Friday, May 7, 2010

သယံဇာတ အားကုိးေနလုိ႔ကေတာ့

ပညာအရင္းအျမစ္၊ ပညာရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈ စသည္ျဖင့္ ပညာေခတ္မႇာ ပညာကိုေရႇ႕တန္းတင္လာၾကသည္။ အရင္းအျမစ္အေနႏႇင့္ ၾကည့္လွ်င္လည္း ပညာအရင္းအျမစ္ အေရးပါသည္။
ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈ အေနႏႇင့္ၾကည့္လွ်င္လည္း ပညာရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈ ပဓာနက်သည္။
ဤေဆာင္းပါး၌ ပညာကိုသယံဇာတဟု တင္စားေျပာခ်င္သည္။'
သဘာ၀သယံဇာတ ေပါႂကြယ္၀သည့္ ႏိုင္ငံေတြဟာ
က်ိန္စာသင့္ေသာ ႏိုင္ငံေတြပဲ'ဟု တစ္ေနရာမႇာ ဖတ္မိဖူးသည္။
အာဖရိကမႇာ စိန္တြင္းေတြ ဖင္ခုထိုင္ထားၿပီး ငတ္ျပတ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေတြရႇိသည္။
အာရႇမႇာလည္း တစ္ခ်ိန္က သယံဇာတ ေပါႂကြယ္လႇပါသည္ဟု ဂုဏ္ယူ၀င့္ႂကြားခဲ့သည့္
ႏိုင္ငံေတြ ယခုဓားမေနာက္ပိတ္ေခြး ျဖစ္ေနၾကသည္မႇာ အထင္အရႇားပင္။
ဘာသယံဇာတမွ်မရႇိေသာ ဂ်ပန္တို႔၊ စင္ကာပူတို႔က ေရႇ႕တန္းေရာက္ေန ၾကသည္။
သူတို႔ႏိုင္ငံေတြမႇာ သဘာ၀သယံဇာတ ေျပာပေလာက္ေအာင္ မယ္မယ္ရရဘာတစ္ခုမွ်မရႇိ။
သို႔ျဖစ္လွ်င္ သူတို႔မည္သည့္နည္းႏႇင့္ ေရႇ႕တန္းေရာက္ေနၾကသနည္း။
ပညာသယံဇာတေၾကာင့္ဟု ေျပာရေပမည္။
အေရႇ႕အလယ္ပိုင္းက အာရပ္ႏိုင္ငံေတြ ေရနံသယံဇာတျဖင့္ႂကြယ္၀ ေနသည္မႇာမႇန္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ေနာက္ႏႇစ္သံုးေလးဆယ္ဆိုလွ်င္ ထိုေရနံေတြ လံုး၀ခန္းေျခာက္ေတာ့မည္ဟု
သိပၸံပညာရႇင္ေတြက တြက္ခ်က္ျပေနသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သဘာ၀သယံဇာတသည္ ထာ၀ရမႇီခိုဖက္တြယ္အားကိုးသင့္ေသာ အရာမဟုတ္။ သဘာ၀သယံဇာတ ေပါႂကြယ္၀သည့္ႏိုင္ငံသည္
က်ိန္စာသင့္ေသာႏိုင္ငံဟူေသာ အဆိုကိုလက္ခံရမလိုရႇိသည္။
ပညာသယံဇာတႏႇင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအား မကိုးဘဲ သဘာ၀သယံဇာတအေပၚ အလြန္အကြၽံမႇီခိုျခင္းသည္ လူအညြန္႔တံုးသလို အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္တို႔ကို လည္း အညြန္႔ခ်ဳိးရာေရာက္မေရာက္ စဥ္းစားသင့္သည္။
