ
သံသယျဖင့္ ေတြေ၀လ်က္ ႐ွိၾကရပါသည္ဘုရား။
 
ဟုတ္ေပသည္ ကာလာမအမ်ဳိးသားတုိ႔၊
ယုံမွားဖြယ္ရာကိစၥတြင္ သံသယျဖစ္ေပၚလာေသာေၾကာင့္
သင္တုိ႔သည္ ယုံမွားသံသယ႐ွိသင့္ၾကေပသည္။
စိတ္႐ႈတ္ေပြျခင္း ျဖစ္သင့္ၾကေပသသည္။
ယခု ႐ႈၾကေပေလာ့ ကာလာမအမ်ဳိးသားတုိ႔။
သတင္းစကားကုိ ၾကား႐ုံမွ်ျဖင့္ နားမေယာင္ႏွင့္။
အစဥ္အလာျဖစ္ေပသည္ဟူ၍လည္း လက္မခံႏွင့္။
လူေျပာ သူေျပာ တစ္ဆင့္စကားကုိလည္း မယုံေလႏွင့္။
ဘာသာေရးက်မ္းႀကီးမ်ားကုိ ကုိးကားေျပာ၍လည္း မွန္လွၿပီ မထင္ေလႏွင့္။
တကၠနည္းႏွင့္ ဆင္ျခင္ႀကံဆ ယူ႐ုံမွ်ကုိလည္း နားမေယာင္ေလႏွင့္။
ပုံပန္းအျမင္ သဏၭာန္ၾကည့္၍လည္း မဆုံးျဖတ္ႏွင့္။
ေရာ္ရမ္းမွန္းဆ ယူရေသာသေဘာ ထင္ျမင္ခ်က္ကုိလည္း အမွန္ဟု မမွတ္ယူႏွင့္။
ျဖစ္ႏုိင္ေကာင္း၏ဟု ထင္ျမင္ရ႐ုံျဖင့္လည္း မယုံၾကည္ပါေလႏွင့္။
အသင္တုိ႔ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ရာ ဆရာသမားျဖစ္ေပသည္ဟူေသာ သေဘာေၾကာင့္လည္း
မွန္လွၿပီဟု တထစ္ခ် မမွတ္ၾကကုန္ရာ။
 
အုိ ကာလာမႏြယ္ဖြား အမ်ဳိးသားတုိ႔။
အခ်ဳိ႔ေသာအေၾကာင္းတရားသည္
အကုသုိလ္ျဖစ္သည္၊
မမွန္ကန္၊
မေကာင္းက်ဳိးကုိ ျဖစ္ေစသည္ဟု
သင္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် သိ႐ွိ၏။
ထုိအေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ စြန္႔ပယ္ၾကကုန္ေလာ့။
 
အခ်ဳိ႔အေၾကာင္းတရားမ်ားမွာမူ
ကုသိုလ္ျဖစ္သည္၊
မွန္ကန္သည္၊
ေကာင္းက်ဳိးကုိ ျဖစ္ေစသည္ဟု
အသင္တုိ႔ကိုယ္တုိင္ ကုိယ္က်သိ၏။
ထုိအေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ ႏွစ္သက္စြာလက္ခံ၍
လုိက္နာ က်င့္ႀကံၾကေပေတာ့။
 
Kesamutti Sutta
Do not believe what you hear just
because you have heard it for a long time.

Do not follow tradition blindly merely
because it has been practiced in that way for many generations.

Do not be quick to listen to rumours.

Do not confirm anything just
Because it agrees with your scriptures.

Do not foolishly make assumptions.

Do not abruptly draw conclusions
by what you see and hear.

Do not be fooled by outward appearances.

Do not hold on tightly to any view or idea just
because you are comfortable with it.

Do not accept as fact anything that
you yourself find to be logical.

Do not be convinced of anything out of respect and deference
to your spiritual teachers.

You should go beyond opinion and belief.
You can rightly reject anything which when accepted, practiced and perfected leads to more aversion, more craving and more delusion. They are not beneficial and are to be avoided.

Conversely, you can rightly accept anything which when accepted and practiced leads to unconditional love, contentment and wisdom. These things allow you time and space to develop a happy and peaceful mind.

This should be your criteria on what is and what is not the truth; on what should be and what should not be the spiritual practice.
ရည္ညႊန္း။
အံ ၁၊ ၁၈၉
ဦးဟုတ္စိန္ ပါဠိ ျမန္မာအဘိဓာန္
ဦးကုိေလး၊ ျမတ္ဗုဒၶေဒသနာ

Problem

 
Our problems are not solved
by physical force,
by hatred,
by war.
Our problems are solved
by loving-kindness,
by gentleness,
by joy.

