Wednesday, June 16, 2010

သတိရလုိက္တဲ့စာစု

လူ႐ြာအတိ၊ ေ၀ါဟာၿပီးသား
သမီးတစ္ေကာင္၊ ႏြားတစ္ေထာင္သုိ႔
လုံေအာင္အၿမဲ၊ ေစာင့္ႏုိင္ခဲဟု
မလြဲပမာ၊ နန္းတြင္းမွာလွ်င္
ရာဇာေမြးဘ၊ ၿမဲနိစၥျဖင့္
ေန႔ညမကင္း၊ ေစာင့္ပါလ်ဥ္းလည္း
လက္တြင္းကသာ၊ သူ႔ဘက္ပါ၏။
မဃေဒ၀လကၤာသစ္
မန္လည္ဆရာေတာ္