Sunday, May 16, 2010

ကမၻာေပၚက အၿငိမ္းခ်မ္းဆံုးတိုင္းျပည္


“ ေဒသတခုသည္ 'ရြာ' ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္၊'ေတာ' ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္၊ 'ခ်ိဳင့္၀ွမ္း' ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္၊ ' ၾကည္းကုန္း'ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ သူေတာ္စင္မ်ားေနထိုင္ရာျဖစ္ရိုးမွန္ပါက ထိုေဒသသည္ ကမၻာ့ေျမျပင္တြင္ ေပ်ာ္ေမြ႕ဖြယ္အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏”
(ဓမၼပဒ ဂါထာ အပိုဒ္ - ၉၈)
နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚ၌ အၿငိမ္းခ်မ္းဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း (The Australian Newspaper)
ၾသစေၾတးလ်ွ သတင္းစာႀကီးမွ Global Peace Index(http://visionofhumanity)
မွထုတ္ျပန္ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္စစ္တမ္းအား ကိုးကား၍ ေဖၚျပလိုက္ပါသည္။
ကမၻာေပၚရွိ ႏို္င္ငံေပါင္း ၁၄၄ ႏိုင္ငံတို႕၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူစသည့္ အေျခအေန မ်ားအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအရ
နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚ၌ ေနခ်င္စဖြယ္ အၿငိမ္းခ်မ္းဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း
အဆိုပါ သတင္းစာႀကီး၌ ေဖၚျပထားပါသည္။
ၾသစေၾတးလွ်ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ အဆင့္(၁၉) ရွိၿပီး၊
ဇြစ္ဆာလန္ႏိုင္ငသည္ အဆင့္(၁၈)ႏွင့္ ခ်ီလီႏိုင္ငံသည္ အဆင့္(၂၀) ရွိၿပီး
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ကထက္ အဆင့္ (၈)ဆင့္ တိုးတတ္လာခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။
နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသည္ ေသြးထြက္သံယိုအဓိကရန္းျဖစ္ပြါးမႈ
အလြန္နည္းပါးေအာင္ေဆာင္၇ြက္ႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္
ေလ်ာ့ခ်သံုးစြဲျခင္းတို႕အား လက္ရွိ ကြန္ဆာေဗးတစ္ၫႊန္႕ေပါင္းအစိုးရမွ
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္သည္
အလြန္ေအးခ်မ္းသာယာ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္လွ်က္ရွိပါသည္။
အလယ္အလတ္လက္ယာ အမ်ိဳးသားပါတီသည္ ပါလီမန္အတြင္း လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး
ပါလီမန္အတြင္းလည္း အင္အာေကာင္းမြန္လာခဲ့ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ငခဲ့ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Mr. John Key မွ သူ၏အေတြးႏွင့္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကို
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း
ႏိုင္ငံေတာ္အစီရင္ခံစာ၌လည္း ေဖၚျပထားပါသည္။
ကီ၀ီသတၱါပံုေလးအားႏိုင္ငံေတာ္တံဆိပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳေသာ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၌ ရာဇ၀တ္မႈ၊ လူသတ္မႈႏွင့္ လူ႕အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံရမႈမ်ား ကင္းရွင္းေသာ
ကမၻာ့ထိတ္တန္းႏိုင္ငံအျဖစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလွပါသည္။
ယခင္က အိုင္စလန္ႏိုင္ငံမွ ဦးေဆာင္ေနခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာလမွစ၍ စီးပြါးေရးက်ဆင္းမႈႏွင့္ ဘဏ္မ်ားၿပိဳက်မႈတို႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအ၀န္း ဆႏၵျပမႈမ်ား၊