Saturday, September 4, 2010

ပိဋကတ္ဆုိတာကုိ နားလည္ၾကည့္ျခင္း (၁)


ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ တရားေတာ္ဆုိတာ
ျမတ္စြာဘုရားသက္႐ွိထင္ရွားရွိစဥ္အခါတုန္းက
ကၽြတ္တမ္း၀င္မဲ့ (၀ါ) ေဟာလုိ႔အဆင္ေျပမဲ့သူေတြဆီကုိ
ျမတ္စြာဘုရားအေရာက္သြားၿပီး ေဟာခဲ့ ေျပာခဲ့တာေတြကုိ ေျပာတာ။
သာ၀တၳိၿမဳိ႕ သြားေဟာလုိက္၊
ရာဇၿဂဳိဟ္ၿမဳိ႕ သြားေဟာလုိက္။
ကပိလ၀တ္သြားေဟာလုိက္၊
ေ၀သာလီသြားေဟာလုိက္၊
ေနရာအႏွ႔ံ သြားေဟာရတာ။
တစ္ေနရာနဲ႔ တစ္ေနရာ အေ၀းႀကီး။
ဟုိေနရာသြား ဟုိအေၾကာင္းေဟာလုိက္၊
ဒီေနရာသြား ဒီအေၾကာင္းေဟာလုိက္၊
လင္က်င့္၀တ္ေဟာလုိက္၊
မယားက်င့္၀တ္ေဟာလုိက္
႐ွင္ဘုရင္ကုိ ႐ွင္ဘုရင္တုိ႔က်င့္၀တ္ေဟာလုိက္
ရဟန္းေတြ အေနအထုိင္မတတ္လုိ႔ ဆုံးမလုိက္
ေနရာေဒသအသီးသီးမွာ႐ွိတဲ့
ပုဂၢဳိလ္အသီးသီးကုိ
အေၾကာင္းအရာ အသီးအသီး ေဟာရတာ။
ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ့္ငါးႏွစ္ေတာင္ ၾကာသြားတယ္။
ဒီလုိနဲ႔
ျမတ္စြာဘုရားပရိနိဗၺာန္စံခါနီးေတာ့ ၀မ္းနည္းေသာကေရာက္ေနတဲ့အာနႏၵာကုိ ေခါင္ထားၿပီး
ေယာ ေ၀ါ အာနႏၵ ဓေမၼာစ ၀ိနေယာစ ေဒသိေတာ ပညေတၱာ၊
ေသာ မမစၥေယန သတၳာ လုိ႔မိန္႔တယ္။
အဓိပၸါယ္က
အာနႏၵာ၊ မင္းတုိ႔တေတြကုိ
ဓမၼ (တရား) ကိုလည္း ေဟာခဲ့ၿပီးၿပီ၊
၀ိနယ(ေနနည္းထုိင္နည္း စည္းကမ္း နည္းလမ္း) ကိုလည္း ပညတ္ခဲ့ၿပီးၿပီ၊
ငါကြယ္လြန္ရင္ အဲဒီဓမၼနဲ႔ ၀ိနယဟာ
မင္းတုိ႔ဆရာျဖစ္မွာေပါ့။
(၀မ္းနည္းေသာက ေရာက္မေနပါနဲ႔)
ေျပာၿပီး မၾကာဘူး၊ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံသြားတယ္။
အရပ္စကားနဲ႔ေျပာရရင္ ကြယ္လြန္တယ္ေပါ့။
အသက္ (၃၅) ႏွစ္အရြယ္ ဘုရားျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး
အသက္ (၈၀) ပရိနိဗၺာန္မစံမီ အခ်ိန္အထိ
ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားခဲ့တဲ့တရားေတာ္ေတြကုိ
ျမတ္စြာဘုရားကုိယ္ေတာ္တုိင္
ဓမၼနဲ႔ ၀ိနယ လုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့တယ္။
သူေျပာတဲ့ဓမၼနဲ႔ ၀ိနယ ကလည္း
အထက္က ေျပာခဲ့သလုိ
ေနရာအသီးသီးမွာ႐ွိတဲ့
ပုဂၢဳိလ္အသီးသီးကုိ
ေဟာရတာဆုိေတာ့
ျပန္႔က်ဲေနတယ္။
ဒီအခ်ိန္အထိ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ တရားေတာ္ေတြဟာ
ပိဋကတ္စာေပအျဖစ္ကုိ မေရာက္ေသးဘူး။
ပိဋကတ္စာေပလုိ႔ မေခၚၾကေသးဘူး။
ပိဋကတ္စာေပအမည္ မတြင္ေသးဘူး။

ႏုိင္ငံျခားသားပါေမာကၡမ်ား ဒုကၡေရာက္ျခင္း

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ အဆက္မျပတ္ေေရာက္လာေနျကတယ္
ေရာက္လာရင္ အမ်ားအားျဖင္. ေရႊတိဂံုဘုရား၊ ပုဂံဘုရားမ်ား ၊မႏၱေလးမဟာျမတ္မုနိဘုရားမ်ား စစ္ကိုင္းဘုရားမ်ားကို လည္ပတ္းဖူေျမာ္ျပီး အဆင္သင္.ရင္ ေတာင္ျကီးနဲ.အင္းလ်ားကန္သို. တစ္ရက္သြားလည္ျပီးျပန္ျကတာပဲ၊