ယေန႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံႀကီးတိုင္းကိုၾကည့္က ပညာအရင္းအျမစ္၊ ပညာရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈ၊
ပညာ သယံဇာတအေပၚ အဓိကမႇီခို တည္ေဆာက္ထားသည္ကို ေတြ႕ရလိမ့္မည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ပညာကိုရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံပါ၊ ပညာအရင္းအျမစ္ တည္ေဆာက္ပါ၊ ပညာသယံဇာတ ႂကြယ္၀ေအာင္လုပ္ပါဟု ပညာရႇင္ေတြက တတြတ္တြတ္ ေျပာေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ပညာဟူသည္
ပညာဟူသည္ ပါဠိေ၀ါဟာရက ဆင္းသက္လာသည္။
ပ-ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ ညာ-သိျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ထြက္သည္။
ပညာ၏အဓိပၸာယ္ကို ျမန္မာအဘိဓာန္က 'ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္ေသာၪာဏ္၊ အတတ္'ဟုဖြင့္သည္။
တိပိဋကပါဠိျမန္မာအဘိဓာန္ က 'အထူးထူးအျပားျပားအားျဖင့္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားဆင္ျခင္ သိျမင္တတ္ေသာ သေဘာတရား၊ အသိ၊ အလိမၼာ၊ ၪာဏ္၊ ပညာ'ဟုဖြင့္သည္။ ပါဠိသက္ေ၀ါဟာရအဘိဓာန္က 'အသိၪာဏ္၊ အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာၪာဏ္၊ ဆည္းပူးရေသာ အသိၪာဏ္၊ အသိၪာဏ္ကိုရရာရေၾကာင္း ရႇာေဖြဆည္းပူးအပ္ေသာ အတတ္' ဟုဖြင့္သည္။
ျမန္မာအဘိဓာန္၏အဖြင့္က အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ ပညာႏႇစ္ခုကိုဖြင့္သည္။ တိပိဋကပါဠိျမန္မာအဘိဓာန္က အသိပညာကိုသာ ဦးစားေပးဖြင့္သည္။
ပါဠိသက္ေ၀ါဟာရ အဘိဓာန္ဖြင့္ပံုက အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ ပညာႏႇစ္ပါးလံုးကိုဖြင့္ေသာ္လည္း အတတ္ပညာသည္ အသိပညာရျခင္းအေၾကာင္း၊ အတတ္ပညာမႇေန အသိပညာျဖစ္ေပၚရေၾကာင္း အဓိပၸာယ္ေပၚေအာင္ ဖြင့္သည္။ ထိုသို႔ထူးသည္။
ၪာဏ္ပညာဟုတြဲ၍သံုးသည့္အတိုင္း ၪာဏ္ႏႇင့္ ပညာသိျခင္း အဓိပၸာယ္အားျဖင့္ အတူတူပင္ျဖစ္၏။ ေ၀ါဟာရသာကြဲ၏။၊ ထိုပညာသည္ ကမၼႆကတာပညာ၊ သစၥာႏုေလာမိကပညာ ဟု ႏႇစ္မ်ဳိးရႇိ၏။ အကုသိုလ္ကံသည္ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာမဟုတ္၊ ကုသိုလ္ကံသည္သာ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာဟု ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားသိျမင္ႏိုင္မႈကို 'ကမၼႆကတာ ပညာ' ဟုေခၚ၏။ ႐ုပ္နာမ္ဓမၼသခၤါရေတြဟာ အနိစၥ ၊ဒုကၡ၊ အနတၲေတြခ်ည္း ပါပဲလားဟု ပိုင္းျခား႐ႈျမင္မႈကို 'သစၥာ ႏုေလာမိကပညာ' ဟုေခၚ၏။
