Sunday, May 2, 2010

ကုိယ္ေမြးတဲ့လ

(၁)
မင္းလြင္ျမဴး၍
တန္ခူးလည္းကုန္
လကဆုန္သည္
ပဇၨဳန္႐ုိက္မည္ ခ်ဳန္းခ်ဳန္းတည္း။
(၂)
ပဇၨဳန္ခ်ဳန္း၍
ၾကည္းကုန္းေရမွာ
ဖူးပြင့္ျဖာသည္
မာလာႀကဳိင္ပ်ံ႕ သင္းသင္းတည္း။
(၃)
မာလာသင္း၍
အင္ႀကင္းၿမဳိင္ယံ
ေတာလုံးလွ်ံသည္
ငွက္သံခ်ဳိႏြဲ႔ ေအးေအးတည္း။
(၄)
ငွက္သံေအး၍
နီးေ၀းနယ္တြင္း
ရပ္ခပင္းသည္
ေစာင္းျငင္းသာယာ ၿငိမ့္ၿငိမ့္တည္း။
မင္းသု၀ဏ္