မျကာေသးမီကခ်ိန္က အဂၤလိပ္ပါေမာကၡႏွစ္ေယာက္ အေမရိကန္္ပါေမာကၡႏွစ္ေယာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို.ေရာက္လာျကတယ္၊ ထံုးစံအတိုင္းဘုရားဖူးျကတဲ့အခါ အုတ္ပံုေစတီကို လူတို.က ပန္းပူေဇာ္တာ ဆီမီးပူေဇာ္တာရွိခိုးတာ ဘာအက်ိုးေက်းဇူးရွိလဲလို႔ ေတြတဲ့လူျကီးေတြကိုေမးျကတယ္.... အဂၤလိပ္လိုေမးတယ္ဆိုေတာ့ ျမန္မာေဂါပကလူျကီးေတြမေျဖႏိုင္ျကဘူးးး

အဲ ၊ ဆုူးေလဘုရားကို္ ပါေမာကၡအဖြဲ႔ေရာက္လာျကတယ္
ထံုစံအတိုင္း သူတို.ရဲ.ေမးခြန္းေတြကိုေမးျကတယ္
ေဂါပကလျူကီးေတြက ေစတီရင္ျပင္မွာ ေနစဥ္တစ္ေနကုန္
ေ၀ယ်ာ၀စၥလုပ္ေနတဲ့ မစၥတာဘဲလူးကို အေခၚခိုင္းလိုက္တယ္
မစၥတာဘဲလူး က broken english ေတာ္ေတာ္ေျပာႏိုင္တာကိုး
မစၥတာဘဲလူးေရာက္လာတဲ့အခါ အေမရိကန္ပါေမာကၡကေမးတယ္

အေမရိကန္ပါေမာကၡ
Why do u worship this Pagoda?ဒီေစတီကိုသင္တိုးဘာေျကာင္.ကိုးကြယ္တာလဲ..
This pagoda are made of bricks.ဒီေစတီဟာအုတ္နဲ.လုပ္ထားတယ္
Your houses are made of bricks.သင္တို.ရဲ.အိမ္မ်ားကိုလည္းအုတ္နဲ.လုပ္ထားတယ္
And your offices are made of bricks.
ျပီးေတာ့သင္တို.ရဲ.ရံုးမ်ားကိုလည္း အုတ္နဲ႔လုပ္ထားတယ္
What is the different? ဘာျခားနားမွုရွိလဲ

အဲဒီအခါ မစၥတာဘဲလူးက အေမရိကန္ပါေမာကၡကုိ ျပန္ေမးတယ္။
မစၥတာဘဲလူးက-
Do u have wife, mister?ဆရာသင္မွာဇနီးမယားရွိလား
အေမရိကန္ပါေမာကၡ -
oh yes...အိုရွိတာေပါ
မစၥတာဘဲလူး -
Do u have mother? သင္မွာ အေမေကာရွိလား
အေမရိကန္ပါေမာကၡ -
Oh yes.အို ... ရွိပါတယ္.....
မစၥတာဘဲလူး -
Do u have sister? သင္မွာညီမေကာရွိလား..
အေမရိကန္ပါေမာကၡ -
Oh yes. အို ... ရွိပါတယ္.....
မစၥတာဘဲလူး
Now at night with whom do u sleep? ကဲ.. မိုးခ်ဳပ္တဲ့အခါသင္ဘယ္သူနဲ႔အိပ္လဲ
အေမရိကန္ပါေမာကၡ
Of course, I sleep with my wife ဟာကြာ...ငါဇနီးနဲ႔အိပ္တာေပါ့
မစၥတာဘဲလူး
Why don't you sleep with your mother ? သင္အေမနဲ.ဘာေျကာင္.အတူမအိပ္သလဲ......
Why don't you sleep with your sister? သင္ႏွမနဲ.ဘာေျကာင္.အတူမအိပ္သလဲ...
Your mother is woman. သင္ရဲအေမဟာမိန္းမပဲ
Your sister is also woman.သင္ရဲ႕ႏွမကလဲဟာမိန္းမပဲ..
And your wife is woman..ျပီးေတာ....သင့္ဇနီးကလဲမိန္းမပဲ....
What is the different? ဘာျခားနားမွူရွိလဲ....
အဲဒီ အခါအေမရိကန္ပါေမာကၡ မ်က္လံုးမ်က္ဆံ ျပဴးျပီးေျပာလိုက္တာယ္....
Oh boy , I get your point.ဟုတ္ပါျပီကြာ၊ မင္းဆုိလိုတာကို ငါနားလည္ပါျပီ...
မစၥတာဘဲလူး ႏွာႏွပ္ေပးလိုက္ေတာ. အေမရိကန္ပါေမာကၡ
ေမးခြန္းထပ္မေမးႏိုင္ျကေတာ့ပဲ ႏွုတ္ပိတ္ျပီး ေခါင္းတညိတ္ညိတ္နဲ႔ထြက္သြားျကတယ္
အျခားဘာသာ အယူရွိတဲ. ႏိုင္ငံျခားသားတို႔ဟာ ေစတီကို အုတ္ပံုလို ျမင္ေနျကတယ္
သစၥာေလးပါး ကို ျမင္သိတဲ. ဗုဒၶ ဥာဏ္ေတာ္ ျဖစ္တာကို သူတို. မသိျကဘူးေလ ဒီဥာဏ္ေတာ္ေတြဟာ ထိပ္္တန္း အက်ဆံုး ဥာဏ္ေတာ္မ်ားျဖစ္လို.
ဒီဥာဏ္ေတာ္ဆီအာရံုေရာက္သြားတယ္ဆိုရင္ပဲ ျကီးျကယ္တဲ့ကုသိုလ္ေစတနာေတြ
ကုေဋ ခ်ီျပီးျဖစ္ေပၚလာျကတာကိုသူတို.မသိျကဘူးေလ။
ဒါေျကာင့္ ဗုဒၶဘ ာသာ၀င္သူေတာ္စင္အေပါင္းတို႔လည္း ဗုဒၶရဲ႔သစၥာေလးပါးကို ျမင္သိတဲ့ဥာဏ္ေတာ္မ်ားကို ျကည္ညို ဦး ခိုက္ႏိုင္ျကပါေစလို႔ဆႏၵျပဳရင္း။