၀ိဘဂၤပါဠိေတာ္၌ သုတမယပညာ၊ စိႏၲာမယပညာ၊ ဘာ၀နာမယပညာဟု ပညာသံုးမ်ဳိးေဟာထား၏။ ၾကားဖူးနာဖူး ဖတ္ဖူးမႇတ္ဖူးလို႔သိေသာ ပညာသည္ သုတမယပညာ ျဖစ္၏။
ကိုယ္ပိုင္ၪာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားေ၀ဖန္၍ သိေသာပညာသည္ စိႏၲာမယပညာ ျဖစ္၏။
ပြားမ်ားအားထုတ္၍ သိေသာပညာသည္ ဘာ၀နာမယပညာ ျဖစ္၏။
အဘိဓမၼာသေဘာအရ ပညာအစစ္သည္ ကုသိုလ္စိတ္ႏႇင့္ ယႇဥ္တြဲၿပီးေတာ့ျဖစ္ရ၏။ ေလာကအတတ္ပညာတို႔သည္ ထိုပညာတို႔ႏႇင့္စပ္၍ အမ်ားအေပၚ စိတ္ေကာင္းေစတနာ ေကာင္းထားလွ်င္ ပညာျဖစ္ႏိုင္၏။ စိတ္ယုတ္မာေတြထားလွ်င္ ပညာမဟုတ္ေတာ့။ မာယာသာျဖစ္ေတာ့၏။
မည္သည့္ အတတ္ပညာမဆို ကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္မႇ ပညာျဖစ္၏။
အကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္လ်င္ ပညာမျဖစ္ႏိုင္၊ မာယာ ျဖစ္ဖို႔မ်ား၏။
ပညာရႇိဖို႔၊ ၪာဏ္ေကာင္းဖို႔
ပညာရႇိဖို႔၊ ၪာဏ္ေကာင္းဖို႔ အေၾကာင္းငါးခ်က္ရႇိ၏။
အတိတ္ဘ၀က ၪာဏ္ပညာကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ေကာင္းမႈကံပါရႇိရ၏။
ေဒါသဗ်ာပါဒကင္းေသာ ျဗဟၼာ့ျပည္၌ျဖစ္ရ၏။ အသိပညာရင့္က်က္ရ၏။
ကိေလသာ ေတြေ၀းကြာ၍ ကိေလသာနည္း သူျဖစ္ရ၏။
တိဟိတ္ပဋိသေႏၶေနခဲ့ၿပီး ဇာတိပညာပါရႇိသူျဖစ္ရ၏။
ပညာပါရမီျဖည့္ဆည္းခဲ့၍ ပညာပါရမီရႇိသူတို႔သည္ ပညာရႇိၾက၊ ၪာဏ္ေကာင္းၾက၏။
ေဒါသဗ်ာပါဒ ကင္းသူတို႔သည္ ပညာရႇိၾက၏။ ၪာဏ္ေကာင္းၾက၏။
အသိပညာရင့္က်က္သူတို႔သည္ ပညာရႇိၾက၏။ ၪာဏ္ေကာင္းၾက၏။ ကိေလာဘ နည္းပါးသူတို႔သည္ ပညာရႇိၾက၏။ ၪာဏ္ေကာင္းၾက၏။ ဇာတိပညာပါသူတို႔သည္ ပညာရႇိၾက၏။ ၪာဏ္ေကာင္းၾက၏။
ဤကား သၿဂႋဳဟ္ဘာသာဋီကာ၏အဆိုတည္း။