အဓိကရုန္းမ်ား ေသြးထြက္သံုယိုျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာေၾကာင့္ နယူးဇီလန္သည္
ကမၻာ့အဆင့္ (၄)မွ အဆင့္ (၁) အျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေနာ့္ဒစ္(Nordics) ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဒိန္းမက္သည္ ကမၻာ့ ဒုတိယ၊ ေနာ္ေ၀းသည္ တတိယႏွင့္
အိုင္စလန္သည္ စတုတၳအဆင့္ ႏွင့္ ၾသစတီးယားႏွင့္ ဆြီဒင္တို႕သည့္ ပဥၥမႏွင့္
ဆဌမေနရာအဆင့္ စသည္ျဖင့္ အသီးသီးရွိၾကပါသည္။
နယူးဇီလန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားေလ့လာေရးအမ်ိဳးသားဌာနႀကီးမွ
ဒါရိုက္တာ ( Professor Kevin Clements က
“ ဒါဟာ တိုင္းျပည္တြင္းေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕
အလြန္ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ဓေလ့စရိုက္ လကၡဏာေတြကို ၫႊန္ျပေနတဲ့ သေဘာပါဘဲ” လို႕
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ တဆက္တည္းမွာဘဲ
“ ခင္ဗ်ားတို႕လည္းေတြ႕မွာပါ ထုတ္ျပန္တဲ့စာရင္းအရဆို ကမၻာ့ အၿငိမ္းခ်န္းဆံုး ႏိုင္ငံေပါင္း (၂၀)
ကိုၾကည့္ရင္ ႏိုင္ငံငယ္ေလးခ်ည္းပါဘဲဗ်ာ.. သို႕ေပမယ့္ သူတို႕မွာ ခ်စားမႈ၊
အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈေတြနဲ႕ဆက္စပ္တဲ့ ပဋိပကၡေတြမျဖစ္ရေအာင္
ျပည္သူ႕ဘ၀လံုၿခံဳေရး၊ လူမႈ႕ဖူလံႈေရးႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အတြက္
အလြန္ခိုင္မာတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အေပၚအေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္”
လို႕ Professor Kevin Clements ကဆိုပါသည္။
Global Peace Index စစ္တမ္းအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အဆင့္(၇)၌ ေတြ႕ရၿပီး
မႏွစ္ကထက္ (၂) ဆင့္ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။
ကေနဒါသည္ အဆင့္ (၈)၊ ဂ်ာမဏီ အဆင့္(၁၆)၊ ျပင္သစ္ အဆင့္ (၃၀)၊ အီတလီ အဆင့္(၃၆)၊ ၿဗိတိန္မွာ အဆင့္ (၃၅) ရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္ကထက္ အဆင့္ (၁၄)ဆင့္တိုးတတ္လာေၾကာင္းေတြ႕ရၿပီး၊
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ အဆင့္ (၈၃) ရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္ကထက္
အဆင့္(၁၃) ဆင့္တိုးတတ္လာေၾကာင္း Global Peace Index စစ္တမ္း၌ ေဖၚျပထားပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ မႏွစ္ကႏွင့္အတူတူ အဆင့္ (၁၂၆) ၌ ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။
အီရက္ႏိုင္ငံကေတာ့ သံုးႏွစ္တာကလအတြင္း ႏိုင္ငံအတြင္း၌
ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ားအျပည့္ႏွင့္ ျပည္သူ႕ဘ၀ လံုၿခံဳမႈ မရွိေသာေၾကာင့္
ေအာက္ဆံုးအဆင့္(၁၄၄) ၌ရွိပါသည္။
`၎မွစတင္ေရတြက္ေသာ္ အာဖဂန္နစၥတန္(၁၄၃)၊ ဆိုမာလီယာ (၁၄၂)၊
အစၥေရး(၁၄၁)၊ ဆူဒန္(၁၄၀)၊ ကြန္ဂို(၁၃၉)၊ ခ်ဒ္(၁၃၈)၊ ပါကစၥတန္(၁၃၇)၊
ရုရွား(၁၃၆)၊ ဇင္ဘာေဘြ (၁၃၅) စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္
ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈကင္းမဲ့ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း Global Peace Index
ေလ့လာဆန္း စစ္ခ်က္မ်ားက ၫႊန္းဆိုေနပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။
၀မ္းအို၀မ္း
Ref:
http://www.visionofhumanity.org/index.php
http://www.visionofhumanity.org/gpi/results/rankings.php
The Australian Newspaper