ဒကာေလးတစ္ေယာက္ပုိ႔လုိက္တာကုိ အဂၤလိပ္လုိေရာ ျမန္မာလုိမွာပါ 
မူရင္းသတ္ပုံအတုိင္း တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။

When?

When things are going well,
be mindful of adversity.
When prosperous,
be mindful of poverty.
When loved,
be mindful of thoughtfulness.
When respected,
be mindful of humility.

ဘမ္းစကားအဆက္ (၁)

စကားလုံး - ဥာဏ္တိမ္
အဓိပၸါယ္ - ဥာဏ္မရွိၿခင္း
ဥပမာ - မင္းေတာ္ေတာ္ဥာဏ္တိမ္တဲ့ေကာင္ပဲ

ဒီဘမ္းစကားကုိ
လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္က ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးေျပာတာ ၾကားခဲ့ဘူးတယ္။
သာသနာ့တကၠသုိလ္ မဟာ၀ိဇၨာတန္းစာသင္သားဟာ
ဘြဲ႔ရဘုိ႔အတြက္ ဘြဲ႔ယူစာတမ္းေရးရပါတယ္။
အဲ့စာတမ္းကုိ ျပင္ပပညာ႐ွင္ဆရာေတာ္္ေတြကုိ ျပၿပီး
သူတုိ႔ရဲ႔ ေထာက္ခံမႈ၊ အတည္ျပဳမႈ လက္မွတ္ကုိ ရယူရပါတယ္။ ။
သူငယ္ခ်င္းတစ္ပါး သူ႔စာတမ္းကုိ ျပင္ပပညာရွင္ျဖစ္တဲ့ ေတာင္ျပင္ ဘုရားႀကီးအနီး
ျမင္း၀န္မင္းႀကီးတုိက္က နာမည္ႀကီးဆရာေတာ္ကုိ သြားျပတယ္။
ဆရာေတာ္ကုိ ဆရာေတာ္ဦးထြန္းတင္ လုိ႔ပဲ လူသိမ်ားတယ္။
သက္ေတာ္ (၇၀) ေက်ာ္ေလာက္ေတာ့ ရွိၿပီ။
စာတမ္းသြားျပတဲ့ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ ဆရာေတာ္ဦးထြန္းတင္တုိ႔ ဟုိအေၾကာင္း ဒီအေၾကာင္းေျပာရင္း
 အဲ့အခ်ိန္က တုိင္းသံဃနာယက ဥကၠ႒လုပ္ေနတဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးအေၾကာင္းေရာက္သြားတယ္။
ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ႀကီး ပါဠိသဒၵါက်မ္းတစ္ေဆာင္ျပဳထားေၾကာင္း၊
အဲ့က်မ္းစာကုိ ဆရာေတာ့္အေနနဲ႔ ဘယ္လုိယူဆပါသလဲ လုိ႔ သူငယ္ခ်င္းက ေမးေတာ့
ဆရာေတာ္ဦးထြန္းတင္က
‘တိမ္ပါတယ္ကြာ’ တဲ့။

စကားလံုး - လန္ထြက္ေနတယ္
အဓိပၸါယ ္ - အေကာင္းစား ၊ အမိုက္စား..အမွန္အကန္ေလး
ဥပမာ    - ေယာက္ဖ ငေဂ်ာက္ေရ မင္းညီမကေတာ့ လန္ထြက္ေနတယ္ကြာ။ ပာိပာိ

စကားလံုး - လန္းတယ္
အဓိပၸါယ ္ - အေကာင္းစား ၊ အမိုက္စား..အမွန္အကန္ေလး
ဥပမာ    - ေပာ့ေကာင္ ငေဂ်ာက္ ငါ့ စတို္င္က လန္းသေလာက္ မင္းစတိုင္က ဂြမ္းလိုက္တာကြာ။ ငါနဲ႔ေဝးေဝးကေလွ်ာက္။

စကားလံုး - ဂၽြတ္တယ္ (dota ဂိမ္းေဆာ့သူေတြေျပာတာပါ။)
အဓိပၸါယ ္ - ေကာင္းေသာ
ဥပမာ    - ေဟ့ေကာင္ မင္းအေကာင္ကဂၽြတ္တယ္ကြ  ငါဘယ္လိုႏိုင္ေတာ့မလဲ။
ေရးသူ - ရန္ဗိုလ္