ဣတိ၀ုတ္ပါဠိေတာ္ အႏၶကရဏသုတ္၌ ပညာရႇိေၾကာင္း၊ ဥာဏ္ေကာင္းေၾကာင္းတို႔ကို ေဟာထားေတာ္မူ၏။ ''ကုသိုလ္၀ိတက္သံုးမ်ဳိးက ဉာဏ္မ်က္လံုးၾကည္လင္ၿပီး အျမင္စူးရႇေအာင္ လုပ္ေပးတတ္တယ္။ ဉာဏ္မ်က္လံုးအားေကာင္းၿပီး အျမင္သန္ ေအာင္ လုပ္ေပးတတ္တယ္။ ၪာဏ္ပညာဖြံ႔ျဖိဳးတုိးပြားေအာင္ လုပ္ေပးတတ္တယ္။ နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္။ကုသိုလ္၀ိတက္ သံုးမ်ဳိးဆိုတာ ေနကၡမၼ၀ိတက္၊ အဗ်ာပါဒ၀ိတက္၊အ၀ိဟႎသာ၀ိတက္တို႔ပဲ''။
ေနကၡမၼ၀ိတက္ဟူသည္ အကုသိုလ္ေတြကလြတ္ေနၿပီး ကုသုိလ္ေတြကို ေတြးေတာေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားအာ႐ုံျပဳ၊ တရားအာ႐ုံျပဳ၊ သံဃာအာ႐ုံျပဳ၊ ကုသိုလ္ကိစၥအာ႐ုံျပဳ၊ အမ်ားေကာင္းက်ဳိးေတြးဆိုလွ်င္ ေနကၡမၼ၀ိတက္ျဖစ္သည္။ ပရဟိတ ၀ိတက္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။
အဗ်ာပါဒ၀ိတက္က ေမတၲာႏႇင့္ေတြးျခင္းျဖစ္သည္။ အ၀ိဟႎသာ၀ိတက္က က႐ုဏာႏႇင့္ ေတြးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကုသိုလ္၀ိတက္သံုးမ်ဳိးကို ေတြးေပးလ်င္ ပညာရႇိမည္။ ၪာဏ္ေကာင္းမည္။ သံယုတ္ပါဠိေတာ္၊ သုတၲနိပါတ္ ပါဠိေတာ္တို႔၌လည္း  ပညာရႇိေၾကာင္း ၪာဏ္ေကာင္းေၾကာင္းတို႔ကို ဘုရားရႇင္ေဟာထားခဲ့သည္။ သူေတာ္ေကာင္း တရားကို မမႇိတ္မသုန္ ယံုၾကည္မႈ သဒၶါတရားရႇိရမည္။
ပညာရႇိထံ ဆည္းကပ္နာခံမႇတ္သားျခင္း ရႇိရမည္။ မေမ့မေလ်ာ့ေသာ သတိတရားရႇိရမည္။ စူးစမ္းဆင္ျခင္မႈရႇိရမည္။ ထိုေလးပါးႏႇင့္ျပည့္စံုလ်င္ ပညာရႇိမည္။ ဉာဏ္ေကာင္းမည္။
အဂုၤတၲိဳရ္ပါဠိေတာ္ ပညာ ၀ုဒၶိသုတ္၌ ပညာတိုးေၾကာင္း၊ ၪာဏ္ေကာင္းေၾကာင္းတို႔ကို ဘုရားမိန္႔ခဲ့သည္။ သူေတာ္ေကာင္းႏႇင့္ေပါင္းသင္းရမည္။ သူေတာ္ေကာင္းတရား နာၾကားရမည္။ နာခံရမည္။ မႇန္ရမည္။ ႏႇလံုးသြင္းမႈမႇန္ရမည္။ တရားက်င့္ရမည္။ သမာဓိအလုပ္ကိုလုပ္ရမည္။
အ႒ဂၤုတၲရပါဠိေတာ္၌ ပညာၪာဏ္တိုးပြားေၾကာင္း အက်င့္ေကာင္းရႇစ္ပါး ဘုရားေဟာထားခဲ့သည္။ ဆရာသမားအေပၚ ေလးစားရမည့္ အေပါင္းအသင္းေတြအေပၚ ရႇက္တတ္၊ ေၾကာက္တတ္ရမည္။ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈရႇိရမည္။ မၾကာခဏ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး အေၾကာင္းအက်ဳိး ေမးျမန္းေဆြးေႏြးရမည္။ ကိုယ္စိတ္ႏႇစ္ပါး စိတ္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေနတတ္ရမည္။ကိုယ္က်င့္သီလရႇိရမည္။ဗဟုသုတရႇိရမည္။ အစအလယ္အဆံုး ေကာင္းျခင္းသံုးပါးျပည့္စံုေသာ စာေပကို သင္အံဖတ္ၾကားမႇတ္သားရမည္။ အကုသိုလ္တရားေတြပယ္ဖို႔ ကုသုိလ္တရားေတြ တိုးပြားဖို႔ႀကိဳးစားရမည္။ အက်ိဳးမရႇိေသာ စကားမေျပာဘဲ အက်ဳိးရႇိေသာ စကားေျပာရမည္။ ခႏၶာငါးပါးျဖစ္ပ်က္ကို အဖန္ဖန္ ႐ႈမႇတ္ရမည္။
