Monday, May 24, 2010

လူမႈေရး

ေမွာင္ေနတဲ့ေနရာမွာ ဖေယာင္းတိုင္တစ္တိုင္ထြန္းလိုက္ပါ
ေနာက္ထပ္မီးကူးခ်င္တဲ ့ဖေယာင္းတိုင္ေတြ ေရာက္လာပါလိမ့္မယ္
တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေနပါေစ
လူမႈေရး လုပ္ခ်င္လို႔ကေတာ့ လုပ္သာလုပ္ပါ။
မထိေရာက္ဘူးဆိုတာ မရိွပါဘူး။
ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းရင္ အရင္းအႏွီးမလိုပါဘူး။
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးလိုသူေတြ ေပၚလာလိမ့္မယ္။
(ကံခၽြန္)