ကၽြန္ေတာ္ ေျပာသာေျပာေနရတာ အဓိပၸယ္တကယ္မသိဘဲနဲ႕ ေျပာေနရတဲ့ စကားလံုးတစ္လံုးရွိတယ္ဗ်၊ သိသလုိလိုနဲ႕ ဘာမွန္းမသိဘူးျဖစ္ေနတာ အဲဒီစကားလံုးကို။ သိသူမ်ား တစ္ခ်က္ေလာက္ရွင္းျပေပးၾကပါ။
အဲဒီ စကားလံုးက ေတာ့ "ကၽြတ္ဆင္" ဆိုတာပါပဲ။

ကၽြတ္ဆင္ဆိုတာ ဆင္ၾကီးေဘာင္းဘီကၽြတ္တာေနမွာေပါ့ဗ်ာ.. ဟီးဟီ

စကားလံုး - ကၽြတ္၊ ကၽြတ္က်ဲ၊ ကၽြတ္ဆင္
အဓိပၸါယ ္ - ေၾကာက္သည္၊ ေၾကာက္စရာေကာင္းျခင္းကို ဆိုလိုသည္
ဥပမာ    - အာ အဲ့ေကာင္က ကၽြတ္ဆင္ၾကီး။ သိပ္ကၽြတ္မေနပါနဲ့ကြာ။ မင္းမသိလို့ပါ ငါေပါက္ကြဲရင္ သူကၽြတ္က်ဲေနတာ။
ေရးသူ - မယ္တင္
 တျခား အဓိပါယ္ရွိလဲ ေရးေပးပါ

စကားလံုး - ပူစီဘဲ
အဓိပၸါယ္ - ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ၿဖစ္ေနသူ
ဥပမာ    - ဒီေကာင္ကေတာ့ ပူစီဘဲကြာ
ေရးသူ - berhad
ပူစီဆုိတာ ေနာက္တမ်ဳိးရိွေသးတယ္ဗ်ာ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ႏွစ္ေလာက္ထဲကသံုးေနတဲ့ အသံဳးနွန္းေလး တခုပါ။
မွတ္မွတ္ရရ က်ေနာ္ ၈တန္းနွစ္မွာ အခန္းထဲက နွစ္က် အကိုႀကီးတေယာက္ ေၿပာေနတာကို ႀကားဖူးတာပါ။ လူငယ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလဲ သိႀကပါတယ္။

အဓိပၸါယ္ - ၿပစ္တဆာမ၊ --ာသည္မ
ဥပမာ    - ဒီကလပ္က ပူစီမ်ားတယ္ သိပ္မသန့္ဘူးကြ။
ေရးသူ - ေမ်ာက္ေက်ာ္

စကားလံုး - ဘန္းေက်ာ္
အဓိပၸါယ္ - ဘန္းထားသမွ်ကို ေက်ာ္ေက်ာ္သြားေနရသည္
ဥပမာ    - ဒီေန႔ ဘန္းေက်ာ္က connection ေတာ့ကြာ .    ..
ေရးသူ - berhad

စကားလံုး   =    ခ်ိဳေခ်ာင္
အဓိပၸါယ္    =    ကေလးကအခ်ိဳၾကိဳက္တယ္ ။ အေခ်ာင္ရတာလိုခ်င္တယ္။
ဥပမာ       =    မင္းကခ်ိဳေခ်ာင္ပဲကြာ။

စကားလံုး    =    ဂ်ဗလြတ္
အဓိပၸါယ္   =   အေပၚယံကဟန္သာရွိျပီး တကယ္တန္းအတြင္းစိတ္မွာ ဘာမွမရွိတဲ့သူ
            အကာရွိျပီး အႏွစ္မရွိတဲ့သူ
ဥပမာ      =   ဒီဘဲၾကီးက ဂ်ဗလြတ္ၾကီးပါကြာ။

စကားလံုး...အေဒါ့ျခံ
အဓိပၸါယ္ ....Adult channel
ဥပမာ...ကိုဗိုင္းရပ္ၾကီးသည္ တစ္ညလံုး အေဒါ့ျခံထဲတြင္ ရွိေနသည္။

စကားလံုး- ေမ်ာက္မူးလဲ
အဓိပၸါယ္- ေမ်ာက္ေတာင္မူးလဲေအာင္ ကစားေသာသူ (တင္စားေခၚေ၀ၚၿခင္း)
ဥပမာ- ဒီကေလးကေတာ့ ေမ်ာက္မူးလဲေလး..ထိန္းလို႔ကိုမရဘူး..
မုူရင္း website က http://mmcybermedia.com တဲ့။

Friday, September 3, 2010

The Buddha & The Lotus

As the lotus is born in the water
and grows up beneath the water,
Yet remains undefiled by the water,
fragrant and beautiful,
Just so the Buddha is born in the world,
grows up and dwells in the world,
But like the lotus unstained by water,
He is not defiled by the world.
Thg: 700-701