သေမၼာဟ၀ိေနာဒနီအ႒ကထာ၌ ပညာရႇိေၾကာင္း၊ ၪာဏ္ေကာင္းေၾကာင္းတို႔ကို ျပဆိုထားသည္။ လူႀကီးသူမဆရာသမားမ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး အဖန္ဖန္ေမးရမည္။ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရႇင္းေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရႇင္းေရး အထူးဂ႐ုျပဳရမည္။ သဒၶါ၊ ၀ီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ဣေျႏၵငါးပါးမယုတ္မလြန္ညီမွ်ေအာင္ က်င့္သံုးရမည္။ အသိၪာဏ္ပညာ မရႇိသူတို႔ကို ေ၀းေ၀းေရႇာင္ရမည္။ အသိၪာဏ္ပညာရႇိသူတို႔ကို မႇီ၀ဲေပါင္းသင္းရမည္။ ၪာဏ္၏က်က္စားရာ နက္နဲေသာ တရားသေဘာတို႔ကို ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ရမည္။ဣရိယာပုထ္ေလးပါး အသိပညာရရႇိေရးသာ စိတ္ညြတ္ေနရမည္။
မိလိႏၵပဥႇာပါဠိေတာ္၌ ပညာရႇိေၾကာင္း၊ ၪာဏ္ေကာင္းေၾကာင္းတို႔ကို ျပဆိုထားသည္။
အသက္အရြယ္ႀကီး ရင့္ရမည္။ အျခံအရံ အေက်ာ္အေဇာမ်ားရမည္။ အဖန္ဖန္ေမးရမည္။
ေရဆိပ္ပမာ ဆရာႏႇင့္ေပါင္းေဖာ္ရမည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏႇလံုးသြင္းရႇိရမည္။ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရမည္။ အေစးကူးသူႏႇင့္ ေနထိုင္ေပါင္းသင္းရမည္။ သင့္ေလ်ာ္ရာအရပ္၌ ေနရမည္။
အရာရာမႇာ ပညာသာပဓာနျဖစ္သည္။
ပညာအရင္းအျမစ္၊ ပညာအရင္းအႏႇီး၊ ပညာသယံဇာတ အေရးႀကီးသည္။
စိေတၲနနိယ်ေတေလာေကာ- တစ္ေလာကလံုးကို စိတ္ကဦးေဆာင္သည္ဟု ဘုရားေဟာေသာ္လည္း ထိုစိတ္ကို ပညာႏႇင့္ထိန္းကြပ္၊ ပညာ ႏႇင့္ထိန္းေက်ာင္းေပးရမည္။
ပရမတၴနိဗၺာန္ကို သိႏုိင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔ မဂ္ပညာ ဖိုလ္ပညာ လိုအပ္သလို ေလာကနိဗၺာန္ ကို သိႏိုင္ျမင္ႏုိင္ ရရႇိႏိုင္ဖို႔ ေခတ္ပညာေတြ လိုအပ္တာကေတာ့ အမႇန္ပင္ျဖစ္သည္။

အရႇင္သံ၀ရာလကၤာရ (ဓမၼပိယဆရာေတာ္)