ဘမ္းစကား

ငယ္စဥ္ အဂၤလိပ္စကားေျပာသင္တုန္းက 
How are you? I am fine, Thanks စတာေတြသင္ၿပီးေတာ့ 
လူဆရာတစ္ေယာက္နဲ႔ ေတြ႔တယ္။
သူ႔နာမည္က ဦးစိန္၀င္းတဲ့။ (လူထုစိန္၀င္းမဟုတ္ပါ။)
သူက တခါတခါ You banana, Potato- head စသျဖင့္ 
ဘမ္းစကား Slang ေတြ ထည့္ထည့္ေျပာတယ္။
နားမလည္ဘူး။
ဘာေတြ ေျပာေနမွန္းကုိ မသိဘူး။ 
အဲ့ဆရာက ဆက္ေျပာတယ္။
အဂၤလိပ္စာ အဂၤလိပ္စကားျပည့္ျပည့္စုံစုံတတ္ခ်င္ရင္ 
ဒီ ဘမ္းစကားေတြကုိလည္း သိထားရမယ္တဲ့။
အဲ့ကတည္းက အဂၤလိပ္ဘမ္းစကားေတြကုိ ေလ့လာျဖစ္တယ္။
မေန႔က အားေနတာနဲ႔ online မွာ ဟုိဟုိဒီဒီ  ၾကည့္ရင္း
ျမန္မာ ဘမ္းစကားေလးေတြကုိ သြားေတြ႔တယ္။
ငယ္ငယ္ကတည္းက အဂၤလိပ္ ဘမ္းစကားေတြကုိ စိတ္၀င္တစားရွိခဲ့တဲ့သူ
အခု ျမန္မာ ဘမ္းစကားေတြကို တစုတစည္းတည္း သြားေတြ႔ေတာ့
အငယ္တုန္းက ထခဲ့တဲ့ ပုိးက ျပန္ထလာတယ္။
တခ်ဳိ႔ျမန္မာဘမ္းစကားေတြက ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးအေနနဲ႔ တင္ျပဘုိ႔ မသင့္ေတာ္ေပမဲ့
ငယ္မူငယ္ေသြး (တနည္းအားျဖင့္) ငယ္ပုိးက မေနႏုိင္ဘူး။
မေနႏုိင္လုိ႔ ရဟန္းေတာ္ရဲ႔ blog မွာ တင္လုိက္တယ္။
နားလည္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
အဲ့ website မွာေတာ့ ဘမ္းစကားကုိ gawdi တဲ့။

စကားလံုး - ေဂၚဒိုင္
အဓိပါယ္ - ၁။ ဘမ္းစကားရဲ့ ဘမ္းစကား၂။ ေဂၚလီေတြေျပာေသာစကား
ဥပမာ - ေစာ္ေလးက ေဂၚလီမေလးပဲ ေဂၚဒိုင္ေတြၾကီး လႊတ္ျပသြားတာ။
ေရးသူ - ေမ်ာက္ေမ်ာက္

စကားလံုး - ေဖာ
အဓိပါယ္ - ၁။ ေပါက္ကရေလွ်ာက္ေျပာသည္ ၂။ လိမ္ညာေျပာဆိုတယ္
ဥပမာ - လာေဖာမေနနဲ့ ဟေရာင္ ။
ဟိုေကာင္ ေစာ္ၾကီးကို သြားေဖာလိုက္တာ ယံုသြားတယ္ ဟေရာင္ေရ
ေရးသူ - မယ္တင္

စကားလံုး - အခ်ဥ္
အဓိပါယ္ - ၁။ သူတပါးအား ယံုလြယ္သူ ၂။ ေဖာသမွ် အကုန္ယံုသူ
ဥပမာ - အခ်ဥ္ေလးကြာ သနားပါတယ္။ အခ်ဥ္ တစ္ေကာင္ေတြ့လာတယ္ေဟ့
ေရးသူ - မယ္တင္

စကားလံုး - အကစ္ေလး
အဓိပါယ္ - ၁။ အမိုက္စားေလး၂။ အေကာင္းစားေလး
ဥပမာ - ေစာ္ေလးက အကစ္ေလးကြာ။
ေရးသူ - မယ္တင္

စကားလံုး - ဂြမ္းတယ္
အဓိပၸါယ ္ - ညံဖ်င္းေသာ ၊ ဆိုးေသာ ၊ မေကာင္းေသာ..
ဥပမာ    - မင္းသီခ်င္းကလည္းကြာ ဂြမ္းလိုက္တာ.
ေရးသူ - ရန္ဗိုလ္

စကားလံုး - ကေဂ်ာင္
အဓိပၸါယ ္ - ညံဖ်င္းေသာ ၊ ဆိုးေသာ ၊ မေကာင္းေသာ၊ ေတာက်ေသာ။ ပံု တုံးေသာ ၊ ဘုကလန္႔နိဳင္ေသာ ..
ဥပမာ    - မင္းေစာ္ကလည္းကြာ ကေဂ်ာင္ႀကီး တုိက္ေကာ။

စကားလံုး - ပိန္းတယ္
အဓိပၸါယ ္ - ညဏ္ထုိင္ေသာ. ညံေသာ.
ဥပမာ    - မင္းကလည္းကြာ ပိန္းလိုက္တာ လြန္ေရာ။

စကားလံုး - ကမ္းတယ္
အဓိပၸါယ ္ - သေဘာက်၍ အရာရာကို ေပးကမ္းသည္။
ဥပမာ    - ေပာ့ေကာင္ မင္းေစာ္ေလးက မင္းကို ကမ္းလွခ်ည္လားကြ...
 ေရးသူ - ေမ်ာက္ေက်ာ္

စကားလုံး - ဥာဏ္ တိမ္
အဓိပၸါယ္ - ဥာဏ္မရွိ ၿခင္း
ဥပမာ - မင္း ေတာ္ ေတာ္ ဥာဏ္တိမ္ တဲ့ ေကာင္ ပဲ
မုူရင္း website က http://mmcybermedia.com တဲ့။

Thursday, September 2, 2010

တရားထုိင္ရင္ ႐ူးတတ္လား

အေမး
သမထကမၼ႒ာန္းႏွင့္ ၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္း မည္သုိ႔ျခားနားသနည္း။  အခ်ဳိ႔ေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ တရားအားထုတ္၍ စိတ္မထိန္းႏုိင္ဘဲ ႐ူးသည္မွာ မွန္ပါသလား။
ေမာင္ေက်ာ္ေက်ာ္
ထေနာင္းရိပ္လမ္း၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမဳိ႔။
အေျဖ
သမထကမၼ႒ာန္းက ကာမစၦႏၵနီ၀ရဏအစ႐ွိတဲ့ ကိေလသာမ်ားကုိ ၿငိမ္းေအးေစၿပီး စ်ာန္အဘိညာဥ္ကုိ ရေစႏုိင္ပါတယ္။ ၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္းက မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္ကုိ ရေစႏုိင္ပါတယ္။
နည္းနည္းခ်ဲ႕ေျပာရလွ်င္ သမထကမၼ႒ာန္းဟာ ကသုိဏ္း ၁၀ ပါး၊ အသုဘ ၁၀ ပါး စသည္ျဖင့္ (၄၀) ႐ွိပါတယ္။  အဲဒီ (၄၀) ထဲက တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ႐ႈပြါးအားထုတ္လုိ႔ ပထမစ်ာန္ရလွ်င္ အဲဒီပထမစ်ာန္စိတ္က ထၾကြေသာင္းက်န္းေနတဲ့ နီ၀ရဏကိေလသာအပူဓာတ္ေတြကို ၿငိမ္သက္ေအးျမေစပါတယ္။
ဒုတိယစ်ာန္စသည္ရတဲ့အခါက်ေတာ့ ကိေလသာအပူဓာတ္ကို ၿငိမ္းသတ္ဖုိ႔ မလုိေတာ့တဲ့အတြက္ ပထမစ်ာန္စသည္မွာပါတဲ့ ၀ိတက္၊ ၀ိစာရ၊ ပီတိအစ႐ွိတဲ့႐ုန္႔ရင္းတဲ့ စ်ာန္အဂၤါေတြကို အဆင့္ဆင့္ ပယ္သြားပါတယ္။ ဒီလုိ ပယ္တာကိုပဲ ၿငိမ္းေစတတ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ သမထၿငိမ္းေစတယ္ဆုိတဲ့ သေဘာေလးက ထင္႐ွားေပၚလြင္႐ုံမွ် ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။
႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ရပ္ ေပါင္းစပ္ေနတဲ့ သ၀ိညာဏက အထည္ကိုျဒပ္ကို လူေကာင္၊ နတ္ေကာင္၊ ျဗဟၼာေကာင္၊ သတၱ၀ါေကာင္ စသည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေယာက္က်ား၊ မိန္းမ၊ ဆင္၊ ျမင္း၊ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ စသည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္ကလာပ္ေတြ စုေပါင္းေတြ ခဲေနတဲ့အရာ၀တၳဳကုိ အိမ္၊ ေက်ာင္း၊ သစ္ပင္စသည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ နိစၥ၊ သုခ၊ သုဘ၊ အတၱစသည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႐ုိးရာထင္မွတ္ေနမႈမွ ထူးျခားၿပီး ႐ုပ္ပဲ၊ နာမ္ပဲ၊ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ၊ အသုဘပဲလုိ႔ ႐ႈမွတ္ပြါးမ်ားမႈကုိ ၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္းလုိ႔ ေခၚပါတယ္။  အဲသည္ ၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္းေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္လွ်င္ မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္ကုိ ရပါတယ္။  အဲဒါ ထူးျခားခ်က္ပါပဲ။
တရားရိပ္သာေတြကို သြား တရားအားထုတ္ၿပီး ဘ၀င္ျမင့္သူ၊ စိတ္ကူးယဥ္သူ စိတ္ဂေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္သူ တခ်ဳိ႔ကို ျမင္ရလုိ႔ ေမးတာနဲ႔တူပါတယ္။ သည္လုိ စိတ္ကူးယဥ္ စိတ္ေခ်ာက္ခ်ား သြားတာကုိပဲ ႐ူးတယ္လုိ႔ေျပာတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
သည္လုိျဖစ္တာဟာ တရားအားထုတ္စ သမာဓိမရေသးခင္မွာ စိတ္ဟာ ပင္မ႐ႈကြက္အာ႐ုံက လြတ္ထြက္သြားၿပီး အျခားအာ႐ုံတစ္ခုခုေပၚ ေရာက္သြားတဲ့အခါ လြတ္ထြက္သြားပါလားလုိ႔ သတိထားၿပီး အဲဒီအာ႐ုံကုိ ျမင္လွ်င္ ျမင္တယ္၊ ၾကားလွ်င္ ၾကားတယ္စသည္ျဖင့္ မ႐ႈမွတ္ဘဲ ျမင္ေနတဲ့အတုိင္း စိတ္ကုိ လႊတ္ထား ဆက္လက္ စဥ္းစားေတြးေတာေနတဲ့အခါ အဲသည္ အာ႐ုံေတြဟာ ပိုမုိထင္႐ွားလာပါတယ္။ စိတ္ထဲမွာ တေစၦသရဲလုိ ထင္လာရာက တကယ္ေတြ႔ရသလုိျဖစ္ၿပီး ထ ေအာ္လုိ႔ေအာ္၊ ဘုရားရဟႏၱာေတြ ဖူးရတယ္ ထင္လာလုိ႔ထင္လာ၊ ဘုိးဘုိးေအာင္တုိ႔ကို ျမင္လုိ႔ျမင္၊ ကြယ္လြန္သြားတဲ့သူေတြနဲ႔ ေတြ႔ရလုိ႔ေတြ႔ရ၊ အဲသည္ပုဂၢဳိလ္ေတြကပဲ သူ႔ကုိ စကားလာေျပာတာကို ၾကားလုိၾကား စသည္ျဖင့္ ထင္လာၿပီး ဘ၀င္ျမင့္ စိတ္ကူးယဥ္ေနတတ္တာလည္း ႐ွိပါတယ္။
မၾကာမီ ရိပ္သာတစ္ခုမွာ တရား၀င္ၿပီး အဲသည္လုိျဖစ္လာတဲ့ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦး သူ႔မိဘမ်ားက ေခၚလာ၊ ပရိတ္ကမၼ၀ါ႐ြတ္ဖတ္ေပးပါရန္ ေျပာဆုိသျဖင့္ ႐ြတ္ဖတ္ေပးလုိက္ရပါေသးတယ္။ သူ႔မိဘမ်ားကေတာ့ အေႏွာက္အယွက္႐ွိတယ္လုိ႔ ဆရာတစ္ေယာက္က ေျပာလုိက္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဆရာ၀န္ျပၾကည့္ေတာ့ဘ၀င္ျမင့္ေနတယ္ေျပာၿပီး စိတ္ၿငိမ္ေဆးေပးလုိက္လုိ႔ စားတာ သက္သာပါတယ္ ေျပာပါတယ္။
သည္လုိျဖစ္တာဟာ တရားအားထုတ္လုိ႔ျဖစ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။  တရားအားထုတ္စဥ္ စိတ္ဟာ ပင္မ႐ႈကြက္က လြတ္ထြက္သြားလွ်င္ လြတ္ထြက္သြားမွန္း သိေအာင္ သိထားၿပီး ဘယ္လုိ႐ႈရမယ္ ဆုိတာ ႀကဳိတင္သိမထားလုိ႔ ျဖစ္ေစ၊ ႀကဳိတင္သတိထားေစကာမူ စိတ္လြတ္ထြက္သြားတာ မသိလုိ႔ျဖစ္ေစ၊ ဒီလုိ မလုိလားအပ္တဲ့ ဆုိးက်ဳိးေတြ ျဖစ္တာပါပဲ။ တခ်ဳိ႔ တကယ့္ကုိ ႐ူးသြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
တရားအားထုတ္လွ်င္ မ႐ူးရပါဘူး။ အ႐ူးေပ်ာက္ရမွာပါ။ ပဋာစာရီေထရီမဟာ တရားမနာရခင္မွာ ကုိယ္မွာ အ၀တ္မကပ္တဲ့အထိ သြက္သြက္လည္ ႐ူးေနရာက ဘုရား႐ွင္နဲ႔ေတြ႔ၿပီး တရားနာရလုိ႔ ႐ႈမွတ္လုိက္တာ တစ္ထုိင္တည္းနဲ႔ အ႐ူးေပ်ာက္ၿပီး ေသာတာပန္မႀကီး၊ ေနာက္ ဧတဒဂ္ရ ရဟႏၱမႀကီး ျဖစ္သြားတယ္မဟုတ္ပါလား။ ဒါေၾကာင့္ တရားအားထုတ္လုိ႔ ႐ူးတယ္ဆုိတာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ မွတ္ပါ။
တရားအားထုတ္တဲ့ေနရာမွာ ဆရာေကာင္းကုိ အထူးလုိအပ္တယ္ဆုိတာကုိ ေျပာၾကားလုိက္ပါရေစ။
ဟံသာသီရိ ေျဖဆုိသည္။

Wednesday, September 1, 2010

Mind

Since everything
is a reflection of
our minds,
everything
can be changed by
our minds.